Forcid 625

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Forcid 625 500 mg + 125 mg tabletki /tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 500 mg + 125 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki /tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Forcid 625 500 mg + 125 mg tabletki /tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 14 tabl., 5909990968114, Rp; 20 tabl., 5909990968121, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09681
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

V 8.0

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FORCID 312, 250 mg + 62,5 mg, tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny

doustnej

FORCID 625, 500 mg + 125 mg, tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny

doustnej

Amoksycylina + kwas klawulanowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Forcid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Forcid

Jak stosować lek Forcid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Forcid

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Forcid i w jakim celu się go stosuje

Forcid jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Forcid zawiera dwie

substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina jest antybiotykiem z grupy penicylin,

których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu

unieczynnieniu.

Forcid jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych;

zakażenia dróg oddechowych;

zakażenia dróg moczowych;

zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne;

zakażenia kości i stawów.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Forcid

Kiedy nie stosować leku Forcid

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na

jakikolwiek inny antybiotyk. Reakcje takie mogą obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub

V 8.0

szyi.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie

skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Forcid. W

razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Forcid należy skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Forcid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

choruje na mononukleozę zakaźną;

jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek;

nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Forcid.

Czasami lekarz może zbadać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. Zależnie od wyników pacjent

może otrzymać lek Forcid w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Forcid może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania

niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy

podczas stosowania leku Forcid nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wszelkich

problemów. Patrz punkt 4 „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę”.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badanie krwi (takie jak: badanie krwinek czerwonych lub badania

czynności wątroby) lub badanie moczu (na obecność glukozy), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę,

że pacjent przyjmuje lek Forcid. Lek Forcid może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Lek Forcid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Forcid pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej),

wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych jest bardziej prawdopodobne.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o

modyfikacji dawki leku Forcid.

Jeśli równocześnie z lekiem Forcid pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna),

może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Forcid może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób

reumatycznych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Forcid może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia

pojazdów.

V 8.0

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Forcid zawiera potas.

Każda tabletka leku Forcid 312 zawiera 0,32 milimola (12 mg) potasu.

Każda tabletka leku Forcid 625 zawiera 0,64 milimola (25 mg) potasu.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie, należy

wziąć pod uwagę dodatkową podaż ponad 1 milimola potasu na dobę.

Jak stosować lek Forcid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Zwykle stosowana dawka to:

1 tabletka Forcid 625 trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Zalecane dawkowanie: od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15mg)/kg

mc./dobę w trzech dawkach podzielonych.

Leku Forcid 625 nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

W leczeniu dzieci można stosować lek w postaci tabletek lub zawiesiny. Dzieciom w wieku poniżej 6 lat

zaleca się podawanie zawiesiny.

Leku Forcid w tabletkach nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg bez uprzedniej

konsultacji z lekarzem.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może

ustalić inną dawkę leku Forcid lub zalecić inny lek.

Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, lekarz może zalecić częstsze wykonywanie badań krwi w

celu sprawdzenia czynności wątroby.

Stosowanie leku Forcid

Forcid można zażywać na dwa sposoby:

Tabletkę można połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Tabletkę można rozpuścić w ½ szklanki wody i – po wymieszaniu – wypić powstałą słodkawą

zawiesinę o łagodnym owocowym smaku.

Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu

doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Nie należy stosować leku Forcid dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze,

powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Forcid

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Forcid niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy, jak: podrażnienie

żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem

prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe pudełko lub blister po leku,

aby móc pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Forcid

V 8.0

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją od razu po przypomnieniu sobie o tym. Kolejną dawkę

należy przyjąć nie wcześniej niż po 4 godzinach.

Przerwanie stosowania leku Forcid

Należy kontynuować przyjmowanie leku Forcid do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje

się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może

spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tego leku.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje nadwrażliwości:

wysypka skórna;

zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe

punkty na skórze, ale może dotyczyć również innych części ciała;

gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie;

obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący

trudności w oddychaniu;

omdlenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku Forcid i

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, z

towarzyszącym bólem brzucha i (lub) gorączką.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z

lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

biegunka (u dorosłych).

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry);

nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek;

Jeśli wystąpią te objawy, należy przyjmować lek Forcid przed jedzeniem.

wymioty;

biegunka (u dzieci).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

wysypka na skórze, świąd;

wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka);

niestrawność;

zawroty głowy;

ból głowy.

V 8.0

Niezbyt częste działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi:

zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

wysypka na skórze mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądająca jak małe tarcze (ciemna plamka

w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi – rumień

wielopostaciowy).

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z

lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi:

mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi;

mała liczba krwinek białych.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana.

Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej).

Reakcja uczuleniowa, której towarzyszy uczucie bólu w klatce piersiowej (ostry zespół wieńcowy w

przebiegu reakcji alergicznej, zwany również zespołem Kounisa), objawiająca się uczuciem

dyskomfortu, nacisku, ciężkości, ciasności, ściskania lub bólu w środkowej części klatki piersiowej.

Bólowi może towarzyszyć uczucie duszenia się lub utrata tchu, pocenie się, nudności, wymioty,

bladość skóry, uczucie zmęczenia, osłabienie, omdlenie, utrata świadomości, przyspieszony puls lub

podwyższenie ciśnienia krwi.

Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej).

Ciężkie reakcje skórne:

- rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry,

szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać

wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała – martwica toksyczno-rozpływna

naskórka);

- rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą

pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry);

- czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra osutka krostkowa);

- objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi

wynikami badań krwi [w tym zwiększenie liczby krwinek białych (eozynofilia) oraz zwiększeniem

aktywności enzymów wątrobowych]; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug

Reaction with Eosinophillia and Systemic Symptoms (DRESS).

Jałowe zapalenie opon mózgowych objawiające się: gorączką, dreszczami, bólami ciała, utratą

apetytu, wymiotami, zmęczeniem, nadwrażliwością na światło lub światłowstrętem, sztywnością i

bólem karku, uporczywym bólem głowy, splątaniem, drgawkami.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować

się z lekarzem

zapalenie wątroby;

żółtaczka spowodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie)

we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu;

zapalenie kanalików nerkowych;

wydłużenie czasu krzepnięcia krwi;

pobudzenie ruchowe;

drgawki (u osób z chorobami nerek lub otrzymujących duże dawki leku Forcid);

czarny język, który wygląda jak włochaty;

przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

V 8.0

Działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi lub moczu:

znacznego stopnia zmniejszenie liczby krwinek białych;

mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna);

kryształy w moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Forcid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: ‘EXP:’

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Forcid

Substancjami czynnymi leku Forcid są amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej i kwas klawulanowy

w postaci klawulanianu potasu.

Każda tabletka leku Forcid 312 zawiera 250 mg amoksycyliny i 62,5 mg kwasu klawulanowego.

Każda tabletka leku Forcid 625 zawiera 500 mg amoksycyliny i 125 mg kwasu klawulanowego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, stearynian magnezu, wanilina, aromat

morelowy, sacharyna.

Jak wygląda lek Forcid i co zawiera opakowanie

Forcid to białawe, podłużne tabletki, z logo

. Na tabletkach Forcid 312 znajduje się dodatkowo liczba

‘422’, a na tabletkach Forcid 625 – liczba ‘424’.

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej można rozpuścić w szklance wody. Tabletki są pakowane w

blistry umieszczone w tekturowym pudełku.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

Forcid 312 – 20 tabletek;

Forcid 625 – 14 tabletek lub 20 tabletek.

V 8.0

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i

Astellas Pharma Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

tel.: (22) 545 11 11

Wytwórca

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62,

2333 BE Leiden

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017

-----------------------------------

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie określonym antybiotykiem.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.

To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Rozważne stosowanie antybiotyków może

pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie

występującej choroby. Stosowanie się do niżej podanych zaleceń pomoże zapobiec rozwojowi opornych

bakterii, co mogłoby wstrzymać działanie antybiotyku.

Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, w odpowiednim czasie i przez

właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z

nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.

Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany wyłącznie dla niego.

Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

Pacjent nie powinien przyjmować anybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne

zakażenie.

Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

Jeżeli po zakończeniu leczenia, zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego, pozostały

jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego

zniszczenia.