Hederasal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hederasal 26,6 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 26,6 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hederasal 26,6 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909990833214, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08332
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hederasal 26,6 mg/5 ml, syrop

Hederae helicis folii extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Hederasal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hederasal

Jak stosować lek Hederasal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hederasal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Hederasal i w jakim celu się go stosuje

Syrop Hederasal zawiera wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum

siccum) działający wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli. Preparat stosuje

się jako środek wykrztuśny, rozrzedzający zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i

oskrzelach.

Syrop Hederasal

stosuje się w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej

gęstej wydzieliny oraz pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych

i oskrzeli.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hederasal

Kiedy nie stosować leku Hederasal:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Hederasalu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek zawiera sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Wskazówki dla diabetyków: Produkt leczniczy nie zawiera sacharozy. Może być stosowany

przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty (5 ml odpowiada 6,2 g) syropu zawiera

3,36 g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE ).

Lek Hederasal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia, lek

może być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Hederasal nie wpływa na na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Hederasal

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Lek Hederasal należy stosować doustnie. Do opakowania dołączona jest miarka.

Syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

Dawkowanie:

Stosowanie u dzieci w wieku 0 - 1 lat (niemowlęta) należy skonsultować z lekarzem pediatrą,

który określi dawkę i sposób podania.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować z lekarzem.

Dzieci w wieku 1 – 5 lat 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub ½ łyżeczki do herbaty.

Dzieci w wieku 6 – 12 lat 2 razy na dobę miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce do herbaty.

Dorośli 3 do 4 razy na dobę miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce do herbaty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hederasal

Zalecanych dawek nie należy przekraczać, gdyż mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit,

wymioty i biegunki.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia objawów niepożądanych

należy zasięgnąć porady lekarskiej

Pominięcie zastosowania leku Hederasal

Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

Przerwanie stosowania leku Hederasal

Przerwanie leczenia syropem Hederasal może spowodować nasilenie trudności

w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle, krtani i oskrzelach. Okres trwania

kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż

tydzień. Jeżeli objawy nie ustępują lub w trakcie leczenia dochodzi do pogorszenia stanu

należy zasięgnąć porady lekarskiej.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

U wrażliwych pacjentów mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty, biegunki.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-

21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Przechowywanie leku Hederasal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25º C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hederasal

100 g syropu zawiera

Substancja czynna: Wyciąg suchy z liścia bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum,

DER 4-8: 1) – 430,55 mg

ekstrahent: etanol 30% m/m

Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek eteryczny anyżowy, glikol propylenowy,

sorbitol ciekły niekrystalizujący 70 %, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Hederasal i co zawiera opakowanie

Lek Hederasal jest to syrop barwy herbacianej o zapachu anyżowym, dopuszczalna lekka

opalizacja lub zmętnienie.

Opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką HDPE zawierająca 125 g syropu, umieszczona w tekturowym

pudełku z ulotką i miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel.: + 48 71 33 57 225

fax: + 48 71 37 24 740

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 w. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: