Gardasil 9

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gardasil 9
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gardasil 9
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Кондиломатоз Narządów Płciowych, Папилломавирусная Infekcji, Szczepienia, Macicy Dysplazja Szyjki Macicy
 • Wskazania:
 • Gardasil 9 przedstawiono dla aktywnej immunizacji ludzi w wieku od 9 lat przeciwko wirusowi HPV następujące choroby: zmian przedrakowych i raka, wpływających na szyjkę macicy, sromu, pochwy i odbytu spowodowany szczepionką HPV narządów płciowych (brodawki narządów płciowych), spowodowane przez HPV określonych typów. Cm. sekcje 4. 4 i 5. 1 w celu uzyskania ważnych informacji o danych, które obsługują te wskazania. Korzystanie z Gardasila 9 muszą być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 8

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003852
 • Data autoryzacji:
 • 09-06-2015
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003852
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 05-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/192711/2016

EMEA/H/C/003852

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Gardasil 9

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

(rekombinowana, adsorbowana)

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Gardasil 9. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Gardasil 9.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Gardasil 9 należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest Gardasil 9 i w jakim celu się go stosuje?

Gardasil 9 to szczepionka stosowana u mężczyzn i kobiet w wieku dziewięciu lat i starszych w celu

ochrony przed następującymi chorobami spowodowanymi przez dziewięć typów wirusa brodawczaka

ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58):

zmiany przednowotworowe (narośle) i nowotwory szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu;

brodawki płciowe.

Szczepionkę Gardasil 9 podaje się zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Zawiera ona oczyszczone białka

dziewięciu typów wirusa HPV wymienionych powyżej.

Jak stosować produkt Gardasil 9?

Szczepionka Gardasil 9 to zawiesina do wstrzykiwań dostępna w fiolkach lub ampułkostrzykawkach.

Gardasil 9 podaje się zwykle zgodnie ze schematem dwu- lub trzydawkowym mężczyznom i kobietom

w wieku od 9 do 14 lat oraz ze schematem trzydawkowym mężczyznom i kobietom w wieku powyżej

15 lat. W przypadku schematu dwudawkowego drugą dawkę należy podać pomiędzy piątym a

trzynastym miesiącem od podania pierwszej dawki. W przypadku schematu trzydawkowego drugą

Gardasil 9

EMA/192711/2016

Strona 2/4

dawkę podaje się po upływie dwóch miesięcy od pierwszej, a trzecią po upływie czterech miesięcy od

drugiej. Pomiędzy pierwszą i drugą dawką zawsze należy zachować co najmniej miesiąc odstępu,

pomiędzy drugą i trzecią – trzy miesiące, a wszystkie dawki należy podać w ciągu jednego roku.

Zaleca się, aby osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9, ukończyły schemat

dawkowania. Szczepionkę podaje się w postaci wstrzyknięcia domięśniowego, najlepiej w mięśnie

barku lub uda.

Szczepionkę wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak działa produkt Gardasil 9?

Wirusy brodawczaka ludzkiego powodują powstawanie brodawek i nieprawidłowy wzrost tkanek.

Istnieje ponad 100 typów wirusa brodawczaka ludzkiego, z których niektóre są powiązane z rakiem

odbytu i narządów płciowych, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Niemal 100% przypadków raka

szyjki macicy jest wywołane zakażeniem wirusem HPV. Szacuje się, że w Europie około 90%

przypadków raka odbytu, 15% przypadków raka sromu, 70% przypadków raka pochwy i od 30 do 40%

przypadków raka prącia jest wywołane zakażeniem wirusem HPV. Wirusy HPV typu 16 i 18 wywołują

znaczną większość przypadków raka szyjki macicy i odbytu, natomiast wirusy HPV typu 6 i 11 są

przyczyną większości brodawek płciowych. Kolejne 5 typów wirusa HPV (31, 33, 45, 52 i 58) również

stwarza wysokie ryzyko rozwoju raka (powodują one około 20% przypadków raka szyjki macicy).

Wszystkie wirusy brodawczaka ludzkiego posiadają otoczkę lub „kapsyd” zbudowany z białek o nazwie

„białka L1”. Szczepionka Gardasil 9 zawiera oczyszczone białka L1 dziewięciu typów wirusa HPV

wymienionych powyżej, produkowane metodą znaną jako technika rekombinacji DNA. Białka są

łączone w wirusopodobne cząstki (struktury, które wyglądają jak wirus HPV, dzięki czemu organizm

może je łatwo rozpoznać). Te wirusopodobne cząstki nie są zdolne do wywołania zakażenia lub

choroby.

Po podaniu szczepionki pacjentowi jego system odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane

przeciwko białkom L1. Po szczepieniu układ odpornościowy jest zdolny do wytwarzania przeciwciał

szybciej w przypadku kolejnego narażenia na prawdziwe wirusy. Pomoże to w ochronie przed

chorobami wywoływanymi przez te wirusy.

Szczepionka zawiera także „adiuwant”, związek zawierający glin, w celu wywołania lepszej odpowiedzi.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Gardasil 9 zaobserwowano w

badaniach?

Produkt Gardasil 9 może zapewnić ochronę przed zakażeniem wywoływanym przez wszystkie dziewięć

typów wirusa HPV, co zaobserwowano w pięciu badaniach głównych.

W pierwszym badaniu analizowano skuteczność szczepionki Gardasil 9 u ponad 14 000 kobiet w wieku

od 16 do 26 lat. W badaniu sprawdzano, u ilu kobiet, którym podano szczepionkę Gardasil 9, rozwinęła

się choroba (narośle lub rak) wywołana zakażeniem wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58, w

porównaniu ze szczepionką Gardasil (wcześniej zatwierdzoną szczepionką, która chroni przed typami 6,

11, 16 i 18). W badaniu tym wykazano, że u 1 kobiety na 6016 szczepionych 3 dawkami szczepionki

Gardasil 9 rozwinęła się choroba związana z wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58, w porównaniu z 30

kobiet na 6017 szczepionych 3 dawkami szczepionki Gardasil. W badaniu wykazano również, że

stężenie przeciwciał skierowanych przeciwko typom 6, 11, 16 i 18 było wystarczające do ochrony przed

zakażeniem tymi czterema typami wirusa HPV. Kobiety były kontrolowane przez około trzy i pół roku

po trzeciej dawce szczepionki.

Gardasil 9

EMA/192711/2016

Strona 3/4

W drugim badaniu z udziałem 3066 uczestników porównano działanie szczepionki Gardasil 9 u

dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 15 lat z działaniem szczepionki Gardasil 9 u młodych kobiet w

wieku od 16 do 26 lat. Główną miarą skuteczności było wytworzenie przeciwciał skierowanych

przeciwko wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 po miesiącu od podania trzeciej dawki.

W badaniu wykazano, że szczepionka stymuluje wytwarzanie odpowiedniego stężenia przeciwciał

skierowanych przeciwko wirusowi HPV wszystkich dziewięciu typów u dziewcząt i chłopców w wieku od

9 do 15 lat w porównaniu z kobietami w wieku od 16 do 26 lat, u których ochrona przed chorobą

została wykazana w pierwszym badaniu.

W trzecim badaniu porównywano działanie szczepionki Gardasil 9 z działaniem szczepionki Gardasil u

600 dziewcząt w wieku od 9 do 15 lat. W badaniu sprawdzano wytwarzanie przeciwciał po upływie

jednego miesiąca od podania trzeciej dawki i wykazano, że u dziewczynek zaszczepionych produktem

Gardasil 9 wystąpił podobny poziom ochrony przed typami 6, 11, 16 i 18 jak u dziewczynek

zaszczepionych produktem Gardasil.

W czwartym badaniu głównym porównywano stężenia przeciwciał skierowanych przeciwko wszystkim

dziewięciu typom wirusa HPV po miesiącu od podania trzeciej dawki u około 1419 młodych mężczyzn w

wieku od 16 do 26 lat ze stężeniami u 1101 kobiet w wieku od 16 do 26 lat. W badaniu wykazano, że

szczepionka Gardasil 9 stymuluje podobne poziomy ochrony przed wszystkimi dziewięcioma typami

wirusa u młodych mężczyzn i kobiet.

W piątym badaniu z udziałem 1518 osób porównywano działanie dwudawkowego schematu szczepienia

produktem Gardasil 9 ze schematem trzydawkowym. W badaniu tym sprawdzano wytwarzanie

przeciwciał po upływie jednego miesiąca od podania ostatniej dawki i wykazano, że u chłopców i

dziewczynek zaszczepionych dwoma dawkami produktu Gardasil 9 wystąpił podobny poziom ochrony

przed wszystkimi 9 typami wirusów, jak u dziewczynek i kobiet, którym podano trzy dawki produktu

Gardasil 9.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Gardasil 9?

W badaniach najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku Gardasil 9

(mogącymi wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10) były reakcje w miejscu wstrzyknięcia

(zaczerwienienie, ból i obrzęk) oraz ból głowy. Powyższe działania niepożądane miały zazwyczaj

charakter łagodny albo umiarkowany. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem

produktu Gardasil 9 znajduje się w ulotce dla pacjenta.

U pacjentów, u których wystąpiły oznaki uczulenia po dawce szczepionki Gardasil 9 (lub poprzednich

szczepionek Gardasil i Silgard), cykl szczepienia należny przerwać lub w ogóle nie podawać im

szczepionki Gardasil 9. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Gardasil 9?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści ze

stosowania produktu Gardasil 9 przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

CHMP uznał, że produkt Gardasil 9 zapewnia szerszą ochronę przed nowotworem niż jego poprzednik

Gardasil, ponieważ chroni przed dodatkowymi 5 nowymi typami wirusa HPV (31, 33, 45, 52 i 58),

które, choć mniej rozpowszechnione niż typy 16 i 18, są również uważane za typy wirusa HPV

wysokiego ryzyka. Dlatego oczekuje się, że produkt Gardasil 9 będzie zapobiegał większości

przypadków nowotworów szyjki macicy, pochwy i sromu oraz zmianom przednowotworowym, jak

również powstawaniu brodawek płciowych związanych z wirusem HPV. W odniesieniu do działań

niepożądanych, choć u dużego odsetka osób pojawiają się reakcje w miejscu wstrzyknięcia, jest ich

tylko nieco więcej niż w przypadku produktu Gardasil.

Gardasil 9

EMA/192711/2016

Strona 4/4

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Gardasil 9?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Gardasil 9 opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Gardasil 9 zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem.

Inne informacje dotyczące produktu Gardasil 9:

W dniu 10 czerwca 2015 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Gardasil 9 do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Gardasil 9

znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących

leczenia produktem Gardasil 9 należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 03.2016.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak

zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.8.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań.

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana)

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera około:

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 6

30 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 11

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 16

60 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 18

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 31

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 33

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 45

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 52

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 58

20 mikrogramów

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) = HPV.

Białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Szczep 1895)) technologią rekombinacji DNA.

Adsorbowane na adiuwancie, amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 miligrama Al).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Klarowny płyn z białym osadem.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Szczepionka Gardasil 9 jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku od 9 lat przeciw

następującym chorobom wywoływanym przez wirusa HPV:

zmiany przednowotworowe oraz rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytnicy, wywoływane

przez szczepionkowe typy HPV

brodawki narządów płciowych (kłykcin kończystych) wywoływane przez określone typy wirusa

HPV.

W celu uzyskania istotnych informacji dotyczących danych, na których oparto te wskazania patrz

punkty 4.4 i 5.1.

Zastosowanie szczepionki Gardasil 9 powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Pacjenci w wieku od 9 do 14 lat włącznie w chwili podania pierwszej dawki

Gardasil 9 można podawać według 2-dawkowego (0, 6 – 12 miesięcy) schematu (patrz punkt 5.1).

Drugą dawkę należy podać pomiędzy 5 a 13 miesiącem po pierwszej dawce. Jeśli druga dawka

szczepionki zostanie podana wcześniej niż 5 miesięcy po pierwszej dawce, zawsze należy podać

trzecią dawkę.

Gardasil 9 można podawać według schematu 3-dawkowego (0, 2, 6 miesięcy). Drugą dawkę należy

podać co najmniej miesiąc po pierwszej dawce, a trzecią dawkę należy podać co najmniej 3 miesiące

po drugiej dawce. Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku.

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi w chwili podania pierwszej dawki

Gardasil 9 należy podać według schematu 3-dawkowego (0, 2, 6 miesięcy).

Drugą dawkę należy podać co najmniej miesiąc po pierwszej dawce, a trzecią dawkę należy podać co

najmniej 3 miesiące po dawce drugiej. Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku.

