Divigel 0,1%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Divigel 0,1% 0,5 mg żel
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Divigel 0,1% 0,5 mg żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 sasz. 0,5 g, 5909990447619, Rp; 91 sasz. 0,5 g, 5909990447626, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04476
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

1 (10)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DIVIGEL

0,1%, 0,5 mg/0,5 g, żel

DIVIGEL

0,1%, 1,0 mg/1,0 g, żel

Estradiolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek D

IVIGEL

0,1% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku D

IVIGEL

0,1%

Jak stosować lek D

IVIGEL

0,1%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek D

IVIGEL

0,1%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Divigel 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Divigel 0,1% jest lekiem przeznaczonym do stosowania w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).

Lek zawiera hormon żeński estrogen.

Divigel 0,1% jest stosowany w celu:

Łagodzenia objawów występujących po menopauzie

Podczas menopauzy ilość estrogenu produkowanego przez organizm kobiety ulega zmniejszeniu. Może to

skutkować objawami takimi jak: uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej („uderzenia gorąca”).

Divigel 0,1% łagodzi te objawy (występujące po menopauzie). Divigel 0,1% jest przepisywany tylko w

przypadkach, gdy objawy w znacznym stopniu wpływają niekorzystnie na życie codzienne pacjentki.

Zapobiegania osteoporozie

Po menopauzie u niektórych kobiet rozwija się kruchość kości (osteoporoza). Jeśli pacjentka jest narażona

na zwiększone ryzyko złamań z powodu osteoporozy i inne leki nie są odpowiednie, można stosować

Divigel 0,1% w celu zapobiegania osteoporozie po menopauzie. Należy poradzić się lekarza.

Doświadczenia w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat są ograniczone.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Divigel 0,1%

Historia choroby oraz regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ wiąże się z ryzykiem, które należy uwzględnić podejmując decyzję o rozpoczęciu

lub kontynuowaniu terapii.

Przypadki stosowania terapii u kobiet z przedwczesną menopauzą (spowodowaną niewydolnością

jajników lub zabiegami chirurgicznymi) są nieliczne. W przypadku kobiet z przedwczesną menopauzą

ryzyko stosowania HTZ może być inne. Należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem (lub ponownym stosowaniem) HTZ lekarz przeprowadzi wywiad medyczny

2 (10)

dotyczący pacjentki i jej rodziny. Lekarz może przeprowadzić badanie fizykalne, w tym badanie piersi

i (lub) narządów wewnętrznych, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Po rozpoczęciu stosowania leku Divigel 0,1% należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne (co

najmniej raz w roku). Podczas tych wizyt należy omówić z lekarzem korzyści i ryzyko dalszego

stosowania leku Divigel 0,1%.

Zgodnie z zaleceniami lekarza należy poddawać się regularnym badaniom piersi.

Kiedy nie stosować leku Divigel 0,1%

Jeżeli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjentki lub jeżeli pacjentka ma wątpliwości

odnośnie któregokolwiek z poniższych punktów, powinna skonsultować się z lekarzem przed

zastosowaniem leku Divigel 0,1%.

Nie należy stosować leku Divigel 0,1%:

jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeżeli pacjentka choruje obecnie lub chorowała na nowotwór piersi lub jeśli występuje jego

podejrzenie,

jeżeli pacjentka choruje na nowotwór złośliwy wrażliwy na działanie estrogenów, jak na

przykład nowotwór śluzówki macicy (endometrium) lub jeśli występuje jego podejrzenie,

jeśli występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie,

jeżeli występuje nieleczone, nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (hiperplazja

endometrium),

jeżeli pacjentka ma lub miała żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (zakrzepica żył głębokich,

np. kończyn dolnych lub płuc, np. zator tętnicy płucnej),

jeżeli pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S lub

antytrombiny),

jeżeli pacjentka choruje lub w niedalekiej przeszłości chorowała na chorobę spowodowaną

zakrzepami tętnic, na przykład zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub dusznicę bolesną,

jeżeli pacjentka ma lub miała w przeszłości chorobę wątroby i wyniki testów wątrobowych nie

wróciły do normy,

jeżeli pacjentka choruje na rzadkie dziedziczne schorzenie krwi zwane porfirią.

Jeżeli którykolwiek z powyższych czynników wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania leku

Divigel 0,1%, należy natychmiast zaprzestać jego stosowania i bezzwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Divigel 0,1% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości,

którykolwiek z następujących stanów, ponieważ mogą one nawracać lub nasilać się podczas leczenia

lekiem Divigel 0,1%. W takich przypadkach należy częściej monitorować pacjentkę:

mięśniaki macicy (łagodne guzy),

rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (endometrioza) lub wcześniejsze przypadki

nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium),

zwiększone ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub w wywiadzie (zobacz „Zakrzepy w

żyłach (zakrzepica)”),

zwiększone ryzyko nowotworu wrażliwego na estrogen, na przykład, gdy matka, siostra lub

babka pacjentki chorowała na nowotwór piersi),

wysokie ciśnienie krwi,

zaburzenia czynności wątroby, na przykład łagodny guz wątroby,

cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez,

kamienie żółciowe,

silne bóle głowy lub bóle głowy typu migrenowego,

choroba układu odpornościowego, która wpływa na wiele narządów w organizmie (toczeń

rumieniowaty układowy, SLE),

3 (10)

padaczka,

astma,

choroba wpływająca na błonę bębenkową i słyszenie (otoskleroza),

bardzo duże stężenie tłuszczów (triglicerydów) w organizmie pacjentki,

zatrzymanie płynów z powodu zaburzeń czynności serca lub nerek,

dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (choroba charakteryzująca się występowaniem

obrzęków najczęściej twarzy, kończyn i okolic stawów).

Należy przerwać stosowanie leku Divigel 0,1% i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Jeśli pacjentka podczas stosowania HTZ zauważy którykolwiek z poniższych objawów:

którakolwiek z chorób wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Divigel 0,1%”,

zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka) lub zaburzenia czynności wątroby,

znaczne zwiększenie ciśnienia krwi (możliwe objawy to: bóle głowy, zmęczenie, zawroty

głowy),

nawrót bólu głowy typu migrenowego,

ciąża,

oznaki powstawania zakrzepu, takie jak:

bolesna opuchlizna i zaczerwienienie kończyn dolnych,

gwałtowny ból w klatce piersiowej,

trudności z oddychaniem.

Więcej informacji dostępnych jest w punkcie „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”.

Uwaga: Lek Divigel 0,1% nie jest lekiem antykoncepcyjnym. Jeżeli od ostatniej miesiączki minęło

mniej niż 12 miesięcy lub gdy pacjentka ma poniżej 50 lat, mogą być konieczne dodatkowe środki

antykoncepcyjne, aby zapobiec zajściu w ciążę. Należy poradzić się lekarza.

HTZ i nowotwory złośliwe

Nadmierne pogrubienie śluzówki macicy (hiperplazja endometrium) oraz nowotwór złośliwy

błony śluzowej macicy (nowotwór endometrium)

Stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko nadmiernego pogrubienia błony śluzowej

macicy (hiperplazji endometrium) oraz nowotworu złośliwego śluzówki macicy (nowotworu

endometrium). Dodatkowe stosowanie progestagenu przez co najmniej 12 dni w każdym 28-dniowym

cyklu chroni pacjentkę przed tym zwiększonym ryzykiem. Lekarz przepisze osobno progesteron, jeżeli

pacjentka ma zachowaną macicę. Jeżeli macica została usunięta (histerektomia), należy omówić

z lekarzem, czy stosowanie tego leku bez progesteronu jest bezpieczne.

W przypadku kobiet z zachowaną macicą, które nie korzystają z HTZ, średnio u 5 na 1 000 kobiet

w przedziale wiekowym od 50 do 65 lat zostanie zdiagnozowany nowotwór endometrium.

U kobiet w wieku od 50 do 65 lat z zachowaną macicą, które stosują wyłącznie estrogenową HTZ,

u 10-60 kobiet na 1 000 zdiagnozowany zostanie nowotwór endometrium (tj. od 5 do 55 dodatkowych

przypadków), w zależności od dawki oraz okresu przyjmowania leku.

Krwawienie o nieznanej przyczynie

W okresie stosowania leku Divigel 0,1% u pacjentki raz w miesiącu będzie występowało krwawienie

(tzw. krwawienie z odstawienia). Jeżeli jednak wystąpi krwawienie o nieznanej przyczynie lub

plamienie (krople krwi) poza krwawieniem z odstawienia, które:

trwa dłużej niż przez pierwsze 6 miesięcy,

pojawia się, gdy pacjentka stosuje Divigel 0,1% przez ponad 6 miesięcy,

utrzymuje się po odstawieniu leku Divigel 0,1%,

należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Nowotwór piersi

Wyniki badań wskazują, że stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ, a możliwe, że

również wyłącznie estrogenowej HTZ, zwiększa ryzyko nowotworu piersi. Dodatkowe ryzyko zależy

od okresu, przez jaki stosowano HTZ. Dodatkowe ryzyko ujawnia się w ciągu kilku lat. Niemniej

jednak powraca ono do normy po upływie kilku lat (najwyżej 5) od zaprzestania terapii.

4 (10)

W przypadku kobiet, którym usunięto macicę, a które stosowały wyłącznie estrogenową HTZ przez

5 lat, wykazano brak lub niewielkie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi.

Porównanie

U kobiet w wieku 50-79 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 9-17 na 1 000 zostanie zdiagnozowany

nowotwór piersi w ciągu 5 lat. W przypadku kobiet w wieku 50-79 lat, które stosują złożoną

estrogenowo-progestagenową HTZ przez 5 lat, wystąpi od 13 do 23 zachorowań na 1 000 pacjentek

stosujących terapię (tzn. od 4 do 6 przypadków więcej).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli pojawią się

zmiany takie jak:

zmarszczenia skóry,

zmiany w obrębie sutka,

wszelkie widoczne lub wyczuwalne zgrubienia.

Dodatkowo, zaleca się udział w oferowanych programach przesiewowych badań mammograficznych.

Ważne jest, aby w przypadku przesiewowej mammografii poinformować fachowy personel

medyczny, wykonujący badanie, o stosowaniu HTZ, ponieważ ten lek może powodować zwiększenie

radiologicznej gęstości piersi, co może wpływać na wynik mammografii. W miejscach o zwiększonej

gęstości mammografia może nie wykazać wszystkich guzków.

Nowotwór jajnika

Nowotwór jajników występuje rzadko – znacznie rzadziej, niż nowotwór piersi. Stosowanie HTZ

obejmującej tylko estrogeny lub skojarzenie estrogenów i progestagenów wiąże się z nieznacznie

zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika. Ryzyko nowotworu jajnika zależy od wieku. Na przykład

u kobiet w wieku 50-54 lat, które nie stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie

5 lat u 2 kobiet na 2000. U kobiet, które stosowały HTZ przez 5 lat, wystąpi u około 3 kobiet na

2000 pacjentek stosujących terapię (tzn. około 1 przypadek więcej).

Wpływ HTZ na serce i krążenie

Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko zakrzepów żylnych jest ok. 1,3 do 3-krotnie większe w przypadku kobiet stosujących HTZ,

zwłaszcza w pierwszym roku leczenia, niż u kobiet, które jej nie stosują.

Jeśli zakrzep dostanie się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, duszności, omdlenie lub

nawet śmierć.

Prawdopodobieństwo zakrzepów w żyłach zwiększa się z wiekiem i w zależności od występowania

następujących czynników. Należy poinformować lekarza, jeżeli ma miejsce którakolwiek z

poniższych sytuacji:

pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu rozległego zabiegu chirurgicznego,

urazu lub choroby (zobacz również punkt 3 „Jeżeli konieczna jest operacja”),

pacjentka jest otyła (Wskaźnik Masy Ciała, WMC >30 kg/m

pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi i wymaga długotrwałego leczenia z wykorzystaniem

leku przeciwzakrzepowego,

jeżeli którykolwiek z bliskich krewnych miał zakrzep w kończynie dolnej, płucu lub innym

narządzie,

pacjentka jest w ciąży i (lub) okresie poporodowym,

pacjentka choruje na toczeń rumieniowaty układowy (SLE),

pacjentka choruje na nowotwór.

Objawy zakrzepu można znaleźć w punkcie „Należy przerwać stosowanie leku Divigel 0,1% i

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem”.

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, w ciągu 5 lat średnio u 4-7 na

1 000 prawdopodobnie wystąpi zakrzep żylny.

5 (10)

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosowały złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ przez

ponad 5 lat, w 9-12 przypadkach na 1 000 wystąpi zakrzep żylny (tzn. o 5 przypadków więcej).

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, z usuniętą macicą, które stosowały wyłącznie

estrogenową HTZ przez 5 lat, zakrzep pojawi się u 5-8 kobiet na 1 000 (tzn. o 1 przypadek więcej).

Choroba wieńcowa (zawał mięśnia sercowego)

Brak jest dowodów naukowych potwierdzających, że HTZ może zapobiegać zawałom mięśnia

sercowego.

Kobiety w wieku powyżej 60 lat, które stosują złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ, są

nieznacznie bardziej narażone na choroby serca niż kobiety, które nie korzystają z HTZ.

W przypadku kobiet, którym usunięto macicę, i które stosują wyłącznie estrogenową terapię, nie ma

zwiększonego ryzyka chorób serca.

Udar niedokrwienny mózgu

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu jest ok. 1,5-krotnie większe u osób stosujących HTZ niż

u tych, które z niej nie korzystają. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu spowodowanego

stosowaniem HTZ zwiększa się z wiekiem.

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 8 na 1 000 w ciągu

5 lat prawdopodobnie wystąpi udar niedokrwienny mózgu. Spośród kobiet w wieku 50-59 lat, które

stosują HTZ, wystąpi 11 takich przypadków na 1 000 osób korzystających z terapii, w ciągu 5 lat (tzn.

o 3 przypadki więcej).

Inne stany

HTZ nie poprawia funkcji poznawczych (utrata pamięci, zaburzenia percepcji, uwagi). Istnieją

dowody na zwiększone ryzyko otępienia u kobiet, które rozpoczęły HTZ w wieku powyżej

65 lat. Należy poradzić się lekarza.

Kobiety ze skłonnością do przebarwień skóry (ostuda) powinny ograniczyć ekspozycję na

światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie stosowania leku Divigel 0,1%.

Lek Divigel 0,1% a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Divigel 0,1%. Może to prowadzić do nieregularnych

krwawień. Odnosi się to do następujących leków:

leków stosowanych w leczeniu padaczki (jak np. fenobarbital, fenytoina i karbamazepina),

leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (jak np. ryfampicyna, ryfabutyna),

leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV (takich jak newirapina, efawirenz, rytonawir i

nelfinawir),

produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, o lekach, które planuje stosować, a także o tych, które wydawane są bez recepty,

o produktach ziołowych lub innych produktach naturalnych.

Badania laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy poinformować personel laboratorium

o stosowaniu leku Divigel 0,1%, ponieważ może on wpłynąć na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Divigel 0,1% jest przeciwwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Divigel 0,1% jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez kobiety po menopauzie. W przypadku

zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Divigel 0,1% i skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

6 (10)

Divigel 0,1% zawiera glikol propylenowy

Lek może powodować podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować lek Divigel 0,1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek Divigel 0,1% jest żelem do stosowania na skórę. Lek Divigel 0,1% może być stosowany do leczenia

w sposób ciągły lub cykliczny. Zwykle stosowaną dawką początkową jest 1 mg estradiolu (1 g żelu) na

dobę, lecz wybór dawki początkowej może zależeć od nasilenia objawów występujących u pacjentki.

Dawka może zostać zmodyfikowana przez lekarza po 2 lub 3 cyklach z 0,5 g do 1,5 g na dobę, co

odpowiada 0,5 mg do 1,5 mg estradiolu na dobę. Lekarz przepisze najmniejszą możliwą dawkę potrzebną

do leczenia objawów, przez możliwie najkrótszy okres. Jeżeli zdaniem pacjentki działanie leku jest za

słabe lub zbyt silne, należy poinformować o tym lekarza.

U pacjentek z zachowaną macicą konieczne jest połączenie stosowania leku Divigel 0,1% z odpowiednią

dawką progestagenu, przez odpowiedni czas, co najmniej przez 12–14 kolejnych dni w miesiącu, w celu

przeciwdziałania stymulowanemu przez estrogen rozrostowi błony śluzowej macicy. Po każdej serii

progestagenu zazwyczaj wystąpi krwawienie z odstawienia (takie jak krwawienie miesiączkowe).

