Karbis

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Karbis 32 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 32 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Karbis 32 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 14 tabl., 5909990772223, Rp; 28 tabl., 5909990772230, Rp; 56 tabl., 5909990772247, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 16634
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Karbis, 4 mg, tabletki

Karbis, 8 mg, tabletki

Karbis, 16 mg, tabletki

Karbis, 32 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Karbis i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karbis

Jak stosować lek Karbis

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Karbis

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Karbis i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Karbis. Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksytylu. Należy on do grupy

leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnianie i rozszerzanie

naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. Lek Karbis ułatwia również sercu

pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Karbis stosowany jest:

w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u dorosłych

oraz u dzieci i młodzieży w

wieku od 6 do <18 lat,

u dorosłych pacjentów w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością mięśnia

sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting

Enzyme Inhibitors, ACEI) nie mogą być stosowane lub jako uzupełnienie terapii inhibitorami

ACE, gdy objawy niewydolności serca utrzymują się pomimo leczenia, a nie można

zastosować leków z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego (ang.

Mineralocorticoid Receptor Antagonist

, MRA). (Inhibitory ACE oraz MRA są lekami

stosowanymi w leczeniu niewydolności serca).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karbis

Kiedy nie stosować leku Karbis:

jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać leku Karbis we wczesnej ciąży – patrz

punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’),

w przypadku ciężkiej choroby wątroby lub niedrożności dróg żółciowych (utrudnienie

odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego),

u dzieci w wieku poniżej 1 roku,

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Karbis.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Karbis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli występują zaburzenia dotyczące

serca

wątroby

nerek

lub prowadzona jest

dializoterapia,

jeśli przeprowadzono niedawno zabieg przeszczepienia nerki,

jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka,

jeśli występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm

pierwotny),

jeśli występuje niskie ciśnienie krwi,

jeśli kiedykolwiek wystąpił udar,

należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu

ciąży

. Nie zaleca

się stosowania leku Karbis we wczesnej ciąży. Nie wolno przyjmować leku Karbis powyżej 3

miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie ciąży może on poważnie zaszkodzić

dziecku (patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’).

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma

zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

aliskiren.

jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków

znanych jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane

w leczeniu niewydolności serca (patrz „Karbis a inne leki”).”

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Karbis:”.

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie badań, jeśli jakikolwiek powyższy punkt

dotyczy pacjenta.

Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub

stomatologa o przyjmowaniu leku Karbis. Jest to spowodowane tym, iż lek Karbis, w skojarzeniu z

niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Karbis zostało przebadane u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy

porozmawiać ze swoim lekarzem. Leku Karbis nie wolno podawać dzieciom w wieku poniżej 1 roku

ze względu na potencjalne zagrożenie dla rozwoju nerek.

Karbis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kabris może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek Karbis.

Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE,

takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl,

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak,

celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny),

kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i stan

zapalny),

suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas (leki zwiększające stężenie

potasu we krwi),

heparyna (lek rozrzedzający krew),

leki moczopędne,

lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki

ostrożności:

jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem

„Kiedy nie stosować leku Karbis:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z pewnymi lekami stosowanymi w

leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych

(MRA) (na przykład spironolakton, eplerenon).

Karbis z jedzeniem, piciem i alkoholem

Karbis można przyjmować w czasie posiłków lub niezależnie od posiłków.

Podczas stosowania leku Karbis należy skonsultować się z lekarzem, jeśli planowane jest spożycie

alkoholu. Karbis może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci

przerwanie stosowania leku Karbis przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży

oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Karbis. Nie zaleca się stosowania leku Karbis we

wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany

w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

przyjmowania leku Karbis podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią

noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Karbis niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy. Jeśli

wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Karbis zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru

Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych

cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem zanim zacznie stosować ten lek.

3.

Jak stosować lek Karbis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Karbis codziennie.

Karbis można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać

popijając wodą. Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi

pamiętać o przyjęciu dawki. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wysokie ciśnienie krwi

Zalecana dawka kandesartanu to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na

dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową w przypadku niektórych pacjentów, np. pacjentów z

zaburzeniami dotyczącymi wątroby, nerek, pacjentów, którzy utracili dużą ilość płynów, np. z powodu

wymiotów, biegunki lub stosowania leków moczopędnych.

U niektórych pacjentów rasy czarnej reakcja na leczenie może być słabsza, jeśli lek Karbis stosowany

jest w monoterapii. Konieczne wówczas może być zastosowanie większych dawek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Dzieci w wieku od 6 do <18 lat:

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała <50 kg: u niektórych pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia

tętniczego lekarz może postanowić o zwiększeniu dawki leku do maksymalnie 8 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała ≥50 kg: u niektórych pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia

tętniczego lekarz może postanowić o zwiększeniu dawki leku do 8 mg raz na dobę oraz do 16 mg raz

na dobę.

Niewydolność serca u dorosłych

Zalecana dawka początkowa kandesartanu to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę przez

jej podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek Karbis może

być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zadecyduje,

jaka terapia jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Karbis

W przypadku zażycia większej dawki leku Karbis niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Karbis

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną

dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Karbis

Przerwanie przyjmowania leku może prowadzić do ponownego wzrostu ciśnienia. Nie należy

przerywać stosowania leku, o ile nie zaleci tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Karbis i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u

pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

trudności z oddychaniem, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku,

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu,

nasilony świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Karbis może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Może to być przyczyną zmniejszenia

odporności na zakażenia, dlatego u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie i gorączka. Jeśli

wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może okresowo zalecać

przeprowadzanie badań krwi, aby sprawdzić, czy lek Karbis powoduje jakiekolwiek zaburzenia

dotyczące krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zawroty głowy/uczucie wirowania

Ból głowy

Zakażenie dróg oddechowych

Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Zmiany w wynikach badań krwi:

zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie jeśli u pacjenta występują

zaburzenia dotyczące nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego

zwiększenia stężenia może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność

serca lub uczucie mrowienia.

Wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń dotyczących nerek

lub niewydolności serca. W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić może niewydolność nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie

lub gorączka.

Wysypka skórna, pokrzywka

Świąd

Ból pleców, ból stawów i mięśni

Zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie,

zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

Kaszel

Nudności

Zmiany w wynikach badań krwi:

zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia

może wystąpić osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

Działania niepożądane u dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi wydają się

być podobne do tych obserwowanych u pacjentów dorosłych, ale występują częściej. Bardzo często

występuje u dzieci zapalenie gardła, często występują katar, gorączka i przyspieszony rytm serca

jednak nie zaobserwowano tych działań u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Karbis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Karbis

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu. Każda tabletka zawiera 4 mg, 8 mg,

16 mg lub 32 mg kandesartanu cyleksetylu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, makrogol 8000,

hydroksypropylceluloza, karmeloza wapniowa, magnezu stearynian i żelaza tlenek czerwony

(E172) - (tylko w tabletkach 8 mg, 16 mg i 32 mg).

Jak wygląda lek Karbis i co zawiera opakowanie

Tabletki 4 mg są białe, okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi brzegami i z rowkiem podziału po

jednej stronie.

Tabletki 8 mg są jasnoróżowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi brzegami i z rowkiem podziału

po jednej stronie.

Tabletki 16 mg są jasnoróżowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi brzegami i z rowkiem

podziału po jednej stronie.

Tabletki 32 mg są jasnoróżowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe ze ściętymi brzegami i z rowkiem

podziału po jednej stronie.

Tabletkę 4 mg, 8 mg, 16 mg i 32 mg można podzielić na równe dawki.

Opakowania: 14, 28, 56 lub 84 (tylko dla dawek 8 mg oraz 16 mg) tabletki w blistrach, w tekturowym

pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w

innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do

miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

05.12.2014