Gardasil 9 należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Zaleca się, aby pacjenci, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9, ukończyli cykl

szczepień, stosując szczepionkę Gardasil 9 (patrz punkt 4.4).

Nie określono, czy istnieje potrzeba podania dawki przypominającej.

Dla szczepionki Gardasil 9 nie przeprowadzono badań z wykorzystaniem schematu mieszanego

(zamiennego stosowania) szczepionek przeciwko wirusowi HPV.

Osoby wcześniej zaszczepione według schematu 3-dawkowego szczepionką czterowalentną przeciw

wirusowi HPV typu 6, 11, 16 i 18 (Gardasil lub Silgard), zwaną dalej szczepionką qHPV, mogą

otrzymać 3 dawki szczepionki Gardasil 9 (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież (dzieci w wieku < 9 lat)

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Gardasil 9 u dzieci w wieku

poniżej 9 lat. Dane nie są dostępne (patrz punkt 5.1).

Kobiety w wieku ≥ 27 lat

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Gardasil 9 u kobiet w wieku

27 lat i starszych (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać w formie wstrzyknięcia domięśniowego. Preferowanym miejscem

podania jest okolica mięśnia naramiennego górnej części ramienia lub górna, przednio-boczna część

uda.

Szczepionki Gardasil 9 nie wolno podawać donaczyniowo, podskórnie lub śródskórnie. Nie należy

mieszać szczepionki Gardasil 9 z jakąkolwiek inną szczepionką i roztworem w tej samej strzykawce.

Instrukcja dotycząca postępowania ze szczepionką przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

Osoby, u których po wcześniejszym podaniu szczepionki Gardasil 9 lub Gardasil/Silgard wystąpiła

nadwrażliwość, nie powinny otrzymać szczepionki Gardasil 9.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podejmując decyzję o zaszczepieniu określonej osoby, należy wziąć pod uwagę ryzyko jej

wcześniejszego kontaktu z wirusem HPV oraz potencjalne korzyści z zaszczepienia.

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w postaci wstrzyknięć, należy zawsze

zapewnić dostęp do właściwego leczenia oraz opiekę na wypadek wystąpienia rzadkiej reakcji

anafilaktycznej spowodowanej podaniem szczepionki.

Omdlenie, związane niekiedy z upadkiem, może nastąpić po każdym szczepieniu lub nawet przed

podaniem jakiejkolwiek szczepionki, zwłaszcza w przypadku młodzieży, jako psychogenna reakcja na

wkłucie igły. Omdleniu może towarzyszyć kilka objawów neurologicznych takich jak przemijające

zaburzenia widzenia, parestezje i toniczno-kloniczne ruchy kończyn w czasie odzyskiwania

przytomności. Dlatego osoby zaszczepione powinny pozostać pod obserwacją przez około 15 minut

po podaniu szczepionki. Ważne jest, aby istniały procedury zapobiegania urazom w wyniku omdlenia.

Należy przełożyć termin podania szczepionki u osób, u których występują ciężkie choroby

przebiegające z wysoką gorączką. Jednakże obecność niewielkiego zakażenia, takiego jak łagodne

zakażenie górnych dróg oddechowych lub stan podgorączkowy, nie są przeciwwskazaniem do

zaszczepienia.

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, zaszczepienie szczepionką Gardasil 9 może nie

być skuteczną ochroną u wszystkich zaszczepionych.

Szczepionka będzie chroniła wyłącznie przed chorobami, które wywoływane są przez typy wirusa

HPV, przeciwko którym skierowana jest szczepionka (patrz punkt 5.1). Z tego względu należy

w dalszym ciągu stosować środki ostrożności przeciw chorobom przenoszonym drogą płciową.

Szczepionka jest przeznaczona wyłącznie do stosowania profilaktycznego i nie wpływa na aktywne

zakażenia HPV, ani na stwierdzoną kliniczną postać choroby. Nie wykazano leczniczego działania

szczepionki. Z tego względu szczepionka nie jest wskazana w leczeniu raka szyjki macicy, sromu,

pochwy i odbytnicy, zmian dysplastycznych dużego stopnia szyjki macicy, sromu, pochwy

i odbytnicy, czy brodawek narządów płciowych. Nie jest również przeznaczona do zapobiegania

rozwojowi innych wykrytych zmian, związanych z wirusem HPV.

Gardasil 9 nie zapobiega wystąpieniu zmian wywoływanych przez szczepionkowe typy HPV u osób,

które w momencie zaszczepienia były zakażone wirusem HPV tego typu (patrz punkt 5.1).

Szczepienie nie zastępuje rutynowych badań szyjki macicy. Ponieważ żadna szczepionka nie jest

skuteczna w 100%, a Gardasil 9 nie zapewni ochrony przed każdym typem HPV, ani przed

istniejącymi w momencie zaszczepienia zakażeniami HPV, rutynowe badania przesiewowe szyjki

macicy pozostają niezwykle ważne i powinny być prowadzone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Gardasil 9 u osób z osłabioną odpowiedzią

immunologiczną. Bezpieczeństwo stosowania i immunogenność szczepionki qHPV oceniono u osób

w wieku 7 do 12 lat ze stwierdzonym zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)

(patrz punkt 5.1).

U osób z osłabioną odpowiedzią immunologiczną w wyniku stosowania silnego leczenia

immunosupresyjnego, wady genetycznej, zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)

bądź z innych przyczyn, może nie wystąpić odpowiedź na szczepienie.

Szczepionkę należy stosować ostrożnie u osób z trombocytopenią lub innymi zaburzeniami

krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u tych osób wystąpić krwawienie.

Obecnie prowadzone są długoterminowe badania kontrolne mające na celu określenie czasu trwania

ochrony poszczepiennej. (Patrz punkt 5.1).

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, immunogenności lub skuteczności

potwierdzających możliwość zamiennego stosowania szczepionki Gardasil 9 z dwuwalentnymi lub

czterowalentnymi szczepionkami przeciw HPV.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Bezpieczeństwo stosowania oraz immunogenność nie były przedmiotem badań klinicznych u osób,

które otrzymały immunoglobuliny lub produkty krwiopochodne w ciągu 3 miesięcy przed

szczepieniem.

Stosowanie z innymi szczepionkami

Gardasil 9 może być podawany jednocześnie z dawką przypominającą skojarzonej szczepionki

przeciw błonicy (d) i tężcowi (T) oraz krztuścowi [komponent bezkomórkowy] (ap) i (lub)

poliomyelitis [inaktywowanej] (IPV) (szczepionki dTap, dT-IPV, dTap-IPV), bez istotnego wpływu

na odpowiedź immunologiczną na jakikolwiek ze składników którejkolwiek ze szczepionek. Jest to

oparte na wynikach badania klinicznego, w którym skojarzona szczepionka dTap-IPV podawana była

jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki Gardasil 9 (patrz punkt 4.8).

Stosowanie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi

W badaniach klinicznych 60,2% kobiet w wieku 16 do 26 lat, które otrzymywały Gardasil 9,

stosowało hormonalne środki antykoncepcyjne podczas okresu szczepień w ramach badań

klinicznych. Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie miało wpływu na swoistą

odpowiedź immunologiczną na Gardasil 9.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań szczepionki w okresie ciąży

wskazują, że Gardasil 9 nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na płód/noworodka

(patrz punkt 5.1).

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Jednak dane te są uznawane za niewystarczające, aby zalecić stosowanie szczepionki Gardasil 9

w okresie ciąży. Termin szczepienia należy przełożyć do czasu zakończenia ciąży (patrz punkt 5.1).

Karmienie piersią

Gardasil 9 może być stosowany podczas karmienia piersią.

Łącznie 92 kobiety karmiły piersią podczas okresu szczepień w ramach badań klinicznych szczepionki

Gardasil 9. W badaniach immunogenność szczepionki u kobiet karmiących piersią była porównywalna

do obserwowanej u kobiet, które podczas podania szczepionki nie karmiły piersią. Ponadto, profil

działań niepożądanych u kobiet karmiących piersią był porównywalny do obserwowanego u kobiet

z całej populacji objętej badaniem bezpieczeństwa. U dzieci karmionych piersią podczas okresu

szczepień nie wystąpiły żadne ciężkie działania niepożądane związane ze szczepieniem.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu szczepionki Gardasil 9 na płodność u ludzi. Badania

na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gardasil 9 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Niektóre objawy wymienione w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą

jednak tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8

Działania niepożądane

A. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W 7 badaniach klinicznych osobom badanym podawano Gardasil 9 w dniu włączenia do badania oraz

około 2 i 6 miesięcy później. Bezpieczeństwo stosowania oceniano przy użyciu karty szczepień (ang.

VRC, vaccination report card) w okresie obserwacji wynoszącym 14 dni po każdym wstrzyknięciu

szczepionki Gardasil 9. W sumie 15 776 osób otrzymało szczepionkę Gardasil 9 (10 495 osób

w wieku 16 do 26 lat oraz 5281 osób z populacji młodzieży w wieku 9 do 15 lat w chwili włączenia

do badania). Niewielka liczba osób (0,1%) wycofała się z badania z powodu działań niepożądanych.

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki

Gardasil 9 należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia (84,8% zaszczepionych w okresie 5 dni po

podaniu szczepionki) oraz ból głowy (13,2% zaszczepionych w okresie 15 dni po podaniu

szczepionki). Te działania niepożądane miały zwykle łagodne lub umiarkowane nasilenie.

B. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Badania kliniczne

Działania niepożądane, których związek ze szczepieniem uznano za co najmniej możliwy, podzielono

na następujące kategorie według częstości występowania.

Częstości występowania są podane jako:

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Tabela 1: Działania niepożądane obserwowane po podaniu szczepionki Gardasil 9 występujące

z częstością co najmniej 1,0% w badaniach klinicznych

Klasyfikacja układów

i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Zaburzenia ogólne i stany

w miejscu podania

Bardzo często

W miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk,

rumień

Często

Gorączka, zmęczenie,

W miejscu wstrzyknięcia: świąd, zasinienie

W badaniu klinicznym z udziałem 1053 zdrowych osób z populacji młodzieży w wieku 11 do 15 lat

jednoczesne podanie pierwszej dawki szczepionki Gardasil 9 z dawką przypominającą skojarzonej

szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi [komponent bezkomórkowy] oraz poliomyelitis

[inaktywowanej] wykazało większą częstość występowania reakcji w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk,

rumień), bólu głowy i gorączki. Obserwowane różnice wynosiły < 10% i u większości osób działania

niepożądane miały nasilenie łagodne do umiarkowanego (patrz punkt 4.5).

Dane uzyskane po wprowadzeniu szczepionki do obrotu

W okresie po wprowadzeniu do obrotu szczepionki qHPV spontanicznie zgłoszono następujące

działania niepożądane i mogą one także występować po wprowadzeniu do obrotu szczepionki

Gardasil 9. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania z okresu po wprowadzeniu do obrotu

szczepionki qHPV odnoszą się także do szczepionki Gardasil 9, ponieważ szczepionki te zawierają

białka L1 tych samych 4 typów wirusa HPV.

Ponieważ te działania były zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieokreślonej wielkości, nie można

w sposób wiarygodny określić częstości ich występowania lub ustalić, dla wszystkich przypadków,

związku przyczynowego ze stosowaniem szczepionki.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: idiopatyczna plamica małopłytkowa, uogólnione powiększenie

węzłów chłonnych.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne i (lub)

rzekomoanafilaktyczne, skurcz oskrzeli oraz pokrzywka.

Zaburzenia układu nerwowego: ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, zespół Guillain-Barré,

omdlenia, którym czasem towarzyszą ruchy toniczno-kloniczne.

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia, dreszcze, złe samopoczucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki, szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka, kod ATC:

J07BM03

Mechanizm działania

Gardasil 9 jest zawierającą adiuwant, niezakaźną, rekombinowaną, 9–walentną szczepionką

otrzymaną z wysokooczyszczonych, wirusopodobnych cząsteczek (ang. VLPs, virus-like particles)

głównego białka L1 kapsydu tych samych czterech typów wirusa HPV (6, 11, 16, 18), które są

zawarte w szczepionce qHPV Gardasil lub Silgard, oraz pięciu dodatkowych typów wirusa HPV (31,

33, 45, 52, 58). Wykorzystano w niej ten sam adiuwant, amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu,

co w szczepionce qHPV. Wirusopodobne cząsteczki nie mają zdolności zakażania komórek,

namnażania się ani wywoływania choroby. Uważa się, że skuteczność szczepionek opartych na

L1 VLP jest związana z rozwojem humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Genotypy szczepionki

zawierającej HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 będą nazywane typami wirusa HPV zawartymi

w szczepionce.

Na podstawie badań epidemiologicznych oczekuje się, że szczepionka Gardasil 9 chroni przed typami

wirusa HPV, które powodują około: 90% przypadków raka szyjki macicy, ponad 95% przypadków

raka gruczołowego in situ (ang. AIS, adenocarcinoma in situ), 75–85% przypadków śródnabłonkowej

neoplazji szyjki macicy dużego stopnia (CIN 2/3), 85–90% przypadków raka sromu, 90–

95% przypadków śródnabłonkowej neoplazji sromu dużego stopnia (VIN 2/3), 80–85% przypadków

raka pochwy, 75–85% przypadków śródnabłonkowej neoplazji pochwy dużego stopnia (VaIN 2/3),

90–95% przypadków raka odbytnicy, 85–90% przypadków śródnabłonkowej neoplazji odbytu dużego

stopnia (AIN2/3) związanych z zakażeniem HPV i 90% przypadków brodawek narządów płciowych.

Wskazanie do stosowania szczepionki Gardasil 9 opiera się na:

równoważnej immunogenności szczepionki Gardasil 9 ze szczepionką qHPV wobec wirusa

HPV typu 6, 11, 16 i 18 u dziewcząt w wieku 9 do 15 lat, kobiet oraz mężczyzn w wieku 16 do

26 lat; pozwala to oszacować, że skuteczność szczepionki Gardasil 9 przeciwko utrzymującemu

się zakażeniu i chorobie związanej z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 11, 16 lub 18 jest

porównywalna do obserwowanej w przypadku szczepionki qHPV.

wykazaniu skuteczności wobec utrzymującego się zakażenia i choroby związanej z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 u dziewcząt i kobiet w wieku 16 do 26 lat oraz

wykazaniu równoważnej immunogenności przeciwko typom wirusa HPV zawartym

w szczepionce Gardasil 9 u chłopców i dziewcząt w wieku 9 do 15 lat oraz mężczyzn w wieku

16 do 26 lat w porównaniu z dziewczętami i kobietami w wieku 16 do 26 lat.

Badania kliniczne dotyczące szczepionki qHPV

Skuteczność u kobiet i mężczyzn w wieku 16 do 26 lat

Skuteczność oceniano w 6 kontrolowanych placebo, podwójnie zaślepionych, randomizowanych

badaniach klinicznych fazy II i III obejmujących 28 413 osób (20 541 dziewcząt i kobiet w wieku

16 do 26 lat, 4055 chłopców i mężczyzn w wieku 16 do 26 lat, 3817 kobiet w wieku 24 do 45 lat).

Szczepionka qHPV była skuteczna w zmniejszaniu częstości występowania CIN (dowolnego stopnia,

w tym CIN 2/3); AIS; brodawek narządów płciowych; VIN 2/3 oraz VaIN 2/3 związanych

z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 11, 16 lub 18 u tych dziewcząt i kobiet, które miały negatywny

wynik badania PCR i były seronegatywne w chwili przystąpienia do badania (Tabela 2). Szczepionka

qHPV była skuteczna w zmniejszaniu częstości występowania brodawek narządów płciowych

związanych z zakażeniem wirusem HPV typu 6 i 11 u tych chłopców i mężczyzn, którzy mieli

negatywny wynik badania PCR i byli seronegatywni w chwili przystąpienia do badania. Nie wykazano

skutecznej ochrony przeciw neoplazji śródnabłonkowej prącia/krocza/okolic odbytu (PIN) stopnia

1/2/3 lub rakowi prącia/krocza/okolic odbytu, ponieważ zbyt mała liczba przypadków uniemożliwiała

osiągnięcie istotności statystycznej (Tabela 2). Szczepionka qHPV była skuteczna w zmniejszaniu

częstości występowania śródnabłonkowej neoplazji odbytu (ang. AIN) 2 i 3 stopnia związanej

z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18 u tych chłopców i mężczyzn, którzy mieli negatywny

wynik badania PCR i byli seronegatywni w chwili przystąpienia do badania (Tabela 2).

Tabela 2: Analiza skuteczności szczepionki qHPV w populacji PPE* wobec typów wirusa HPV

zawartych w szczepionce

Punkty końcowe dotyczące

choroby

Szczepionka qHPV

Placebo

Skuteczność

(95% CI)

Liczba

przypadków

Liczba

przypadków

Dziewczęta i kobiety w wieku 16 do 26 lat

CIN 2/3 lub AIS

związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 16 lub 18

8493

8464

98,2 (93,5; 99,8)

CIN (CIN 1, CIN 2/3) lub

AIS związane z zakażeniem

wirusem HPV typu 6, 11, 16

lub 18

7864

7865

96,0 (92,3; 98,2)

VIN 2/3 związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

7772

7744

100,0 (67,2;

100,0)

VaIN 2/3 związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

7772

7744

100,0 (55,4;

100,0)

Brodawki narządów

płciowych związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

7900

7902

99,0 (96,2; 99,9)

Chłopcy i mężczyźni w wieku 16 do 26 lat

Zmiany w obrębie

zewnętrznych narządów

płciowych związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

1394

1404

90,6 (70,1; 98,2)

Brodawki narządów

płciowych związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

1394

1404

89,3 (65,3; 97,9)

PIN 1/2/3 związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

1394

1404

100,0 (-52,1;

100,0)

AIN 2/3 związane

z zakażeniem wirusem HPV

typu 6, 11, 16 lub 18

****

74,9 (8,8; 95,4)

*Populacja PPE składała się z osób, które otrzymały wszystkie 3 dawki szczepionki w ciągu 1 roku od włączenia

do badania, u których nie stwierdzono większych odstępstw od protokołu badania i które nie były wcześniej

leczone (ujemny wynik badania PCR i seronegatywność) na odpowiednie typy HPV (typy 6, 11, 16 i 18) przed

przyjęciem 1. dawki i w ciągu 1 miesiąca po podaniu 3. dawki (7. miesiąc).

Analizy połączonych badań były zaplanowane w sposób prospektywny i obejmowały wykorzystanie podobnych

kryteriów włączenia do badania.

N = liczba pacjentów, którzy byli na co najmniej 1 wizycie kontrolnej po 7. miesiącu.

CI = przedział ufności (ang. confidence interval).

Pacjentów obserwowano do 4 lat (mediana 3,6 roku).

Mediana czasu trwania obserwacji wynosiła 2,4 roku.

****

Mediana czasu trwania obserwacji wynosiła 2,15 roku.

Skuteczność u kobiet w wieku 24 do 45 lat

Skuteczność szczepionki qHPV u kobiet w wieku 24 do 45 lat oceniono w 1 badaniu klinicznym fazy

III z grupą kontrolną placebo, podwójnie ślepą próbą i randomizacją (Protokół 019, FUTURE III)

przeprowadzonym z udziałem 3817 kobiet.

W populacji PPE skuteczność szczepionki qHPV wobec łącznej częstości występowania

utrzymującego się zakażenia, brodawek narządów płciowych, zmian w obrębie sromu i pochwy, CIN

dowolnego stopnia, AIS i raka szyjki macicy związanych z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 11, 16

lub 18 wynosiła 88,7% (95% CI: 78,1; 94,8). Skuteczność szczepionki qHPV wobec łącznej częstości

występowania utrzymującego się zakażenia, brodawek narządów płciowych, zmian w obrębie sromu

i pochwy, CIN dowolnego stopnia, AIS i raka szyjki macicy związanych z zakażeniem wirusem HPV

typu 16 lub 18 wynosiła 84,7% (95% CI: 67,5; 93,7).

Długoterminowe badania skuteczności

Podgrupa pacjentów jest obecnie objęta obserwacją prowadzoną przez okres od 10 do 14 lat po

podaniu szczepionki qHPV pod kątem bezpieczeństwa stosowania, immunogenności i ochrony

przeciwko chorobom klinicznym związanym z zakażeniem HPV typu 6, 11, 16, 18.

Trwałość odpowiedzi immunologicznej (po podaniu 3. dawki) obserwowano przez 10 lat u młodzieży,

która w chwili szczepienia była w wieku 9 do15 lat; 9 lat u kobiet, które w chwili szczepienia były

w wieku 16 do 23 lat; 9,5 lat u mężczyzn, którzy w chwili szczepienia byli w wieku 16 do 26 lat oraz

9,5 lat u kobiet, które w chwili szczepienia były w wieku 24 do 45 lat.

W długoterminowym przedłużeniu badania rejestrowanego prowadzonym z udziałem kobiet w wieku

16 do 23 lat zaszczepionych w badaniu podstawowym szczepionką qHPV (n=2084) nie stwierdzono

żadnych przypadków chorób związanych z zakażeniem HPV (zmiany CIN dużego stopnia związanej

z zakażeniem HPV typu 6/11/16/18) w okresie obserwacji trwającym do około 12 lat. W tym badaniu

wykazano statystycznie długotrwałą ochronę utrzymującą się przez około 10 lat.

W długoterminowym przedłużeniu badań klinicznych ochronę obserwowano po podaniu 3. dawki

w populacji PPE. Populacja PPE składała się z pacjentów:

którzy otrzymali wszystkie 3 dawki szczepionki w ciągu 1 roku od włączenia do badania,

u których nie stwierdzono większych odstępstw od protokołu badania,

seronegatywnych wobec odpowiednich typów wirusa HPV (typy 6, 11, 16 i 18) przed

przyjęciem 1. dawki oraz wśród pacjentów w wieku 16 lat i starszych, którzy w chwili

włączenia do badania podstawowego byli PCR–negatywni wobec odpowiednich typów wirusa

HPV przed przyjęciem 1. dawki przez jeden miesiąc po przyjęciu 3. dawki (7. miesiąc).

W tych przedłużeniach badań klinicznych, u pacjentów szczepionych w badaniu podstawowym

szczepionką qHPV nie stwierdzono przypadków śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy dużego

stopnia, ani żadnych przypadków brodawek narządów płciowych:

w okresie 10,7 roku u dziewcząt (n=369) i w okresie 10,6 roku u chłopców (n=326), którzy

w chwili szczepienia byli w wieku 9 do 15 lat (mediana okresu obserwacji wynosiła

odpowiednio 10,0 lat i 9,9 roku);

w okresie 11,5 roku u mężczyzn (n=917), którzy w chwili szczepienia byli w wieku 16 do 26 lat

(mediana okresu obserwacji wynosiła 9,5 roku); oraz

w okresie 10,1 roku u kobiet (n=685), które w chwili szczepienia były w wieku 24 do 45 lat

(mediana okresu obserwacji wynosiła 8,7 roku).

Skuteczność u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV

Bezpieczeństwo stosowania i immunogenność szczepionki qHPV potwierdzono w badaniu z udziałem

126 osób w wieku 7 do 12 lat zakażonych wirusem HIV z wyjściowym odsetkiem komórek CD4 ≥ 15

i co najmniej 3 miesięcznym leczeniem przeciwretrowirusowym o dużej aktywności (ang. HAART,

highly active antiretroviral therapy) w przypadku osób z odsetkiem komórek CD4 < 25

(z których 96 otrzymało szczepionkę qHPV). Serokonwersja względem wszystkich czterech

antygenów wystąpiła u ponad 96% osób. GMTs były nieco niższe niż odnotowane w innych

badaniach u osób w tym samym wieku niezakażonych wirusem HIV. Kliniczne znaczenie słabszej

odpowiedzi jest nieznane. Profil bezpieczeństwa stosowania był zbliżony do obserwowanego

w innych badaniach u osób niezakażonych wirusem HIV. Szczepienie nie miało wpływu na odsetek

komórek CD4, ani poziom RNA HIV w osoczu.

Badania kliniczne dotyczące szczepionki Gardasil 9

Skuteczność i (lub) immunogenność szczepionki Gardasil 9 oceniono w ośmiu badaniach klinicznych.

Badania kliniczne oceniające skuteczność szczepionki Gardasil 9 względem placebo były

niedopuszczalne, ponieważ szczepienie przeciwko HPV jest zalecane i realizowane w wielu krajach

w celu zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem HPV i wywoływanymi chorobami.

Z tego względu podstawowe badanie kliniczne (Protokół 001) oceniało skuteczność szczepionki

Gardasil 9 z zastosowaniem szczepionki porównawczej w postaci szczepionki qHPV.

Skuteczność wobec wirusa HPV typu 6, 11, 16 i 18 była oceniana przede wszystkim

z wykorzystaniem strategii zbieżności, która wykazała porównywalną immunogenność (mierzoną za

pomocą średnich wartości geometrycznych miana przeciwciał) (ang. GMT) szczepionki Gardasil 9

w porównaniu ze szczepionką qHPV (Protokół 001, GDS01C/Protokół 009 oraz GDS07C/Protokół

020).

W badaniu podstawowym (Protokół 001) skuteczność szczepionki Gardasil 9 wobec wirusa HPV typu

31, 33, 45, 52 i 58 oceniono w porównaniu ze szczepionką qHPV u kobiet w wieku 16 do 26 lat

(N=14 204: 7099 przyjęło Gardasil 9; 7105 przyjęło szczepionkę qHPV).

Protokół 002 oceniał immunogenność szczepionki Gardasil 9 u dziewcząt i chłopców w wieku 9 do

15 lat oraz kobiet w wieku 16 do 26 lat (N=3066: 1932 dziewcząt, 666 chłopców i 468 kobiet, którym

podano Gardasil 9).

Protokół 003 oceniał immunogenność szczepionki Gardasil 9 u mężczyzn w wieku 16 do 26 lat

i kobiet w wieku 16 do 26 lat (1103 mężczyzn heteroseksualnych [ang. HM, Heterosexual Men];

313 mężczyzn homoseksualnych [ang. MSM, Men Who Have Sex with Men] i 1099 kobiet, którym

podano Gardasil 9).

Protokoły 005 i 007 oceniały szczepionkę Gardasil 9 podawaną jednocześnie ze szczepionkami

zalecanymi rutynowo u dziewcząt i chłopców w wieku 11 do 15 lat (N=2295).

Protokół 006 oceniał podawanie szczepionki Gardasil 9 dziewczętom i kobietom w wieku 12 do 26 lat

zaszczepionych wcześniej szczepionką qHPV (N=921; 615 otrzymało Gardasil 9, a 306 otrzymało

placebo).

GDS01C/Protokół 009 oceniał immunogenność szczepionki Gardasil 9 u dziewcząt w wieku 9 do

15 lat (N=600; 300 otrzymało Gardasil 9, a 300 otrzymało szczepionkę qHPV).

GDS07C/Protokół 020 oceniał immunogenność szczepionki Gardasil 9 u mężczyzn w wieku 16 do

26 lat (N=500; 249 otrzymało Gardasil 9, a 251 otrzymało szczepionkę qHPV).

Protokół 010 dotyczył oceny immunogenności 2 dawek szczepionki Gardasil 9 u dziewcząt

i chłopców w wieku 9 do 14 lat oraz 3 dawek szczepionki Gardasil 9 u dziewcząt w wieku 9 do 14 lat

oraz kobiet w wieku 16 do 26 lat (N = 1518; 753 dziewcząt; 451 chłopców i 314 kobiet).

Badania wykazujące skuteczność szczepionki Gardasil 9 wobec wirusa HPV typu 6, 11, 16 i 18

Porównanie szczepionki Gardasil 9 ze szczepionką qHPV w odniesieniu do wirusa HPV typu 6, 11, 16

i 18 przeprowadzono w populacji kobiet w wieku 16 do 26 lat z Protokołu 001, dziewcząt w wieku

9 do 15 lat z badania GDS01C/Protokół 009 oraz mężczyzn w wieku 16 do 26 lat z badania

GDS07C/Protokół 020.

Statystyczną analizę równoważności przeprowadzono w 7. miesiącu. Porównywała ona średnie

wartości geometryczne miana przeciwciał przeciw HPV 6, przeciw HPV 11, przeciw HPV 16

i przeciw HPV 18 w teście cLIA u osób, które otrzymały Gardasil 9 oraz u tych, którym podano

Gardasil. Odpowiedzi immunologiczne mierzone za pomocą średnich wartości geometrycznych miana

przeciwciał dla szczepionki Gardasil 9 były równoważne do obserwowanych w przypadku

szczepionki Gardasil (Tabela 3). W badaniach klinicznych, do 7. miesiąca u 98,2% do 100% osób,

które otrzymały Gardasil 9 we wszystkich badanych grupach stwierdzono seropozytywność dla

przeciwciał przeciwko wszystkim 9 typom zawartym w szczepionce.

Tabela 3: Porównanie odpowiedzi immunologicznych (na podstawie cLIA) między szczepionką

Gardasil 9 a szczepionką qHPV dla wirusa HPV typu 6, 11, 16 i 18 w populacji PPI* dziewcząt

w wieku 9 do 15 lat oraz kobiet i mężczyzn w wieku 16 do 26 lat

POPULACJA

Gardasil 9

Szczepionka qHPV

Gardasil 9/

Szczepionka qHPV

N

(n)

GMT

(95% CI)

mMU

§

/ml

N

(n)

GMT

(95% CI)

mMU

§

/ml

GMT

Współczynnik

(95% CI)

Przeciw HPV 6

dziewczęta

w wieku 9 do

15 lat

(273)

1679,4

(1518,9;

1856,9)

(261)

1565,9

(1412,2;

1736,3)

1,07

(0,93;

1,23)

kobiety

w wieku 16 do

26 lat

6792

(3993)

893,1

(871,7; 915,1)

6795

(3975)

875,2

(854,2; 896,8)

1,02

(0,99;

1,06)

mężczyźni

w wieku 16 do

26 lat

(228)

758,3

(665,9; 863,4)

(226)

618,4

(554,0; 690,3)

1,23

(1,04;

1,45)

Przeciw HPV 11

dziewczęta

w wieku 9 do

15 lat

(273)

1315,6

(1183,8;

1462,0)

(261)

1417,3

(1274,2;

1576,5)

0,93

(0,80;

1,08)

kobiety

w wieku 16 do

26 lat

6792

(3995)

666,3

(649,6; 683,4)

6795

(3982)

830,0

(809,2; 851,4)

0,80

(0,77;

0,83)

mężczyźni

w wieku 16 do

26 lat

(228)

681,7

(608,9; 763,4)

(226)

769,1

(683,5; 865,3)

0,89

(0,76;

1.04)

Przeciw HPV 16

dziewczęta

w wieku 9 do

15 lat

(276)

6739,5

(6134,5;

7404,1)

(270)

6887,4

(6220,8;

7625,5)

0,97

(0,85;

1,11)

kobiety

w wieku 16 do

26 lat

6792

(4032)

3131,1

(3057,1;

3206,9)

6795

(4062)

3156,6

(3082,3;

3232,7)

0,99

(0,96;

1,03)

mężczyźni

w wieku 16 do

26 lat

(234)

3924,1

(3513,8;

4382,3)

(237)

3787,9

(3378,4;

4247,0)

1,04

(0,89;

1,21)

Przeciw HPV 18

dziewczęta

w wieku 9 do

15 lat

(276)

1956,6

(1737,3;

2203,7)

(269)

1795,6

(1567,2;

2057,3)

1,08

(0,91;

1,29)

kobiety

w wieku 16 do

26 lat

6792

(4539)

804,6

(782,7; 827,1)

6795

(4541)

678,7

(660,2; 697,7)

1,19

(1,14;

1,23)

POPULACJA

Gardasil 9

Szczepionka qHPV

Gardasil 9/

Szczepionka qHPV

N

(n)

GMT

(95% CI)

mMU

§

/ml

N

(n)

GMT

(95% CI)

mMU

§

/ml

GMT

Współczynnik

(95% CI)

mężczyźni

w wieku 16 do

26 lat

(234)

884,3

(766,4;

1020,4)

(236)

790,9 (683,0;

915,7)

1,12

(0,91;

1,37)

*W skład populacji PPI wchodziły osoby, które otrzymały wszystkie trzy szczepionki w określonych dniach,

u których nie wystąpiły poważne odstępstwa od protokołu badania, które spełniały ustalone kryteria dotyczące

odstępu między wizytą w 6. miesiącu i 7. miesiącu, seronegatywne wobec odpowiednich typów wirusa HPV

(typy 6, 11, 16 i 18) przed przyjęciem 1. dawki, a w grupie kobiet w wieku 16 do 26 lat były PCR–negatywne

wobec odpowiednich typów wirusa HPV przed przyjęciem 1. dawki do jednego miesiąca po przyjęciu 3. dawki

(7. miesiąc).

mMU = Jednostki milli–Merck.

wartość p < 0,001.

Wykazanie nie mniejszej skuteczności wymagało, aby dolna granica 95% przedziału ufności dla średniej

geometrycznej miana przeciwciał (GMT) była większa niż 0,67.

CI = Przedział ufności (ang. confidence interval).

GMT = Średnie wartości geometryczne miana przeciwciał.

cLIA = Kompetencyjna próba immunologiczna w technologii Luminex.

N = Liczba osób losowo przydzielonych do odpowiedniej grupy szczepionej, które otrzymały przynajmniej

jedną dawkę.

n = Liczba osób objętych analizą.

Badania wykazujące skuteczność szczepionki Gardasil 9 wobec wirusa HPV typu 31, 33, 45, 52

i 58

Skuteczność szczepionki Gardasil 9 u kobiet w wieku 16 do 26 lat oceniano w badaniu klinicznym

z randomizacją, podwójnie ślepą próbą i kontrolą aktywną szczepionką porównawczą (Protokół 001)

przeprowadzonym z udziałem 14 204 kobiet (Gardasil 9 = 7099; szczepionka qHPV = 7105). Okres

obserwacji pacjentów po podaniu 3. dawki wynosił do 67 miesięcy (mediana czasu trwania obserwacji

po podaniu 3. dawki wynosiła 43 miesiące).

Szczepionka Gardasil 9 była skuteczna w zapobieganiu utrzymującego się zakażenia i chorobie

związanej z zakażeniem wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 (Tabela 4). Szczepionka Gardasil 9

zmniejszała także częstość występowania nieprawidłowości w teście Pap, zabiegów w obrębie szyjki

macicy i zewnętrznych narządów płciowych (np. biopsji) oraz inwazyjnego leczenia zmian szyjki

macicy związanych z zakażeniem wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 (Tabela 4).

Tabela 4: Analiza skuteczności szczepionki Gardasil 9 wobec wirusa HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58

w populacji PPE

kobiet w wieku 16 do 26 lat

Punkt końcowy dotyczący choroby

Gardasil 9

N=7099

Szczepionka qHPV

N=7105

Skuteczność,

%**

(95% CI)

Liczba

przypadków*

Liczba

przypadków*

CIN 2/3, AIS, rak szyjki macicy, VIN

2/3, VaIN 2/3, rak sromu i rak

pochwy

α

związane z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52, 58

6016

6017

97,4

(85,0; 99,9)

CIN 2/3 lub AIS

α

związane

z zakażeniem wirusem HPV typu 31,

33, 45, 52, 58

CIN 2 związany z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52, 58

CIN 3 związany z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52, 58

5949

5949

5949

5943

5943

5943

97,1

(83,5; 99,9)

96,9

(81,5; 99,8)

(39,4, 100)

Punkt końcowy dotyczący choroby

Gardasil 9

N=7099

Szczepionka qHPV

N=7105

Skuteczność,

%**

(95% CI)

Liczba

przypadków*

Liczba

przypadków*

VIN 2/3, VaIN 2/3 związane

z zakażeniem wirusem HPV typu 31,

33, 45, 52, 58

6009

6012

100,0

(-71,5;

100,0)

Utrzymujące się zakażenie

≥ 6 miesięcy

§

związane z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52, 58

5941

5955

96,0

(94,6; 97,1)

Utrzymujące się zakażenie

≥ 12 miesięcy

związane

z zakażeniem wirusem HPV typu 31,

33, 45, 52, 58

5941

5955

96,7

(95,1; 97,9)

Rozpoznanie ASC-US i dodatni

wynik testu na HR-HPV lub

nieprawidłowości wyższego stopnia

w teście Pap

#

związane z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52, 58

5883

5882

92,9

(90,2; 95,1)

Inwazyjne leczenie zmian szyjki

macicy

związane z zakażeniem

wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 lub

58

6013

6014

90,2

(75,0; 96,8)

‡W skład populacji PPE wchodziły osoby, które otrzymały wszystkie trzy szczepionki w ciągu jednego roku od

rozpoczęcia badania, u których nie wystąpiły poważne odstępstwa od protokołu badania, nie stwierdzono u nich

(PCR-negatywne i seronegatywne) odpowiednich typów wirusa HPV (typy 31, 33, 45, 52 i 58) przed przyjęciem

1. dawki, oraz które pozostały PCR-negatywne wobec istotnych typów wirusa HPV przez jeden miesiąc po

przyjęciu 3. dawki (7. miesiąc).

N = Liczba osób przydzielonych losowo do odpowiednich grup szczepienia, które otrzymały co najmniej jedno

wstrzyknięcie.

n = Liczba osób uwzględnionych w analizie.

§Utrzymujące się zakażenie wykryte w próbkach z minimum dwóch kolejnych wizyt, które odbyły się

w odstępach 6-miesięcznych (±1 miesiąc).

¶Utrzymujące się zakażenie wykryte w próbkach z minimum trzech kolejnych wizyt, które odbyły się

w odstępach 6-miesięcznych (±1 miesiąc).

Pap = Badanie metodą Papanicolau.

CI = Przedział ufności (ang. confidence interval).

ASC-US = Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu.

HR = Wysokie ryzyko.

* Liczba pacjentów, którzy byli na ≥ 1 wizycie kontrolnej po 7. miesiącu.

** Okres obserwacji wynosił do 67 miesięcy po przyjęciu 3. dawki (mediana 43 miesiące po podaniu 3. dawki).

α

W populacji PPE nie stwierdzono przypadków raka szyjki macicy, VIN 2/3 lub raka sromu i pochwy.

† elektrokonizacja elektrodą pętlową (LEEP) lub konizacja chirurgiczna.

Dodatkowa ocena skuteczności szczepionki Gardasil 9 wobec typów wirusa HPV zawartych

w szczepionce

Ze względu na brak możliwości oceny skuteczności szczepionki Gardasil 9 względem placebo

przeprowadzono następujące analizy eksploracyjne.

Ocena skuteczności szczepionki Gardasil 9 wobec chorób szyjki macicy dużego stopnia

wywołanych typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce w populacji PPE

Skuteczność szczepionki Gardasil 9 wobec CIN 2 i wyższego stopnia związanej z zakażeniem typami

wirusa HPV zawartymi w szczepionce w porównaniu ze szczepionką qHPV wynosiła 94,4% (95% CI

78,8; 99,0), z liczbą przypadków wynoszącą 2/5952 i 36/5947. Skuteczność szczepionki Gardasil 9

wobec CIN 3 związanej z zakażeniem typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce w porównaniu

ze szczepionką qHPV wynosiła 100% (95% CI 46,3; 100,0), z liczbą przypadków wynoszącą 0/5952

i 8/5947.

Wpływ szczepionki Gardasil 9 na biopsję i inwazyjne leczenie zmian szyjki macicy związane

z zakażeniem typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce w populacji PPE

Skuteczność szczepionki Gardasil 9 pod względem biopsji szyjki macicy związanej z zakażeniem

typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce w porównaniu ze szczepionką qHPV wynosiła 95,9%

(95% CI 92,7; 97,9), z liczbą przypadków wynoszącą 11/6016 i 262/6018. Skuteczność

szczepionki Gardasil 9 pod względem inwazyjnego leczenia zmian szyjki macicy (w tym

elektrokonizacji elektrodą pętlową [LEEP] lub konizacji chirurgicznej) związanych z zakażeniem

typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce w porównaniu ze szczepionką qHPV wynosiła 90,7%

(95% CI 76,3; 97,0), z liczbą przypadków wynoszącą 4/6016 i 43/6018.

Długoterminowe badania skuteczności

Podgrupa pacjentów jest poddawana obserwacji pod kątem bezpieczeństwa stosowania,

immunogenności i skuteczności pod względem chorób klinicznych związanych z typami wirusa HPV

zawartymi w szczepionce przez 10 do 14 lat po podaniu szczepionki Gardasil 9.

W długoterminowych przedłużeniach badań klinicznych według Protokołu 001 i Protokołu 002

obserwowano skuteczność w populacji PPE. W skład populacji PPE wchodziły osoby:

które otrzymały wszystkie trzy szczepionki w ciągu jednego roku od rozpoczęcia badania, bez

znacznych odstępstw od protokołu badania,

które były seronegatywne wobec odpowiedniego(-ich) typu(-ów) wirusa HPV

zawartego(-tych) w szczepionce przed przyjęciem pierwszej dawki, a w grupie kobiet

w wieku 16 do 26 lat z ujemnym wynikiem testu PCR wobec odpowiedniego(-ich) typu(-ów)

wirusa HPV zawartego(-tych) w szczepionce przed przyjęciem 1. dawki do jednego miesiąca

po przyjęciu 3. dawki (7. miesiąc).

W badaniu rejestrowanym (Protokół 001) nie stwierdzono przypadków CIN dużego stopnia

związanych z zakażeniem typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce u kobiet (n=1782) w wieku

16 do 26 lat w czasie podania szczepionki Gardasil 9 przez 7,6 roku po podaniu 3. dawki (mediana

czasu obserwacji wynosiła 4,4 roku).

W przedłużonym badaniu (Protokół 002) nie stwierdzono śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy

dużego stopnia ani brodawek narządów płciowych u dziewcząt (n=753) lub chłopców (n=227)

w wieku 9 do 15 lat w czasie podania szczepionki Gardasil 9 przez 6,4 roku po podaniu 3. dawki

(mediana czasu obserwacji wynosiła 5,9 roku).

Immunogenność

Nie określono minimalnego poziomu przeciwciał przeciwko HPV zapewniającego skuteczną ochronę.

Do określenia immunogenności poszczególnych typów objętych szczepionką wykorzystano testy

immunologiczne specyficzne dla typu wirusa ze standardami specyficznymi dla typu wirusa. Próby te

mierzą poziom przeciwciał w stosunku do epitopów neutralizujących dla każdego poszczególnego

typu wirusa HPV. Skale tych prób odpowiadają każdemu typowi wirusa HPV, zatem porównania

między typami i porównania z innymi próbami nie są właściwe.

Odpowiedź immunologiczna na Gardasil 9 w 7. miesiącu

Immunogenność mierzono na podstawie (1) odsetka osób seropozytywnych pod względem

przeciwciał przeciwko danemu typowi HPV oraz (2) średnich wartości geometrycznych miana

przeciwciał (ang. GMT).

Gardasil 9 indukuje silną odpowiedź przeciwko wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58

mierzoną w 7. miesiącu w Protokołach 001, 002, 005, 007 oraz GDS01C/Protokół 009 (Tabela 5).

W badaniach klinicznych, do 7. miesiąca u 99,6% do 100% osób, które otrzymały Gardasil 9 we

wszystkich badanych grupach stwierdzono seropozytywność dla przeciwciał przeciwko wszystkim

9 typom zawartym w szczepionce. GMTs były wyższe u dziewcząt i chłopców niż u kobiet w wieku

16 do 26 lat oraz wyższe u chłopców niż u dziewcząt i kobiet.

Tabela 5: Zestawienie średnich wartości geometrycznych miana przeciwciał przeciw HPV mierzonych

metodą cLIA w 7. miesiącu w populacji PPI*

*W skład populacji PPI wchodziły osoby, które otrzymały wszystkie trzy szczepionki w określonych dniach,

u których nie wystąpiły poważne odstępstwa od protokołu badania, które spełniały ustalone kryteria dotyczące

odstępu między wizytą w 6. miesiącu i 7. miesiącu, były seronegatywne wobec odpowiednich typów wirusa

HPV (typy 6, 11, 16 i 18) przed przyjęciem 1. dawki, a w grupie kobiet w wieku 16 do 26 lat były PCR–

Populacja

N

n

GMT

(95% CI) mMU

§

/ml

Przeciw HPV 6

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2349

1744,6 (1684,7; 1806,7)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1055

2085,3 (1984,2; 2191,6)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4321

893,7 (873,5; 914,3)

Przeciw HPV 11

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2350

1289,7 (1244,3; 1336,8)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1055

1469,2 (1397,7; 1544,4)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4327

669,3 (653,6; 685,4)

Przeciw HPV 16

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2405

7159,9 (6919,7; 7408,5)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1076

8444,9 (8054,2; 8854,5)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4361

3159,0 (3088,6; 3231,1)

Przeciw HPV 18

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2420

2085,5 (2002,2; 2172,3)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1074

2620,4 (2474,3; 2775,2)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4884

809,9 (789,2; 831,1)

Przeciw HPV 31

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2397

1883,3 (1811,3; 1958,1)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1069

2173,5 (2057,0; 2296,6)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4806

664,8 (647,4; 682,6)

Przeciw HPV 33

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2418

960,6 (927,5; 994,9)

chłopcy w wieku 9 do15 lat

1239

1076

1178,6 (1120,9; 1239,4)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

5056

419,2 (409,6; 429,1)

Przeciw HPV 45

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2430

728,7 (697,6; 761,2)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1079

841,7 (790,0; 896,7)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

5160

254,1 (247,0; 261,5)

Przeciw HPV 52

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2426

978,2 (942,8; 1015,0)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1077

1062,2 (1007,2; 1120,2)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4792

382,4 (373,0; 392,0)

Przeciw HPV 58

dziewczęta w wieku 9 do

15 lat

2805

2397

1306,0 (1259,8; 1354,0)

chłopcy w wieku 9 do 15 lat

1239

1072

1545,8 (1470,6; 1624,8)

kobiety w wieku 16 do 26 lat

7260

4818

489,2 (477,5; 501,2)

negatywne wobec odpowiednich typów wirusa HPV przed przyjęciem 1. dawki do jednego miesiąca po

przyjęciu 3. dawki (7. miesiąc).

§mMU = Jednostki milli–Merck.

cLIA = Kompetencyjna próba immunologiczna w technologii Luminex.

CI = Przedział ufności (ang. confidence interval).

GMT = Średnie geometryczne miana przeciwciał.

N = Liczba osób losowo przydzielonych do odpowiedniej grupy szczepionej, które otrzymały przynajmniej

jedną dawkę.

n = Liczba osób objętych analizą.

W zbiorczej bazie danych z badań immunogenności dla szczepionki Gardasil 9 odpowiedzi przeciw

HPV w 7. miesiącu u dziewcząt/chłopców w wieku 9 do 15 lat były porównywalne do uzyskanych

u kobiet w wieku 16 do 26 lat.

Ta zgodność danych dotyczących immunogenności pozwala wnioskować, że szczepionka Gardasil 9

jest skuteczna u dziewcząt i chłopców w wieku 9 do 15 lat.

W Protokole 003, GMTs przeciw HPV w 7. miesiącu u chłopców i mężczyzn (heteroseksualnych)

w wieku 16 do 26 lat były zbliżone do GMTs przeciw HPV obserwowanych u dziewcząt i kobiet

w wieku 16 do 26 lat dla typów HPV zawartych w szczepionce. Obserwowano także wysoką

immunogenność u homoseksualnych chłopców i mężczyzn w wieku 16 do 26 lat, choć niższą od

obserwowanej u mężczyzn heteroseksualnych, podobnie jak w przypadku szczepionki qHPV.

W Protokole 020/GDS07C, GMTs przeciw HPV w 7. miesiącu u chłopców i mężczyzn

(heteroseksualnych) w wieku 16 do 26 lat były zbliżone do GMTs przeciw HPV dla HPV

typu 6, 11, 16 i 18 obserwowanych u chłopców i mężczyzn w wieku 16 do 26 lat (heteroseksualnych),

którym podano szczepionkę qHPV. Te wyniki dowodzą skuteczności szczepionki Gardasil 9

w populacji mężczyzn.

Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w wieku powyżej 26 lat. W przypadku kobiet w wieku

27 do 45 lat skuteczności szczepionki Gardasil 9 wobec czterech początkowych typów HPV oczekuje

się na podstawie (1) wysokiej skuteczności szczepionki qHPV u kobiet w wieku 16 do 45 lat oraz

(2) porównywalnej immunogenności szczepionki Gardasil 9 i szczepionki qHPV u dziewcząt i kobiet

w wieku 9 do 26 lat.

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej na Gardasil 9

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej po pełnym cyklu szczepień szczepionką Gardasil 9

jest badane w podgrupie osób, które będą obserwowane pod kątem bezpieczeństwa stosowania,

immunogenności i skuteczności przez przynajmniej 10 lat po szczepieniu.

Wykazano, że u chłopców i dziewcząt w wieku 9 do 15 lat (Protokół 002) odpowiedź przeciwciał

utrzymuje się przez przynajmniej 5 lat; w zależności od typu HPV, od 90 do 99% osób było

seropozytywnych.

Wykazano, że u kobiet w wieku 16 do 26 lat (Protokół 001) odpowiedź przeciwciał utrzymuje się

przez przynajmniej 5 lat; w zależności od typu HPV, 78 do 100% osób było seropozytywnych.

Skuteczność utrzymywała się u wszystkich pacjentów, niezależnie od statusu seropozytywności

wobec któregokolwiek z typów HPV, do końca badania (do 67 miesięcy po podaniu 3. dawki;

mediana czasu obserwacji po podaniu 3. dawki wyniosła 43 miesiące).

Liczbowe wartości GMT w przypadku HPV typu 6, 11, 16 i 18 były porównywalne u pacjentów,

którzy otrzymali szczepionkę qHPV lub Gardasil 9, co najmniej przez 3,5 roku.

Dowody odpowiedzi anamnestycznej (pamięć immunologiczna)

Dowody odpowiedzi anamnestycznej obserwowano u zaszczepionych kobiet, które były

seropozytywne względem odpowiedniego(-ich) typu(-ów) HPV przed szczepieniem. Ponadto u kobiet

(n=150) z populacji PPI, które otrzymały 3 dawki szczepionki Gardasil 9 zgodnie z Protokołem 001

i dawkę prowokacyjną szczepionki 5 lat po rozpoczęciu szczepień w ramach przedłużenia badania,

zaobserwowano gwałtowną i silną odpowiedź anamnestyczną, która przewyższała średnie wartości

GMTs przeciw HPV uzyskane 1 miesiąc po podaniu 3. dawki.

Podawanie szczepionki Gardasil 9 osobom wcześniej zaszczepionym szczepionką qHPV

Protokół 006 oceniał immunogenność szczepionki Gardasil 9 u 921 dziewcząt i kobiet (w wieku 12 do

26 lat), zaszczepionych wcześniej szczepionką qHPV. U pacjentek, którym podano Gardasil 9 po

zaszczepieniu 3 dawkami szczepionki qHPV, zachowano odstęp wynoszący przynajmniej 12 miesięcy

między zakończeniem szczepienia szczepionką qHPV a rozpoczęciem szczepienia szczepionką

Gardasil 9 według schematu 3-dawkowego (odstęp wynosił od około 12 do 36 miesięcy).

U osób, które otrzymały Gardasil 9, seropozytywność wobec typów wirusa HPV zawartych

w szczepionce w populacji per protocol wynosiła od 98,3 do 100% do 7. miesiąca. W innych

badaniach średnie wartości geometryczne miana przeciwciał przeciw wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18

były wyższe niż w populacji, która nie otrzymała wcześniej szczepionki qHPV, natomiast średnie

wartości geometryczne miana przeciwciał przeciw wirusowi HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 były niższe.

Nie jest znane znaczenie kliniczne tej obserwacji.

Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę Gardasil 9 podawaną w schemacie 2

dawkowym

u pacjentów w wieku 9 do 14 lat

Protokół 010 dotyczył oceny odpowiedzi w postaci przeciwciał skierowanych przeciwko 9 typom

HPV po zaszczepieniu szczepionką Gardasil 9 w następujących kohortach: dziewczęta i chłopcy

w wieku 9 do 14 lat, którym podano 2 dawki szczepionki w odstępie 6 lub 12 miesięcy

(+/- 1 miesiąc); dziewczęta w wieku 9 do 14 lat, którym podano 3 dawki szczepionki (0, 2,

6 miesięcy); oraz kobiety w wieku 16 do 26 lat, którym podano 3 dawki szczepionki (0, 2,

6 miesięcy).

Po upływie jednego miesiąca od daty podania ostatniej dawki szczepionki w ramach przydzielonego

schematu wykazano seropozytywny status przeciwciał przeciwko 9 typom HPV zawartym

w szczepionce u 97,9% do 100% pacjentów we wszystkich grupach. Wartości GMTs były wyższe

u dziewcząt i chłopców, którym podano 2 dawki szczepionki Gardasil 9 (w miesiącu 0 i 6 lub

w miesiącu 0 i 12), niż u dziewcząt i kobiet w wieku 16 do 26 lat, którym podano 3 dawki szczepionki

Gardasil 9 (w miesiącu 0, 2 i 6), dla każdego spośród 9 typów HPV zawartych w szczepionce.

Ta zgodność danych dotyczących immunogenności pozwala wnioskować, że 2-dawkowy schemat

podawania szczepionki Gardasil 9 jest skuteczny u dziewcząt i chłopców w wieku 9 do 14 lat.

W tym samym badaniu u dziewcząt i chłopców w wieku 9 do 14 lat liczbowe wartości GMTs

po upływie jednego miesiąca od daty podania ostatniej dawki szczepionki były niższe dla niektórych

typów wirusa zawartych w szczepionce w przypadku schematu 2-dawkowego niż w przypadku

schematu 3-dawkowego (tj. HPV typu 18, 31, 45 i 52 po 0, 6 miesiącach oraz HPV typu 45 po

0, 12 miesiącach). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

U dziewcząt i chłopców otrzymujących 2 dawki w odstępie 6 lub 12 miesięcy (+/- 1 miesiąc)

odpowiedź przeciwciał występowała do 36. Miesiąca; w zależności od typu HPV wynik testu był

seropozytywny u 81% do 99% dziewcząt i chłopców otrzymujących 2 dawki w odstępie 6 miesięcy

oraz u 88% do 100% dziewcząt i chłopców otrzymujących 2 dawki w odstępie 12 miesięcy.

W 36. miesiącu GMTs u dziewcząt i chłopców w wieku 9 do 14 lat, którzy otrzymali 2 dawki

w odstępie 6 miesięcy (+/- 1 miesiąc), nie były niższe od GMTs stwierdzanych u kobiet w wieku

16 do 26 lat, które otrzymały 3 dawki szczepionki Gardasil 9.

W badaniu klinicznym stwierdzono, że odpowiedź przeciwciał występowała, co najmniej przez 5 lat

u dziewcząt w wieku 9 do 13 lat, które otrzymały 2 dawki szczepionki qHPV.

Nie określono czasu utrzymywania się ochrony po podaniu szczepionki Gardasil 9 w schemacie

2-dawkowym.

Ciąża

Nie prowadzono specyficznych badań szczepionki Gardasil 9 z udziałem kobiet w ciąży. Szczepionka

qHPV była wykorzystywana jako aktywna kontrola w programie badań klinicznych szczepionki

Gardasil 9.

Podczas badań klinicznych szczepionki Gardasil 9, 2586 kobiet (1347 w grupie, której podawano

Gardasil 9 w porównaniu z 1239 kobiet w grupie otrzymującej szczepionkę qHPV) zgłosiło zajście

w ciążę przynajmniej jeden raz. Rodzaje wad lub odsetek ciąż, w których wystąpiły działania

niepożądane u osób otrzymujących Gardasil 9 lub szczepionkę qHPV były porównywalne i zgodne

z obserwowanymi w populacji ogólnej.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, które obejmowało ocenę badania toksyczności po

podaniu dawki pojedynczej, a także miejscowej tolerancji przeprowadzone na szczurach nie ujawniają

szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Podawanie szczepionki Gardasil 9 samicom szczura nie miało wpływu na rozrodczość, płodność lub

rozwój zarodka i płodu.

Podawanie szczepionki Gardasil 9 samicom szczura nie miało wpływu na rozwój, zachowanie, rozród

lub płodność potomstwa. Przeciwciała przeciw wszystkim 9 typom HPV były przekazywane

potomstwu w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

L-histydyna

Polisorbat 80

Sodu boran

Woda do wstrzykiwań

Informacje dotyczące adiuwantu, patrz punkt 2.

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano

badań dotyczących zgodności.

6.3

Okres ważności

3 lata.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań:

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Szczepionkę Gardasil 9 należy podać jak najszybciej po wyjęciu z lodówki.

Dane stabilności wskazują, że składniki szczepionki zachowują stabilność przez 72 godziny, gdy są

przechowywane w temperaturze od 8°C do 25°C lub od 0°C do 2°C. Po tym czasie szczepionkę

Gardasil 9 należy zużyć lub wyrzucić. Dane te stanowią wskazówkę dla fachowego personelu

medycznego wyłącznie w przypadku krótkotrwałych różnic temperatur.

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce:

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Nie zamrażać. Ampułkostrzykawkę należy przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony

przed światłem.

Szczepionkę Gardasil 9 należy podać jak najszybciej po wyjęciu z lodówki.

Dane stabilności wskazują, że składniki szczepionki zachowują stabilność przez 72 godziny, gdy są

przechowywane w temperaturze od 8°C do 25°C lub od 0°C do 2°C. Po tym czasie szczepionkę

Gardasil 9 należy zużyć lub wyrzucić. Dane te stanowią wskazówkę dla fachowego personelu

medycznego wyłącznie w przypadku krótkotrwałych różnic temperatur.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań:

0,5 ml zawiesiny w fiolce (ze szkła) z korkiem (halobutylowym) i plastikowym wieczkiem typu flip-

off (owiniętym taśmą aluminiową) w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę.

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce:

0,5 ml zawiesiny w ampułkostrzykawce (ze szkła) z tłokiem (silikonizowany powlekany warstwą

FluroTec bromobutylowy elastomer) i nasadką (syntetyczna mieszanina izoprenowo-bromobutylowa)

z dwiema igłami - opakowanie zawiera 1 lub 10 ampułkostrzykawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań:

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może być klarownym płynem z białym osadem.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem w celu uzyskania zawiesiny. Po dokładnym wstrząśnięciu,

szczepionka Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Przed podaniem należy obejrzeć zawiesinę, aby sprawdzić, czy nie zawiera cząstek stałych lub

nie zmieniła barwy. W przypadku, gdy widoczne są cząstki stałe i (lub) wystąpiła zmiana

barwy, szczepionkę należy wyrzucić.

Pobrać dawkę 0,5 ml szczepionki z fiolki jednodawkowej, używając jałowej igły i strzykawki.

Należy natychmiast podać szczepionkę domięśniowo (im.), najlepiej w okolicę mięśnia

naramiennego w górnej części ramienia lub górną, przednio-boczną część uda.

Szczepionkę należy stosować w dostarczonej postaci. Należy podać pełną zalecaną dawkę

szczepionki.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce:

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może być klarownym płynem z białym osadem.

Dobrze wstrząsnąć ampułkostrzykawkę przed użyciem w celu uzyskania zawiesiny. Po

dokładnym wstrząśnięciu, szczepionka Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Przed podaniem należy obejrzeć zawiesinę, aby sprawdzić, czy nie zawiera cząstek lub nie

zmieniła barwy. W przypadku, gdy widoczne są cząstki i (lub) wystąpiła zmiana barwy,

szczepionkę należy wyrzucić.

Opakowanie zawiera 2 igły o różnych długościach; należy wybrać właściwą igłę, w zależności

od rozmiaru i masy ciała pacjenta, aby zapewnić podanie domięśniowe (im.).

Przymocować igłę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż igła

będzie właściwie przymocowana do strzykawki. Podać całą dawkę zgodnie ze standardowym

protokołem.

Należy natychmiast podać szczepionkę domięśniowo (im.), najlepiej w okolicę mięśnia

naramiennego w górnej części ramienia lub górną, przednio-boczną część uda.

Szczepionkę należy stosować w dostarczonej postaci. Należy podać pełną zalecaną dawkę

szczepionki.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francja

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1007/001

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 czerwca 2015 r.

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR}

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

ANEKS II

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNYCH SUBSTANCJI

CZYNNYCH ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA

ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA

PRODUKTU LECZNICZEGO

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH ORAZ WYTWÓRCA

ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórców biologicznych substancji czynnych

Merck Sharp & Dohme Corp.

Stonewall Plant

2778 South East Side Highway

Elkton, Virginia, 22827,

Merck Sharp & Dohme Corp.

770 Sumneytown Pike

West Point, Pennsylvania, 19486,

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN, Haarlem

Holandia

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Oficjalne zwalnianie serii

Zgodnie z art. 114 dyrektywy 2001/83/WE, oficjalne zwalnianie serii będzie przeprowadzane przez

laboratorium państwowe lub przez laboratorium wyznaczone do tego celu.

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Podmiot odpowiedzialny przedłoży pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania tego

produktu leczniczego w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu. Następnie podmiot

odpowiedzialny będzie przedkładać okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania produktu zgodnie

z wymogami określonymi w wykazie unijnych dat referencyjnych (ang. EURD list), o którym mowa

w art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i który jest ogłaszany na europejskiej stronie internetowej

dotyczącej leków.

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO

I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku

uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

Jeśli daty przedłożenia PSUR i aktualizacji RMP są zbliżone, raporty należy złożyć w tym samym

czasie.

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

Fiolka jednodawkowa, opakowanie zawierające 1 fiolkę

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana)

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml):

Białko L1 HPV typu 6

Białko L1 HPV typu 11 i 18

Białko L1 HPV typu 16

Białko L1 HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 mg Al).

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań

1 fiolka (0,5 ml).

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francja

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1007/001

13.

NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA FIOLKI

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Gardasil 9

Do wstrzykiwań

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP {MM/RRRR}

4.

NUMER SERII

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

1 dawka (0,5 ml)

6.

INNE

MSD VACCINS

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

Ampułkostrzykawka z 2 igłami, opakowanie po 1, 10

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana)

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml):

Białko L1 HPV typu 6

Białko L1 HPV typu 11 i 18

Białko L1 HPV typu 16

Białko L1 HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 mg Al).

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka (0,5 ml) z 2 igłami

10 ampułkostrzykawek (0,5 ml) każda z 2 igłami

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności EXP {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Strzykawkę należy przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francja

12.

NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13.

NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta ampułkostrzykawki

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Gardasil 9

Do wstrzykiwań

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP {MM/RRRR}

4.

NUMER SERII

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

1 dawka (0,5 ml)

6.

INNE

MSD VACCINS

B. ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zaszczepieniem, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli u osoby, która ma być zaszczepiona wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym

wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Gardasil 9 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Gardasil 9 u osoby, która ma być

zaszczepiona

Jak stosować Gardasil 9

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Gardasil 9

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gardasil 9 i w jakim celu się go stosuje

Gardasil 9 jest szczepionką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych.

Szczepionka ta jest podawana w celu zabezpieczenia przed chorobami wywoływanymi przez wirusy

brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58.

Do chorób tych należą zmiany przednowotworowe i rak żeńskich narządów płciowych (szyjki macicy,

sromu i pochwy), zmiany przednowotworowe i rak odbytnicy oraz brodawki narządów płciowych

u mężczyzn i kobiet.

Szczepionkę Gardasil 9 badano u mężczyzn i kobiet w wieku 9 do 26 lat.

Szczepionka Gardasil 9 chroni przed typami wirusa HPV, które powodują najwięcej przypadków tych

chorób.

Gardasil 9 jest przeznaczony do zapobiegania tym chorobom. Szczepionka nie jest stosowana w celu

leczenia chorób związanych z zakażeniem HPV. Gardasil 9 w żaden sposób nie działa u osób

z istniejącym już utrzymującym się zakażeniem lub chorobą związaną z jakimikolwiek typami HPV

zawartymi w szczepionce. Jednakże w przypadku osób zarażonych już jednym lub kilkoma typami

HPV objętymi szczepionką, Gardasil 9 może nadal chronić przed chorobami związanymi z innymi

typami HPV zawartymi w szczepionce.

Gardasil 9 nie może wywołać chorób związanych z zakażeniem HPV.

Po podaniu szczepionki Gardasil 9 układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu)

stymuluje wytwarzanie przeciwciał przeciwko dziewięciu typom wirusa HPV, w celu zabezpieczenia

przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy.

Jeśli osoba, która ma być zaszczepiona otrzymała pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9, powinna

ukończyć pełny cykl szczepień, stosując szczepionkę Gardasil 9.

Jeśli osoba, która ma być zaszczepiona otrzymała już szczepionkę przeciwko wirusowi HPV, należy

poradzić się lekarza, czy może przyjąć Gardasil 9.

Gardasil 9 należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Gardasil 9 u osoby, która ma być

zaszczepiona

Nie stosować szczepionki Gardasil 9, jeśli u osoby, która ma być zaszczepiona

występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tej

szczepionki (wymienionych w punkcie 6, „Pozostałe składniki”).

wystąpiła reakcja alergiczna po otrzymaniu dawki szczepionki Gardasil lub Silgard (HPV typu

6, 11, 16 i 18) lub Gardasil 9.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u osoby, która ma zostać zaszczepiona:

stwierdzono zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż

zazwyczaj), na przykład hemofilię;

układ odpornościowy jest osłabiony, na przykład z powodu wady genetycznej, zakażenia

wirusem HIV lub leków, które wpływają na układ odpornościowy;

występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką. Jednakże niezbyt wysoka gorączka lub

zakażenie górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie) nie są same w sobie powodem do

odłożenia terminu szczepienia.

Omdlenie, kończące się czasem upadkiem, może wystąpić w następstwie każdego wkłucia igły

(przeważnie u młodzieży). Dlatego osoby, u których wcześniej po wstrzyknięciu zdarzyło się

omdlenie, powinny poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Gardasil 9 może nie w pełni chronić

wszystkie osoby, które zostały zaszczepione.

Szczepionka Gardasil 9 nie będzie chroniła przed każdym typem wirusa brodawczaka ludzkiego.

Z tego względu należy w dalszym ciągu stosować środki ostrożności przeciw chorobom

przenoszonym drogą płciową.

Szczepienie nie zastępuje rutynowych badań szyjki macicy. Kobiety powinny nadal stosować się do

zaleceń lekarza, dotyczących badań wymazu szyjki macicy/badań cytologicznych, a także

środków zapobiegawczych i ochronnych.

O jakich innych ważnych informacjach dotyczących szczepionki Gardasil 9 osoba, która ma

być zaszczepiona powinna wiedzieć

Obecnie nie jest jeszcze znany czas trwania ochrony. Trwają długoterminowe badania mające na

celu określenie, czy konieczna jest dawka przypominająca.

Gardasil 9 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez osobę, która

ma być zaszczepiona obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje przyjmować, w tym lekach

wydawanych bez recepty.

Gardasil 9 można podawać jednocześnie z dawką przypominającą skojarzonej szczepionki przeciw

błonicy (d), tężcowi (T) oraz krztuścowi [komponent bezkomórkowy] (ap) i (lub) poliomyelitis

[inaktywowanej] (IPV) (szczepionki dTap, dT-IPV, dTap-IPV), stosując różne miejsca wstrzyknięcia

(inną część ciała np. inne ramię lub nogę) podczas tej samej wizyty.

Szczepionka Gardasil 9 może nie działać optymalnie, jeśli stosowana jest z lekami obniżającymi

odporność.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (np. tabletka) nie zmniejszały ochrony, jaką daje szczepionka

Gardasil 9.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tej szczepionki.

Szczepionka Gardasil 9 może być podawana kobietom karmiącym piersią lub zamierzającym karmić

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gardasil 9 może nieznacznie i tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Gardasil 9 zawiera sodu chlorek

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. jest zasadniczo „wolny

od sodu”.

3.

Jak stosować Gardasil 9

Szczepionka Gardasil 9 jest podawana przez lekarza w postaci wstrzyknięcia. Szczepionka Gardasil 9

przeznaczona jest do stosowania u młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych.

Jeżeli osoba, która ma być zaszczepiona jest w wieku od 9 do 14 lat w chwili podania pierwszej

dawki

Gardasil 9 można podawać według schematu 2-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 5-13 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu

Jeśli druga dawka szczepionki zostanie podana wcześniej niż 5 miesięcy po pierwszej dawce, zawsze

należy podać trzecią dawkę.

Gardasil 9 można podawać według schematu 3-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

jednego miesiąca od daty podania pierwszej dawki)

Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

3 miesięcy od daty podania drugiej dawki)

Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku. Należy skonsultować się z lekarzem

w celu uzyskania dalszych informacji.

Jeżeli osoba, która ma być zaszczepiona jest w wieku od 15 lat w chwili podania pierwszej dawki

Gardasil 9 należy podawać według schematu 3-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

jednego miesiąca od daty podania pierwszej dawki)

Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

3 miesięcy od daty podania drugiej dawki)

Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku. Należy skonsultować się z lekarzem

w celu uzyskania dalszych informacji.

Zaleca się ukończenie pełnego cyklu szczepień szczepionką Gardasil 9 u pacjentów, którym podano

pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9.

Szczepionka Gardasil 9 zostanie podana w postaci wstrzyknięcia przez skórę do mięśnia (najlepiej

mięśnia górnej części ramienia lub uda).

Pominięcie zastosowania jednej dawki szczepionki Gardasil 9

W przypadku pominięcia zaplanowanego wstrzyknięcia, lekarz zadecyduje, kiedy podać pominiętą

dawkę.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza lub pielęgniarki dotyczących ponownych wizyt w celu

otrzymania kolejnych dawek. W przypadku pominięcia lub niemożności zgłoszenia się na szczepienie

w wyznaczonym terminie, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku, gdy jako pierwszą dawkę

podano szczepionkę Gardasil 9, należy ukończyć cykl szczepień, stosując szczepionkę Gardasil 9,

a nie inną szczepionkę przeciw HPV.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu szczepionki Gardasil 9 obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): działania niepożądane w miejscu

wstrzyknięcia (ból, obrzęk i zaczerwienienie) oraz ból głowy.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): działania niepożądane w miejscu

wstrzyknięcia (zasinienie i świąd), gorączka, zmęczenie, zawroty głowy i nudności.

Obserwowano większą częstość występowania obrzęku w miejscu wstrzyknięcia, gdy szczepionkę

Gardasil 9 podawano podczas tej samej wizyty jednocześnie z dawką przypominającą skojarzonej

szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi [komponent bezkomórkowy] oraz poliomyelitis

[inaktywowanej].

Po podaniu szczepionki GARDASIL lub SILGARD zgłaszano następujące działania

niepożądane, które mogą wystąpić także po podaniu szczepionki GARDASIL 9:

Zgłaszano omdlenie, któremu czasami towarzyszyło drżenie lub sztywnienie. Chociaż przypadki

omdlenia występują niezbyt często, pacjenci powinni pozostać pod obserwacją przez 15 minut po

podaniu szczepionki przeciw HPV.

Zgłaszano przypadki reakcji alergicznych. Niektóre z tych reakcji były ciężkie. Objawy mogą

obejmować trudności z oddychaniem, świszczący oddech, pokrzywkę i (lub) wysypkę.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, do działań niepożądanych zgłaszanych w związku

z powszechnym stosowaniem należały: powiększenie węzłów chłonnych (szyjnych, pachowych lub

pachwinowych); osłabienie mięśni, nieprawidłowe czucie, uczucie mrowienia ramion, nóg i górnej

części tułowia lub splątanie (zespół Guillain-Barré, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia);

wymioty, ból stawów, ból mięśni, nietypowe zmęczenie lub osłabienie, dreszcze, ogólne złe

samopoczucie, większa niż zwykle skłonność do krwawień lub powstawania siniaków oraz zakażenia

skóry w miejscu wstrzyknięcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Gardasil 9

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie

fiolki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku

w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gardasil 9

Substancjami czynnymi są: wysoko oczyszczone, niezakaźne białka dla każdego z typów wirusa

brodawczaka ludzkiego (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58).

1 dawka (0,5 ml) zawiera około:

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 6

30 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 11

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 16

60 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 18

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 31

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 33

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 45

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 52

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 58

20 mikrogramów

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) = HPV.

Białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Szczep 1895)) technologią rekombinacji DNA.

adsorbowane na adiuwancie, amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 miligrama Al).

Szczepionka zawiera amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu jako adiuwant. Adjuwanty są

dodawane do szczepionek w celu poprawy odpowiedzi immunologicznej.

Pozostałe składniki szczepionki w postaci zawiesiny to: sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu

boran i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Gardasil 9 i co zawiera opakowanie

1 dawka szczepionki Gardasil 9 zawiera 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań.

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może wyglądać jak klarowny płyn z białym osadem. Po dokładnym

wstrząśnięciu, Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Gardasil 9 jest dostępny w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francja

Wytwórca

Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693

(+32 (0) 27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań:

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może być klarownym płynem z białym osadem.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem w celu uzyskania zawiesiny. Po dokładnym wstrząśnięciu,

szczepionka Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Przed podaniem należy obejrzeć zawiesinę, aby sprawdzić, czy nie zawiera cząstek lub nie

zmieniła barwy. W przypadku, gdy widoczne są cząstki i (lub) wystąpiła zmiana barwy,

szczepionkę należy wyrzucić.

Pobrać dawkę 0,5 ml szczepionki z fiolki, używając jałowej igły i strzykawki.

Należy natychmiast podać szczepionkę domięśniowo (im.), najlepiej w okolicę mięśnia

naramiennego w górnej części ramienia lub górną, przednio-boczną część uda.

Szczepionkę należy stosować w dostarczonej postaci. Należy podać pełną zalecaną dawkę

szczepionki.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zaszczepieniem, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli u osoby, która ma być zaszczepiona wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym

wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Gardasil 9 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Gardasil 9 u osoby, która ma być

zaszczepiona

Jak stosować Gardasil 9

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Gardasil 9

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gardasil 9 i w jakim celu się go stosuje

Gardasil 9 jest szczepionką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych.

Szczepionka ta jest podawana w celu zabezpieczenia przed chorobami wywoływanymi przez wirusy

brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58.

Do chorób tych należą zmiany przednowotworowe i rak żeńskich narządów płciowych (szyjki macicy,

sromu i pochwy), zmiany przednowotworowe i rak odbytnicy oraz brodawki narządów płciowych

u mężczyzn i kobiet.

Szczepionkę Gardasil 9 badano u mężczyzn i kobiet w wieku 9 do 26 lat.

Szczepionka Gardasil 9 chroni przed typami wirusa HPV, które powodują najwięcej przypadków tych

chorób.

Gardasil 9 jest przeznaczony do zapobiegania tym chorobom. Szczepionka nie jest stosowana w celu

leczenia chorób związanych z zakażeniem HPV. Gardasil 9 w żaden sposób nie działa u osób

z istniejącym już utrzymującym się zakażeniem lub chorobą związaną z jakimikolwiek typami HPV

zawartymi w szczepionce. Jednakże w przypadku osób zarażonych już jednym lub kilkoma typami

HPV objętymi szczepionką, Gardasil 9 może nadal chronić przed chorobami związanymi z innymi

typami HPV zawartymi w szczepionce.

Gardasil 9 nie może wywołać chorób związanych z zakażeniem HPV.

Po podaniu szczepionki Gardasil 9 układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu)

stymuluje wytwarzanie przeciwciał przeciwko dziewięciu typom wirusa HPV, w celu zabezpieczenia

przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy.

Jeśli osoba, która ma być zaszczepiona otrzymała pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9, powinna

ukończyć pełny cykl szczepień, stosując szczepionkę Gardasil 9.

Jeśli osoba, która ma być zaszczepiona otrzymała już szczepionkę przeciwko wirusowi HPV, należy

poradzić się lekarza, czy może przyjąć Gardasil 9.

Gardasil 9 należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Gardasil 9 u osoby, która ma być

zaszczepiona

Nie stosować szczepionki Gardasil 9, jeśli u osoby, która ma być zaszczepiona

występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tej

szczepionki (wymienionych w punkcie 6, „Pozostałe składniki”).

wystąpiła reakcja alergiczna po otrzymaniu dawki szczepionki Gardasil lub Silgard (HPV

typu 6, 11, 16 i 18) lub Gardasil 9.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u osoby, która ma zostać zaszczepiona:

stwierdzono zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż

zazwyczaj), na przykład hemofilię;

układ odpornościowy jest osłabiony, na przykład z powodu wady genetycznej, zakażenia

wirusem HIV lub leków, które wpływają na układ odpornościowy;

występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką. Jednakże niezbyt wysoka gorączka lub

zakażenie górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie) nie są same w sobie powodem do

odłożenia terminu szczepienia.

Omdlenie, kończące się czasem upadkiem, może wystąpić w następstwie każdego wkłucia igły

(przeważnie u młodzieży). Dlatego osoby, u których wcześniej po wstrzyknięciu zdarzyło się

omdlenie, powinny poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Gardasil 9 może nie w pełni chronić

wszystkie osoby, które zostały zaszczepione.

Szczepionka Gardasil 9 nie będzie chroniła przed każdym typem wirusa brodawczaka ludzkiego.

Z tego względu należy w dalszym ciągu stosować środki ostrożności przeciw chorobom

przenoszonym drogą płciową.

Szczepienie nie zastępuje rutynowych badań szyjki macicy. Kobiety powinny nadal stosować się do

zaleceń lekarza, dotyczących badań wymazu szyjki macicy/badań cytologicznych, a także

środków zapobiegawczych i ochronnych.

O jakich innych ważnych informacjach dotyczących szczepionki Gardasil 9 osoba, która ma

być zaszczepiona powinna wiedzieć

Obecnie nie jest jeszcze znany czas trwania ochrony. Trwają długoterminowe badania mające na

celu określenie, czy konieczna jest dawka przypominająca.

Gardasil 9 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez osobę, która

ma być zaszczepiona obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje przyjmować, w tym lekach

wydawanych bez recepty.

Gardasil 9 można podawać jednocześnie z dawką przypominającą skojarzonej szczepionki przeciw

błonicy (d), tężcowi (T) oraz krztuścowi [komponent bezkomórkowy] (ap) i (lub) poliomyelitis

[inaktywowanej] (IPV) (szczepionki dTap, dT-IPV, dTap-IPV), stosując różne miejsca wstrzyknięcia

(inną część ciała np. inne ramię lub nogę) podczas tej samej wizyty.

Szczepionka Gardasil 9 może nie działać optymalnie, jeśli stosowana jest z lekami obniżającymi

odporność.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (np. tabletka) nie zmniejszały ochrony, jaką daje szczepionka

Gardasil 9.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tej szczepionki.

Szczepionka Gardasil 9 może być podawana kobietom karmiącym piersią lub zamierzającym karmić

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gardasil 9 może nieznacznie i tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Gardasil 9 zawiera sodu chlorek

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. jest zasadniczo „wolny

od sodu”.

3.

Jak stosować Gardasil 9

Szczepionka Gardasil 9 jest podawana przez lekarza w postaci wstrzyknięcia. Szczepionka Gardasil 9

przeznaczona jest do stosowania u młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych.

Jeżeli osoba, która ma być zaszczepiona jest w wieku od 9 do 14 lat w chwili podania pierwszej

dawki

Gardasil 9 można podawać według schematu 2-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 5-13 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu

Jeśli druga dawka szczepionki zostanie podana wcześniej niż 5 miesięcy po pierwszej dawce, zawsze

należy podać trzecią dawkę.

Gardasil 9 można podawać według schematu 3-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

jednego miesiąca od daty podania pierwszej dawki)

Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

3 miesięcy od daty podania drugiej dawki)

Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku. Należy skonsultować się z lekarzem

w celu uzyskania dalszych informacji.

Jeżeli osoba, która ma być zaszczepiona jest w wieku od 15 lat w chwili podania pierwszej dawki

Gardasil 9 należy podawać według schematu 3-dawkowego:

Pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu

Drugie wstrzyknięcie: 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

jednego miesiąca od daty podania pierwszej dawki)

Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu (nie wcześniej niż po upływie

3 miesięcy od daty podania drugiej dawki)

Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku. Należy skonsultować się z lekarzem

w celu uzyskania dalszych informacji.

Zaleca się ukończenie pełnego cyklu szczepień szczepionką Gardasil 9 u pacjentów, którym podano

pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9.

Szczepionka Gardasil 9 zostanie podana w postaci wstrzyknięcia przez skórę do mięśnia (najlepiej

mięśnia górnej części ramienia lub uda).

Pominięcie zastosowania jednej dawki szczepionki Gardasil 9

W przypadku pominięcia zaplanowanego wstrzyknięcia, lekarz zadecyduje, kiedy podać pominiętą

dawkę.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza lub pielęgniarki dotyczących ponownych wizyt w celu

otrzymania kolejnych dawek. W przypadku pominięcia lub niemożności zgłoszenia się na szczepienie

w wyznaczonym terminie, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku, gdy jako pierwszą dawkę

podano szczepionkę Gardasil 9, należy ukończyć cykl szczepień, stosując szczepionkę Gardasil 9,

a nie inną szczepionkę przeciw HPV.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu szczepionki Gardasil 9 obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 10): działania niepożądane w miejscu

wstrzyknięcia (ból, obrzęk i zaczerwienienie) oraz ból głowy.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 osoby na 10): działania niepożądane w miejscu

wstrzyknięcia (zasinienie i świąd), gorączka, zmęczenie, zawroty głowy i nudności.

Obserwowano większą częstość występowania obrzęku w miejscu wstrzyknięcia, gdy szczepionkę

Gardasil 9 podawano podczas tej samej wizyty jednocześnie z dawką przypominającą skojarzonej

szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi [komponent bezkomórkowy] oraz poliomyelitis

[inaktywowanej].

Po podaniu szczepionki GARDASIL lub SILGARD zgłaszano następujące działania

niepożądane, które mogą wystąpić także po podaniu szczepionki GARDASIL 9:

Zgłaszano omdlenie, któremu czasami towarzyszyło drżenie lub sztywnienie. Chociaż przypadki

omdlenia występują niezbyt często, pacjenci powinni pozostać pod obserwacją przez 15 minut po

podaniu szczepionki przeciw HPV.

Zgłaszano przypadki reakcji alergicznych. Niektóre z tych reakcji były ciężkie. Objawy mogą

obejmować trudności z oddychaniem, świszczący oddech, pokrzywkę i (lub) wysypkę.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, do działań niepożądanych zgłaszanych w związku

z powszechnym stosowaniem należały: powiększenie węzłów chłonnych (szyjnych, pachowych lub

pachwinowych); osłabienie mięśni, nieprawidłowe czucie, uczucie mrowienia ramion, nóg i górnej

części tułowia lub splątanie (zespół Guillain-Barré, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia);

wymioty, ból stawów, ból mięśni, nietypowe zmęczenie lub osłabienie, dreszcze, ogólne złe

samopoczucie, większa niż zwykle skłonność do krwawień lub powstawania siniaków oraz zakażenia

skóry w miejscu wstrzyknięcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Gardasil 9

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie

strzykawki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C). Nie zamrażać. Przechowywać strzykawkę w tekturowym

pudełku w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gardasil 9

Substancjami czynnymi są: wysoko oczyszczone, niezakaźne białka dla każdego z typów wirusa

brodawczaka ludzkiego (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58).

1 dawka (0,5 ml) zawiera około:

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 6

30 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 11

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 16

60 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 18

40 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 31

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 33

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 45

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 52

20 mikrogramów

Białko L1

wirusa brodawczaka ludzkiego

typu 58

20 mikrogramów

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) = HPV.

Białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Szczep 1895)) technologią rekombinacji DNA.

adsorbowane na adiuwancie, amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 miligrama Al).

Szczepionka zawiera amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu jako adiuwant. Adjuwanty są

dodawane do szczepionek w celu poprawy odpowiedzi immunologicznej.

Pozostałe składniki szczepionki w postaci zawiesiny to: sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu

boran i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Gardasil 9 i co zawiera opakowanie

1 dawka szczepionki Gardasil 9 zawiera 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań.

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może wyglądać jak klarowny płyn z białym osadem. Po dokładnym

wstrząśnięciu, Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Gardasil 9 jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 10 ampułkostrzykawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francja

Wytwórca

Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693

(+32 (0) 27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce:

Przed wstrząśnięciem Gardasil 9 może być klarownym płynem z białym osadem.

Dobrze wstrząsnąć ampułkostrzykawkę przed użyciem w celu uzyskania zawiesiny. Po

dokładnym wstrząśnięciu, szczepionka Gardasil 9 jest białym, mętnym płynem.

Przed podaniem należy obejrzeć zawiesinę, aby sprawdzić, czy nie zawiera cząstek lub nie

zmieniła barwy. W przypadku, gdy widoczne są cząstki i (lub) wystąpiła zmiana barwy,

szczepionkę należy wyrzucić.

Opakowanie zawiera 2 igły o różnych długościach; należy wybrać właściwą igłę, w zależności

od rozmiaru i masy ciała pacjenta, aby zapewnić podanie domięśniowe (im.).

Przymocować igłę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż igła

będzie właściwie przymocowana do strzykawki. Podać całą dawkę zgodnie ze standardowym

protokołem.

Należy natychmiast podać szczepionkę domięśniowo (im.), najlepiej w okolicę mięśnia

naramiennego w górnej części ramienia lub górną, przednio-boczną część uda.

Szczepionkę należy stosować w dostarczonej postaci. Należy podać pełną zalecaną dawkę

szczepionki.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Monovalent, recombinant, replication-incompetent human adenovirus serotype 26-vectored vaccine encoding the pre-fusion conformation-stabilised F protein derived from the RSV A2 strain, decision t

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Monovalent, recombinant, replication-incompetent human adenovirus serotype 26-vectored vaccine encoding the pre-fusion conformation-stabilised F protein derived from the RSV A2 strain, decision t

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Monovalent, recombinant, replication-incompetent human adenovirus serotype 26-vectored vaccine encoding the pre-fusion conformation-stabilised F protein derived from the RSV A2 strain, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0318/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety