Keflex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Keflex 250 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Keflex 250 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 kaps., 5909990070213, Rp; 20 kaps., 5909990070220, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00702
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Keflex, 250 mg, kapsułki

Keflex, 500 mg, kapsułki

Cefalexinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Keflex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Keflex

Jak stosować lek Keflex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Keflex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Keflex i w jakim celu się go stosuje

Keflex zawiera jako substancję czynną cefaleksynę, która jest doustnym półsyntetycznym

antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Cefalosporyny wykazują działanie bakteriobójcze, hamując

syntezę ściany komórkowej bakterii.

Keflex jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach spowodowanych przez wrażliwe

szczepy bakterii:

zakażenia dróg oddechowych

zapalenie ucha środkowego

zakażenia kości i stawów

zakażenia skóry i tkanek miękkich

niepowikłane zakażenia dróg moczowych

zapalenie zatok przynosowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Keflex

Kiedy nie stosować leku Keflex

jeśli pacjent ma

uczulenie

cefaleksynę

, inne

cefalosporyny

(podobne antybiotyki) lub

którykolwiek z

pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Reakcja uczuleniowa może wywoływać następujące objawy: wysypka, swędzenie, problemy

z oddychaniem i obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Keflex należy omówić to z lekarzem, jeśli:

u pacjenta

wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa na którykolwiek z antybiotyków

należących do grupy

cefalosporyn i penicylin lub inne leki

u pacjenta wystąpi

biegunka

- należy koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być

ona objawem ciężkiego powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku i może być

konieczne specyficzne leczenie

pacjent ma

poważne problemy z nerkami

; lekarz może zalecić odpowiednie badania

kontrolne, aby sprawdzić czynność nerek i odpowiednio zmniejszyć dawkę leku

u pacjenta wystąpią objawy nowego zakażenia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi o tych stanach, nawet jeśli

powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Keflex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent przyjmuje:

probenecyd

(stosowany w leczeniu dny moczanowej)

metforminę

(stosowana w leczeniu cukrzycy)

aminoglikozydy lub inne cefalosporyny

(antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)

furosemid

(stosowany do zwiększenia wydalania moczu).

Lekarz zdecyduje, czy należy zastosować lek Keflex.

Wpływ leku Keflex na wyniki badań laboratoryjnych

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lek Keflex i ma mieć wykonane

badania krwi

lub moczu

, ponieważ lek może zmienić wyniki niektórych badań.

Keflex z jedzeniem i piciem

Wchłanianie antybiotyku jest nieznacznie zmniejszone, jeżeli lek podawany jest z pokarmem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Keflex można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, jeżeli jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zachować ostrożność, stosując Keflex u kobiet karmiących piersią, ponieważ cefaleksyna jest

wydzielana do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ cefaleksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Niemniej jednak podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę

możliwość wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub dezorientacji.

Lek Keflex zawiera błękit patentowy V

Błękit patentowy V może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Keflex

Ten lek zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Keflex przeznaczony jest do stosowania doustnego.

W razie konieczności podania dawki mniejszej niż 250 mg lub zastosowania leku u dzieci, które nie

mogą połknąć kapsułki, dostępny jest Keflex w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Zalecana dawka

Dorośli

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 1 g do 4 g, podawana w dawkach podzielonych.

W leczeniu niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, anginy paciorkowcowej

oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich średnia dawka wynosi 250 mg co 6 godzin lub 500 mg

co 12 godzin.

W zakażeniach cięższych lub wywołanych przez bardziej oporne drobnoustroje może być konieczne

stosowanie większych dawek leku. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g w ciągu

doby, lekarz rozważy możliwość podania cefalosporyny pozajelitowo.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać

w dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Stosowanie u dzieci

Dawka dobowa dla dzieci, zależnie od nasilenia zakażenia wynosi 25 do 50 mg/kg masy ciała,

podawana w dawkach podzielonych. W przypadku niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg

moczowych dawkę dobową można podawać w dwóch dawkach podzielonych (co 12 godzin).

W leczeniu ciężkich zakażeń lekarz może zalecić podwójną dawkę.

Niemowlętom lek może być podawany wyłącznie w przypadkach, kiedy jest to bezwzględnie

konieczne i pod ścisłą kontrolą lekarza.

W leczeniu zapalenia ucha środkowego, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań

klinicznych, konieczne jest podanie w ciągu doby dawki 75 do 100 mg/kg mc. w 4 dawkach

podzielonych.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać w

dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Keflex

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Objawy przedawkowania

mogą obejmować: nudności, wymioty, dolegliwości w nadbrzuszu,

biegunkę i krwiomocz. Może być konieczne podjęcie odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Keflex

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni,

chyba że nastąpiła już pora na kolejną dawkę. W takim przypadku należy kontynuować leczenie

według dotychczasowego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących

ciężkich objawów niepożądanych,

należy przerwać

stosowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego

oddziału ratunkowego. Objawy te zwykle występują rzadko, lecz mogą być groźne dla życia.

Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

(obrzęk naczynioruchowy)

Nagła

reakcja alergiczna w tym

skrócony oddech, wysypka, sapanie i spadek ciśnienia

tętniczego krwi

Swędzące plamki lub wysypka

na rękach i nogach lub

ciężka, rozległa, wysypka

z pęcherzami na skórze

(rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona)

Gorączka, ból gardła i ból stawów z

ciężkim łuszczeniem się skóry, tworzeniem się pęcherzy

i czerwoną wysypką

(toksyczna nekroliza naskórka)

Biegunka

z dużą zawartością wody lub krwi.

Ponadto zgłaszano przedstawione niżej działania niepożądane:

Często

(mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób)

nudności i biegunka.

Niezbyt często

(mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób)

zmiany w wynikach badań krwi wykonywanych w celu skontrolowania pracy wątroby

zwiększenie liczby niektórych rodzajów białych krwinek.

Rzadko

(mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

zmiany dotyczące krwi: zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi (objawiające się

przez nowe zakażenia oraz skłonność do powstawania siniaków lub krwawień), zwiększenie

liczby małych komórek krwi, które są niezbędne do krzepnięcia krwi; niedokrwistość

hemolityczna (anemia spowodowana przez rozpad czerwonych krwinek, może być bardzo

ciężka)

ból głowy, zawroty głowy

ból brzucha, wymioty, niestrawność

zapalenie nerek

świąd narządów płciowych i odbytu, zapalenie pochwy

zmęczenie

zapalenia wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

Częstość nieznana

(częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

ból stawów, zapalenie stawów

grzybicze zakażenia pochwy (wywołane przez drożdżaki)

gorączka

omamy, pobudzenie, stan dezorientacji

zmiany niektórych wyników badań krwi lub moczu (dodatnie wyniki bezpośrednich testów

Coombsa; fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Keflex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Keflex należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Keflex

Substancją czynną leku jest cefaleksyna. Jedna kapsułka zawiera 250 mg lub 500 mg

cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej.

Pozostałe składniki to: celuloza CMC, dimetykon, magnezu stearynian

otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy V (E 131), żółcień

chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Keflex i co zawiera opakowanie

Kapsułki 250 mg – blister zawierający 12 lub 20 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Kapsułki 500 mg – blister zawierający 12 lub 20 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia

Wytwórca

FACTA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Laurentina Km 24, 730

00071 Pomezia (RM)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel. (22) 345 93 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: