Enterosol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Enterosol płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Enterosol płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990009435, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00094
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Enterosol

Wersja 03_25022015 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Enterosol

4,525 g/5 ml, płyn doustny

Extractum compositum fluidum ex: Quercus corticae, Salicis corticae,

Salviae herba, Artemisiae abrotani herba, Thymi herba, Millefolii herba

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy się zwrócić do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli w czasie stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Enterosol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Enterosol

Jak stosować lek Enterosol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Enterosol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Enterosol i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Enterosol wchodzi alkoholowo-wodny wyciąg płynny złożony z kory dębu,

kory wierzby, ziela szałwii, ziela bylicy boże drzewko, ziela tymianku, ziela krwawnika.

Wskazania

Lek stosowany wspomagająco w niestrawności (wzdęcia, odbijanie) po spożyciu

ciężkostrawnych pokarmów.

Enterosol jest produktem leczniczym roślinnym tradycyjnie stosowanym i jego skuteczność

opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enterosol

Kiedy nie stosować leku Enterosol:

- u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu,

- u osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (

Asteraceae,

dawniej

Compositae

) np.

krwawnik, rumianek, arnikę,

- w czynnej chorobie wrzodowej żołądka,

- u osób uczulonych na salicylany.

Ulotka dla pacjenta

Enterosol

Wersja 03_25022015 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Enterosol, ponieważ dawka jednorazowa - 5 ml

zawiera do 2,8 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina i 72 ml piwa.

Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet

ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci

z chorobą wątroby lub padaczką.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania

nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Enterosol

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy poinformować lekarza o wszystkich

przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Enterosol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie należy stosować leku

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę

maszyn będących w ruchu. Bezpośrednio po zastosowaniu leku Enterosol alkohol może być

wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z tego powodu

lek może zaburzyć bezpieczne prowadzenie i nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych

oraz nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się

niebezpiecznymi narzędziami bezpośrednio po przyjęciu leku. Nie zaleca się prowadzenia

pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w okresie kuracji.

3.

Jak stosować lek Enterosol

Dorośli

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować doustnie 4 razy dziennie po 5 ml preparatu

rozcieńczonego w niewiellkiej ilości wody.

Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki.

Czas stosowania:

Stosować doraźnie w przypadku wystąpienia objawów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Enterosol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Ulotka dla pacjenta

Enterosol

Wersja 03_25022015 3

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Enterosol

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Enterosol niż zalecana mogą wystąpić

objawy uboczne związane z zawartością etanolu.

Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania leku Enterosol.

Pominięcie przyjęcia leku Enterosol

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Istnieje możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowej u osób z nadwrażliwością na rumianek i

krwawnik.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Enterosol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie należy stosować leku Enterosol

po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Enterosol

Substancję czynną leku stanowi wyciąg płynny złożony (0,5:1) z: kory dębu (

Quercus

spp.), kory

wierzby (

Salix spp.

), ziela szałwii (

Salvia officinalis

.

), ziela bylicy boże drzewko (

Artemisia

abrotanum

.

), ziela tymianku (

Thymus spp.

), ziela krwawnika (

Achillea millefolium

L.) (2/2/2/2/1/1).

Ulotka dla pacjenta

Enterosol

Wersja 03_25022015 4

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V).

100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi: 60-70 % (V/V).

Jak wygląda lek Enterosol i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka o pojemności 100 ml z barwnego szkła z zakrętką

z polietylenu z ogranicznikiem wypływu w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona

jest miarka z polipropylenu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

15-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products - Revision 3 , draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products - Revision 3 , draft: consultation open

This document intends to cover the general quality aspects of herbal medicinal products for human and veterinary use, including traditional herbal medicinal products for human use. It describes the special problems of herbal medicinal products and the differences between medicinal products containing chemically defined active substances.

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products - Revision 3 , draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products - Revision 3 , draft: consultation open

This document addresses specifications, i.e. those tests, procedures, and acceptance criteria used to assure the quality of the herbal substances/preparations and herbal medicinal products at release and during the shelf-life.

Europe - EMA - European Medicines Agency