Hederoin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hederoin 15 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 15 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hederoin 15 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990900411, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09004
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hederoin

Hederae helicis folii extractum siccum

15 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Hederoin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hederoin

Jak stosować lek Hederoin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hederoin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Hederoin i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Hederoin zawierają wyciąg suchy z liści bluszczu (

Hederae helicis folii extractum

siccum

). Lek stosuje się jako środek wykrztuśny i łagodnie bronchospazmolityczny, rozrzedzający

zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i oskrzelach i ułatwiający odkrztuszanie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się

z lekarzem.

Wskazania do stosowania

Tabletki Hederoin stosuje się tradycyjnie w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem

zalegajacej gęstej wydzieliny oraz pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych

i oskrzeli.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hederoin

Kiedy nie stosować leku Hederoin:

-

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hederoin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Lek Hederoin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie leku

w tym okresie należy skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku w tym okresie należy skonsultować z lekarzem.

Wpływ na płodność

Nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt leczniczy Hederoin

nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Hederoin zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Hederoin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku szkolnym: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Sposób podawania

Lek stosować doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hederoin

Zalecanych dawek nie należy przekraczać.

U wrażliwych pacjentów, po zażyciu większej niż zalecana dawki leku, mogą wystąpić

podrażnienia żołądka i jelit, wymioty, biegunki.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku Hederoin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hederoin

Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie

mniej niż tydzień. Jeżeli objawy nie ustępują lub w trakcie leczenia dochodzi do pogorszenia

stanu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hederoin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy natychmiast zaprzestać

stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Hederoin

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym

dla dzieci.

Nie należy stosować leku Hederoin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hederoin

1 tabletka zawiera

Substancja czynna: Wyciąg suchy z liści bluszczu pospolitego (

Hederae helicis folii

extractum siccum),

DER 4-8:1 - 15 mg

ekstrahent: etanol 30 % m/m

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, olejek eteryczny

anyżowy, skrobia ziemniaczana, sacharoza, powidon, talk

Jak wygląda lek Hederoin i co zawiera opakowanie

Lek Hederoin to tabletki.

Opakowanie

z

awiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel.: +48 71 33 57 225

fax: +48 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 w. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: