Gripex Hot

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gripex Hot (650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz. proszek do sporządzania roztworu doustnego
 • Dawkowanie:
 • (650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu doustnego
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gripex Hot (650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz. proszek do sporządzania roztworu doustnego
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 sasz. 4 g, 5909991056711, OTC; 7 sasz. 4 g, 5909991056728, OTC; 8 sasz. 4 g, 5909991056735, OTC; 10 sasz. 4 g, 5909991056742, OTC; 12 sasz. 4 g, 5907377139041, OTC; 20 sasz. 4 g, 5907377139058, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10567
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gripex Hot

(650 mg + 50 mg + 10 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

(paracetamol + kwas askorbowy + fenylefryny chlorowodorek)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.

Co to jest lek Gripex Hot i w jakim celu się go stosuje

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gripex Hot

3.

Jak stosować lek Gripex Hot

4.

Możliwe działania niepożądane

5.

Jak przechowywać lek Gripex Hot

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Gripex Hot I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy o działaniu

przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia, grypy

i chorób grypopodobnych.

Strona

z

Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń

grypopodobnych takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostnostawowe oraz

objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Gripex Hot

Kiedy nie stosować leku Gripex Hot

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub na

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli występują następujące schorzenia:

- niestabilna choroba wieńcowa,

- zaburzenia rytmu serca,

- wysokie ciśnienie tętnicze,

- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy

methemoglobinowej,

- ciężka niewydolność wątroby lub nerek,

- wirusowe zapalenie wątroby,

- choroba alkoholowa,

- fenyloketonuria,

- jaskra z wąskim kątem przesączania,

- anatomicznie wąski kąt przesączania.

W czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania

przyjmowania tych leków.

W czasie przyjmowania zydowudyny (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gripex Hot należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli:

- u pacjenta występuje: niewydolność wątroby lub nerek, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu

krokowego, nadczynność tarczycy, zespół Raynaud’a (zblednięcie, a następnie zasinienie palców

rąk, stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna lub

emocji), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca;

- pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie

zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu i leków

zmniejszających przekrwienie błony śluzowej.

Stosowanie produktu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz

głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Gripex Hot a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:

- paracetamol (substancja czynna znajdująca się w wielu preparatach stosowanych

w przeziębieniu i grypie);

- fenylefrynę lub pseudoefedrynę (stosowane w objawowym leczeniu zapalenia błony

śluzowej nosa, czyli kataru);

- inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia

tętniczego lub w depresji);

- zydowudynę (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy zasięgnąć opinii lekarza przed równoczesnym zastosowaniem z:

- lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna);

- lekami przeciwpadaczkowymi;

- barbituranami (leki działające nasennie i uspokajająco);

- innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby (np. izoniazyd , ryfampicyna leki

przeciwgruźlicze);

- metoklopramidem (lek przeciwwymiotny);

- cholinolitykami (stosowane w astmie oskrzelowej, w leczeniu wrzodów żołądka i refluksu,

jako leki przeciwwymiotne, w stanach skurczowych przewodu pokarmowego,

w objawowym leczeniu choroby Parkinsona);

- lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (guanetydyna, mekamylamina, metyldopa,

rezerpina);

- indometacyną (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, stosowany m.in. w reumatoidalnym

zapaleniu stawów);

- antagonistami receptorów β-adrenergicznych (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

i chorobach układu krążenia);

- trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Zawarty w leku kwas askorbowy zwiększa wchłanianie:

- glinu (znajdującego się w lekach zobojętniających sok żołądkowy);

Strona

z

- żelaza.

Gripex Hot z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Nie należy pić alkoholu w okresie przyjmowania leku ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia

wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może zmniejszać zdolność koncentracji i upośledzać czas reakcji. Dlatego w czasie stosowania

leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługiwania urządzeń

mechanicznych.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni

przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem. Jedna saszetka zawiera 1,981 g sacharozy,

co odpowiada ok. 0,2 wymiennika węglowodanowego.

Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów

z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Gripex Hot

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godz. (maksymalnie 6 saszetek na dobę).

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Leku Gripex Hot nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gripex Hot

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty, pomimo tego, że pacjent dobrze się czuje. Przedawkowanie paracetamolu może

prowadzić do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina, należy sprowokować wymioty

i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie w warunkach

szpitalnych.

Mogą wystąpić objawy, takie jak nudności: wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne

osłabienie. Objawy te mogą ustąpić samoistnie, co jednak nie wyklucza rozwijającego się uszkodzenia

wątroby. Mogą również wystąpić objawy takie jak drżenie, niepokój, bezsenność, zwiększenie

ciśnienia tętniczego krwi, znaczne przyspieszenie częstości skurczów serca, bladość powłok,

zatrzymanie moczu. W późniejszym okresie mogą pojawić się ból brzucha, żółtaczka.

Pominięcie zastosowania leku Gripex Hot

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gripex Hot

Gripex Hot służy do krótkotrwałego łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów

grypopodobnych. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należą do nich:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka);

- zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się

zaburzeniami świadomości, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem,

wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami);

- zaburzenia żołądka i jelit:

nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;

- zaburzenia układu krążenia:

podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu

serca, bladość skóry;

- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej;

- zaburzenia nerek i dróg moczowych:

zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;

- zaburzenia układu nerwowego:

niepokój, bezsenność;

- zaburzenia psychiczne:

omamy, lęk, nerwowość;

- zaburzenia krwi i układu chłonnego:

granulocytopenia (zmniejszona liczba jednego rodzaju krwinek białych we krwi),

agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia

(zmniejszenie liczby płytek krwi).

Strona

z

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 (22) 492 13 01, faks: +48 (22) 492 13 09

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Gripex Hot

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gripex Hot

Substancjami czynnymi leku są:

paracetamol 650 mg, kwas askorbowy 50 mg, fenylefryny chlorowodorek 10 mg,

Substancje pomocnicze to: aspartam (E 951), sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromaty

cytrynowe, potasu acesulfam (E 950), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Gripex Hot i co zawiera opakowanie

Lek jest proszkiem do sporządzania roztworu doustnego, pakowanym w saszetki.

Opakowania: 5, 7, 8, 10, 12 lub 20 saszetek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

tel.+48 (22) 543 60 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona

z