Doxycyclinum TZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Doxycyclinum TZF 100 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Doxycyclinum TZF 100 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 kaps., 5909990072316, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00723
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DOXYCYCLINUM TZF, kapsułki twarde, 100 mg

Doxycyclinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Doxycyclinum TZF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum TZF

3. Jak stosować lek Doxycyclinum TZF

4. Możliwe działania

5. Jak przechowywać lek Doxycyclinum TZF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Doxycyclinum TZF i w jakim celu się go stosuje

Doksycyklina jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin. Hamuje rozwój wielu

drobnoustrojów (bakterie i pierwotniaki). Stosowana jest w różnych zakażeniach wywołanych przez

wrażliwe na nią drobnoustroje.

Doksycyklina przenika przez barierę łożyska i do mleka matki.

Wydalana jest z moczem i kałem.

Wskazania do stosowania

Lek Doxycyclinum TZF stosuje się w niżej wymienionych zakażeniach, wywołanych przez

drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę.

Leczniczo

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych – zapalenie migdałków podniebiennych,

zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc.

Zakażenia dróg moczowych – odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego,

zapalenie cewki moczowej.

Choroby przenoszone drogą płciową: zakażenia wywołane przez chlamydie, kiła, wrzód miękki,

ziarniniak pachwinowy, rzeżączka.

Niektóre zakażenia tkanek miękkich.

Zakażenia przewodu pokarmowego.

Zakażenia okulistyczne – w wyniku zakażeń wywołanych przez gronkowce i dwoinki rzeżączki,

Haemophilus influenzae, przewlekłe zapalenie spojówek zwane jaglicą.

Inne zakażenia – papuzica, bruceloza (w skojarzeniu ze streptomycyną), dżuma, tularemia.

Borelioza z Lyme.

Zapobiegawczo

Malaria.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum TZF

Kiedy nie stosować leku Doxycyclinum TZF

U pacjentów uczulonych na doksycyklinę lub inne antybiotyki z grupy tetracyklin lub

którykolwiek pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W okresie wzrostu zębów, ze względu na możliwość trwałego przebarwienia zębów.

U kobiet w ciąży.

U kobiet karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Doxycyclinum TZF należy omówić to z lekarzem.

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na antybiotyki lub inne

alergeny, przed przyjęciem leku Doxycyclinum TZF powinni poinformować o tym lekarza.

Doksycyklina stosowana w okresie rozwoju zębów (ostatni trymestr ciąży, okres okołoporodowy,

wczesne dzieciństwo) może spowodować przebarwienie i uszkodzenie zębów.

Tetracykliny, w tym doksycyklina, mogą wywoływać nadwrażliwość na światło. Podczas

leczenia należy unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze

względu na możliwość wystąpienia spowodowanych światłem chorób skóry (fotodermatoz),

objawiających się np. zaczerwienieniem skóry, obrzękami, pęcherzykami. Jeśli pojawią się takie

objawy, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania doksycykliny może wystąpić nadmierny rozwój niewrażliwych na

antybiotyk drobnoustrojów. Jeśli pojawią się objawy wskazujące na rozwój innego zakażenia,

np. grzybicy (uporczywe swędzenie, zaczerwienienie skóry), należy skontaktować się z lekarzem.

Doksycyklina, podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego

(np. makrolidy, penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny), może niekiedy wywoływać

rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Zaburzenie prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwia

namnożenie pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne

rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których biegunka wystąpiła podczas

stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu nie powinni sami jej leczyć, lecz

zwrócić się do lekarza. W przypadku stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit konieczne

jest niezwłoczne przerwanie podawania leku i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W

lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie

metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących

perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.

U pacjentów z chorobami wenerycznymi i z podejrzeniem równoczesnego zakażenia kiłą przed

rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu leczenia, lekarz powinien zlecić wykonanie

odpowiednich badań, potwierdzających ewentualne zakażenie i wyleczenie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby powinni powiedzieć o tym lekarzowi.

Pacjenci z miastenią, z ogólnoustrojowym toczeniem rumieniowatym lub porfirią przed

przyjęciem leku powinni poinformować lekarza o tych schorzeniach, gdyż doksycyklina może

nasilać objawy choroby.

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wydalanie doksycykliny przez nerki może się

zmniejszyć.

Po zastosowaniu antybiotyków z grupy tetracyklin może niekiedy pojawić się wypukłe

ciemiączko u niemowląt oraz łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci i dorosłych. Objawy

te ustępują po zaprzestaniu leczenia.

U pacjentów przyjmujących tabletki lub kapsułki z grupy tetracyklin (w tym doksycyklinę)

występowało niekiedy zapalenie i owrzodzenie przełyku. W większości przypadków pacjenci

przyjmowali lek bezpośrednio przed położeniem się do łóżka lub popijali lek za małą ilością

płynu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub przyjmujący leki, które mogą uszkadzać wątrobę,

przed przyjęciem leku Doxycyclinum TZF powinni poinformować o tym lekarza. U pacjentów tych

lekarz ustali dawkowanie indywidualnie i jeśli konieczne zaleci okresowe badania czynności wątroby.

U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

W każdym przypadku o dawkowaniu leku u pacjenta z niewydolnością nerek lub wątroby decyduje

lekarz.

Lek Doxycyclinum TZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające wielowartościowe jony glinu, wapnia (również

mleko, przetwory mleczne i soki owocowe), magnezu, a także preparaty zawierające jony żelaza,

cynku lub bizmutu zmniejszają wchłanianie doksycykliny. Tego typu leki i pokarmy należy

przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin od przyjęcia doksycykliny.

Metoksyfluran (lek stosowany do znieczulenia ogólnego). Jeśli pacjent musi być poddany

znieczuleniu ogólnemu powinien poinformować lekarza, że przyjmuje kapsułki leku

Doxycyclinum TZF.

Leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny. Podczas

stosowania tych leków razem z

doksycykliną lekarz powinien zalecić kontrolowanie parametrów czynności układu krzepnięcia –

może być konieczne zmniejszenie dawek tych leków.

Doustne leki przeciwcukrzycowe pochodne sulfonylomocznika. Podczas

stosowania tych

leków razem z doksycykliną lekarz powinien zalecić kontrolowanie stężenia glukozy w surowicy

– może być konieczne zmniejszenie dawek tych leków.

Cyklosporyna (lek osłabiający czynność układu immunologicznego, stosowany m.in. po

przeszczepieniu narządów lub w łuszczycy). Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie obu

tych leków, lekarz zleci kontrolowanie stężenia cyklosporyny w surowicy.

Penicylina i inne antybiotyki o działaniu bakteriobójczym.

Hormonalne środki antykoncepcyjne – doksycyklina zmniejsza ich skuteczność. Podczas

leczenia doksycykliną zaleca się stosowanie dodatkowo niehormonalnych metod antykoncepcji.

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

Takie leki, jak barbiturany (np. fenobarbital), karbamazepina, difenylohydantoina, fenytoina,

prymidon, ryfampicyna, mogą osłabiać działanie doksycykliny. U pacjentów przyjmujących

powyższe leki lekarz powinien rozważyć ewentualne zwiększenie dobowej dawki doksycykliny.

Teofilina może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych ze strony układu

pokarmowego. Jeśli pacjent musi przyjmować teofilinę i doksycyklinę, czas między przyjęciem

obu leków powinien być jak najdłuższy.

Doksycyklina może zakłócać wyniki testów wykrywających katecholaminy w moczu.

Lek Doxycyclinum TZF z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Alkohol może osłabiać działanie doksycykliny.

Pokarmy zwierające wapń, na przykład mleko i jego przetwory, soki owocowe wzbogacone w wapń,

należy spożywać co najmniej 2 godziny przed przyjęciem kapsułek Doxycyclinum TZF lub 2 godziny

po ich zażyciu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Doksycyklina przenika do mleka matki. Podczas leczenia doksycykliną należy przerwać karmienie

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wpływać na

bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów.

Lek Doxycyclinum TZF zawiera laktozę

1 kapsułka zawiera 100 mg laktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Doxycyclinum TZF

Lek Doxycyclinum TZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustali dawkę w

zależności od rodzaju zakażenia oraz ogólnego stanu pacjenta.

Jeśli stosowanie doksycykliny w postaci kapsułek jest niemożliwe, lekarz może zalecić ten antybiotyk

w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej lub w postaci do podawania dożylnego.

Zalecane dawkowanie

Dorośli o masie ciała do 70 kg i dzieci w wieku powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 50 kg

W pierwszej dobie podaje się 2 kapsułki (200 mg doksycykliny) w dawce pojedynczej lub w

2 dawkach podzielonych – po 1 kapsułce (100 mg) co 12 godzin, a następnie stosuje się dawkę

podtrzymującą – 1 kapsułka na dobę.

W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 2 kapsułki (200) mg na dobę.

Dorośli o masie ciała powyżej 70 kg

Zwykle podaje się 2 kapsułki (200 mg doksycykliny) na dobę przez cały okres leczenia.

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

Zalecane dawkowanie w niektórych jednostkach chorobowych

Niepowikłana rzeżączka: 1 kapsułka (100 mg doksycykliny) 2 razy na dobę (co 12 godzin) przez

co najmniej 7 dni. Wyniki leczenia zakażeń rzeżączkowych należy potwierdzić wykonując

kontrolny posiew 3 do 4 dni po zakończeniu leczenia.

Choroby przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Ureaplasma

urealyticum: 1 kapsułka (100 mg doksycykliny) 2 razy na dobę (co 12 godzin) przez 7 do 10 dni.

Kiła pierwotna i drugorzędowa (u pacjentów uczulonych na penicylinę): 2 kapsułki do 3 kapsułek

(200 mg do 300 mg doksycykliny) na dobę w dawkach podzielonych przez co najmniej 2

tygodnie.

Borelioza z Lyme: 1 kapsułka (100 mg doksycykliny) dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 14

do 28 dni, we wczesnym stadium choroby od 14 do 21 dni.

Dawkowanie w zapobieganiu malarii

Stosuje się 1 kapsułkę (100 mg doksycykliny) na dobę. Profilaktykę należy rozpocząć 1 do 2 dni

przed planowaną podróżą w rejony zagrożone malarią. Doksycyklinę należy podawać przez cały okres

pobytu w zagrożonym rejonie oraz jeszcze przez 4 tygodnie po zakończeniu pobytu w zagrożonych

malarią rejonach.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna. Należy jednak pamiętać, że pacjenci ci są bardziej wrażliwi

na działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, dlatego powinni skrupulatnie

przestrzegać zaleceń opisanych poniżej w punkcie „Sposób podawania”.

Czas leczenia

O czasie leczenia zawsze decyduje lekarz. Antybiotyk zwykle należy podawać jeszcze przez 24 do 48

godzin po ustąpieniu objawów.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez beta-hemolizujące paciorkowce grupy A kapsułki należy

przyjmować przez co najmniej 10 dni.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody.

W celu zapobieżenia ewentualnym podrażnieniom gardła lub jelit kapsułki należy

przyjmować siedząc lub stojąc, co najmniej 30 minut przed snem (istotne jest by pacjent bezpośrednio

po przyjęciu kapsułki nie pozostawał w pozycji leżącej).

Pacjentom, u których występują uporczywe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego

lekarz może zalecić przyjmowanie leku podczas posiłku.

Jednoczesne przyjmowanie doksycykliny z posiłkiem zmniejsza występowanie działań niepożądanych

ze strony przewodu pokarmowego i nie wpływa w zasadniczym stopniu na jej wchłanianie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxycyclinum TZF

Objawami przedawkowania doksycykliny są: gorączka, zaczerwienie twarzy, zawroty głowy, niekiedy

może dojść do zapaści. Jeśli pojawią się powyższe objawy, lek należy natychmiast odstawić i

skontaktować się lekarzem. U pacjentów przytomnych można sprowokować wymioty lub podać leki

zobojętniające sok żołądkowy lub sole wapnia i magnezu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Doxycyclinum TZF

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy podać jak najszybciej, jeśli

czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi lub kontynuować regularne podawanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Doxycyclinum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane u pacjentów otrzymujących tetracykliny,

w tym doksycyklinę.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie

leku i natychmiast poinformować o tym lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Reakcje anafilaktyczne: obrzęk naczynioruchowy – obrzęk warg, twarzy lub szyi, prowadzący do

ciężkich trudności w oddychaniu, przyspieszenie akcji serca, wysypka na skórze lub pokrzywka

(ciężka reakcja alergiczna), wstrząs anafilaktyczny ze znacznym obniżeniem ciśnienia.

Pęcherze lub krwawienie, zwłaszcza w okolicach ust, oczu, nosa, jamy ustnej i narządów

płciowych, co może być objawem ciężkich reakcji skórnych, takich jak toczeń rumieniowaty

układowy.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy jak najszybciej

skontaktować się z lekarzem:

Reakcja Jarischa-Herxheimera, powodująca gorączkę, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i wysypkę

skórną, która jest zazwyczaj samoograniczająca się. Występuje wkrótce po rozpoczęciu leczenia

doksycykliną zakażenia krętkami, np. boreliozy.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze. Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia

antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek

bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy

ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano również

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i

okrężnicy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek,

zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie niektórych rodzajów krwinek białych,

zaburzenia syntezy hemu (porfiria), zwiększenie liczby krwinek kwasochłonnych we krwi

pojawiają się rzadko.

Zaburzenia układu immunologicznego. Objawy choroby posurowiczej, plamica

anafilaktyczna, zapalenie osierdzia.

Zaburzenia endokrynologiczne. Podczas długotrwałego podawania tetracykliny obserwowano

brązowo-czarne przebarwienia tarczycy, bez wpływu na jej działanie.

Zaburzenia układu nerwowego. Ból głowy, zawroty głowy, nagłe czerwienienie twarzy,

bardzo rzadko obserwowano uwypuklenie ciemiączka u niemowląt oraz łagodne nadciśnienie

śródczaszkowe u dzieci i dorosłych po przyjęciu dawek terapeutycznych. Objawami

nadciśnienia są między innymi zaburzeniami widzenia (np. mroczki, podwójne widzenie).

Notowano przypadki trwałej utarty wzroku.

Zaburzenia ucha i błędnika. Szumy uszne.

Zaburzenia żołądka i jelit. Brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,

zapalenie języka, trudności w przełykaniu, zapalenie i owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita,

zmiany zapalne okolic odbytu. Objawy te najczęściej są lekkie i ustępują po odstawieniu leku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Przemijające, niewielkie podwyższenie aktywności

enzymów wątrobowych; zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka,

zapalenie trzustki obserwowano rzadko.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Wsypki, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na

światło, ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), fotoonycholiza

(oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska spowodowane światłem).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej. Bóle stawów, bóle mięśni. Zaburzenia

rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Zaburzenia układu rozrodzczego i piersi. Zapalenie pochwy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Złe samopoczucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Doxycyclinum TZF

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Chronić od światła.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Doxycyclinum TZF

Substancją czynną leku jest

doksycyklina w postaci hyklanu. 1 kapsułka twarda zawiera 100 mg

doksycykliny.

Substancje pomocnicze: kwas alginowy, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, skrobia

kukurydziana, laktoza jednowodna (100 mg); składniki kapsułki: barwnik indygo, dwutlenek tytanu,

tlenek żelaza żółty, żelatyna

Jak wygląda lek Doxycyclinum TZF i co zawiera opakowanie

10 kapsułek barwy ciemnozielonej w 2 blistrach po 5 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22-811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

ztw14.12.16 zmPRAC_07.12.17 v1

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration