Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej roztwór do dializy otrzewnowej
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do dializy otrzewnowej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej roztwór do dializy otrzewnowej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 1500 ml, 5909991300715, Lz; 1 op. 2000 ml, 5909991300722, Lz; 1 op. 2500 ml, 5909991307738, Lz; 4 op. 2500 ml, 5909990856701, Lz; 5 op. 2000 ml, 5909990856695, Lz; 5 op. 2500 ml, 5909990905386, Lz; 6 op. 1500 ml, 5909990856688, Lz; 6 op. 2000 ml, 5909990905362, Lz; 8 op. 1500 ml, 5909990905355, Lz; 8 op. 2000 ml, 5909990905379, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 13007
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

EXTRANEAL Roztwór do dializy otrzewnowej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza..

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek EXTRANEAL i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku EXTRANEAL

Jak stosować lek EXTRANEAL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek EXTRANEAL

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK EXTRANEAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

EXTRANEAL jest roztworem do dializy otrzewnowej. Jama otrzewnej to przestrzeń wewnątrz

brzucha, znajdująca się pomiędzy warstwami otrzewnej ściennej i otrzewnej trzewnej.

Otrzewna to błona wyścielająca narządy wewnętrzne, takie jak jelita i wątroba. Roztwór

EXTRANEAL wprowadzany jest do jamy otrzewnej, skąd usuwa wodę i produkty rozkładu z

krwi. Koryguje także nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi.

Lekarz może przepisać EXTRANEAL jeśli:

pacjent jest osobą dorosłą z trwałą niewydolnością nerek wymagającą stosowania dializy

otrzewnowej;

stosowanie zwykłych roztworów do dializy otrzewnowej zawierających glukozę nie

powoduje usunięcia wystarczającej ilości wody.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EXTRANEAL

Podczas pierwszego zastosowania tego leku pacjent musi pozostawać pod obserwacją lekarza.

Kiedy NIE stosować leku EXTRANEAL

jeśli pacjent jest uczulony na ikodekstrynę, skrobię i jej pochodne (np. skrobia

kukurydziana) lub którykolwiek z pozostałych składników leku EXTRANEAL;

jeśli u pacjenta występuje nietolerancja maltozy lub izomaltozy (cukru pochodzącego ze

skrobi);

jeśli u pacjenta występuje choroba polegająca na nieprawidłowym gromadzeniu

glikogenu;

jeśli u pacjenta już wcześniej wystąpiła ciężka postać kwasicy mleczanowej (zbyt duża

ilość kwasu we krwi);

jeśli pacjent ma nieoperacyjną wadę ściany brzucha lub jamy brzusznej czy też niedające

się skorygować schorzenia zwiększające ryzyko zakażeń wewnątrzbrzusznych;

jeśli u pacjenta występuje udokumentowana utrata czynności otrzewnej z powodu silnego

bliznowacenia otrzewnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania EXTRANEAL należy omówić to z lekarzem.

jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku. Istnieje ryzyko odwodnienia.

jeśli pacjent ma cukrzycę i stosuje ten roztwór po raz pierwszy. Może zajść potrzeba

dostosowania dawki insuliny.

jeśli pacjent musi mierzyć stężenie glukozy we krwi (np. z powodu cukrzycy). Lekarz

doradzi, jakiego zestawu testowego należy używać (patrz “Inne rodzaje interakcji”).

jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej kwasicy mleczanowej

(zbyt dużo kwasu we krwi). Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej może wystąpić z

powodu:

głębokiego spadku ciśnienia krwi lub zakażenia krwi, które może być związane z

ostrą niewydolnością nerek;

wrodzonych chorób metabolicznych;

przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);

przyjmowania leków stosowanych w leczeniu HIV, zwłaszcza leków nazywanych

NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).

jeśli pacjent odczuwa ból brzucha lub zauważy zmętnienie, brak przejrzystości lub osad

w zdrenowanym płynie. Mogą to być objawy zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy

pilnie skontaktować się z zespołem leczącym pacjenta. Należy zanotować numer serii

oraz wziąć ze sobą worek ze zdrenowanym płynem. Lekarze zdecydują czy leczenie

należy przerwać lub wdrożyć leczenie korygujące. Na przykład w przypadku zakażenia

lekarz może zlecić pewne badania, decydujące o wyborze najlepszego antybiotyku. Przed

ustaleniem rodzaju zakażenia lekarz może podawać antybiotyk skuteczny wobec wielu

różnych bakterii. Taki lek nazywamy antybiotykiem o szerokim spektrum działania.

podczas dializy otrzewnowej organizm może tracić białko, aminokwasy, witaminy.

Lekarz zdecyduje kiedy wymagają one uzupełnienia.

jeśli u pacjenta występują choroby ściany lub jamy brzusznej, na przykład przepuklina

lub przewlekłe zakażenia lub zapalenia jelit.

jeśli pacjent ma wszczepioną aortalną protezę naczyniową.

jeśli pacjent ma ciężką chorobę płuc, np. rozedmę płuc.

jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania.

jeśli pacjent ma zaburzenia wykluczające normalne żywienie.

jeśli pacjent ma niedobór potasu.

Należy również wziąć pod uwagę, że:

zaburzenie zwane otorbiającym zapaleniem otrzewnej (EPS) jest znanym, rzadkim

powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent wraz z lekarzem powinni wiedzieć o

możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

stan zapalny jamy brzusznej;

rozwój warstwy tkanki włóknistej, która pokrywa i wiąże narządy, utrudniając ich

naturalne ruchy. W rzadkich przypadkach miało to skutek śmiertelny.

pacjent – ewentualnie z lekarzem – powinien zapisywać dane dotyczące równowagi

płynów oraz masy ciała. Lekarz będzie systematycznie sprawdzał parametry krwi;

lekarz będzie systematycznie sprawdzał stężenie potasu. Jeśli stężenie będzie zbyt niskie,

lekarz może podać pacjentowi chlorek potasu w celu uzupełnienia.

Niekiedy nie zaleca się stosowania tego leku, np.:

jeśli pacjent ma ostrą chorobę nerek;

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku EXTRANEAL u dzieci poniżej

18 lat.

Lek EXTRANEAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent stosuje inne leki, lekarz może zwiększyć ich dawkę, ponieważ dializa

otrzewnowa zwiększa wydalanie pewnych leków.

Pacjenci stosujący leki nasercowe zwane glikozydami nasercowymi (np. digoksynę)

powinni zachować ostrożność. Lek nasercowy może być mniej skuteczny lub jego

toksyczność może być nasilona. U pacjenta:

może być wymagane uzupełnienia stężenia potasu i wapnia;

mogą rozwinąć się zaburzenia rytmu serca (arytmia).

Podczas leczenia lekarz będzie starannie obserwował stan pacjenta, a zwłaszcza stężenia potasu.

Inne rodzaje interakcji

EXTRANEAL zaburza pomiar stężenia glukozy we krwi, wykonywany z użyciem niektórych

zestawów do oznaczania. Jeśli konieczne jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi, należy

upewnić się, że stosowany zestaw do oznaczania jest specyficzny dla glukozy. Lekarz doradzi,

jakiego zestawu użyć.

Zastosowanie niewłaściwego testu może dać fałszywie wysoki odczyt stężenia glukozy we

krwi. Może to spowodować podanie zbyt dużej ilości insuliny, powodując hipoglikemię (małe

stężenie glukozy we krwi), co może być przyczyną utraty przytomności, śpiączki, uszkodzeń

neurologicznych i śmierci. Ponadto, fałszywie wysoki odczyt stężenia glukozy może również

maskować faktyczną hipoglikemię, która nieleczona wywoła podobne skutki.

Do dwóch tygodni po zaprzestaniu stosowania leku EXTRANEAL, oznaczenia stężenia

glukozy mogą dawać fałszywie wysokie wyniki. Jeśli pacjent zostanie przyjęty do szpitala,

powinien ostrzec lekarzy o możliwości wystąpienia tej interakcji, a lekarze, po dokładnym

zapoznaniu się z informacją o zestawie do oznaczania upewnią się, że zestaw do oznaczania jest

specyficzny dla glukozy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. EXTRANEAL nie

jest zalecany do stosowania podczas ciąży lub karmienia piersią, chyba, że lekarz zdecyduje

inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować uczucie zmęczenia, osłabienie, nieostre widzenie lub

zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta

występują takie objawy.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK EXTRANEAL

EXTRANEAL jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej, która znajduje się w

brzuchu, pomiędzy warstwami otrzewnej. Otrzewna to błona otaczająca narządy wewnętrzne,

takie jak jelita i wątroba.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według wskazówek personelu medycznego

specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do

lekarza.

Zalecana dawka to

Jeden worek na dobę podczas wymiany o najdłuższym czasie zalegania, tzn.

nocą w przypadku ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO);

w ciągu dnia w przypadku automatycznej dializy otrzewnowej (ADO).

Zaleconą objętość należy podać w czasie około 10 do 20 minut.

Czas zalegania leku EXTRANEAL wynosi od 6-12 godzin w CADO i 14-16 godzin w

ADO.

Sposób podania

Przed użyciem,

Ogrzać worek do temperatury 37°C. Należy stosować płyty grzejne zaprojektowane

specjalnie do tego celu. Nigdy nie należy zanurzać worka w wodzie w celu jego

podgrzania.

Podczas podawania roztworu należy stosować techniki aseptyczne, zgodnie z

przeszkoleniem.

Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że ręce oraz miejsce gdzie wymiana będzie

przeprowadzana są czyste.

Przed otworzeniem worka ochronnego, sprawdzić typ roztworu, termin ważności oraz

ilość (objętość). Podnieść worek dializacyjny i sprawdzić czy nie przecieka (obecność

płynu w worku ochronnym). Nie stosować jeżeli worek przecieka.

Po usunięciu worka ochronnego sprawdzić pojemnik czy nie przecieka poprzez mocne

ściśnięcie worka. Nie stosować jeżeli worek przecieka.

Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty. Nie używać worka, jeśli roztwór jest mętny lub

zawiera cząstki.

Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.

Należy zapytać lekarza w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu

lub sposobu stosowania.

Worek wolno stosować tylko jeden raz. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami

Lekarz może przepisać inne leki we wstrzyknięciach, do podania bezpośrednio do worka z

płynem EXTRANEAL. Należy wtedy dodać taki lek poprzez zawór dla leków (port),

umieszczony w dolnej części worka. Produkt należy zużyć natychmiast po dodaniu leku. W

razie wątpliwości, należy zapytać lekarza.

W przypadku zastosowania więcej niż jednego worka leku EXTRANEAL w ciągu 24

godzin

Jeśli poda się zbyt dużo leku EXTRANEAL, może wystąpić:

rozdęcie brzucha;

uczucie pełności i (lub)

duszność.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci jak postępować.

Przerwanie stosowania leku EXTRANEAL

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może

spowodować skutki zagrażające życiu pacjenta.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, EXTRANEAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących działań niepożądanych, należy natychmiast

powiedzieć o tym lekarzowi lub powiadomić ośrodek prowadzący dializę otrzewnową:

nadciśnienie (ciśnienie krwi większe niż zwykle);

obrzęk kostek lub nóg, opuchnięte oczy, duszność lub ból w klatce piersiowej

(hiperwolemia);

nadwrażliwość (reakcja alergiczna), która może objawiać się obrzękiem twarzy, gardła

lub obrzękiem wokół oczu (obrzęk naczynioruchowy);

ból brzucha;

dreszcze (dreszcze/objawy grypopodobne).

Mogą to być objawy poważnych działań niepożądanych. Pacjent może wymagać pilnej opieki

medycznej.

Działania niepożądane występujące często (występujące u 1 na 10 osób) u pacjentów

stosujących lek EXTRANEAL:

zaczerwienienie i złuszczanie skóry, wysypka, swędzenie (świąd);

uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy, pragnienie (odwodnienie);

zmniejszona objętość krwi (hipowolemia);

nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych;

osłabienie, ból głowy, uczucie zmęczenia;

obrzęk kostek lub nóg;

niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie);

dzwonienie w uszach;

Inne działania niepożądane związane z zabiegiem dializy otrzewnowej lub występujące często

po podaniu innych roztworów do dializy otrzewnowej:

mętny roztwór zdrenowany z otrzewnej, ból brzucha;

krwawienie z otrzewnej, obecność ropy, obrzęku, bólu lub zakażenia wokół miejsca

wyjścia cewnika, blokada cewnika, uraz, interakcje związane z obecnością cewnika;

niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia);

wstrząs lub śpiączka spowodowane niskim stężeniem cukru we krwi;

duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

nudności, wymioty, utrata apetytu, suchość w ustach, zaparcie, biegunka, wzdęcia

(wiatry), zaburzenia żołądka lub jelit takie jak niedrożność jelit, wrzód żołądka, zapalenie

żołądka, niestrawność;

obrzęk brzucha, przepuklina w jamie brzusznej (powodująca guzy w pachwinie);

zmiana wyników badań krwi;

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;

przyrost lub zmniejszenie masy ciała;

ból, gorączka, złe samopoczucie;

choroba serca, przyspieszone bicie serca, duszność lub ból w klatce piersiowej;

niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, mogące powodować bladość

skóry oraz duszność i osłabienie); wzrost lub zmniejszenie liczby białych krwinek;

zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub występowania

siniaków;

drętwienie, mrowienie lub uczucie pieczenia;

hiperkineza (nasilenie ruchów i niemożność utrzymania bezruchu);

nieostre widzenie;

utrata smaku;

płyn w płucach (obrzęk płuc), duszność, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,

kaszel, czkawka;

ból nerki;

zaburzenia paznokci;

zaburzenia skóry takie jak pokrzywka, łuszczyca, wrzody skórne, wyprysk, suchość

skóry, przebarwienia skóry, powstawanie pęcherzy na skórze, alergiczne lub kontaktowe

zapalenie skóry, wysypki lub swędzenie;

wysypki z możliwym swędzeniem, z czerwonymi plamami pokrytymi guzkami lub z

wykwitami, bądź złuszczaniem skóry. Mogą wystąpić trzy rodzaje ciężkich reakcji

skórnych:

toksyczna nekroliza naskórka (TEN). Powoduje ona:

czerwoną wysypkę na wielu częściach ciała

złuszczanie zewnętrznej warstwy skóry

rumień wielopostaciowy. Alergiczna reakcja skórna przejawiająca się plamami z

czerwonymi obwódkami bądź obszarami w kolorze purpurowym, lub pokrytymi

pęcherzami.

Może

również

objąć

zasięgiem

usta,

oczy

inne

wilgotne

powierzchnie ciała;

zapalenie naczyń. Zapalenie niektórych naczyń krwionośnych. Objawy kliniczne

zależą od części ciała objętej tym stanem, ale mogą się przejawiać na skórze jako

czerwone lub fioletowe guzki czy plamki, lub mieć postać podobną do reakcji

alergicznej, włączając wysypkę, ból stawów i gorączkę.

skurcze mięśni, bóle kości, stawów, mięśni, pleców, szyi;

spadek ciśnienia krwi po wstaniu (podciśnienie ortostatyczne);

zapalenie otrzewnej, w tym zapalenie otrzewnej wywołane zakażeniami grzybiczymi lub

bakteryjnymi;

zakażenia, w tym zespół grypowy, czyraki;

zaburzenia myślenia, lęk, nerwowość.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o

lekarzowi,

farmaceucie

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EXTRANEAL

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C.

Nie stosować leku EXTRANEAL po upływie terminu ważności. Termin ważności

podano na pudełku oraz na worku, po skrócie Term. ważn. i symbolu

. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek EXTRANEAL należy wyrzucić zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi na

szkoleniu.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,

należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera lek EXTRANEAL

Substancjami czynnymi leku są:

Ikodekstryna

75 g/l

Sodu chlorek

5,4 g/l

Sodu S-mleczan

4,5 g/l

Wapnia chlorek 2H

0,257 g/l

Magnezu chlorek 6H

0,051 g/l

Sód

133 mmol/l

Wapń

1,75 mmol/l

Magnez

0,25 mmol/l

Chlorki

96 mmol/l

Mleczany

40 mmol/l

Inne składniki leku to:

woda do wstrzykiwań;

wodorotlenek sodu lub kwas solny.

Jak wygląda lek EXTRANEAL i co zawiera opakowanie

EXTRANEAL jest pakowany w elastyczne worki plastikowe o pojemności 1,5 litra, 2,0

litry lub 2,5 litra.

Roztwór w workach jest przezroczysty i bezbarwny.

Każdy worek znajduje się w zewnętrznym worku ochronnym i dostarczany jest w

tekturowym pudełku.

Objętość

Liczba worków w

pudełku

Rodzaj worków

Rodzaj łącznika(ów)

1,5 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

1,5 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

1,5 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

1, 5 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

2,0 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

2,0 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

2,0 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

2,0 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

2,0 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

2,0 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

2,5 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

2,5l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

2,5 l

Pojedynczy worek (ADO)

Luer

2,5 l

Podwójny worek (CADO)

Luer / Lineo

Łącznik Lineo zawiera jod.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W celu uzyskania wszelkich informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar, County Mayo

Irlandia

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way

Thetford, Norfolk IP24 3SE

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter i EXTRANEAL są znakami towarowymi firmy Baxter International Inc.