Hepatosan fix

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hepatosan fix zioła do zaparzania w saszetkach
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania w saszetkach
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hepatosan fix zioła do zaparzania w saszetkach
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 torebek 2 g, 5909990407613, OTC; 30 torebek 2 g, 5909990407620, OTC; 40 torebek 2 g, 5909990407637, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04076
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA WŁA

SNA PRODUKTU LECZNICZEGO

HEPATOSAN fix

Zioła do zaparzania, w saszetkach, (0,7g + 0,4g + 0,4g + 0,3g + 0,2g)/ saszetka

2.

SKŁAD JA

KOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 saszetka 2,0 g zawiera:

Ziele i korzeń m

niszka lekarskiego (

Taraxaci herba cum radice

) 0,7 g

Ziele karczocha (

Cynarea herba

0,4 g

Liść mięty pieprzowej (

Menthae pip. folium

) 0,4 g

Ziele krwawnika (

Millefolii herba

0,3 g

Ziele dziurawca (

Hyperici herba

0,2 g

3. POSTAĆ FA

RMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania, w saszetkach

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Napar z mieszanki

stosuje się tradycyjnie jako środek zwiększający wydzielanie żółci.

4.1. Wskazania do stosowania:

Produkt

leczniczy

roślinny

tradycyjnego

stosowania

niestrawności

niedostatecznym

wydzielaniu żółci. Produkt leczniczy stosuje się w przypadku dolegliwości przy prawidłowym stolcu.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania:

Doustnie, dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody,

naparzać przez ok. 15 minut i przecedzić. Pić 3 razy dziennie pomiędzy posiłkami po 1 szklance

zawsze świeżo przygotowanego naparu.

4.3. Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Niedrożność dróg żółciow

ych, kamica

pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit. Bóle brzucha o nieustalonej przyczynie. Nie stosować u

dzieci poniżej 12 lat.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu

leczniczego lub ich nasilenia się należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość ziela

krwawnika

składzie

leku,

spożywanie

dawek

większych

niż

zalecane

może

wpływać

jednocześnie prowadzoną terapię lekami przeciwzakrzepowymi oraz stosowanymi w niedociśnieniu

lub nadciśnieniu tętniczym. Ze względu na obecność mentolu, produkt leczniczy powinien być

ostrożnie stosowany u osób z chorobą refluksową z powodu możliwości nasilenia się obj

awów. Ze

względu na zawartość ziela dziurawca u osób nadwrażliwych może wystąpić działanie fotouczulające.

U osób o jasnej karnacji skóry podczas stosowania leku nie zaleca się ekspozycji na światło słoneczne

i promieniowanie UV (solarium).

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:

względu

zawartość

garbników

istnieje

możliwość

tworzenia

się

nieabsorbowalnych

kompleksów z żelazem. Należy rozdzielić dwugodzinnymi odstępami czasowymi przyjmowanie

produktu

leczniczego

preparatów

żelazem.

Obecność

składzie

ziela

dziurawca

może

spowodować

osłabienie

działania

równocześnie

stosowanych

leków,

przeciwcukrzycowych,

przeciwwirusowych,

doustnych

środków

antykoncepcyjnych,

cyklosporyn,

warfaryny,

teofiliny,

digoksyny, dlatego nie zaleca się stosowania z tymi lekami. Nie zaleca się stosowania łącznie ze

środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny.

4.6. Ciąża lub laktacja:

Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu:

Brak wpływu.

4.8. Działania niepożądane:

Ze względu na zawartość składników goryczkowych w zielu i korzeniu mniszka, mogą pojawić się

dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością (zgaga, wzdęcia i bóle brzucha). Ze względu na

zawartość ziela dziurawca u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić uczulenie na światło

charakteryzujące się wystąpieniem

zmian skórnych (rumień, wysypka). W przypadku wystąpienia

jakichkolwiek objawów niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

4.9.

Przedawkowanie:

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne:

Brak danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne:

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie:

Nie wykonano badań.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.

Wykaz substancji pomocniczych:

Brak substancji pomocniczych.

6.2.

Niezgodności farmaceutyczne:

Nie dotyczy

6.3.

Okres ważności:

6.4.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25

C, chronić od

światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania:

Opakowanie bezpośrednie stanowi saszetka z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej.

Saszetki umieszczone są w kartoniku pokrytym folią.

Zawartość opakowania:

20, 30 lub 40 saszetek po 2,0 g.

6.6

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego

pozostałości:

Brak szczególnych wymagań.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

„Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25

20-471 Lublin

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4076

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

25.03.1999 / 22.04.2004 / 08.09.2006

10.

DATA

ZATWIERDZENIA

LUB

CZĘŚCIOWEJ

ZMIANY

TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

26-9-2018

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

The glass shade affixed to the ceiling lamp fixture may fall, posing an injury hazard to consumers.

Health Canada

30-8-2018

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

The product may ignite if the fluorescent lighting tube is not installed correctly, posing fire and burn hazards.

Health Canada

28-11-2018

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8044 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/242/T/73

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety