Ginkofar Max

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ginkofar Max 114 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 114 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ginkofar Max 114 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991053994, OTC; 60 tabl., 5909991054007, OTC; 90 tabl., 5909991054045, OTC; 120 tabl., 5909991054052, OTC; 200 tabl., 5909991054069, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 21038
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GINKOFAR MAX

114 mg, tabletki powlekane

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Ginkofar Max i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Max

Jak stosować Ginkofar Max

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ginkofar Max

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Ginkofar Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Ginkofar Max zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia

dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu, glikozydy flawonowe, ginkgolidy

oraz bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji

płytek oraz, poprzez regulację metabolizmu, chronią komórki i tkanki przed uszkodzeniem

wywołanym brakiem tlenu.

Wskazania do stosowania

Ginkofar Max jest lekiem roślinnym zalecanym do stosowania u pacjentów z następującymi

objawami:

osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,

pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu

w uszach),

pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu

niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Max

Kiedy nie stosować leku Ginkofar Max

jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar Max należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi),

hemofilia (dziedziczna skaza krwotoczna) lub krwawienia występowały w przeszłości.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku

Ginkofar Max.

Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar Max przynajmniej 36 godzin przed planowanym

zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.

Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.

Dzieci i młodzież

Leku Ginkofar Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży z powodu ograniczonych danych

dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Ginkofar Max

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować (również tych, które wydawane są bez recepty).

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje

jakikolwiek z poniższych leków:

kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy

i rozrzedzający krew),

inne leki rozrzedzające krew (np. klopidogrel, tyklopidyna, cylostazol, dypirydamol,

heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny).

Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Max może zwiększać ryzyko

krwawień.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków

trazodon (stosowany w leczeniu depresji),

inhibitory pompy protonowej (IPP), np. omeprazol, pantoprazol (stosowane w chorobach

żołądka i dwunastnicy),

nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

leki moczopędne z grupy tiazydów, np. hydrochlorotiazyd (stosowane w leczeniu obrzęków

i wysokiego ciśnienia krwi).

Ginkofar Max z jedzeniem i piciem

Ginkofar Max przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.

Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczających danych leku Ginkofar Max nie należy stosować w okresie ciąży

i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ginkofar Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Ginkofar Max zawiera glukozę i laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować Ginkofar Max

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Ginkofar Max u dorosłych to 1 tabletka przyjmowana dwa razy na dobę

(najlepiej rano i wieczorem).

W przypadkach osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanego z wiekiem oraz

z zaburzeniem krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach) pierwsze oznaki

poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku.

Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy

zwrócić się do lekarza.

W pomocniczym leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania

przestankowego u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych, dla uzyskania

dłużej trwającego efektu, zaleca się przyjmowanie leku Ginkofar Max przynajmniej przez trzy

miesiące.

Działanie produktu pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych

obserwowano je po 10-12 tygodniach)

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Stosowanie u dzieci

Leku Ginkofar Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób stosowania

Ginkofar Max przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar Max

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ginkofar Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to tak szybko, jak tylko sobie przypomni,

chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Ginkofar Max

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ginkofar Max pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. nudności, biegunki, zaparcia),

spadek ciśnienia krwi (niedociśnienie),

zaburzenia rytmu serca (np. kołatanie) lub ból w klatce piersiowej (za mostkiem).

U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić:

bóle głowy,

krwawienia,

wysypki skórne, rumień, świąd.

Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rorzedzających krew.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać Ginkofar Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ginkofar Max

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.

Każda tabletka powlekana zawiera 114 mg kwantyfikowanego suchego wyciągu z liści

miłorzębu (Ginkgo biloba L., folium) (35 - 67 : 1), w tym:

26,4 do 32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,

3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C,

3,12 do 3,84 mg bilobalidu,

nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych.

Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 60% m/m.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, magnezu

stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna;

otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, tlenek żelaza

żółty (E172), talk;

substancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo.

Jak wygląda Ginkofar Max i co zawiera opakowanie

Ginkofar Max są to tabletki powlekane, barwy beżowo-żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe, gładkie,

bez wykruszeń, z dopuszczalnymi miejscowymi przebarwieniami i linią podziału po jednej stronie.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium, umieszczone wraz z ulotką

dla pacjenta w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30, 60, 90, 120 i 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Informacje dotyczące przepisywania

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

tel.: +48 61 66 51 500

fax: +48 61 66 51 505

biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Farmakod}