Hascosept

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hascosept 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • 1,5 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hascosept 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 30 g, 5909990432318, OTC; 1 butelka 100 g, 5909990432325, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04323
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HASCOSEPT

(Benzydamini hydrochloridum)

1,5 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby

jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Hascosept ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Hascosept i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascosept

Jak stosować lek Hascosept

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hascosept

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK HASCOSEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodorek benzydaminy. Jest to substancja o działaniu

przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze

stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po

zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HASCOSEPT

Kiedy nie stosować leku Hascosept

- jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hascosept

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję

alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Hascosept z innymi lekami

Nie są znane oddziaływania leku Hascosept z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować ostrożnie w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hascosept

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) – mniej niż 100 mg na dawkę.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego).

3.

JAK STOSOWAĆ LEK HASCOSEPT

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania w jamie ustnej.

Należy przekręcić końcówkę aplikatora do pozycji poziomej. Następnie umieścić aplikator w jamie

ustnej, skierować wylot aplikatora w stronę ogniska zapalnego i mocno nacisnąć przycisk.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2

do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania

prawidłowego rozpylania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascosept

Lek po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania

jest minimalne. W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Hascosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają

dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym

ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących

lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

- zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

- zaburzenia układu immunologicznego: reakcja alergiczna (nadwrażliwość), reakcje nadwrażliwości

- zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu,

ból lub ucisk w klatce piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub

wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła oraz które mogą być

potencjalnie zagrażające życiu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HASCOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Hascosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hascosept

100 g roztworu zawiera:

substancję czynną

Benzydaminy chlorowodorek

0,15 g

substancje pomocnicze

Błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna,

sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascosept i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku (butelka z polietylenu z atomizerem i aplikatorem doustnym) zawiera 30 g

roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

fax. (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki: 11.2016 r.