Hyzaar Forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 100 mg + 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990970513, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09705
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HYZAAR, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

HYZAAR, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

HYZAAR Forte, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

losartan potasowy i hydrochlorotiazyd

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Hyzaar i Hyzaar Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hyzaar lub Hyzaar Forte

Jak stosować lek Hyzaar lub Hyzaar Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hyzaar i Hyzaar Forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Hyzaar i Hyzaar Forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Hyzaar i Hyzaar Forte jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku

moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która

wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje

to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi

receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia

tętniczego. Hydrochlorotiazyd działa poprzez zwiększanie przepływu wody i soli przez nerki.

Pomaga to także w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

Lek Hyzaar i Hyzaar Forte wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego

ciśnienia krwi).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hyzaar lub Hyzaar Forte

Kiedy nie stosować leku Hyzaar lub Hyzaar Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na losartan, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje będące pochodnymi sulfonamidu (np. inne leki z grupy

tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrimoksazol, w przypadku wątpliwości

należy skonsultować się z lekarzem),

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu, małe stężenie sodu lub duże stężenie wapnia

we krwi, których nie można wyrównać leczeniem,

jeśli u pacjenta występuje dna,

po trzecim miesiącu ciąży (Lepiej jest także unikać stosowania leku Hyzaar i Hyzaar Forte

we wczesnych okresach ciąży – patrz punkt „Ciąża”),

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają

moczu,

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku

Hyzaar i Hyzaar Forte we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży,

ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte należy poinformować lekarza:

jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub)

języka) (patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”);

jeśli pacjent stosuje leki moczopędne;

jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli;

jeśli u pacjenta występują lub występowały nasilone wymioty i (lub) biegunka;

jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca;

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować

leku Hyzaar lub Hyzaar Forte”);

jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących

do nerek (zwężenie tętnic nerkowych) lub jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę lub jeśli

u pacjenta dokonano niedawno przeszczepu nerki;

jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (miażdżyca tętnic), dławca piersiowa (ból w klatce

piersiowej z powodu osłabionej czynności serca);

jeśli u pacjenta występuje „zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej” (zwężenie zastawek

serca) lub „kardiomiopatia przerostowa” (choroba powodująca osłabienie mięśnia sercowego);

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

jeśli u pacjenta występowała dna;

jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia, astma lub objawy powodujące ból stawów,

wysypkę skórną i gorączkę (układowy liszaj rumieniowaty);

jeśli u pacjenta występuje duże stężenie wapnia lub małe stężenie potasu we krwi lub jeśli

pacjent jest na diecie niskopotasowej;

jeśli u pacjenta występuje potrzeba znieczulenia (nawet u dentysty) lub pacjent jest przed

zabiegiem chirurgicznym lub jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności przytarczyc,

pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu tabletek

zawierających losartan potasowy i hydrochlorotiazyd;

jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym

wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami

nadnerczy);

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme

Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli

pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie

elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Hyzaar lub Hyzaar Forte”.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte u dzieci. Dlatego leku

Hyzaar lub Hyzaar Forte nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i lek Hyzaar lub Hyzaar Forte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki moczopędne takie jak hydrochlorotiazyd zawarte w leku Hyzaar i Hyzaar Forte mogą wchodzić

w interakcje z innymi lekami.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy przyjmować preparatów zawierających lit.

Szczególne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być odpowiednie, jeśli pacjent przyjmuje

suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, inne leki

moczopędne, niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny, leki stosowane w celu

kontroli rytmu serca lub cukrzycy (leki doustne lub insulina).

Dla lekarza ważne jest również, aby wiedział czy pacjent przyjmuje:

inne leki obniżające ciśnienie tętnicze;

steroidy;

leki przeciwnowotworowe;

leki przeciwbólowe;

leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych;

leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów;

żywice stosowane w przypadku dużego stężenia cholesterolu, takie jak kolestyramina;

leki zwiotczające mięśnie;

tabletki nasenne;

leki z grupy opioidów takie jak morfina;

aminy zwiększające ciśnienie tętnicze, takie jak adrenalina lub inne leki z tej samej grupy;

doustne leki przeciwcukrzycowe lub insuliny;

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki

ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy

nie stosować leku Hyzaar lub Hyzaar Forte” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu leku Hyzaar lub Hyzaar Forte przed planowanym

podaniem jodowych środków kontrastujących.

Lek Hyzaar lub Hyzaar Forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania tych tabletek: alkohol i tabletki leku

Hyzaar lub Hyzaar Forte mogą zwiększać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może przeciwdziałać działaniu tabletek Hyzaar

i Hyzaar Forte.

Lek Hyzaar lub Hyzaar Forte może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci

przerwanie stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte przed planowaną ciążą lub gdy tylko ciąża

zostanie potwierdzona oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Hyzaar lub Hyzaar Forte.

Nie zaleca się stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte w okresie ciąży i nie wolno go stosować po

3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecko.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

stosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce karmić

piersią, lekarz może zalecić stosowanie innego leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Hyzaar i Hyzaar Forte działa tak samo dobrze i jest równie dobrze tolerowany u większości

starszych i młodszych dorosłych pacjentów. Większość starszych pacjentów wymaga takiego samego

dawkowania jak młodsi pacjenci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności

wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania

niebezpiecznych maszyn) dopóki nie będzie wiadomo jak pacjent toleruje ten lek.

Lek Hyzaar i Hyzaar Forte zawierają laktozę jednowodną

Lek Hyzaar i Hyzar Forte zawierają laktozę jednowodną. W przypadku nietolerancji niektórych

cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Hyzaar lub Hyzaar Forte

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce

leku Hyzaar lub Hyzaar Forte, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Hyzaar lub Hyzaar Forte tak długo jak zalecił lekarz,

w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia krwi.

Wysokie ciśnienie krwi

Zazwyczaj stosowana dawka dla większości pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi wynosi 1 tabletkę

leku Hyzaar o mocy 50 mg + 12,5 mg na dobę w celu kontroli ciśnienia krwi przez okres

do 24 godzin. Lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek leku Hyzaar o mocy 50 mg + 12,5 mg raz

na dobę lub zalecić stosowanie 1 tabletki leku Hyzaar Forte o mocy 100 mg + 25 mg raz na dobę

(większa dawka). Maksymalna dawka dobowa to 2 tabletki leku Hyzaar o mocy 50 mg + 12,5 mg raz

na dobę lub 1 tabletka leku Hyzaar Forte o mocy 100 mg + 25 mg raz na dobę.

Podawanie

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hyzaar lub Hyzaar Forte

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu

niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. Przedawkowanie może spowodować spadek ciśnienia

krwi, kołatanie serca, spowolniony puls, zmiany w składzie krwi oraz odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Hyzaar lub Hyzaar Forte

Należy starać się przyjmować lek Hyzaar lub Hyzaar Forte codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jednak w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej. Należy powrócić

do zwykłego schematu dawkowania.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia niżej wymienionych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie

leku Hyzaar lub Hyzaar Forte i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału

pomocy doraźnej najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może

powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, występujące u więcej niż 1 na 10 000

pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna pilna interwencja medyczna

lub hospitalizacja.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (może występować u nie więcej niż 1 osoby na 10 przyjmujących lek):

kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie śluzówki nosa, zapalenie zatok,

zaburzenia zatok;

biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność;

ból mięśni lub skurcze, ból nóg, ból pleców;

bezsenność, ból głowy, zawroty głowy;

osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej;

zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca),

zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi;

zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek;

za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Niezbyt często (może występować u nie więcej niż 1 osoby na 100 przyjmujących lek):

anemia, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach,

ramionach i pośladkach z bólem stawów, opuchnięciem dłoni i stóp oraz bólem żołądka),

siniak, zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, zaburzenia krzepnięcia, zmniejszenie

liczby płytek krwi;

utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub otwarta dna, zwiększenie poziomu

cukru we krwi, zaburzone stężenia elektrolitów we krwi;

niepokój, nerwowość, zaburzenia paniczne (powracające ataki paniki), dezorientacja, depresja,

niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci;

uczucie mrowienia i drętwienia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie;

niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie

ostrości widzenia, widzenie na żółto;

uczucie dzwonienia, brzęczenia, szumu lub trzasku w uszach, zawroty głowy pochodzenia

błędnikowego;

niskie ciśnienie krwi, które może być związane ze zmianami postawy (uczucie pustki w głowie

lub osłabienia po powstaniu, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzony rytm serca,

udar naczyniowo-mózgowy („mini-udar”), atak serca, kołatanie serca;

zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub

wybroczynami;

ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obecność wody w płucach (która

powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie;

zaparcie, brak możliwości wydalenia kału, wiatry, rozstrój żołądka, skurcze żołądka, wymioty,

suchość w ustach, zapalenie ślinianek, ból zębów;

żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry), zapalenie trzustki;

pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło,

suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, poty, łysienie;

ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, zapalenie stawów, obrzęk, sztywność,

osłabienie mięśni;

częste oddawanie moczu, również w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek,

zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu;

zmniejszony popęd płciowy, impotencja;

obrzęk twarzy, obrzęk miejscowy, gorączka.

Rzadko (może występować u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

zapalenie wątroby, zmienione wyniki badań czynności wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

objawy grypopodobne;

niewyjaśnione bóle mięśni z towarzyszącym ciemnym (w kolorze herbaty) zabarwieniem moczu

(rabdomioliza);

małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia);

ogólne złe samopoczucie;

zaburzenia smaku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Hyzaar i Hyzaar Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry

Przechowywać lek Hyzaar i Hyzaar Forte w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

i wilgocią. Blistrów nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Butelkę przechowywać

szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Butelki nie przechowywać w temperaturze

powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hyzaar lub Hyzaar Forte

Substancjami czynnymi leku są losartan potasowy i hydrochlorotiazyd.

Hyzaar 50 mg + 12,5 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako

substancje czynne.

Hyzaar 100 mg + 12,5 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako

substancje czynne.

Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego i 25 mg hydrochlorotiazydu jako

substancje czynne.

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna (E460), laktoza jednowodna, skrobia

żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian (E572), hydroksypropyloceluloza (E463),

hypromeloza (E464).

Hyzaar 50 mg + 12,5 mg zawiera 4,24 mg (0,108 mEq) potasu. Hyzaar 100 mg + 12,5 mg oraz

Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg zawiera 8,48 mg (0,216 mEq) potasu.

Hyzaar 50 mg + 12,5 mg i Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg zawierają również tytanu dwutlenek (E171),

lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E104) i wosk Carnauba (E903).

Hyzaar 100 mg + 12,5 mg zawiera również tytanu dwutlenek (E171) i wosk Carnauba (E903).

Jak wygląda lek Hyzaar i Hyzaar Forte i co zawiera opakowanie

Hyzaar 50 mg + 12,5 mg dostępny jest w postaci żółtych, owalnych tabletek powlekanych

oznakowanych "717" po jednej stronie i gładkich lub z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Hyzaar 100 mg + 12,5 mg dostępny jest w postaci białych, owalnych tabletek powlekanych

oznakowanych "745" po jednej stronie i gładkich po drugiej stronie.

Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg dostępny jest w postaci jasnożółtych, owalnych tabletek powlekanych

oznakowanych "747" po jednej stronie i gładkich po drugiej stronie.

Dostępne są następujące wielkości opakowań leku Hyzaar i Hyzaar Forte:

Hyzaar 50 mg + 12,5 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą w pudełkach

zawierających po 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, lub 280 tabletek oraz opakowania

jednostkowe po 28, 56 i 98 tabletek do stosowania wewnątrzszpitalnego. Butelki HDPE

po 100 tabletek.

Hyzaar 100 mg + 12,5 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą w pudełkach

zawierających po 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 lub 280 tabletek. Butelki HDPE po 100 tabletek.

Hyzaar Forte 100 mg + 25 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą w pudełkach

zawierających po 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, lub 280 tabletek oraz opakowania jednostkowe

po 28, 56 i 98 tabletek do stosowania wewnątrzszpitalnego. Butelki HDPE po 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme B.V.

PO Box 581, Waarderweg 39

2031 BN Haarlem, Holandia

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Shotton Lane, Cramlington

Northumberland NE23 3JU, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

członkowski

Nazwa produktu

Austria

Cosaar plus 50mg/12,5mg

Austria

Fortzaar 100mg/25mg

Belgia

COZAAR PLUS 50 mg/12,50 mg comprimés pelliculés

Belgia

COZAAR PLUS 100 mg/12,50 mg comprimés pelliculés

Belgia

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg comprimés pelliculés

Cypr

FORTZAAR

Cypr

HYZAAR

Dania

Cozaar Comp.

Dania

Cozaar Comp 100 mg / 12,5 mg

Dania

Cozaar Comp Forte

Finlandia

COZAAR Comp

Finlandia

COZAAR Comp Forte

Francja

FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé

Francja

HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

Francja

FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé

Niemcy

LORZAAR PLUS 50/12,5 mg Filmtabletten

Niemcy

LORZAAR PLUS forte 100/12,5 mg Filmtabletten

Niemcy

FORTZAAR 100/25 mg Filmtabletten

Grecja

HYZAAR

Grecja

HYZAAR Forte

Grecja

HYZAAR Extra Forte

Węgry

HYZAAR

Islandia

Cozaar Comp

Islandia

Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg

Islandia

Cozaar Comp Forte

Irlandia

COZAAR Comp 50mg/12.5mg film-coated tablets

Irlandia

COZAAR Comp 100mg/12.5mg film-coated tablets

Irlandia

COZAAR Comp 100mg/25mg film-coated tablets

Włochy

HIZAAR 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film

Włochy

HIZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film

Włochy

FORZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film

Luksemburg

COZAAR PLUS 50 mg/12,50 mg comprimés pelliculés

Luksemburg

COZAAR PLUS 100 mg/12,50 mg comprimés pelliculés

Luksemburg

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg comprimés pelliculés

Malta

COZAAR Comp 50/12.5 mg pilloli miksija b’rita

Malta

COZAAR Comp 100/12,5 mg pilloli miksija b’rita

Malta

COZAAR Comp 100/25 mg pilloli miksija b’rita

Holandia

HYZAAR 50/12,5

Holandia

COZAAR Plus 100/12,5

Holandia

FORTZAAR 100/25

Norwegia

Cozaar Comp

Norwegia

Cozaar Comp Forte

Polska

HYZAAR

Polska

HYZAAR FORTE

Portugalia

Cozaar Plus

Portugalia

Fortzaar

Rumunia

HYZAAR 50 mg/12,5 mg comprimate filmate

Rumunia

FORTZAAR 100 mg/25 mg comprimate filmate

Słowenia

HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete

Słowenia

Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete

Słowenia

FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

COZAAR Plus 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película

Hiszpania

FORTZAAR 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película

Szwecja

COZAAR Comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Szwecja

COZAAR Comp 100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Szwecja

COZAAR Comp Forte 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

COZAAR COMP 50mg/12.5mg film-coated tablets

Wielka Brytania

COZAAR Comp 100mg/12.5mg film-coated tablets

Wielka Brytania

COZAAR Comp 100mg/25mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2017