Elocom

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Elocom 1 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Elocom 1 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 15 g, 5909990279012, Rp; 1 op. 30 g, 5909990279029, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02790
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elocom, 1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Elocom i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elocom

Jak stosować lek Elocom

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Elocom

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Elocom i w jakim celu się go stosuje

Lek Elocom w postaci kremu zawiera substancję czynną - mometazonu furoinian. Mometazonu

furoinian jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu; stosowany miejscowo wykazuje

działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Lek Elocom w postaci kremu wskazany jest w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu,

w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca i atopowe

zapalenie skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elocom

Kiedy nie stosować leku Elocom:

- jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- w trądziku pospolitym,

- w trądziku różowatym,

- w zaniku skóry,

- w zapaleniu skóry wokół ust,

- w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka

zwykła, półpasiec i ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny),

pasożytniczych i grzybiczych skóry (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki),

- w przypadku odczynów poszczepiennych,

- w gruźlicy skóry,

- na kiłowe zmiany skórne,

- w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,

- w pieluszkowym zapaleniu skóry,

- na uszkodzoną i pokrytą owrzodzeniami skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elocom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia zakażeń, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub

przeciwgrzybicze. W przypadku niewystąpienia szybkiej i pozytywnej reakcji na leczenie, należy

przerwać stosowanie kortykosteroidu aż do czasu wyleczenia zakażeń.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych

kortykosteroidów, należy unikać stosowania leku Elocom na dużą powierzchnię ciała, pod

opatrunkami, długotrwale oraz na skórę twarzy i w fałdach skórnych oraz u dzieci. Jeśli konieczne jest

nałożenie leku na twarz, leczenie powinno trwać maksymalnie 5 dni.

Wszelkie działania niepożądane zgłaszane po stosowaniu kortykosteroidów o działaniu ogólnym,

w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również występować w przypadku

miejscowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie u niemowląt i dzieci.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje

większe prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych

kortykosteroidów tj. zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

Leku nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać podobnie jak

opatrunek i zwiększać przezskórne wchłanianie mometazonu furoinianu.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby,

zwłaszcza u dzieci. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Elocom podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego (w tym również

w okolicach powiek) ze względu na bardzo rzadkie ryzyko wystąpienia jaskry prostej lub zaćmy

podtorebkowej.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z łuszczycą.

Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji,

wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych

z zaburzeniem ciągłości skóry.

Tak jak w przypadku innych silnie działających kortykosteroidów stosowanych miejscowo, należy

unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić silne

zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból (tzw. „efekt z odbicia”). W takim przypadku należy

skontaktować się z lekarzem.

Elocom podobnie jak inne leki zawierające kortykosteroidy, może zmieniać wygląd niektórych zmian

chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, mogą również opóźniać

gojenie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Elocom a inne leki

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Elocom w okresie ciąży.

W czasie ciąży lek Elocom można stosować wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa potencjalne ryzyko dla matki i płodu. Jednakże, nie należy stosować leku na duże

powierzchnie ciała i przez dłuższy czas. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy

mogą uszkodzić płód.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy miejscowo podawane kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę do organizmu

w takim stopniu, że mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku Elocom przez kobiety karmiące piersią jest możliwe tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym

lekarz po starannym rozważeniu ryzyka działań niepożądanych u dzieci do korzyści z leczenia dla matki.

Jeśli lekarz uzna, że jest konieczna długotrwała terapia, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Elocom nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Elocom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze zwykle smaruje się

raz na dobę

cienką warstwą kremu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Elocom należy stosować ostrożnie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, choć nie zbadano

bezpieczeństwa i skuteczności leku Elocom przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku pozwalającą na złagodzenie objawów choroby.

Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elocom

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności

osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe oraz leczenie

wspomagające. Ostre objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. W przypadku

przewlekłego zatrucia lekarz zaleci stopniowe odstawianie leku.

Pominięcie zastosowania leku Elocom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kortykosteroidów na skórę obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zapalenie mieszków włosowych,

uczucie pieczenia, świąd.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zakażenia,

czyrak, parestezje, kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie,

rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zanik skóry, ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu

stosowania, nieostre widzenie.

Po stosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry przez dłuższy czas, a szczególnie w przypadku użycia

opatrunków okluzyjnych (uszczelniających), występowało wchłanianie leku do krążenia ogólnego.

Podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów obserwowano następujące działania niepożądane:

suchą skórę, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, rozmiękanie skóry

(maceracja), potówki i występowanie poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych (teleangiektazje).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Elocom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 4 tygodnie.

Nie używać opakowań, które są zniszczone lub mają ślady otwierania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elocom

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.

Pozostałe składniki to: glikol heksylenowy, woda oczyszczona, kwas fosforowy, uwodorniona

lecytyna sojowa, glinu oktenylobursztynian skrobi, tytanu dwutlenek, wosk biały, wazelina

biała.

Jak wygląda lek Elocom i co zawiera opakowanie

Elocom to krem.

Opakowanie leku

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. (+48) 22 54 95 100

msdpolska@merck.com

Wytwórca

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: