Jeanine

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Jeanine 0,03 mg + 2 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 0,03 mg + 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Jeanine 0,03 mg + 2 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 21 tabl., 5909991018016, Rp; 42 tabl., 5909991018023, Rp; 63 tabl., 5909991018030, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10180
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTKI: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Dienogestum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych

metod antykoncepcji

W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,

zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej

4 tygodnie lub więcej

Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że

wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Jeanine i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Jeanine

Jak stosować lek Jeanine

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Jeanine

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK JEANINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jeanine jest złożonym doustnym lekiem antykoncepcyjnym. Każda tabletka zawiera dwa różne

hormony. Są to: dienogest (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen).

W czasie stosowania leku Jeanine zgodnie z zaleceniami wymienionymi w tej ulotce,

prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe.

Wskazania do stosowania

Zapobieganie ciąży.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU JEANINE

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jeanine należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi

zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia

zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Kiedy nie stosować leku Jeanine:

Nie należy stosować leku Jeanine, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej

stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy

poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie

bardziej odpowiedni.

jeżeli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na etynyloestradiol lub dienogest

lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach

żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;

jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór

białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub

przeciwciał antyfosfolipidowych;

jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz

punkt „Zakrzepy krwi”.

jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar;

jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławicę piersiową (choroba, która

powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia

sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko

powstania zakrzepu w tętnicy:

ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych

bardzo wysokie ciśnienie krwi;

bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów).

chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią

jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną

z aurą”;

jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu

powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości);

jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory

wątroby;

jeżeli stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwór hormonozależny (nowotwór piersi lub

narządów płciowych);

jeżeli występują krwawienia z dróg rodnych, o nieznanej przyczynie;

jeżeli stwierdzono ciążę lub podejrzewa się ciążę.

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku

Jeanine, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza. W tym czasie stosuje się

niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Nie należy stosować leku Jeanine, jeśli pacjentka ma zapalenia wątroby typu C i przyjmuje leki

przeciwwirusowe zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir (patrz też punkt „Lek

Jeanine a inne leki”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Jeanine:

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może

wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich),

zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej

„Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak

rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

Jeżeli stosuje się doustne leki antykoncepcyjne w którymkolwiek z wymienionych poniżej

przypadków, konieczna jest szczególna i systematyczna kontrola lekarska.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Jeanine, również należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

jeśli występuje nałóg palenia tytoniu,

jeśli pacjentka ma cukrzycę,

jeśli jest otyła,

jeśli występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

jeśli występują wady zastawkowe serca lub zaburzenia rytmu serca,

jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych),

jeśli pacjentka ma żylaki,

jeśli występowały przypadki zakrzepicy, zawału serca lub udaru u bliskich krewnych,

jeśli pacjentka ma migreny,

jeśli pacjentka choruje na padaczkę,

jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia)

lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze

zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki,

jeśli u pacjentki, w bliskiej rodzinie występował w przeszłości lub występuje obecnie rak piersi,

jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego,

jeśli pacjentka ma chorobę Leśniewskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

(przewlekłe zapalne choroby jelit),

jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system

obronny),

jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące

niewydolność nerek),

jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych

krwinek),

jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz

punkt 2 „Zakrzepy krwi”.

jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka

powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak

szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Jeanine po porodzie.

Jeśli u pacjentki występuje choroba, która wystąpiła po raz pierwszy lub nasiliła się w czasie

ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów steroidowych (np. utrata słuchu, porfiria,

opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama),

Jeśli u pacjentki występują lub kiedykolwiek wystąpiły przebarwienia skóry (żółto-brunatne

zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przeszłości; należy wówczas unikać nadmiernej

ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów występuje po raz pierwszy, nawraca lub

nasila się podczas stosowania leku Jeanine, należy skontaktować się z lekarzem.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Jeanine jest

związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia

nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne

i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)

w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-

zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich

przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych

stosowaniem leku Jeanine jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu

prawdopodobnie cierpi

pacjentka?

obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,

szczególnie, gdy towarzyszy temu:

ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane

wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo

nodze

zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,

zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich

nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia

oddechu;

nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może

być połączony z pluciem krwią;

ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy

głębokim oddychaniu;

ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

silny ból w żołądku;

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub

spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi

stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np.

przeziębienie).

Zator tętnicy płucnej

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

natychmiastowa utrata widzenia lub

bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić

się w utratę widzenia

Zakrzepica żył siatkówki

(zakrzep krwi w oku)

ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie

nacisku, ociężałość

uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,

ramieniu lub poniżej mostka;

uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia

uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące

do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał mięśnia sercowego

nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg,

szczególnie po jednej stronie ciała;

nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata

równowagi lub koordynacji;

nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej

przyczyny;

utrata przytomności lub omdlenie

z drgawkami lub bez

drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być

krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym

Udar

powrotem do zdrowia, jednak należy natychmiast zgłosić się do

lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem

kolejnego udaru.

obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub

ramion

silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące

inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze

zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te

działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku

stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to

prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować

zatorowość płucną.

W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko

(zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania

złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również

większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych

(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, chociaż zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji,

gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Jeanine ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do

normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju

stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych

środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki

antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestymat powstaną

zakrzepy krwi.

Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze

stosowaniem leku Jeanine do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych

środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki

(patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów

krwi w ciągu roku

Kobiety, które

nie stosują

złożonych hormonalnych

tabletek, plastrów, systemów dopochwowych i nie są

w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki

antykoncepcyjne zawierające

lewonorgestrel,

noretisteron lub norgestymat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Jeanine

Jeszcze nieznane.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Jeanine jest niewielkie, jednak

niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m

jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach,

płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku

pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu

kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku

Jeanine na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi

przerwać stosowanie leku Jeanine, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie

leku.

wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych

u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,

szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje

u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania

leku Jeanine.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie

stosowania leku Jeanine, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez

znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować

poważne konsekwencje, na przykład zawał mięśnia sercowego lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru związane ze

stosowaniem leku Jeanine jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

z wiekiem (powyżej około 35 lat);

jeśli pacjentka pali papierosy.

Podczas stosowania hormonalnego środka

antykoncepcyjnego takiego jak Jeanine, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie

jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie

innego rodzaju antykoncepcji;

jeśli pacjentka ma nadwagę;

jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar

w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być

w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru;

jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysokie stężenie tłuszczów

we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

jeśli pacjentka cierpi na migreny, a szczególnie migreny z aurą;

jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane

migotaniem przedsionków)

jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest

szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie

stosowania leku Jeanine, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie

stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakrzepicę należy przerwać przyjmowanie

tabletek i skonsultować się natychmiast z lekarzem (patrz również „Kiedy należy skontaktować

się z lekarzem”).

Doustna antykoncepcja i nowotwór

U kobiet, które przyjmują doustne środki antykoncepcyjne, występowanie raka piersi jest nieco

częstsze niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Nie wiadomo, czy ta różnica jest

spowodowana wyłącznie stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przyczyną może

być również to, że kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są częściej badane i rak piersi jest

u nich wcześniej wykrywany. Opisana różnica w częstości występowania raka piersi zmniejsza się

stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania doustnych środków

antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko opisywano przypadki

łagodnych lub, jeszcze rzadziej, przypadki złośliwych nowotworów wątroby, które powodowały

zagrażające życiu krwawienia do jamy brzusznej. Jeżeli wystąpi silny ból w nadbrzuszu, należy jak

najszybciej poinformować lekarza.

Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.

Istnieją doniesienia o częstszym występowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują doustne

leki antykoncepcyjne przez długi czas. Zależność ta może jednak nie mieć związku

z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami.

Stosowanie leku Jeanine z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie tego leku we krwi, mogą zmniejszać skuteczność

zapobiegania ciąży oraz mogą powodować nieoczekiwane krwawienie. Należą do nich

leki stosowane w leczeniu:

padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat,

felbamat)

gruźlicy (np. ryfampicyna)

zakażenia wirusem HIV i HCV (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory

odwrotnej transkryptazy)

zakażeń grzybicznych (gryzeofulwina, azolowe leki przeciwgrzybiczne takie jak itrakonazol,

worykonazol, flukonazol)

zakażeń bakteryjnych ( antybiotyki makrolidowe takie jak klarytromycyna, erytromycyna)

niektórych chorób serca, nadciśnienia (blokery kanałów wapniowych, na przykład

werapamil, diltiazem)

zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb)

ziele dziurawca zwyczajnego (

Hypericum perforatum

sok grejfrutowy

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, takich jak

lamotrygina, cyklosporyna, melatonina, midazolam, teofilina i tyzanidyna.

Nie należy stosować leku Jeanine, jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki

przeciwwirusowe zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir, ponieważ może to

powodować podwyższone wyniki testów czynnościowych wątroby (wzrost stężenia enzymu

wątrobowego ALT). Lekarz zaproponuje inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania

wymienionych leków. Można wznowić stosowanie leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu

leczenia. Patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Jeanine”.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

zauważy się niepokojące zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykolwiek z objawów

wymienionych w tej ulotce (patrz też: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek

Jeanine” i „Jak stosować lek Jeanine”;

występują przypadki zakrzepicy, zawału serca lub udaru u bliskich krewnych;

stwierdzi się obecność guzka w piersi;

zamierza się stosować inne leki (patrz też „Stosowanie leku Jeanine z innymi lekami”);

możliwe jest unieruchomienie lub planowany jest zabieg chirurgiczny (należy poinformować

lekarza przynajmniej 4 tygodnie wcześniej);

występuje intensywne krwawienie z dróg rodnych;

pominie się tabletki w pierwszym tygodniu cyklu (każdy pierwszy tydzień w kolejnych

miesiącach stosowania leku Jeanine), a w czasie poprzedzających 7 dni doszło do współżycia;

występuje ostra biegunka;

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub podejrzewa się

ciążę (nie należy zaczynać następnego opakowania bez decyzji lekarza).

Należy przerwać przyjmowanie leku Jeanine i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem

w przypadku zauważenia objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepicy, zawału

serca lub udaru:

kaszel bez wyraźnej przyczyny,

silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

duszność,

ból głowy o niespotykanym wcześniej nasileniu lub napad migreny,

częściowa lub całkowita utrata widzenia lub podwójne widzenie,

niewyraźna mowa lub utrata zdolności mowy,

nagłe zaburzenia czynności narządów zmysłów (słuchu, powonienia lub czucia),

zawroty głowy lub omdlenia,

drętwienie lub niedowład części ciała,

silny ból w jamie brzusznej,

silny ból lub obrzęk nóg.

Sytuacje i objawy wymienione powyżej są dokładniej opisane w innych częściach tej ulotki.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy przyjmować leku Jeanine w ciąży lub w razie podejrzewania ciąży. W przypadku

podejrzenia ciąży należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Jeanine w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Jeanine

Lek Jeanine zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Jeanine.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK JEANINE

Lek Jeanine należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się lekarzem.

W ulotce opisano wiele sytuacji, w których należy zaniechać przyjmowania leku Jeanine lub

w których skuteczność leku może być zmniejszona. Podano również okoliczności, w których nie

należy podejmować współżycia lub należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcji, np.

prezerwatywy lub inne środki mechaniczne. Metoda kalendarzowa i metoda pomiaru temperatury

nie mogą być stosowane, ponieważ lek Jeanine wpływa na zmiany temperatury i właściwości śluzu

szyjkowego, charakterystyczne dla cyklu miesiączkowego.

Lek Jeanine, podobnie jak inne doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem

wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Sposób stosowania leku Jeanine

Kiedy i w jaki sposób przyjmuje się tabletki?

Opakowanie typu blister zawiera 21 tabletek powlekanych. Na opakowaniu każda tabletka

oznaczona jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować w

kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie

potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę.

Każde kolejne opakowanie należy zaczynać po 7-dniowej przerwie, podczas której nie przyjmuje się

tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle po

2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego

opakowania. Oznacza to, że zawsze należy rozpoczynać każde kolejne opakowanie w tym samym

dniu tygodnia, jak również, że krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach

każdego miesiąca.

Stosowanie leku Jeanine po raz pierwszy

Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych leków antykoncepcyjnych

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.

w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć

w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego

cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji

mechanicznej.

Jeżeli wcześniej przyjmowano inny złożony doustny lek antykoncepcyjny

Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki

zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego,

jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających

substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka

antykoncepcyjnego.

Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą tylko progestageny (minitabletka)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze,

przyjmować lek Jeanine. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Jeanine utrzymuje się

stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody

mechaniczne).

Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci zastrzyków, implantu lub systemu

terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Przyjmowanie leku Jeanine rozpoczyna się w dniu, w którym miało być wykonane następne

wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu bądź systemu. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni

przyjmowania tabletek utrzymuje się stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne metody

antykoncepcji (metody mechaniczne).

Po porodzie, po poronieniu naturalnym lub sztucznym

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie leku Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne

stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Kobiety karmiące piersią patrz punkt 2. „Karmienie piersią”.

Lekarz powinien poinformować, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po

porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia

stosowania tabletek lekarz powinien poinformować o konieczności stosowania dodatkowej

antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,

przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego leku antykoncepcyjnego należy upewnić

się, że nie jest się w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku zażycia większej dawki leku Jeanine niż zalecana

Mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z pochwy. Tego rodzaju krwawienie może

wystąpić nawet u dziewcząt, które nie zaczęły jeszcze miesiączkować, ale omyłkowo przyjęły ten

lek. Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu wielu

tabletek leku Jeanine. Jeśli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana lub zrobił to ktoś inny, należy

poinformować o tym lekarza.

Rezygnacja z dalszego przyjmowania leku Jeanine

Lek można odstawić w dowolnym czasie. Lekarz zaproponuje wtedy inne metody antykoncepcji.

Jeśli przerywa się przyjmowanie leku, ponieważ chce się zajść w ciążę, należy poczekać do chwili

wystąpienia naturalnej miesiączki. Pomoże to określić przewidywaną datę urodzenia dziecka.

Pominięcie dawki leku Jeanine

Jeśli minęło

mniej niż 12 godzin

od pominięcia tabletki, skuteczność antykoncepcyjna leku Jeanine

jest zachowana. Należy przyjąć tę tabletkę tak szybko, jak to możliwe i zażyć następną o zwykłej

porze.

Jeśli minęło

więcej niż 12 godzin

od pominięcia tabletki, skuteczność działania leku Jeanine może

być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko zmniejszonego

działania antykoncepcyjnego. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje wtedy, gdy

pominie się tabletki na początku lub na końcu opakowania. W takim przypadku należy przestrzegać

zasad podanych poniżej (patrz również na schemat poniżej).

Pominięta więcej niż 1 tabletka z opakowania

Należy zwrócić się do swojego lekarza.

Pominięta 1 tabletka w pierwszym tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe (nawet, jeśli oznacza to jednoczesne

przyjęcie dwóch tabletek), a kolejne zażywać o stałej porze. Przez następne 7 dni należy stosować

dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne).

Jeżeli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, jest

możliwe zajście w ciążę. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Należy także zapoznać

się ze „Schematem postępowania w przypadku pominięcia tabletki”

Pominięta 1 tabletka w drugim tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe (nawet, jeśli oznacza to jednoczesne

przyjęcie dwóch tabletek), a kolejne zażywać o stałej porze.

Skuteczność antykoncepcyjna leku

Jeanine jest zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

Jednak, jeśli wcześniej popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,

należy przez 7 dni stosować dodatkową (mechaniczną) metodę antykoncepcji.

Pominięta 1 tabletka w trzecim tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania

Można wybrać jedną z następujących możliwości, bez potrzeby stosowania dodatkowych metod

antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni

poprzedzających pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy zastosować pierwszą

z wymienionych dwóch opcji oraz przez 7 kolejnych dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej (nawet, jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch

tabletek), a kolejne o zwykłej porze. Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania

od razu po dokończeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy. Krwawienie z odstawienia

wystąpi po dokończeniu drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może

wystąpić plamienie lub krwawienie.

Można również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową lub

krótszą przerwę (należy również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę

)

, po której należy

kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli zapomni się o zażyciu tabletek i podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie

wystąpi spodziewane krwawienie, możliwe, że jest się w ciąży. Przed rozpoczęciem następnego

opakowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Schemat postępowania w przypadku pominięcia tabletki

Pominięta więcej niż

1 tabletka z aktualnego

opakowania

Zasięgnąć porady lekarza

odbył się

Tydzień 1.

stosunek płciowy w tygodniu

poprzedzającym pominięcie tabletki

nie odbył się

-przyjąć pominiętą tabletkę

-zastosować dodatkową metodę

antykoncepcji przez 7 dni

-dokończyć przyjmowanie tabletek

z opakowania

Pominięta tylko

1 tabletka

(spóźnienie większe

niż 12 godzin, ale

mniejsze niż 24 godziny)

Tydzień 2.

-przyjąć pominiętą tabletkę

-dokończyć przyjmowanie tabletek

z opakowania

-przyjąć pominiętą tabletkę

-dokończyć opakowanie

-nie robić 7-dniowej przerwy

-kontynuować przyjmowanie

tabletek z następnego opakowania

Tydzień 3.

albo

-odstawić pozostałe tabletki

z opakowania

-zrobić przerwę (nie więcej niż

7 dni, licząc z dniem pominięcia

tabletki)

-kontynuować przyjmowanie tabletek

z następnego opakowania

Postępowanie w przypadku:

wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit (wymioty)

Jeśli wystąpiły wymioty, substancje czynne leku Jeanine mogą nie wchłonąć się całkowicie. Jeżeli

wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki, należy postępować zgodnie

z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki. W razie ciężkich zaburzeń ze strony przewodu

pokarmowego należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.

zamiaru opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia

Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia, należy po dokończeniu aktualnego opakowania od razu

rozpocząć następne, bez 7-dniowej przerwy. Można zażywać tabletki nawet do wyczerpania tego

opakowania. Jeżeli chce się, aby krwawienie wystąpiło, należy po prostu przerwać przyjmowanie

tabletek. W czasie stosowania tabletek z następnego opakowania może wystąpić niewielkie

krwawienie lub plamienie. Kolejne opakowanie rozpoczyna się po 7-dniowej przerwie.

zamiaru zmiany dnia wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia

Jeśli przyjmuje się tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie występuje mniej więcej tego samego

dnia, co 4 tygodnie. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, niż

wynikający ze schematu przyjmowania leku, należy skrócić kolejną przerwę w przyjmowaniu

tabletek o tyle dni, o ile zamierza się przesunąć termin wystąpienia krwawienia. Np. jeśli krwawienie

zwykle rozpoczyna się w piątki, a ma rozpoczynać się we wtorki (3 dni wcześniej), należy rozpocząć

nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli zrobi się bardzo krótką przerwę

w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub krótszą), w czasie jej trwania może nie wystąpić krwawienie

z odstawienia. Niewielkie krwawienie lub plamienie może wystąpić w czasie stosowania następnego

opakowania leku.

wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia

W czasie przyjmowania leku Jeanine w pierwszych kilku miesiącach mogą występować nieregularne

krwawienia z dróg rodnych (plamienia lub krwawienia śródcykliczne). Pomimo to trzeba

kontynuować przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustępują

po 3 cyklach stosowania leku Jeanine. Jeśli krwawienia utrzymują się, stają się obfite lub nawracają,

należy zgłosić to lekarzowi.

niewystąpienia krwawienia

Jeśli wszystkie tabletki przyjmowano we właściwym czasie, nie wystąpiły ani wymioty ani ostra

biegunka i nie stosowano jednocześnie innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest

bardzo małe. Należy kontynuować przyjmowanie leku Jeanine.

Jeśli krwawienia z odstawienia nie wystąpiły w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, istnieje

prawdopodobieństwo ciąży. Należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Nie należy zaczynać

następnego opakowania leku Jeanine dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentek

Dzieci i młodzież

Lek Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.

Pacjentki w podeszłym wieku

Nie dotyczy. Lek Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.

Pacjentki z niewydolnością wątroby

Lek Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz również punkt 2

„Kiedy nie należy stosować leku Jeanine”.

Pacjentki z niewydolnością nerek

Dla leku Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z niewydolnością nerek.

Dostępne dane nie wskazują na konieczność zmiany leczenia w tej grupie pacjentek.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Jeanine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające

lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Jeanine, należy

skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone

ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów

krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych

informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych

hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne

przed zastosowaniem leku Jeanine”.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Jeanine i towarzyszące im objawy

zostały opisane w następujących częściach ulotki: „Doustna antykoncepcja i zakrzepica” oraz

„Doustna antykoncepcja i nowotwór”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania

dodatkowych informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Poniżej podano objawy zgłaszane przez pacjentki przyjmujące lek Jeanine, chociaż nie musiały być

one spowodowane działaniem leku.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

ból głowy,

ból piersi w tym dyskomfort i tkliwość piersi.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

zapalenie pochwy i (lub) zapalenie sromu i pochwy (stany zapalne narządów płciowych),

kandydoza pochwy (grzybica) lub inne zakażenia grzybicze pochwy,

zwiększenie apetytu,

obniżenie nastroju,

zawroty głowy,

migrena,

wysokie lub niskie ciśnienie krwi,

ból brzucha, w tym w górnej i w dolnej części bóle brzucha, dyskomfort i (lub) wzdęcia,

nudności, wymioty lub biegunka,

trądzik,

łysienie (utrata owłosienia),

wysypka (w tym wysypka plamista),

świąd (czasem całego ciała),

zmiany krwawień w postaci miesiączek krwotocznych, skąpych, rzadko występujących oraz

całkowitego ich braku,

krwawienia śródcykliczne z pochwy, krwotok maciczny (nieregularne krwawienia pomiędzy

okresami),

powiększenie piersi, w tym przekrwienie i obrzmienie piersi,

obrzęk piersi,

bolesne miesiączkowanie (bolesne okresy),

upławy z pochwy,

torbiele jajników,

ból w obrębie miednicy,

zmęczenie w tym astenia (osłabienie) i złe samopoczucie,

zmiany masy ciała (w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała).

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zapalenie jajników i jajowodów,

zakażenia dróg moczowych,

zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza moczowego),

zapalenie sutka (zapalenie piersi),

zapalenie szyjki macicy (stan zapalny szyjki macicy),

zakażenia grzybicze,

opryszczka jamy ustnej,

grypa,

zapalenie oskrzeli,

zapalenie zatok,

zakażenia górnych dróg oddechowych,

infekcja wirusowa,

mięśniak gładki macicy,

tłuszczak piersi,

niedokrwistość,

nadwrażliwość (reakcja alergiczna),

cechy męskie u kobiety (rozwój męskich drugorzędowych cech płciowych),

jadłowstręt (ciężka utrata apetytu),

depresja,

zaburzenia psychiczne,

bezsenność,

zaburzenia snu,

agresja,

udar mózgu (zmniejszenie lub przerwanie dopływu krwi do części mózgu),

zaburzenia krążenia mózgowego (zaburzenia układu przepływu krwi do części mózgu),

dystonia (utrzymujące się skurcze mięśni powodując np. skręcania lub nieprawidłowe ułożenie),

suche lub podrażnione oczy,

oscylopsja (subiektywne wrażenie drgania obrazu widzianego) lub inne zaburzenia widzenia,

nagła utrata słuchu,

szumy uszne,

zawroty głowy,

zaburzenia słuchu,

zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia dopływu krwi do serca),

tachykardia (szybka praca serca),

żylne i tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe*

zatorowość płucna (skrzep krwi przemieszczający się do płuc),

zakrzepowe zapalenie żył (zapalenie żyły w tym skrzepy krwi),

podniesione ciśnienie rozkurczowe (najniższy poziom, do którego ciśnienie krwi spada pomiędzy

uderzeniami serca),

hipotonia ortostatyczna (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej

lub leżącej),

uderzenia gorąca,

żylaki,

zaburzenia czynności żył lub ból żył,

astma,

hiperwentylacja,

zapalenie błony śluzowej żołądka,

zapalenie jelit,

niestrawność,

reakcje skórne,

choroby skóry w tym alergiczne zapalenie skóry, neurodermit i (lub) atopowe zapalenie skóry,

wyprysk, łuszczyca,

nadmierne pocenie się,

ostuda (plama barwnikowa na twarzy),

zaburzenia pigmentacji i (lub) przebarwienia,

łojotok,

łupież,

nadmierne owłosienie,

zaburzenia skóry, reakcje skórne, objaw „skórki pomarańczowej” na skórze,

naczyniak gwiaździsty,

ból pleców,

dolegliwości kości i mięśni,

bóle mięśni,

bóle rąk i nóg,

dysplazja szyjki macicy (nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy),

ból lub torbiele przydatków macicy (jajniki i jajowody),

torbiele w piersi,

torbiele włókniste piersi,

bolesny stosunek płciowy,

wydzielanie mleka,

zaburzenia miesiączkowania,

ból w klatce piersiowej,

obrzęki nóg i rąk,

choroby grypopodobne,

zapalenie,

gorączka,

drażliwość,

hipercholesterolemia,

zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi,

ujawnienie obecności dodatkowej piersi.

Szacunkowa częstotliwość, z badań epidemiologicznych obejmujących grupę złożonych

doustnych środków antykoncepcyjnych. Termin " Żylne i tętnicze zdarzenia zakrzepowo-

zatorowe " obejmuje: każdą niedrożność i skrzep w głębokich żyłach obwodowych,

zakrzepy

przemieszczające się wzdłuż układu krwionośnego (np. do płuc zwane zatorem płucnym lub

zawałem płuc), zawał serca spowodowany zakrzepami krwi, udar spowodowany

niedrożnością naczyń krwionośnych do lub w mózgu

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zmiany nastroju

zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego),

nietolerancja soczewek kontaktowych,

zmiany na skórze (pokrzywka, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy),

wydzielina z piersi,

zatrzymanie płynów.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują

jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych

informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów

wystąpienia zakrzepów krwi).

Opis wybranych działań niepożądanych

Działania niepożądane, o małej częstości lub o opóźnionym występowaniu objawów, które są

uznawane za związane z grupą złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zostały

wymienione poniżej (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Jeanine” i „Kiedy zachować

szczególną ostrożność stosując lek Jeanine”):

Nowotwory

Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki

antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko

u kobiet w wieku poniżej 40 lat to liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego

ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy raka piersi ze złożonymi doustnymi

środkami antykoncepcyjnymi nie jest znany.

guzy wątroby (łagodne i złośliwe)

Inne

Kobiety z hipertriglicerydemią (zwiększa się stężenie tłuszczów we krwi powodując wzrost

ryzyka zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych)

Wysokie ciśnienie krwi

Wystąpienie lub pogorszenie objawów, których związek ze stosowaniem COCs nie jest

rozstrzygnięty: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą (zablokowany przepływ żółci);

kamica pęcherzyka żółciowego; zaburzenia metaboliczne takie jak porfiria; toczeń rumieniowaty

układowy

(przewlekła choroba autoimmunologiczna); zespół hemolityczno-mocznicowy

(choroba krzepnięcia krwi); zaburzenia neurologiczne zwane pląsawicą Sydenhama; opryszczka

ciężarnych

(rodzaj choroby skóry, która ma miejsce podczas ciąży); otoskleroza związana

z utratą słuchu

Kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (charakteryzuje nagły obrzęk np. oczu,

ust, gardła itp.) egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku

naczynioruchowego

Zaburzenia funkcji wątroby

Zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na obwodową oporność na insulinę

Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Ostuda

Interakcje

Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być

spowodowana działaniem innych leków na doustne środki antykoncepcyjne (np. ziele dziurawca

zwyczajnego (

Hypericum perforatum

), lub leki na padaczkę, gruźlicę, zakażenia wirusem HIV i inne

zakażenia

). Patrz punkt „Stosowanie leku Jeanine z innymi lekami”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK JEANINE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie należy stosować leku Jeanine po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Jeanine

Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i dienogest. Jedna tabletka powlekana zawiera

0,03 mg etynyloestradiolu oraz 2 mg dienogestu mikronizowanego.

Inne składniki leku to:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu stearynian, sacharoza,

syrop glukozowy, wapnia węglan, powidon K 25, makrogol 35 000, wosk Carnauba, tytanu

dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Jeanine i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki powlekane.

Opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.

Blister z folii PVC/Al. w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Niemcy

Wytwórca

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Döbereinerstrasse 20

99427 Weimar

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza

lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel. 0 22 572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2017