Ketonal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ketonal 25 mg/g (2,5%) żel
 • Dawkowanie:
 • 25 mg/g (2,5%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ketonal 25 mg/g (2,5%) żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 50 g, 5909991085810, Rp; 1 tuba 100 g, 5909990634033, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10858
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.01331.2018

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketonal, 25 mg/g (2,5%), żel

Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal

Jak stosować Ketonal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ketonal

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

Żel Ketonal zawiera substancję czynną ketoprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Lek działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Żel Ketonal przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Stosowanie żelu Ketonal wskazane jest u dorosłych w przypadku:

bólu okolicy lędźwiowej, bólu mięśni i bólu reumatycznego, skręcenia i uszkodzenia

powysiłkowego,

bólu mięśniowo-szkieletowego i obrzęku spowodowanego

urazami sportowymi,

bólu w zapaleniu stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal

Kiedy nie stosować leku Ketonal

jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja uczuleniowa na ketoprofen, fenofibrat, kwas

tiaprofenowy, kwas acetylosalicylowy, na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, filtry

przeciwsłoneczne (UV) lub perfumy, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Do reakcji uczuleniowych mogą należeć objawy astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej

nosa, wysypka lub pokrzywka (swędząca wysypka).

jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości na światło słoneczne.

jeśli pacjent ma mniej niż 15 lat.

jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

jeśli w miejscu, w którym lek ma być zastosowany, skóra jest uszkodzona lub chorobowo

zmieniona (wyprysk, trądzik, różne dermatozy, otwarte rany i rany zakażone).

Nie stosować ketoprofenu w postaci żelu pod opatrunkiem okluzyjnym.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, jeśli wystąpią reakcje skórne, w tym reakcje skórne

po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną

UR.DZL.ZLN.4020.01331.2018

z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych [takich jak

szampony, preparaty po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy

przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów] w celu opóźnienia ich

rozpadu pod wpływem światła).

W trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku nie poddawać leczonej powierzchni

skóry działaniu promieni słonecznych (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UV

w solarium.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ketonal należy omówić to z lekarzem, jeśli:

u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, serca lub wątroby,

pacjent przeszedł krwotok mózgowy lub wykazuje skłonność do krwawień,

u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, bądź

zapalną chorobę jelit.

Osoby w podeszłym wieku powinny ostrożnie stosować żel Ketonal.

Jeśli podczas stosowania żelu wystąpią u pacjenta zmiany skórne (np. wysypka), w tym reakcje po

jednoczesnym zastosowaniu produktu zawierającego oktokrylen, stosowanie żelu Ketonal należy

natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania żelu Ketonal oraz przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać

narażenia leczonego miejsca na światło słoneczne i promienie UV (np. w solarium).

Nie wolno dopuścić, aby żel dostał się na błony śluzowe, do oczu, nosa, jamy ustnej, w okolice

oczu, odbytu i narządów płciowych. Jeśli tak się stanie, lek należy spłukać obficie wodą. Po

nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Miejscowe stosowanie ketoprofenu może wywołać u niektórych osób napad astmy. Duże ilości

miejscowo stosowanego żelu mogą powodować działania ogólne, w tym reakcje nadwrażliwości

i astmę.

Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni

UVA (np. w solarium) na obszary skóry, na które zastosowano Ketonal, może spowodować poważne

reakcje skórne (nadwrażliwość na światło słoneczne). Dlatego konieczne jest:

chronienie leczonych obszarów skóry przez noszenie odzieży w trakcie leczenia i przez dwa

tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia

nadwrażliwości na światło słoneczne;

dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Ketonal.

U pacjentów z astmą i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem

zatok i (lub) polipami nosa ryzyko uczulenia na kwas acetylosalicylowy i (lub) niesteroidowe leki

przeciwzapalne (NLPZ) jest większe niż u reszty populacji.

Nie należy przekraczać zalecanego czasu leczenia ze względu na zwiększające się z czasem ryzyko

kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości na światło.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ketoprofenu w żelu u dzieci.

Ketonal a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania żelu Ketonal i innych leków działających miejscowo na tę

samą powierzchnię skóry.

Wprawdzie wzajemne oddziaływanie ketoprofenu w postaci żelu z

innymi lekami jest mało

prawdopodobne, jednak należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych dużymi dawkami

metotreksatu (leku stosowanego głównie w chorobach nowotworowych).

Pacjenci otrzymujący pochodne kumaryny (leki przeciwzakrzepowe) powinni skonsultować się

z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania żelu Ketonal.

UR.DZL.ZLN.4020.01331.2018

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży. Stosowanie ketoprofenu w okresie karmienia piersią nie

jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ żelu Ketonal na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Ketonal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

Niewielką ilość żelu należy nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca i wcierać delikatnie

w skórę przez kilka minut dwa lub trzy razy na dobę.

Ilość użytego żelu należy dostosować do powierzchni bolącego miejsca.

Maksymalną ilością żelu, którą można zastosować w ciągu doby, jest 15 g (7,5 g znajduje się w ok. 9

cm wyciskanego żelu), co odpowiada 375 mg substancji czynnej - ketoprofenu.

W trakcie leczenia i przez 2 tygodnie po zaprzestaniu aplikacji należy chronić pod odzieżą leczone

obszary skóry, aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne.

Jeśli po 7 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe objawy, należy

skontaktować się z lekarzem.

Po nałożeniu żelu nie należy przykrywać chorego miejsca folią (tzw. opatrunek okluzyjny).

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi i po każdym jego zastosowaniu należy

dokładnie umyć ręce.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania żelu Ketonal u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketonal

Przedawkowanie leku stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne.

W wypadku omyłkowego spożycia żelu Ketonal należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

najbliższego szpitala, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, których zakres

i nasilenie zależą od ilości przyjętego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują miejscowe reakcje skórne, które czasami mogą rozprzestrzeniać się poza

miejsce nałożenia żelu.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): miejscowe reakcje skórne, takie jak

rumień, świąd, wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka), odczucie pieczenia, łagodne,

przemijające zapalenie skóry.

UR.DZL.ZLN.4020.01331.2018

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na

światło, wysypka pęcherzowa, przypadki ciężkich reakcji, takich jak wyprysk pęcherzowy lub

pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcja anafilaktyczna (ciężka

reakcja alergiczna – trudności w oddychaniu, zawroty głowy), nasilenie przewlekłej niewydolności

nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje

nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna – obrzęk

głównie twarzy i gardła).

Podczas działania promieni słonecznych opisywano ciężkie kontaktowe zapalenie skóry. Notowano

ciężkie, rozsiane, długotrwałe reakcje nadwrażliwości na światło. Czasami nawet jednorazowe

zastosowanie ketoprofenu może spowodować długotrwałą nadwrażliwość na światło.

Miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować wystąpienie tzw.

śródmiąższowego zapalenia nerek.

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać

stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

alergiczna reakcja skórna,

napad astmy,

reakcja nadwrażliwości po ekspozycji leczonego miejsca na słońce lub promienie UV,

ciężka reakcja skórna, która szybko się rozprzestrzenia.

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

zaczerwienienia skóry,

świądu,

uczucia pieczenia,

suchości skóry w wyniku częstego stosowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ketonal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

UR.DZL.ZLN.4020.01331.2018

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ketonal

Substancją czynną jest ketoprofen. 1 gram żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

Pozostałe składniki to: karbomer, trójamina, etanol 96%, esencja lawendowa, woda oczyszczona

.

Jak wygląda lek Ketonal i co zawiera opakowanie

Ketonal jest jednorodnym, przejrzystym żelem o zapachu lawendy i alkoholu.

Żel dostępny jest w tubie aluminiowej, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

39171 Sülzetal, OT Osterweddingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz