Duracef

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Duracef 500 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 500 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Duracef 500 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fl. 60 ml (35 g proszku), 5909990050918, Rp; 1 fl. 100 ml (58,4 g proszku), 5909990050925, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00509
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

DURACEF 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

DURACEF 500 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Cefadroxilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Duracef i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duracef

Jak stosować lek Duracef

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Duracef

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Duracef i w jakim celu się go stosuje

Preparat Duracef zawiera cefadroksyl - antybiotyk z grupy cefalosporyn o działaniu bakteriobójczym

na wiele bakterii Gram - dodatnich i Gram - ujemnych. Mechanizm działania polega na hamowaniu

syntezy ściany komórkowej bakterii.

Cefadroksyl jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, jeśli są wywołane przez wrażliwe

szczepy bakteryjne:

górnych i dolnych dróg oddechowych, a w szczególności zapalenia gardła i migdałków

podniebiennych spowodowanego przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A,

układu moczowego, wywołanych przez

E. coli

P. mirabilis i Klebsiella spp

skóry i tkanek miękkich powodowanych przez gronkowce i (lub) paciorkowce,

zapalenia szpiku,

bakteryjnego zapalenia stawów.

(Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą

domięśniową. Duracef na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma

danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duracef

Kiedy nie stosować leku Duracef

jeśli pacjent ma uczulenie na cefadroksyl, inne cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duracef należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli Duracef ma być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na penicyliny, należy brać pod uwagę,

że osoba nadwrażliwa na jeden z antybiotyków beta-laktamowych może być uczulona również na inne

antybiotyki z tej grupy (tzw. nadwrażliwość krzyżowa). Reakcje takie mogą obejmować do 10%

populacji pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła nadwrażliwość na penicylinę.

W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej na Duracef należy przerwać leczenie.

W razie wystąpienia ciężkich, ostrych objawów nadwrażliwości może być konieczne szybkie

zastosowanie specjalnego leczenia.

W związku ze stosowaniem większości leków przeciwbakteryjnych, w tym leku Duracef, zgłaszano

występowanie biegunki związanej z zakażeniem

Clostridium difficile,

która może mieć postać

od łagodnej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Dlatego jeśli u pacjenta podczas

leczenia lekiem Duracef lub po jego zakończeniu wystąpiła biegunka, należy poinformować o tym

lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania leku, jeśli biegunka wystąpiła

w trakcie leczenia i w razie konieczności zaleci odpowiednie leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Duracef u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów, u których stwierdzono lub podejrzewa się występowanie niewydolności nerek, przed

rozpoczęciem i w trakcie stosowania leku Duracef konieczna jest staranna obserwacja

i przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych.

Przedłużone stosowanie leku Duracef może powodować rozwój opornej flory bakteryjnej. Należy

prowadzić dokładną obserwację pacjenta. Jeśli podczas stosowania leku Duracef wystąpi dodatkowe

zakażenie, należy zgłosić się do lekarza, który podejmie odpowiednie środki.

W czasie leczenia antybiotykami z grupy cefalosporyn wyniki testu Coombsa mogą być dodatnie.

Wyniki badan hematologicznych lub testów antyglobulinowych oraz testu Coombsa, używane

do przeprowadzania prób krzyżowych w transfuzjologii, mogą być dodatnie u noworodków, których

matki były leczone przed porodem antybiotykami z grupy cefalosporyn.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów, którzy przebyli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza

zapalenie okrężnicy.

Lek Duracef a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie obserwowano oddziaływania leku Duracef z innymi lekami.

Duracef z jedzeniem i piciem

Duracef można podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na jego biodostępność.

Podanie leku podczas posiłku zmniejsza nudności, a nie osłabia wchłaniania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania u zwierząt nie wykazały szkodliwego działania na rozwój płodu, jednak brak odpowiednio

udokumentowanych i kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych i z tego powodu Duracef może być

stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Cefadroksyl przenika do mleka kobiecego, dlatego konieczna jest ostrożność w przypadku podawania

leku Duracef matkom karmiącym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Duracef nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Duracef zawiera sacharozę.

Powinni to wziąć pod uwagę chorzy na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3.

Jak stosować lek Duracef

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Duracef stosuje się raz albo dwa razy na dobę, w zależności od rodzaju i nasilenia zakażenia.

Lek należy przyjmować przez co najmniej 48-72 godziny po ustąpieniu objawów klinicznych

lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce

beta-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być

konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tygodni.

Duracef można podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na wchłanianie substancji

czynnej.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (o masie ciała ponad 40 kg)

Wskazanie

Dawka

dobowa

Dawkowanie

Zawiesina, 500 mg/5 ml

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg

moczowych

1 do 2 g

1 do 2 łyżeczek* 2 razy na dobę

2 do 4 łyżeczek raz na dobę

Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych

2 łyżeczki 2 razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

2 łyżeczki raz na dobę

lub 1 łyżeczka 2 razy na dobę

Zapalenie gardła i migdałków

wywołane przez paciorkowce beta-

hemolizujące z grupy A

2 łyżeczki raz na dobę

lub 1 łyżeczka 2 razy na dobę

przez co najmniej 10 dni

Zakażenia górnych i dolnych dróg

oddechowych

- łagodne

- umiarkowane do ciężkich

1 do 2 g

1 łyżeczka 2 razy na dobę

1 do 2 łyżeczek 2 razy na dobę

Zapalenie szpiku

i bakteryjne zapalenie stawów

2 łyżeczki 2 razy na dobę

*Łyżeczka dozująca o pojemności 5 ml

Stosowanie u dzieci

Dzieciom zwykle podaje się dobową dawkę 25 do 50 mg/kg mc. (w zapaleniu szpiku i bakteryjnym

zapaleniu stawów - 50 mg/kg mc. na dobę) w dwóch równych dawkach (co 12 godzin), a w zapaleniu

gardła, migdałków i w liszajcu - w dobowej dawce jednorazowej**.

Masa ciała

(kg)

Zawiesina doustna

250 mg/5 ml

500 mg/5 ml

5 - 10 kg

1 łyżeczka raz na dobę

10 - 20 kg

1 łyżeczka 2 razy na dobę

1 łyżeczka raz na dobę

20 - 40 kg

2 łyżeczki 2 razy na dobę

1 łyżeczka 2 razy na dobę

*Łyżeczka dozująca o pojemności 5 ml

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące terapeutyczne dawki leku

Duracef należy stosować przez co najmniej 10 dni.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz ustali dawkowanie preparatu Duracef na podstawie

klirensu kreatyniny.

Klirens kreatyniny

(w ml/min/1,73 m

pc.)

Stężenie kreatyniny

w surowicy (mg/dl)

Dawka

początkowa

Dawka

podtrzymująca

Przerwa

między

dawkami

50-25

14-25

500 mg

12 h

10-25

25-56

500 mg

24 h

0-10

>56

500 mg

36 h

Pacjenci, u których klirens kreatyniny wynosi powyżej 50 ml/min/1,73 m

mogą być leczeni jak

pacjenci z prawidłową czynnością nerek.

Sposób przygotowania zawiesiny doustnej z proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej

Duracef (butelki 60 ml i 100 ml)

Należy wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia proszku.

Następnie dodać wodę w dwóch porcjach (wstrząsnąć po dodaniu pierwszej porcji wody; uzupełnić

drugą porcją wody do poziomu zaznaczonego na etykiecie). Po każdym dodaniu wody należy

odwrócić butelkę do góry dnem i dobrze wstrząsnąć zawartość.

5 ml gotowej zawiesiny zawiera, zależnie od leku,250 mg lub 500 mg cefadroksylu w postaci

jednowodzianu.

Przygotowana zawiesina doustna jest trwała w temperaturze pokojowej przez 7 dni, a w lodówce przez

14 dni.

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć zawartość butelki. Butelkę należy dokładnie zakręcać.

Po 7 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej lub 14 dniach przechowywania w lodówce

nie zużyta zawiesina nie nadaje się do stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Duracef

Nie obserwowano objawów przedawkowania po przyjęciu cefadroksylu w dawce do 250 mg/kg mc.

(zalecana jest obserwacja pacjenta i ewentualne leczenie objawowe). W przypadku przyjęcia

cefadroksylu w dawce powyżej 250 mg/kg mc. zaleca się opróżnienie żołądka (wywołanie wymiotów

lub płukanie żołądka).

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane po stosowaniu cefadroksylu są podobne do obserwowanych po

stosowaniu innych cefalosporyn.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie

leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, warg, jamy ustnej, języka

i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle,

trudności w połykaniu i oddychaniu.

Nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcje

anafilaktyczne).

Ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy martwica toksyczno-rozpływna

naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, charakteryzujące się występowaniem rozległych zmian

w postaci wysypki z pęcherzami na skórze i w obrębie błon śluzowych, rozległą martwicą i

odwarstwianiem się naskórka.

Choroba posurowicza objawiająca się gorączką, swędząca wysypką, bólami stawów,

powiększeniem węzłów chłonnych.

Ciężka, uporczywa biegunka, czasami z domieszką krwi lub śluzu, przebiegająca niekiedy z

gorączką i bólem brzucha (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

Częstość występowania wyżej wymienionych, ciężkich działań niepożądanych jest nieznana (nie może

być określona na podstawie dostępnych danych).

Ponadto, w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące

działania niepożądane:

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

gorączka,

biegunka, niestrawność, nudności, wymioty.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

zakażenie pochwy,

pokrzywka, wysypka, świąd,

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zakażenia grzybicze narządów płciowych,

świąd narządów płciowych,

agranulocytoza, neutropenia (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych

granulocytami),

mała liczba płytek krwi (trombocytopenia),

inne reakcje nadwrażliwości, nieopisane powyżej,

niewydolność wątroby, problemy z przepływem żółci (cholestaza), zaburzenia czynności

wątroby,

ból stawów,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Duracef

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Przygotowaną zawiesinę można przechowywać 7 dni w temperaturze poniżej 30

C lub 14 dni

w lodówce, tj. w temperaturze od 2

C do 8

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Duracef

Substancją czynną leku jest cefadroksyl w postaci cefadroksylu jednowodnego.

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml

: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera

250 mg cefadroksylu w postaci cefadroksylu jednowodnego.

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera

500 mg cefadroksylu w postaci cefadroksylu jednowodnego.

Pozostałe składniki leku to: sodu benzoesan, sacharoza, tytanu dwutlenek, guma ksantanowa,

Tween 40 (1% rozcierka z sacharozą), aromat cytrynowy, aromat truskawkowy, aromat

malinowy, aromat Refrachissment.

Jak wygląda lek Duracef i co zawiera opakowanie

Lek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej jest dostępny w butelkach HDPE

z polietylenową nakrętką, z proszkiem do sporządzania 60 ml lub 100 ml zawiesiny, w tekturowym

pudełku z dołączoną łyżeczką dozującą.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca:

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km 2.800

Sermoneta, Latina, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tel. (+48 17) 865 51 00

fax (+48 17) 862 46 18.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: