Hiconcil

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hiconcil 125 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 125 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hiconcil 125 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu), 5909990086016, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00860
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hiconcil, 125 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Amoxicillinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Hiconcil i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil

Jak stosować lek Hiconcil

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hiconcil

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Hiconcil i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Hiconcil

Hiconcil jest antybiotykiem. Substancją czynną leku jest amoksycylina. Amoksycylina należy do

grupy leków zwanych „penicylinami”.

W jakim celu stosuje się lek Hiconcil

Hiconcil jest stosowany w leczeniu wywołanych przez bakterie zakażeń różnych części ciała. Hiconcil

można również stosować, jednocześnie z innymi lekami, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil

Kiedy nie stosować leku Hiconcil:

jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk. Objawy

uczulenia mogą obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.

Jeśli powyższe informacje dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Hiconcil. W razie wątpliwości

należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Hiconcil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hiconcil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

pacjent:

choruje na mononukleozę zakaźną (gorączka, ból gardła, powiększenie węzłów chłonnych

oraz skrajne zmęczenie),

ma chorobę nerek,

nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe informacje dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem

lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hiconcil.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonywane:

badania moczu (na obecność glukozy) lub badania krwi w celu zbadania czynności wątroby,

badania stężenia estriolu (wykonywane w czasie ciąży w celu sprawdzenia, czy dziecko

rozwija się prawidłowo),

należy poinformować lekarza lub farmaceutę, że pacjent przyjmuje lek Hiconcil. Hiconcil może

bowiem wpływać na wyniki tych badań.

Hiconcil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli jednocześnie z lekiem Hiconcil pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie

moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz może

zdecydować o modyfikacji dawki leku Hiconcil.

Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być

konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inne antybiotyki (takie jak tetracyklina), lek Hiconcil może być mniej

skuteczny.

Jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów i łuszczycy o

ciężkim przebiegu), Hiconcil może powodować zwiększenie działań niepożądanych.

Hiconcil z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hiconcil może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy (takie jak reakcje alergiczne,

zawroty głowy i drgawki) zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Hiconcil zawiera aspartam

Aspartam (E 951) stanowi źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z

fenyloketonurią.

3.

Jak stosować lek Hiconcil

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką.

Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w

ciągu doby.

Hiconcil można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zazwyczaj stosowana dawka

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka w kilogramach.

Lekarz zaleci dawkę leku Hiconcil, jaką należy podać dziecku.

Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg do 90 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę,

podawane w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Maksymalna zalecana dawka to 100 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Zawiesina nie jest zwykle zalecana do stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż

kg. Należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Choroby nerek

Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana.

Sposób sporządzania zawiesiny

Do sporządzenia 60 ml zawiesiny (125 mg/5 ml) należy zawsze używać przegotowanej i ochłodzonej

wody.

Butelkę należy najpierw odwrócić dnem do góry i lekko wstrząsnąć, aby rozproszyć proszek. W celu

przygotowania zawiesiny należy napełnić butelkę wodą do około połowy wysokości poniżej kreski

zaznaczonej na butelce. Zamknąć butelkę i od razu wstrząsnąć, aż do pełnego rozmieszania proszku.

Odczekać chwilę i po opadnięciu piany powoli uzupełnić wodą do kreski zaznaczonej na butelce i

ponownie energicznie wstrząsnąć. Butelką należy energicznie wstrząsnąć przed każdym użyciem

zawiesiny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hiconcil

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Hiconcil niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak

podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub kryształki w moczu, które mogą

być postrzegane jako mętny mocz lub problemy w oddawaniu moczu. Należy skontaktować się z

lekarzem tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby pokazać go

lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Hiconcil

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed

przyjęciem kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak długo należy stosować lek Hiconcil

Należy kontynuować przyjmowanie leku Hiconcil tak długo jak zaleci to lekarz, nawet jeśli

pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli

część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

Jeśli po zakończeniu leczenia lekiem Hiconcil pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy

skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku Hiconcil przez dłuższy czas mogą wystąpić pleśniawki (kandydoza -

zakażenia drożdżakowe błon śluzowych powodujące miejscową bolesność, swędzenie i białą

wydzielinę). W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Hiconcil przez dłuższy czas, lekarz może zlecić przeprowadzenie

dodatkowych badań czynności nerek, wątroby i krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy

natychmiast przerwać stosowanie leku Hiconcil i skontaktować się z lekarzem - może być

konieczne uzyskanie dla pacjenta natychmiastowej pomocy medycznej.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje uczuleniowe, w tym: świąd i wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, języka, ciała lub

trudności w oddychaniu; objawy te mogą być ciężkie, rzadko mogą prowadzić do śmierci;

wysypka lub punktowe, płaskie, czerwone, okrągłe plamki pod powierzchnią skóry lub

zasinienie skóry, które może być objawem zapalenia naczyń krwionośnych w wyniku reakcji

alergicznej; może to być związane z bólem stawów (zapalenie stawów) oraz chorobą nerek;

reakcje alergiczne typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu leku

Hiconcil; niektóre z obserwowanych objawów to: wysypka, gorączka, bóle stawów oraz

powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza pod pachami;

reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, objawiająca się swędzącymi czerwono-

purpurowymi wykwitami na skórze, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp, obrzękiem

na skórze (przypominającym pokrzywkę), podrażnieniem wokół ust, oczu lub narządów

płciowych; może wystąpić gorączka oraz uczucie zmęczenia;

inne ciężkie reakcje skórne to: zmiany w zabarwieniu skóry, grudki pod skórą, pęcherze,

krosty, złuszczanie się skóry, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry; mogą

one być związane z gorączką, bólami głowy i ciała;

gorączka, dreszcze, ból gardła i inne objawy zakażenia lub skłonność do siniaczenia; mogą to

być objawy problemów dotyczących komórek krwi;

reakcja Jarischa-Herxheimera; podczas stosowania leku Hiconcil w leczeniu choroby z Lyme

(boreliozy) może wystąpić gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze.

zapalenie jelita grubego, wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę.

mogą wystąpić ciężkie objawy niepożądane dotyczące wątroby; występują zazwyczaj u

pacjentów poddanych leczeniu przez dłuższy okres, mężczyzn i osób w podeszłym wieku.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpi:

ciężka biegunka połączona z krwawieniem,

pęcherze, zaczerwienienie lub siniaki na skórze,

ciemniejszy mocz lub blade stolce,

żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu (żółtaczka).

Należy przeczytać również informacje poniżej dotyczące niedokrwistości mogącej być

przyczyną żółtaczki.

Powyższe objawy mogą wystąpić w trakcie lub do kilku tygodni po zakończeniu stosowania leku.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek powyższych objawów, należy natychmiast przerwać

stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Czasem mogą wystąpić mniej ciężkie reakcje skórne, takie jak:

umiarkowanie swędząca wysypka (okrągłe, czerwono-różowe wykwity), przypominające

pokrzywkę obrzęki na przedramionach, nogach, dłoniach, rękach lub stopach. Występuje ona

niezbyt często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem i

przerwać stosowanie leku Hiconcil.

Inne możliwe działania niepożądane

Częste działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

wysypka skórna

nudności

biegunka

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

wymioty

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry); lekarz lub

farmaceuta doradzi sposób leczenia

problemy z nerkami

drgawki, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących duże dawki lub mających problemy z nerkami

zawroty głowy

nadmierna aktywność

kryształy w moczu widoczne jako zmętnienie moczu lub trudności lub dyskomfort podczas

oddawania moczu; w celu uniknięcia tych objawów należy przyjmować duże ilości płynów

przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie

żółty, brązowy lub czarny, włochaty język

nadmierny rozpad czerwonych krwinek, co może prowadzić do niedokrwistości (anemii);

objawy to: zmęczenie, bóle głowy, duszność, zawroty głowy, bladość i zażółcenie skóry i

białkówek oczu

zmniejszenie liczby białych komórek krwi

zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi)

krew może krzepnąć dłużej niż zazwyczaj; może to być widoczne w razie krwawienia z nosa

lub skaleczenia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Hiconcil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Gotowa zawiesina

Przechowywać przez 14 dni w lodówce (2˚C-8˚C).

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek

Hiconcil

Substancją czynną leku jest amoksycylina. 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 146,4 mg

amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 125 mg amoksycyliny.

Pozostałe składniki to: aromat cytrynowy w proszku, aromat brzoskwiniowo-morelowy w

proszku, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoesan, aspartam, talk, sodu cytrynian

bezwodny, aromat pomarańczowy w proszku, guaru galaktomannan, krzemu dwutlenek.

Jak wygląda lek Hiconcil i co zawiera opakowanie

Butelka szklana barwy oranżowej zawierająca proszek do przygotowania 60 ml zawiesiny, zamknięta

zakrętką z PP/PE z uszczelnieniem zabezpieczającą przed dostępem dzieci i zabezpieczeniem

gwarancyjnym w tekturowym pudełku.

Do opakowania dołączona jest plastikowa łyżeczka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ogólne porady dotyczące stosowania antybiotyków

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń

wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z

najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk. To

oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków

może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej

choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii,

które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez

właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i jeżeli którekolwiek z nich są

niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego.

Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała

podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza pozostały jakiekolwiek resztki

antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.