Gemiderma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gemiderma 5 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gemiderma 5 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20 g, 5909990256723, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02567
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GEMIDERMA

5 mg/g, maść

Acidum boricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek G

EMIDERMA

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku G

EMIDERMA

3 .

Jak stosować lek G

EMIDERMA

4 .

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek G

EMIDERMA

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek G

EMIDERMA

i w jakim celu się go stosuje

Lek G

EMIDERMA

zawiera jako substancję czynną kwas borowy, który wykazuje słabe działanie

bakteriostatyczne i grzybostatyczne. Lek ten lekko zakwasza powierzchnię skóry, działa na nią

ściągająco, wysuszająco i słabo antyseptycznie (przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo).

Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku G

EMIDERMA

Kiedy nie stosować leku G

EMIDERMA

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kwas borowy) lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

na rozległe rany;

na błony śluzowe, do oczu;

na dużą powierzchnię skóry;

na uszkodzoną skórę,

u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować wyłącznie na skórę.

Stosować przez jak najkrótszy czas. Jeśli objawy choroby nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku,

należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

G

EMIDERMA

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza.

W razie stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią należy uważać, aby produkt

leczniczy nie wszedł w kontakt ze skórą piersi, należy bowiem unikać przypadkowego spożycia

produktu przez niemowlę i/lub unikać przypadkowego kontaktu leku ze skórą niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

G

EMIDERMA

zawiera lanolinę bezwodną, dlatego może powodować miejscowe reakcje skórne (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek G

EMIDERMA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. Stosować

raz do 2 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku G

EMIDERMA

Brak danych.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku G

EMIDERMA

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku G

EMIDERMA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Długotrwałe stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może powodować kumulacje

kwasu borowego w organizmie, co może doprowadzić do zatrucia kwasem borowym.

Zgłaszanie działań

niepożądanych

Jeśli wystąpią

jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek G

EMIDERMA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

jak usunąć leki

, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek G

EMIDERMA

Substancją czynną maści jest kwas borowy.

1 g leku zawiera 5 mg kwasu borowego.

Pozostałe składniki to: lanolina bezwodna, wazelina żółta, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek G

EMIDERMA

i co zawiera opakowanie

EMIDERMA

to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny.

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 20 g maści,

umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.10.2014 r