Sposób podawania

Dawkę leku Divigel 0,1% nakłada się raz na dobę, na skórę dolnego odcinka tułowia lub prawego lub

lewego uda naprzemiennie. Powierzchnia nakładania powinna być 1 do 2-krotnie większa od powierzchni

dłoni. Lek Divigel 0,1% nie powinien być nakładany na piersi, na twarz lub na podrażnioną skórę lub do

pochwy. Po nałożeniu żel należy pozostawić na kilka minut do wyschnięcia, a miejsca nałożenia żelu nie

należy myć przez jedną godzinę. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Po nałożeniu żelu należy umyć

ręce.

U kobiet niestosujących HTZ lub w przypadku kobiet przechodzących z innego leku na złożoną HTZ

stosowaną w sposób ciągły, leczenie lekiem Divigel 0,1% można rozpocząć dowolnego dnia. U kobiet

zmieniających leczenie z sekwencyjnej HTZ, leczenie należy rozpocząć w dniu następnym po

zakończeniu wcześniejszego cyklu leczenia (trwającego 28 dni).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Divigel 0,1% jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Jeżeli konieczna jest operacja

Przed operacją należy poinformować chirurga o stosowaniu leku Divigel 0,1%. Możliwe, że konieczne

będzie zaprzestanie stosowania leku Divigel 0,1% na 4 do 6 tygodni przed operacją, w celu

ograniczenia ryzyka wystąpienia zakrzepu (patrz punkt 2 „Zakrzepy żylne (zakrzepica)”). Należy

poradzić się lekarza odnośnie momentu, od którego można ponownie stosować lek Divigel 0,1%.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Divigel 0,1%

Przedawkowanie estrogenów może wywołać nudności, bóle głowy oraz krwawienie z dróg rodnych.

Liczne doniesienia dotyczące spożycia przez małe dzieci dużych dawek doustnych środków

antykoncepcyjnych zawierających estrogeny nie wskazują na występowanie ciężkich objawów

przedawkowania.

Ogólnie, estrogeny są dobrze tolerowane nawet w dużych dawkach. Badania toksyczności ostrej nie

wykazały ryzyka występowania ostrych działań niepożądanych w przypadku nieumyślnego spożycia

wielokrotności dziennej dawki terapeutycznej. U niektórych kobiet mogą wystąpić nudności, wymioty

oraz krwawienie z odstawienia. Skutki przedawkowania to zazwyczaj tkliwość piersi, obrzęk w

obrębie brzucha lub miednicy, niepokój, rozdrażnienie. Objawy te ustępują po przerwaniu leczenia lub

zmniejszeniu dawki.

Przedawkowanie po podaniu przezskórnym jest mało prawdopodobne. Nie istnieje swoiste antidotum,

7 (10)

należy wdrożyć leczenie objawowe. Żel należy zmyć.

Pominięcie zastosowania leku Divigel 0,1%

Jeśli pacjentka zapomniała o zastosowaniu jednej dawki, pominięta dawka powinna zostać nałożona tak

szybko, jak to możliwe, jeśli opóźnienie wynosi nie więcej niż 12 godzin. Jeśli dawka jest spóźniona o

ponad 12 godzin, należy ją pominąć i kontynuować leczenie według dotychczasowego schematu.

Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo nieregularnego krwawienia i plamienia z dróg

rodnych.

Pacjentka powinna zaopatrzyć się w odpowiednią ilość leku na czas dłuższego wyjazdu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie przypadkowego połknięcia żelu

Jeśli ktoś przypadkowo połknie żel, nie ma powodu do większego niepokoju. Należy jednak

skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Divigel 0,1%

Jeśli pacjentka przerwie leczenie lekiem Divigel 0,1%, objawy niedoboru estrogenów powrócą po

jakimś czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane są zwykle łagodne i ustępują w trakcie leczenia. Mogą

wystąpić krwawienia i plamienia z dróg rodnych, szczególnie w czasie pierwszych kilku miesięcy

leczenia.

Następujące choroby są zgłaszane częściej w przypadku kobiet stosujących HTZ niż tych, które z niej

nie korzystają:

nowotwór piersi,

nieprawidłowy rozrost lub nowotwór błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub

nowotwór endometrium),

nowotwór jajników,

zakrzepy w żyłach kończyn dolnych lub płucach (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył),

choroby serca,

udar mózgu,

ryzyko otępienia, jeżeli stosowanie HTZ rozpoczęto w wieku powyżej 65 lat.

Więcej informacji dotyczących powyższych działań niepożądanych znajduje się w punkcie 2.

W ciągu pierwszych miesięcy stosowania leczenia mogą wystąpić krwawienia śródcyklicznego,

plamienia oraz wrażliwość piersi. Objawy te są zazwyczaj tymczasowe i ustępują, gdy leczenie jest

kontynuowane.

W okresie stosowania leku Divigel 0,1% mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zwiększenie masy ciała,

zmniejszenie masy ciała,

bóle głowy, zawroty głowy,

nudności, wymioty, kurcze żołądka, gazy jelitowe,

upławy, choroby sromu i (lub) pochwy, zaburzenia cyklu menstruacyjnego

8 (10)

podrażnienie skóry, świąd w miejscu podania, ból, zwiększona intensywność pocenia,

wrażliwość lub bolesność piersi,

krwawienia lub plamienie, nieregularne miesiączki,

depresja, nerwowość, letarg (bezwład, brak reakcji na większość bodźców),

obrzęk,

uderzenia gorąca.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

zmiany nastroju, zaburzenia popędu płciowego, niepokój, bezsenność, apatia, niestabilność

emocjonalna, zaburzenia koncentracji, euforia, pobudzenie,

migrena, drętwienie, drgawki,

zaburzenia widzenia, suchość oczu,

nadciśnienie, zapalenie żył powierzchniowych, plamica,

duszność, katar,

łagodny nowotwór piersi lub endometrium,

zwiększenie apetytu, duże stężenie cholesterolu we krwi,

kołatanie serca,

zaparcia, niestrawność, biegunka, choroba odbytu,

trądzik, łysienie, suchość skóry, choroby paznokci, guzki skórne, nadmierne owłosienie, rumień

guzowaty, pokrzywka,

dolegliwości stawów, skurcze mięśni,

częstsze oddawanie moczu i (lub) zwiększona potrzeba oddawania moczu, nietrzymanie moczu,

zapalenie pęcherza moczowego, przebarwienie moczu, krwiomocz,

wrażliwość lub obrzęk piersi, nieprawidłowy rozrost błony śluzowej macicy, choroba macicy,

zmęczenie, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, osłabienie, gorączka, grypa, złe

samopoczucie,

nadwrażliwość.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub żył

miednicy i zatorowość płucna),

zaburzenia czynności wątroby i przepływu żółci,

wysypka,

nietolerancja soczewek kontaktowych,

bolesne miesiączkowanie, zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych):

mięśniaki macicy,

nasilenie dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego,

zaburzenia krążenia mózgowego (epizody niedokrwienia mózgu),

ból brzucha, wzdęcia,

choroby wątroby powodujące zażółcenie skóry (żółtaczka cholestatyczna),

kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk.

Inne działania niepożądane zaobserwowane podczas stosowania HTZ to:

rak piersi, rak trzonu macicy, choroba wieńcowa, choroba pęcherzyka żółciowego, zawał mięśnia

sercowego i udar mózgu, choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy,

otępienie.

Następujące działania niepożądane zostały zaobserwowane w przypadku innych HTZ:

choroby pęcherzyka żółciowego,

różne zaburzenia skórne:

przebarwienia skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi, znane jako „plamy ciążowe” (ostuda

ciężarnych),

bolesne guzki skórne (Erythema nodosum),

9 (10)

wysypka z rumieniowymi zmianami w kształcie pierścieni lub owrzodzeniami (Erythema

multiforme).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Divigel 0,1%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności

(EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Divigel 0,1%

Jedna saszetka Divigel 0,1% 0,5 g zawiera:

Substancją czynną leku jest estradiol w postaci estradiolu półwodnego 0,5 mg

Pozostałe składniki to: karbopol 974 P, trolamina, glikol propylenowy, etanol 96%, woda

oczyszczona.

Jedna saszetka Divigel 0,1% 1,0 g zawiera:

Substancją czynną leku jest estradiol w postaci estradiolu półwodnego 1,0 mg

Pozostałe składniki to: karbopol 974 P, trolamina, glikol propylenowy, etanol 96%, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Divigel 0,1% i co zawiera opakowanie

0,5 g lub 1,0 g żelu w saszetce zawiera pojedynczą dawkę.

Opakowanie zawiera 28 lub 91 saszetek z poliestru/Al/polietylenu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia

10 (10)

Wytwórca:

Orion Corporation,

Tengströminkatu 8

FI-20360 Turku

Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: