Kalium effervescens bezcukrowy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kalium effervescens bezcukrowy 782 mg K+/3 g granulat musujący
 • Dawkowanie:
 • 782 mg K+/3 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • granulat musujący
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kalium effervescens bezcukrowy 782 mg K+/3 g granulat musujący
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 sasz. 3 g, 5909990269310, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02693
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kalium effervescens bezcukrowy,

782 mg jonów potasu/3 g, granulat musujący

Kalii citras+Kalii hydrogenocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli

pacjenta

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium effervescens bezcukrowy

Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Kalium effervescens bezcukrowy

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

Kalium

effervescens

bezcukrowy

jest

lekiem

zawierającym

jonów

potasu

saszetce.

Potas jest

głównym

kationem

płynu

komórkowego

jednym

najważniejszych

pierwiastków

wchodzących

skład

płynów

ustrojowych.

Bierze

udział

wielu

reakcjach

enzymatycznych

i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego

oraz

metabolizmie

węglowodanów.

Wraz

jonami

sodowymi

chlorkowymi

wpływa

gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia

osmotycznego.

Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w przebiegu

cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami,

które

mogą

doprowadzić

hipokaliemii

niektórymi

lekami

moczopędnymi,

hormonami

sterydowymi, glikozydami naparstnicy.

Lek Kalium effervescens bezcukrowy może być stosowany przez chorych na cukrzycę, ponieważ nie

zawiera cukru.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium effervescens bezcukrowy

Kiedy nie stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

w przypadku fenyloketonurii, gdyż lek zawiera źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla

pacjentów z fenyloketonurią;

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);

w przypadku skąpomoczu, bezmoczu i mocznicy w ostrej niewydolności nerek;

w mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek;

w niewydolności nadnerczy;

przy jednoczesnym stosowaniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas;

w arytmiach komorowych;

w chorobie Addisona;

w ostrych odwodnieniach;

w przypadku rozległych zniszczeń tkanek związanych z ciężkimi oparzeniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium effervescens bezcukrowy należy omówić to z lekarzem

lub farmaceutą.

przypadku

pojawienia

się

ciężkich

nudności,

wymiotów

silnych

bólów

brzucha

należy

przerwać stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Dzieci

Nie należy stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zachowanie ostrożności w niektórych szczególnych grupach pacjentów stosujących lek Kalium

effervescens bezcukrowy

Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we

krwi, kontrolę pracy serca (EKG) oraz czynności nerek. U niektórych pacjentów niedoborowi potasu

towarzyszy niedobór magnezu, dlatego lekarz zleci także badanie stężenia jonów magnezu we krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko niebezpiecznego wzrostu stężenia

potasu we krwi. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie

stężenia potasu we krwi, monitorowanie pracy serca oraz nerek.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania oraz często współistniejącą niewydolność nerek,

lek należy stosować ostrożnie w tej grupie wiekowej. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia

lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania i wystąpienie groźnej dla życia arytmii serca, lek

należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia

lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalium effervescens bezcukrowy:

w skurczach mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze;

przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami zawierającymi potas lub wywierającymi wpływ na

jego stężenie;

u osób ze skłonnością do alergii, ze względu na obecność czerwieni koszenilowej, która może

powodować reakcje alergiczne.

Lek Kalium effervescens bezcukrowy a inne leki

Należy

powiedzieć

lekarzowi

wszystkich

lekach

przyjmowanych

przez

pacjenta

obecnie

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

Leki obniżające ciśnienie krwi:

leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd);

inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl);

antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan, irbesartan);

leki β-adrenolityczne (np. propranolol, bisoprolol).

Przy

jednoczesnym

stosowaniu

leku

Kalium

effervescens

bezcukrowy

lekiem

lekami

wymienionymi powyżej może dojść do niebezpiecznego, zagrażającego życiu, zwiększenia stężenia

potasu we krwi. Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością nerek oraz osoby w podeszłym

wieku.

Leki nasercowe:

glikozydy naparstnicy (np. digoksyna).

wyniku

jednoczesnego

stosowania

glikozydów

nasercowych

lekiem

Kalium

effervescens

bezcukrowy może dojść do zaburzenia pracy serca w wyniku zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Leki przeciwzapalne:

niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, ibuprofen, diklofenak).

Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi

powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

Inne leki:

leki immunosupresyjne (leki hamujące aktywność układu odpornościowego np. cyklosporyna,

takrolimus);

heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);

inne leki lub produkty zawierające potas.

Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi

powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

glikokortykosteroidy (leki o działaniu przeciwzapalnym);

Jednoczesne

stosowanie

leku

Kalium

effervescens

bezcukrowy

glikokortykosteroidami

może

spowodować zaburzenia stężenia potasu we krwi.

Zawarte w leku cytryniany alkalizują mocz, co może zmienić wydalanie wielu leków, takich jak

salicylany, barbiturany, tetracykliny a także okres półtrwania leków takich jak sympatykomimetyki

i leki pobudzające.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z jedzeniem i piciem

Należy pamiętać, że dieta bogata w chlorek sodu (sól kuchenna) zwiększa wydalanie potasu, a więc

obniża skuteczność działania leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Lek Kalium

effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach

zaleconych przez lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervescens

bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez

lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy nie ma wpływu lub nie wywiera istotnego wpływu

na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu,

od 1 do 2 saszetek na dobę.

Sposób podawania

Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki letniej wody i wypić lekko musujący płyn.

W celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (takich jak

nudności,

wymioty,

biegunka)

zaleca

się

przyjmowanie

leku

Kalium

effervescens

bezcukrowy

w trakcie lub pod koniec posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy należy

niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy w dawkach większych niż

przepisane przez lekarza, może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia stężenia potasu we krwi), której

objawami są: apatia, splątanie, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie kończyn, paraliż,

niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca.

przypadku

wystąpienia

opisanych

powyżej

objawów

przedawkowania

należy

odstawić

i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Kalium effervescens bezcukrowy

W przypadku pominięcia dawki leku, lek należy przyjąć najszybciej jak to jest możliwe.

Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy poczekać i przyjąć ją o należnej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Lek Kalium effervescens bezcukrowy jest na ogół dobrze tolerowany.

Jak każdy lek, lek ten może jednak powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania

niepożądane

wymieniono

poniżej

zgodnie

klasyfikacją

układów

narządów

oraz

częstością

występowania.

Częstości

występowania

obrębie

każdego

narządu

zdefiniowano

następująco:

- bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10);

- często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100);

- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

- rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000);

- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

- nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia potasu we krwi, tzw. hiperkaliemia.

Zaburzenia serca

Częstość

nieznana:

niemiarowość

pracy

serca,

zaburzenia

przewodnictwa

przedsionkowo-

komorowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Kalium effervescens bezcukrowy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalium effervescens bezcukrowy

Substancją czynną leku są jony potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii citras) i potasu

wodorowęglanu (Kalii hydrogenocarbonas). Jedna saszetka zawiera 782 mg jonów potasu.

Pozostałe

składniki

kwas

cytrynowy,

makrogol 6000, krzemionka koloidalna

bezwodna, esencja cytrynowa, aspartam (E 951), czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Kalium effervescens bezcukrowy i co zawiera opakowanie

20 saszetek, po 3 g granulatu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

faks 61 876-51-79

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: