Juvit Multi

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Juvit Multi krople doustne, roztwór
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Juvit Multi krople doustne, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990987214, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09872
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

JUVIT MULTI

krople doustne, roztwór

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Juvit Multi i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit Multi

Jak stosować lek Juvit Multi

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Juvit Multi

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Juvit Multi

i w jakim celu się go stosuje

Juvit Multi zawiera podstawowe witaminy niezbędne w rozwoju i czynnościach organizmu człowieka.

Witaminy B i PP biorą udział w różnorodnych przemianach komórkowych, a ich niedobór wywołuje

zaburzenia wzrostu, widzenia zmierzchowego i czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz

zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej i skóry. Witaminy C i E wpływają na czynność układu

krwionośnego, nerwowego i mięśniowego oraz rozwój chrząstki, kości i zębów. Witamina A odgrywa

istotną rolę w procesie widzenia. Jest także niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry

oraz błony śluzowej. Witamina D reguluje gospodarkę głównymi mineralnymi składnikami kości -

wapniem i fosforanami.

Juvit Multi stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci:

w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek

fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą),

przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia,

okres wczesnowiosenny),

w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne,

w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit Multi

Kiedy nie stosować leku Juvit Multi:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

- w przypadku nadmiaru witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A),

- w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku kamicy nerkowej (obecnie lub w przeszłości) oraz w przypadku sarkoidozy (choroby

układu odpornościowego charakteryzującej się powstaniem ziarniniaków) stosowanie leku możliwe

jest wyłącznie w porozumieniu z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniami.

Stosowanie jednocześnie z innymi lekami zawierającymi witaminę A i (lub) D powinno odbywać się

wyłącznie na zalecenie lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Juvit Multi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Juvit Multi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne podawanie kolestyraminy, oleju parafinowego, kolestypolu (leki zmniejszające

wchłanianie tłuszczów i cholesterolu) zmniejsza wchłanianie witaminy A, D i E.

Wchłanianie witaminy A jest zmniejszone podczas podawania neomycyny, zaś witaminy D u

pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany (stosowane m.in. w padaczce).

Jednoczesne stosowanie preparatów żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować

kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem leku Juvit Multi i preparatów żelaza.

Juvit Multi

z jedzeniem i piciem

Niemowl

ętom i małym dzieciom można podawać lek w łyżce napoju lub z pokarmem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie na zalecenie i zgodnie z ustalonym przez lekarza

dawkowaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Juvit Multi

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie.

Jeżeli nie zalecono specjalnego dawkowania, zazwyczaj podaje się:

- niemowlętom: 3 do 5 kropli na dobę

- dzieciom w wieku 1 roku do 6 lat: 6 do 7 kropli na dobę

- dzieciom w wieku 7 do 14 lat: 8 do 9 kropli na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek w łyżce napoju lub z pokarmem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit Multi

Możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego

(nudności, biegunka), zaś po długotrwałym podawaniu zbyt dużych dawek - hiperwitaminozy A i D

oraz hiperkalcemii (podwyższone stężenie wapnia we krwi).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów przedawkowania należy

przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Juvit Multi

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zalecanych dawek nie obserwowano działań niepożądanych. Zbyt duże dawki

mogą wywołać objawy przedawkowania (patrz punkt 3).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.

Jak przechowywać lek Juvit Multi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Juvit Multi

- 1 ml kropli zawiera następujące substancje czynne

:

retynolu palmitynian (witamina A)

5000 j.m.

cholekalcyferol (witamina D

1000 j.m.

all-

rac

α

-tokoferylu octan (witamina E)

4,0 mg

tiaminy chlorowodorek (witamina B

2,0 mg

ryboflawiny sodu fosforan (witamina B

0,8 mg

pirydoksyny chlorowodorek (witamina B

) 4,0 mg

nikotynamid (witamina PP)

30,0 mg

deksopantenol

10,0 mg

kwas askorbowy (witamina C)

100,0 mg

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorotlenek, RRR-

α-

tokoferol,

butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sacharyna

sodowa, makrogologlicerolu hydroksystearynian, glicerol, aromat pomarańczowy, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Juvit Multi

i co zawiera opakowanie

1 ml roztworu odpowiada około 27 kroplom.

Jedno opakowanie leku zawiera 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14-12-2018

Preparation and handling of slime: the health authorities call for continued vigilance

Preparation and handling of slime: the health authorities call for continued vigilance

ANSES, the DGS and the DGCCRF are reiterating the risks associated with preparing and handling "slime", a sticky and elastic putty for kneading that is very popular with children and adolescents. The repeated and prolonged handling of this putty can cause skin irritations and allergies that are sometimes severe. From January to May 2018, the number of reported cases was double the number for all of 2017.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-11-2018

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Published on: Tue, 20 Nov 2018 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs) are detected ubiquitously in the environment, diet and human tissues. The European Food Safety Authority (EFSA) CONTAM Panel received a mandate from the European Commission for a scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of dioxins and DL‐PCBs in food and feed. To support preparatory work for the hazard i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on preparations for the upcoming flu season and vaccinations

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on preparations for the upcoming flu season and vaccinations

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s role in preparing for flu season

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Preparation of Dutch food consumption data for risk assessment

Preparation of Dutch food consumption data for risk assessment

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The availability of detailed and high‐quality food consumption data collected at an individual level is essential for assessing the exposure to potential risks in the food chain. During the years 2012–2016, the Dutch National Food Consumption Survey was conducted in the Netherlands as part of the EU Menu survey, following the EFSA 2009 guidance on ‘General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan‐European dietary s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.