Farfaron

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Farfaron 325 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 325 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Farfaron 325 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909991038410, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10384
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FARFARON

325 mg/5ml, syrop

Tussilago farfarae folii extractum spissum

Syrop podbiałowy o smaku aronii

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek FARFARON i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku FARFARON.

Jak stosować lek FARFARON

Możliwe działania niepożądane.

Jak przechowywać lek FARFARON.

Inne informacje

1. Co to jest lek FARFARON i w jakim celu się go stosuje

Syrop zawiera jako substancję czynną wodny gęsty wyciąg z liści podbiału pospolitego. Wyciąg z liści

podbiału powleka błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Polisacharydy śluzu zawartego w liściu

podbiału dzięki właściwościom fizyko-chemicznym mają zdolność tworzenia warstwy ochronnej na

powierzchniach błon śluzowych redukując ich podrażnienia.

Preparat działając osłaniająco na błony śluzowe łagodzi kaszel.

Produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego

długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w objawach stanów zapalnych jamy ustnej i gardła

np. chrypka, kaszel.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku FARFARON

Kiedy nie stosować leku FARFARON:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na benzoesan sodu i jego pochodne;

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pozostałe składniki leku;

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae – dawniej złożonych Compositae) np. rumianek, arnikę, jeżówkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku FARFARON

należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek:

jeśli u pacjenta występuje astma - ze względu na zawartość benzoesanu sodu w leku

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. 5 ml syropu zawiera 3,5 g sacharozy, 10 ml syropu

zawiera 7 g sacharozy.

jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na którykolwiek z cukrów. W przypadku nietolerancji

na którykolwiek z cukrów, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu roku ze względu na obecność alkaloidów

pirolizydynowych.

Dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, lek nie powinien być

stosowany u dzieci poniżej 13 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych świadczących o bezpieczeństwie stosowania leku, nie zaleca się

stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych o wpływie leku na sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji. Należy poinformować lekarza o

wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach syropu FARFARON

Lek zawiera naturalny sok z owoców aronii, który poprawia smak i zapach syropu prawoślazowego.

3. Jak stosować FARFARON

Preparat stosuje się doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to

Młodzież od 13 roku życia i dorośli 5 ml syropu 2 razy na dobę.

Dzieci poniżej 13 roku życia: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Nie zaleca się stosowania dłużej niż 7 dni podczas jednej kuracji i nie dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu

roku.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie przekraczać zalecanej dawki i zalecanego czasu stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FARFARON

Nie są znane objawy przedawkowania. W przypadku stosowania preparatów zawierających śluz przez

dłuższy okres czasu (ponad 3 tygodnie) istnieje ryzyko zmniejszonego wchłaniania witamin, soli

mineralnych lub innych związków z przewodu pokarmowego.

Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty. Przewlekłe stosowanie jest niekorzystne ze względu na zawartość

alkaloidów pirolizydynowych pochodzących z podbiału, które mogą szkodzić wątrobie. Poziom

alkaloidów jest w produkcie kontrolowany, należy jednak przestrzegać zaleceń dotyczących

dawkowania i czasu stosowania.

Pominięcie dawki leku FARFARON

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FARFARON może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

U osób szczególnie wrażliwych na benzoesan sodu pobudzone wydzielanie śliny i podrażnienie

żołądka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek FARFARON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku FARFARON po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek FARFARON

Substancją czynna leku jest wyciąg gęsty z liścia podbiału pospolitego. 100 g preparatu

zawiera 5 g wyciągu (jako wyciąg gęsty) z Tussilago farfara L., folium (liścia podbiału

pospolitego). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda, 4,5–6:1.

Inne składniki leku to: syrop prawoślazowy, zagęszczony sok z owoców aronii, aromat

waniliowy B glikolowy, sodu benzoesan.

Jak wygląda lek FARFARON i co zawiera opakowanie

FARFARON to syrop, który jest lepką, czerwono-fioletową cieczą, lekko opalizującą o

charakterystycznym zapachu i smaku. Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła zawierająca 125 g

syropu w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: