Elidel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Elidel 10 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Elidel 10 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 5 g, 5909991191931, Rp; 1 tuba 15 g, 5909990964116, Rp; 1 tuba 30 g, 5909990964123, Rp; 1 tuba 100 g, 5909990964130, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09641
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Elidel, 10 mg/g, krem

Pimecrolimusum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Elidel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elidel

Jak stosować Elidel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Elidel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Elidel i w jakim celu się go stosuje

Elidel jest lekiem przeciwzapalnym do stosowania na skórę. Nie zawiera steroidów.

Lek działa na komórki skóry powodujące stan zapalny, charakterystyczne czerwone zabarwienie skóry

i świąd.

Wskazania

Leczenie pacjentów w wieku od 2 lat z łagodnym lub umiarkowanym atopowym zapaleniem skóry,

gdy nie zaleca się miejscowego stosowania glikokortykosteroidów lub nie jest ono możliwe. Mogą to

być następujące przypadki:

nietolerancja miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów,

brak reakcji na stosowane miejscowo glikokortykosteroidy,

stosowanie na skórę twarzy i szyi, gdzie długotrwałe przerywane leczenie

glikokortykosteroidami może być niewłaściwe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elidel

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kiedy nie stosować leku Elidel

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6.)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elidel należy omówić to z lekarzem.

Leku Elidel nie należy stosować jeśli pacjent ma osłabiony układ immunologiczny (odporność jest

upośledzona).

Elidel nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 2 lat. W związku z tym nie może być

stosowany w tej grupie wiekowej. Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Elidel jest przeznaczony tylko do stosowania w atopowym zapaleniu skóry. Nie należy go stosować

w innych chorobach skóry.

U pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry podczas leczenia produktem Elidel może

występować zwiększone ryzyko zakażeń bakteryjnych skóry (liszajec).

Leku Elidel nie można stosować w miejscach, gdzie występują zmiany nowotworowe lub

przednowotworowe skóry.

Należy poinformować lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem stosowania leku Elidel

o jakichkolwiek nowotworach złośliwych (guzy) lub w przypadku osłabionego (upośledzonego)

układu immunologicznego.

Elidel jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę. Nie należy go stosować na błony śluzowe,

w tym na błonę śluzową nosa, na oczy i błonę śluzową jamy ustnej. W sytuacji przypadkowego

kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast usunąć lek i przemyć je wodą.

Należy uważać, aby nie połknąć leku lub aby przypadkowo nie dostał się on do jamy ustnej, np. gdy

jest stosowany na dłonie.

Nie należy stosować leku na powierzchnie skóry zakażone wirusami, takimi jak wirusy powodujące

opryszczkę warg (opryszczka zwykła) lub ospa wietrzna.

Jeśli skóra jest zakażona, lekarz prowadzący może zalecić odpowiedni lek w celu wyleczenia

zakażenia. Dopiero po wyleczeniu zakażenia można rozpocząć leczenie lekiem Elidel. Jeśli podczas

leczenia lekiem Elidel wystąpi zakażenie, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

W takim przypadku lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Elidel aż do wyleczenia zakażenia.

Elidel może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiego zakażenia skóry wirusem opryszczki (wyprysk

opryszczkowy). W razie powstania bolesnych owrzodzeń na ciele należy natychmiast powiadomić

o tym lekarza prowadzącego. Leczenie lekiem Elidel należy przerwać do czasu wyleczenia zakażenia.

Elidel może powodować reakcje w miejscu podania, takie jak uczucie ciepła lub pieczenia. Reakcje te

mają zwykle łagodny charakter i szybko ustępują. Należy powiadomić lekarza prowadzącego

w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji podczas stosowania leku Elidel.

W przypadku stosowania leku Elidel nie należy owijać leczonej skóry bandażem lub przykrywać

opatrunkiem, jednak można nosić normalne ubranie.

Podczas leczeniem lekiem Elidel należy unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne, lampy

słoneczne i łóżka samoopalające. Jeśli po zastosowaniu leku Elidel pacjent przebywa na wolnym

powietrzu, powinien osłaniać skórę odpowiednim ubraniem i stosować odpowiednie preparaty

z filtrem przeciwsłonecznym (UV) oraz maksymalnie ograniczyć czas przebywania na słońcu.

Nie zaleca się stosowania leku Elidel w przypadku występowania erytrodermii (zaczerwienienie

prawie całego ciała) lub choroby skóry zwanej zespołem Nethertona. Przed rozpoczęciem leczenia

lekiem Elidel, należy poinformować lekarza o występowaniu tych chorób.

W przypadku wystąpienia obrzęku węzłów chłonnych podczas stosowania leku Elidel, należy

natychmiast zgłosić się do lekarza.

U pacjentów z ciężkim zakażeniem i (lub) zniszczoną skórą stężenia ogólnoustrojowe mogą być

większe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Lek Elidel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania pimekrolimusu w miejscu szczepienia podczas występowania odczynów

miejscowych.

W przypadku rozległego wyprysku atopowego leczenie lekiem Elidel może być wstrzymane przed

podaniem jakichkolwiek szczepionek. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy jest to

konieczne.

Elidel nie powinien być stosowany jednocześnie z leczeniem promieniowaniem (np. UVB, UVA,

PUVA) lub lekami immunosupresyjnymi (np. azatiopryną lub cyklosporyną).

Podczas leczenia lekiem Elidel należy unikać nadmiernego naświetlania skóry.

Wystąpienie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Lek Elidel z jedzeniem, piciem i alkoholem

W rzadkich przypadkach, w krótkim czasie po spożyciu alkoholu może wystąpić nagłe uderzenie

gorąca, wysypka, uczucie pieczenia, swędzenie lub obrzęk.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Elidel w okresie ciąży.

Nie wiadomo czy substancja czynna zawarta w leku Elidel przenika do mleka matki po podaniu leku

na skórę. Nie należy stosować leku Elidel na skórę piersi w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Elidel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Elidel zawiera glikol propylenowy, alkohol cetylowy i stearylowy

Elidel zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję

skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Elidel zawiera glikol propylenowy. Lek może powodować podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować Elidel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u pacjentów dorosłych

Elidel stosuje się na chorobowo zmienione miejsca na skórze, w tym na głowie, twarzy i szyi oraz

w fałdach skórnych. Lek zwykle stosuje się, jak podano poniżej.

Należy umyć i wysuszyć ręce.

Należy otworzyć tubę (za pierwszym razem należy przebić zamknięcie za pomocą wypustki

zawartej w zakrętce).

Należy wycisnąć krem na palec.

Na chorobowo zmienione miejsca na skórze należy nałożyć cienką warstwę leku Elidel.

Lek należy stosować jedynie na miejsca na skórze, gdzie występuje atopowe zapalenie skóry

(wyprysk atopowy).

Delikatnie i całkowicie wetrzeć lek w skórę.

Zamknąć tubę zakrętką.

Elidel należy stosować dwa razy na dobę, np. raz rano i raz wieczorem. Podczas leczenia lekiem

Elidel można stosować środki zmiękczające. W przypadku jednoczesnego stosowania środków

zmiękczających, należy je nakładać bezpośrednio po zastosowaniu leku Elidel.

Nie należy kąpać się, brać prysznica lub pływać zaraz po zastosowaniu leku Elidel. Mogłoby to

spowodować zmycie kremu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak wystarczających danych lek Elidel nie może być stosowany u dzieci w wieku

poniżej 2 lat.

Dawkowanie i sposób podawania u dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do

17 lat) jest takie samo, jak u pacjentów dorosłych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy) rzadko występuje u osób w wieku 65 lat i starszych.

Nie oceniono, czy reakcja na lek u pacjentów w podeszłym wieku różni się od reakcji u pacjentów

młodszych.

Jak długo stosować Elidel

Długotrwałe leczenie powinno mieć charakter cykliczny i nieciągły. Należy przerwać stosowanie leku

Elidel natychmiast po ustąpieniu objawów wyprysku atopowego.

Należy kontynuować stosowanie leku Elidel tak długo, jak zaleci to lekarz.

Należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli po 6 tygodniach nie

nastąpiła poprawa lub wystąpiło zaostrzenie objawów wyprysku atopowego.

W długotrwałym leczeniu wyprysku atopowego Elidel powinien być zastosowany ponownie od razu

po wystąpieniu objawów (zaczerwienienie skóry i świąd). Pomaga to zapobiec nawrotowi choroby.

Jeśli objawy choroby powrócą, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz rozważy, czy ponownie

zacząć leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elidel

W przypadku zastosowania większej ilości kremu na skórę, należy go zetrzeć.

Pominięcie zastosowania leku Elidel

W przypadku pominięcia dawki leku Elidel, należy go zastosować jak najszybciej i następnie

kontynuować zwykle zalecone dawkowanie.

Przypadkowe połknięcie leku Elidel

W sytuacji przypadkowego połknięcia leku Elidel należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku Elidel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Elidel to reakcje

(np. uczucie dyskomfortu) w miejscu podania. Reakcje takie mają charakter łagodny i (lub)

umiarkowany, występują na początku leczenia i trwają krótko.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Uczucie ciepła lub pieczenia w miejscu zastosowania leku.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Podrażnienie, świąd i rumień w miejscu zastosowania. Zakażenia skóry (zapalenie mieszków

włosowych).

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Zakażenia skóry takie jak czyraki, liszajec (bakteryjne zakażenie skóry), opryszczka zwykła,

półpasiec, zapalenie skóry wywołane opryszczką (wyprysk opryszczkowy), mięczak zakaźny

(wirusowe zakażenie skóry), brodawczak skóry (brodawki). Odczyny skórne w miejscu zastosowania,

takie jak wysypka, ból, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia), łuszczenie się, suchość, obrzęk

i nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Nietolerancja alkoholu, uderzenia gorąca, wysypka, uczucie pieczenia, swędzenie lub obrzęk

w krótkim czasie po wypiciu alkoholu. Odczyny alergiczne, które mogą powodować obrzęk

naczynioruchowy (obrzęk, najczęściej w okolicach twarzy, kończyn i okolic stawów), wysypkę skórną

lub pokrzywkę. Zmiany koloru skóry (fragment skóry może stać się miejscami ciemniejszy lub

jaśniejszy w stosunku do otaczającej go skóry).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) z objawami, takimi jak nagłe sapanie oraz ból lub

ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy i warg.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać

stosowania leku i zgłosić się do lekarza.

Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka i nowotworów skóry

u pacjentów stosujących Elidel.

U pacjentów stosujących lek Elidel występowały przypadki powiększenia węzłów chłonnych,

jednakże związek z leczeniem lekiem Elidel nie został ustalony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Elidel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać tuby szczelnie zamknięte.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu tuby lek może być stosowany przez 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Elidel

- Substancją czynną leku jest pimekrolimus. 1 g kremu zawiera 10 mg pimekrolimusa.

- Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy bezwodny, alkohol

benzylowy, sodu cetostearylosiarczan, mono- i dwuglicerydy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy,

glikol propylenowy, alkohol oleilowy, triglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

Jak wygląda Elidel i co zawiera opakowanie

Krem o białawym zabarwieniu, homogeniczny, bezzapachowy, niepozostawiający plam i łatwo

rozsmarowujący się.

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zamykana nakrętką z bolcem do

przekłuwania membrany zamykającej tubę, w tekturowym pudełku.

1 tuba o pojemności 5 g

1 tuba o pojemności 15 g

1 tuba o pojemności 30 g

1 tuba o pojemności 100 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Niemcy

Wytwórca:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Niemcy

MEDA Manufacturing

Avenue J. F. Kennedy

33700 Mérignac

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

tel.: 22 697 71 00

faks: 22 697 71 01

e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: