Iberogast

Główne informacje

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Iberogast płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909991048716, OTC; 1 butelka 50 ml, 5909991048723, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909991048730, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10487
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Iberogast, płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Iberogast i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast

Jak stosować lek Iberogast

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Iberogast

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Iberogast i w jakim celu się go stosuje

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-

jelitowych, związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja

(niestrawność) czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie

dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami,

nudnościami i zgagą.

Iberogast łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje właściwości

przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast

Kiedy nie stosować leku Iberogast

Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.

Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien

być konsultowany z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat

ich przyczyny.

Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem

stosowania leku Iberogast.

Lek Iberogast a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje nie są znane.

Lek Iberogast z alkoholem

Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany

u osób z chorobą alkoholową.

Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa

dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub

2,6 ml wina na dawkę.

Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami

wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży albo planuje dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanolu). Jeśli lek Iberogast stosowany

jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Iberogast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie

posiłków.

Zalecana dawka leku Iberogast to:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli,

dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli,

dzieci poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat

ich przyczyny.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iberogast

Nie ma żadnych doniesień o ostrym przedawkowaniu. Zasadniczo jednak należy uwzględnić

zawartość alkoholu.

Przypadkowe przyjęcie o jedną lub dwie dawki leku Iberogast za dużo, tzn. łącznie od 40 do 60 kropli,

zwykle nie prowadzi do negatywnych konsekwencji. W przypadku przyjęcia znacznie większych

dawek, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Iberogast

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Iberogast, należy odczekać do nadejścia pory przyjęcia

następnej dawki i przyjąć wówczas dawkę przepisaną przez lekarza lub podaną w niniejszej ulotce

w punkcie dotyczącym dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości

takie jak np. wysypka, świąd, duszność.

W przypadku leków jednoskładnikowych zawierających ziele glistnika (

Chelidonium majus

występowały bardzo rzadkie przypadki odwracalnego uszkodzenia wątroby. Takich niepożądanych

reakcji na lek nie zaobserwowano w przypadku produktu Iberogast.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5.

Jak przechowywać lek Iberogast

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iberogast

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego)

(1: 1,5 – 2,5)

15,0 ml

ekstrahent – etanol 50% (v/v)

Angelicae radicis extractum (wyciąg z korzenia arcydzięgla)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Matricariae flos extractum (wyciąg z kwiatu rumianku)

(1: 2 - 4)

20,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Carvi fructus extractum (wyciąg z owocu kminku)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Silybi mariani fructus extractum (wyciąg z owocu ostropestu)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Melissae folii extractum (wyciąg z liści melisy)

(1:2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Menthae piperitae folii extractum (wyciąg z liści mięty pieprzowej)

(1: 2,5 – 3,5)

5,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Chelidonii herbae extractum (wyciąg z ziela glistnika)

(1:2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Liquiritiae radicis extractum

(wyciąg z korzenia lukrecji)

(1:2,5 – 3,5)

10,0 ml

ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Iberogast zawiera 29,5 – 32,6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Iberogast i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła z zakrętką polietylenową z zakraplaczem w kartonowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml płynu Iberogast.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH

Havelstrasse 5

64295 Darmstadt

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: