Esputicon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Esputicon 50 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Esputicon 50 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 kaps., 5909990355211, OTC; 100 kaps., 5909990355228, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03552
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esputicon, 50 mg, kapsułki miękkie

Dimeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należ

y skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Esputicon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esputicon

Jak stosować Esputicon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Esputicon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Esputicon i w jakim celu się go stosuje

Esputicon

zawiera

substancję

czynną

dimetykon,

który

jest

związkiem

małym

napięciu

powierzchniowym

zmieniającym

napięcie

powierzchniowe

baniek

gazów

przewodzie

pokarmowym. Powoduje rozdrabnianie większych baniek gazów na małe pęcherzyki, które łatwiej

się wchłaniają. Podany doustnie łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego.

Lek stosuje się:

w przypadku wystąpienia wzdęć i nadmiernej ilości gazów w jelitach;

w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esputicon

Kiedy nie stosować leku Esputicon

jeśli pacjent ma uczulenie na dimetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania.

Dzieci

Dzieci mogą stosować Esputicon zgodnie z zaleceniami lekarza.

Esputicon a inne leki

Esputicon może być stosowany z innymi lekami.

Esputicon z jedzeniem i piciem

Brak szczególnych wymagań dotyczących przyjmowania leku wraz z posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie stwierdzono niepożądanego działania leku Esputicon w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie stwierdzono niepożądanego działania leku Esputicon podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Esputicon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Esputicon u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą stosować Esputicon.

3.

Jak stosować Esputicon

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza. W razie wą

tpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zazwyczaj stosowana dawka: 4 razy na dobę po 1 kapsułce po posiłkach i przed snem;

w razie potrzeby 3 razy na dobę po 2 kapsułki.

Przygotowanie do badań rentgenowskich lub ultrasonograficznych

Na dwa dni przed badaniem 4 razy na dobę po 1 kapsułce; w dniu badania 2 kapsułki na czczo.

Lek nie zawiera cukru i może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Zażywać popijając odpowiednią ilością płynu np. szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esputicon

Nie istnieje ryzyko przedawkowania leku Esputicon.

Pominięcie zastosowania leku Esputicon

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas

stwierdzono

występowania

działań

niepożądanych

wyniku

stosowania

leku

Esputicon.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 49-21-301, fax:

22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Esputicon

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin waż

ności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Esputicon

Substancją czynną leku jest dimetykon.

Jedna kapsułka zawiera 50 mg dimetykonu.

Pozostały składniki to: żelatyna, glicerol, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona.

Jak wygląda Esputicon i co zawiera opakowanie

Lek Esputicon to okrągłe, żelatynowe kapsułki miękkie, słomkowej barwy, zapakowane w blistry

z folii Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

Rodzaje opakowań:

25 kapsułek (1 blister po 25 szt.)

100 kapsułek (4 blistry po 25 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): brigatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0350/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): brigatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0350/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): brigatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0350/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-7-2018

Simponi (Janssen Biologics B.V.)

Simponi (Janssen Biologics B.V.)

Simponi (Active substance: golimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 4350 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/992/II/79

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Vosevi (Gilead Sciences Ireland UC)

Vosevi (Gilead Sciences Ireland UC)

Vosevi (Active substance: sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3775 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4350/T/15

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety