Duomox

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Duomox 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Duomox 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990063215, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00632
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Duomox, 250 mg, tabletki

Duomox, 375 mg, tabletki

Duomox, 500 mg, tabletki

Duomox, 750 mg, tabletki

Duomox, 1 g, tabletki

(Amoxicillinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano dorosłemu pacjentowi (lub dziecku). Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Duomox i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duomox

Jak stosować lek Duomox

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Duomox

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Duomox i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Duomox

Duomox jest antybiotykiem. Substancją czynną leku jest amoksycylina. Amoksycylina należy do

grupy leków określanych jako ‘penicyliny’.

W jakim celu stosuje się lek Duomox

Duomox jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie w różnych częściach ciała.

Duomox można również stosować w połączeniu z innymi lekami w leczeniu choroby wrzodowej

żołądka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duomox

Kiedy nie stosować leku Duomox:

Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja uczuleniowa na jakikolwiek inny antybiotyk,

której objawami może być, między innymi, wysypka skórna lub opuchnięcie twarzy czy gardła.

Jeżeli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Duomox. W razie

wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem

stosowania leku Duomox.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duomox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

pacjent:

choruje na mononukleozę zakaźną (gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne oraz silne

zmęczenie)

ma chorobę nerek

nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z

lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Duomox.

Badana krwi i moczu

Jeżeli pacjent ma mieć wykonane:

- badania moczu (na obecność glukozy) lub badania krwi w celu zbadania czynności wątroby

- badania stężenia estriolu (wykonywane w czasie ciąży w celu sprawdzenia czy dziecko rozwija się

prawidłowo),

należy poinformować lekarza lub farmaceutę, że pacjent przyjmuje lek Duomox. Duomox może

bowiem wpływać na wyniki tych badań.

Lek Duomox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli jednocześnie z lekiem Duomox pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie

moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji

alergicznych.

Jeżeli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może

zdecydować o modyfikacji dawki leku Duomox.

Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być

konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inne antybiotyki (takie jak tetracyklina), lek Duomox może być mniej

skuteczny.

Jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów i łuszczycy o ciężkim

przebiegu), Duomox może powodować zwiększenie działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Duomox może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy (takie jak reakcje

uczuleniowe, zawroty głowy i drgawki) zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn chyba, że pacjent czuje się dobrze.

3.

Jak stosować lek Duomox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą

Umieścić tabletkę w szklance wody i dobrze zamieszać do równomiernego rozmieszania.

Mieszaninę należy wypić w całości natychmiast po przygotowaniu.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej przełamanie, w celu łatwiejszego połknięcia

lub rozpuszczenia, a nie podział na równe dawki.

Należy zachować równe, co najmniej 4- godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi

w ciągu doby

Zazwyczaj stosowana dawka:

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dawkowanie zależy od masy ciała dziecka w kilogramach.

Lekarz prowadzący zaleci dawkę leku Duomox, jaką należy podać dziecku.

Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg do 90 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę,

podawane w dwóch lub trzech podzielonych dawkach.

Maksymalna zalecana dawka to 100 mg na kilogram masy ciała na dobę.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci o masie 40 kg i więcej

Zazwyczaj stosowana dawka leku Duomox to 250 mg do 500 mg trzy razy na dobę lub 750 mg do 1 g

co 12 godzin, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Ciężkie zakażenia: 750 mg do 1 g trzy razy na dobę

Zakażenia dróg moczowych: 3 g dwa razy na dobę przez jeden dzień

Choroba z Lyme (borelioza - zakażenie przenoszone przez kleszcze): pojedynczy rumień

wędrujący (wczesna postać – czerwona lub różowa wysypka dookoła ugryzienia): 4 g na

dobę. Objawy układowe (późna postać – poważniejsze objawy lub gdy choroba obejmuje

wiele organów): do 6 g na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka: 750 mg lub 1 g dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z

innymi antybiotykami i lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia w trakcie zabiegów chirurgicznych: dawka może się

różnić w zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego. Jednocześnie mogą być podawane

inne leki. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Maksymalna zalecana dawka to 6 g na dobę.

Choroby nerek

Jeżeli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku Duomox może być mniejsza niż zazwyczaj

stosowana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Duomox

Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Duomox , mogą wystąpić takie objawy jak

podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub kryształki w moczu, które mogą być

postrzegane jako mętny mocz lub problemy z oddawaniem moczu.

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy zabrać ze

sobą lek, aby pokazać go lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Duomox

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie; należy odczekać około 4 godzin przed

przyjęciem kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak długo należy stosować lek Duomox?

Należy kontynuować przyjmowanie leku Duomox tak długo, jak zaleci to lekarz, nawet jeśli

pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli

część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

Jeśli po zakończeniu leczenia produktem Duomox pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy

skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku Duomox przez dłuższy czas mogą wystąpić pleśniawki (kandydoza –

zakażenia drożdżakowe błon śluzowych powodujące miejscową bolesność, swędzenie i białą

wydzielinę). W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Duomox przez dłuższy czas, lekarz może zalecić przeprowadzenie

dodatkowych badań czynności nerek , wątroby i krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy

natychmiast przerwać stosowanie leku Duomox i skontaktować się z lekarzem – pacjent może

wymagać natychmiastowej pomocy medycznej:

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

reakcje uczuleniowe, w tym: swędzenie i wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, języka,

ciała lub trudności w oddychaniu. Objawy te mogą być ciężkie, w rzadkich przypadkach

mogą prowadzić do śmierci.

wysypka lub punktowe, płaskie, czerwone, okrągłe plamki pod powierzchnią skóry lub

zasinienie skóry, które może być objawem zapalenia naczyń krwionośnych w wyniku

reakcji alergicznej. Może to być związane z bólem stawów (zapalenie stawów) oraz

chorobą nerek

reakcje uczuleniowe typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu

leku Duomox; niektóre z obserwowanych objawów to: wysypki, gorączka, bóle

stawów oraz powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza pod pachami.

reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym objawiająca się swędzącymi

czerwono-purpurowymi wykwitami na skórze, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach

stóp, obrzękiem na skórze (przypominającym pokrzywkę), podrażnieniem wokół ust, oczu

lub narządów płciowych. Może wystąpić gorączka oraz uczucie zmęczenia.

inne ciężkie reakcje skórne to: zmiany zabarwienia skóry, grudki pod skórą, pęcherze,

krosty, złuszczanie się skóry, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry;

mogą one być związane z gorączką, bólami głowy i ciała.

objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i

nieprawidłowymi wynikami badań krwi [w tym zwiększenie liczby krwinek białych

(eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych]; polekowa reakcja

z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophillia and Systemic

Symptoms (DRESS).

gorączka, dreszcze, ból gardła i inne objawy zakażenia lub skłonność do siniaczenia. Mogą

to być objawy problemów dotyczących komórek krwi.

reakcja Jarischa-Herxheimera. Podczas stosowania leku Duomox w leczeniu choroby z

Lyme (boreliozy) może wystąpić gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na

skórze.

zapalenie jelita grubego wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę.

mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby. Występują zazwyczaj

u pacjentów poddanych leczeniu przez dłuższy okres, mężczyzn i osób w podeszłym wieku.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpi:

ciężka biegunka połączona z krwawieniem

pęcherze, zaczerwienienie lub siniaki na skórze

ciemniejszy mocz lub blade stolce

żółte zabarwienie skóry i białek oczu (żółtaczka). Należy przeczytać

również informacje poniżej dotyczące anemii mogącej być przyczyną

żółtaczki.

Powyższe objawy mogą wystąpić w trakcie lub do kilku tygodni po zakończeniu stosowania leku

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych

reakcja uczuleniowa, której towarzyszy uczucie bólu w klatce piersiowej (ostry zespół

wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej, zwany również zespołem Kounisa),

objawiająca się uczuciem dyskomfortu, nacisku, ciężkości, ciasności, ściskania lub

bólu w środkowej części klatki piersiowej. Bólowi może towarzyszyć uczucie duszenia

się lub utrata tchu, pocenie się, nudności, wymioty, bladość skóry, uczucie zmęczenia,

osłabienie, omdlenie, utrata świadomości, podwyższony puls lub ciśnienie krwi.

jałowe zapalenie opon mózgowych objawiające się: gorączką, dreszczami, bólami

ciała, utratą apetytu, wymiotami, zmęczeniem, nadwrażliwością na światło lub

światłowstrętem, sztywnością i bólem karku, uporczywym bólem głowy, splątaniem,

drgawkami.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych wymienionych objawów należy przerwać

stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czasami mogą wystąpić mniej ciężkie reakcje skórne, takie jak:

umiarkowanie swędząca wysypka (okrągłe, czerwono-różowe wykwity), przypominające

pokrzywkę obrzęki na przedramionach, nogach, dłoniach, rękach lub stopach. Występuje

ona niezbyt często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem i

przerwać stosowanie leku Duomox.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

wysypka skórna

nudności

biegunka

Niezbyt częste działania niepożądane ( mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

wymioty

Bardzo rzadkie działania niepożądane ( mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry); lekarz lub farmaceuta

doradzi sposób leczenia

problemy z nerkami

drgawki, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących duże dawki lub mających problemy z nerkami

zawroty głowy

nadmierna aktywność

kryształy w moczu widoczne jako zmętnienie moczu lub trudności lub dyskomfort podczas

oddawania moczu. W celu uniknięcia tych objawów należy przyjmować duże ilości płynów.

żółty, brązowy lub czarny, włochaty język

przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie

nadmierny rozpad czerwonych krwinek, co może prowadzić do anemii. Objawy to: zmęczenie,

bóle głowy, duszność, zawroty głowy, bladość i zażółcenie skóry i białek oczu.

zmniejszenie liczby białych komórek krwi

zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi)

krew może krzepnąć dłużej niż zazwyczaj. Może to być widoczne w przypadku krwawienia z nosa

lub skaleczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Duomox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Duomox po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

„Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Duomox

Substancją czynną leku jest amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej.

Każda tabletka leku Duomox zawiera: 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (E466), celuloza mikrokrystaliczna i

karmeloza sodowa (E460), krospowidon (E1201), wanilina, aromat cytrynowy, aromat

mandarynkowy, sacharyna (E954), magnezu stearynian (E470b).

Jak wygląda lek Duomox i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, podłużne tabletki z logo

i oznaczeniem, odpowiednio (w zależności od

dawki): ‘232’ (250 mg), ‘233’ (375 mg), ‘234’ (500 mg), ‘235’ (750 mg) lub ‘236’ (1 g) po jednej

stronie oraz linią podziału po drugiej stronie.

Lek Duomox jest dostępny w blistrach, w tekturowym pudełku.

Każde opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Astellas Pharma Sp. z. o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa, Polska

tel. (22) 545 11 11

Wytwórca

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden, Holandia

Haupt Pharma Latina S.R.L.

Strada Statale 156 KM 47,600 FR

Borgo San Michele LT

04100 - Latina

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2018