Exacyl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Exacyl 1 g/10 ml roztwór doustny
 • Dawkowanie:
 • 1 g/10 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Exacyl 1 g/10 ml roztwór doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 10 ml, 5909990036011, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00360
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

EXACYL, 1 g/10 ml, roztwór doustny

Acidum tranexamicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Spis treści ulotki

Co to jest lek Exacyl i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exacyl

Jak stosować lek Exacyl

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Exacyl

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Exacyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Exacyl występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną kwas

traneksamowy. Kwas traneksamowy należy do grupy leków przeciwkrwotocznych. Działanie kwasu

traneksamowego polega na hamowaniu fibrynolitycznej aktywności plazminy.

Lek Exacyl stosuje się w:

krwawieniach z dróg rodnych:

spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi

występujących wtórnie do urazów, zakażeń lub zmian zwyrodnieniowych macicy;

krwawieniach z przewodu pokarmowego;

krwiomoczu z dolnych dróg moczowych spowodowanego:

gruczolakiem gruczołu krokowego

nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

kamicą nerkową

krwawieniami z dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego

i układu moczowego;

krwawieniach związanych z zabiegami chirurgicznymi otolaryngologicznymi (np. wycięcie

migdałków).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exacyl

Kiedy nie stosować leku Exacyl

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta występuje ostra zakrzepica żył (zakrzepica żył głębokich, zator płuc)

jeśli u pacjenta występuje zakrzepica tętnic (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar

mózgu)

jeśli u pacjenta występują stany fibrynolityczne wtórne do koagulopatii ze zużycia czynników

krzepnięcia (stany te powodują krzepnięcie krwi w całym organizmie)

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ryzyko kumulacji produktu leczniczego)

u pacjentów z drgawkami w wywiadzie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Exacyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta wystąpią drgawki. Lekarz zastosuje najmniejszą możliwą dawkę w celu

uniknięcia wystąpienia drgawek u pacjenta po zastosowaniu leku Exacyl.

jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia, w tym osłabienie widzenia, niewyraźne

widzenie, zaburzenia widzenia kolorów. Lekarz może zadecydować o konieczności przerwania

leczenia. W przypadku ciągłego, długotrwałego stosowania leku Exacyl, wskazane jest

regularne wykonywanie badań okulistycznych (badania oczu, w tym badania ostrości widzenia,

widzenia barw, dna oka, pola widzenia itp.). W przypadku patologicznych zmian ocznych,

zwłaszcza chorób siatkówki, lekarz po konsultacji ze specjalistą zdecyduje, indywidulanie

w każdym przypadku, czy konieczne jest długotrwałe stosowanie leku Exacyl.

jeśli pacjent zauważy krew w moczu. Lek Exacyl może prowadzić do niedrożności dróg

moczowych.

jeśli u pacjenta występuje choroba zakrzepowo-zatorowa w wywiadzie i (lub) w wywiadzie

rodzinnym. Lekarz oceni czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej i zadecyduje czy jest

możliwe podawanie tego leku.

jeśli pacjentka stosuje doustne środki antykoncepcyjne. Istnieje zwiększone ryzyko zakrzepicy.

jeśli u pacjenta występują łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek. Lekarz

zmniejszy dawkę, zgodnie ze stężeniem kreatyniny w surowicy (patrz punkt 3).

jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku pojawienia się następujących objawów:

nietypowy ból w nogach, osłabienie siły mięśniowej kończyn, ból w klatce piersiowej, nieregularny

puls, nagłe skrócenie oddechu, utrata przytomności, dezorientacja, ostry ból głowy, zawroty głowy,

zaburzenia widzenia, spowolnienie mowy lub utrata mowy.

Exacyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach, które są

wydawane bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

inne leki, które ułatwiają krzepnięcie krwi, nazywane lekami przeciwfibrynolitycznymi

(leczenie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza)

leki, które zapobiegają krzepnięciu krwi nazywane lekami trombolitycznymi

doustne środki antykoncepcyjne.

Należy także poinformować lekarza, jeżeli pacjent stosuje:

Etamsylat (lek hamujący krwawienie)

Witaminę K1 i metylosiarczan tiemonium (lek przeciwskurczowy)

Exacyl z jedzeniem i piciem

Exacyl można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Kwas traneksamowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się karmienia piersią

podczas stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Exacyl mogą wystąpić zawroty głowy i złe samopoczucie. W przypadku

wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Exacyl zawiera sacharozę i skrobię pszeniczną

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Exacyl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to:

Dorośli

2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (tj. 2 do 4 ampułek na dobę).

Dzieci

20 mg/kg mc. na dobę.

Roztwór należy przyjmować doustnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek, z powodu ryzyka kumulacji leku, dawkowanie kwasu

traneksamowego należy zmniejszyć odpowiednio do stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy krwi wynosi:

od 120 do 250

mol/l, dawka kwasu traneksamowego to 10 mg/kg mc. dożylnie, 2 razy na dobę;

od 250 do 500

mol/l, dawka kwasu traneksamowego to 10 mg/kg mc. dożylnie, raz na dobę

(co 24 godziny);

powyżej 500

mol/l, dawka kwasu traneksamowego to 5 mg/kg mc. dożylnie, raz na dobę

(co 24 godziny).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exacyl

W wyniku przedawkowania mogą wystąpić: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,

niedociśnienie tętnicze oraz drgawki. Drgawki mają tendencję do występowania z większą częstością

wraz ze zwiększeniem dawki. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy

niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Exacyl

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe,

z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Exacyl

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane w trakcie stosowania leku Exacyl.

W trakcie stosowania leku Exacyl obserwowano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

skórne reakcje alergiczne

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja (silna i nagła reakcja alergiczna)

drgawki, zwłaszcza w przypadku występowania czynników ryzyka lub drgawek w wywiadzie

lub także w przypadku niewłaściwego zastosowania leku (patrz punkt 2)

zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia barw

złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym krwi (niskie ciśnienie tętnicze krwi), z utratą

świadomości lub bez (zwykle po zbyt szybkim wstrzyknięciu dożylnym, wyjątkowo

po podaniu doustnym)

zakrzepica żył lub tętnic w różnych częściach ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Exacyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Exacyl

Substancją czynną leku jest kwas traneksamowy.

Pozostałe składniki to: zapach wiśniowy, kwas solny stężony lub stężony roztwór wodorotlenku

sodu do ustalenia pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Exacyl i co zawiera opakowanie

Ampułki umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

Gentilly

94250

Francja

Wytwórca

Unither Liquid Manufacturing

1-3 Alèe de la Neste

ZI d’en Sigal

31770 Colomiers, Francja

Cooperation Pharmaceutique Francaise

Place Lucien Auvert

77020 Melun, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2015