Dicloratio retard 100

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dicloratio retard 100 100 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dicloratio retard 100 100 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 kaps., 5909990083916, Rp; 50 kaps., 5909990083923, Rp; 100 kaps., 5909990083930, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00839
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dicloratio retard 100, 100 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożadane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Dicloratio retard 100 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dicloratio retard 100

Jak stosować lek Dicloratio retard 100

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dicloratio retard 100

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek dicloratio retard 100 i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera diklofenak sodowy substancję czynną, należącą do grupy tzw. niesteroidowych leków

przeciwzapalnych (NLPZ), działającą przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. W

mechanizmie działania leku istotne znaczenie ma hamowanie biosyntezy prostaglandyn, które odgrywają

zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Dicloratio retard 100 stosuje się w leczeniu:

reumatoidalnego zapalenia stawów,

choroby zwyrodnieniowej stawów,

zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa),

zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,

reumatyzmu pozastawowego (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek, ścięgien, pochewek

ścięgnistych),

bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych,

bólów stawowych lub bolesnego miesiączkowania.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku dicloratio retard 100

Kiedy nie stosować leku Dicloratio retard 100

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy objawiającą się napadami

astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności układu krwiotwórczego

jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) jelit

jeśli u pacjenta występuje krwawienie lub perforacja wrzodów żołądka i (lub) jelit

jeśli w przeszłości występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wyniku

stosowania leków przeciwbólowych (NLPZ)

jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek i serca

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca (niewydolnośc serca, chorobę niedokrwienną serca) i

(lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego

niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia,

lub pomostowania zamkniętych naczyń

jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Jeśli którykolwiek z powyższych objawów występuje u pacjenta, należy poinformować lekarza i nie

przyjmować leku Dicloratio retard 100 do czasu, aż lekarz stwierdzi, że ten lek jest odpowiedni dla

pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olfen UNO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy poinformować lekarza jeśli:

jeśli pacjentka jest w 1 i 2 trymestrze ciąży

jeśli pacjentka karmi piersią

jeśli w trakcie stosowania leku Dicloratio retard 100 wystąpią jakiekolwiek nietypowe dolegliwości

w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), lek należy

niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem.

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie, owrzodzenia lub

zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna)

jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze oznaki wysypki, zmiany na błonach śluzowych lub inne objawy

reakcji alergicznej lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem (stosowanie diklofenaku może

w bardzo rzadkich przypadkach, zwłaszcza na początku leczenia, wywołać groźne dla życia reakcje

skórne (jak np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona z rozległą wysypką, wysoką

gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie

skóry i błon śluzowych, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym).

jeśli u pacjenta stwierdzono astmę, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej

nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenia

dróg oddechowych. Ostrzeżenie dotyczy również pacjentów uczulonych na inne substancje (np. u

których występują reakcje skórne, świąd lub pokrzywka). Lek należy stosować ze szczególną

ostrożnością (najlepiej pod nadzorem medycznym).

jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie porfirii wątrobowej

jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie tocznia rumieniowatego układowego (SLE), jak również

mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz).

jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca

jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek

jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby

jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

jeśli pacjent pali tytoń

jeśli pacjent choruje na cukrzycę

jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie

cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów.

Nie należy jednocześnie stosować leku Dicloratio retard 100 z innymi ogólno działającymi

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Tak jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), także po podaniu

diklofenaku, rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i

rzekomoanafilaktyczne, nawet wtedy, gdy produkt leczniczy nie był wcześniej stosowany

Lek może maskować objawy zakażenia (np. bóle głowy, zwiększona temperatura ciała) i utrudniać

prawidłową diagnozę. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Stosowanie takich leków, jak Dicloratio retard 100, może być związane z niewielkim zwiększeniem

ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych

dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu)

należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i

nie dłużej niż to konieczne.

Dzieci i młodzież

Leku Dicloratio retard 100 nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

LekDicloratio retard 100 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta ostatnio lekach, również tych,

które są wydawane bez recepty.

Lit, digoksyna, fenytoina. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę,

fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi.

Leki moczopędne i leki zmniejszające ciśnienie krwi. Podobnie jak w przypadku innych NLPZ

jednoczesne stosowanie diklofenaku z lekami moczopędnymi lub lekami zmniejszającymi ciśnienie

tętnicze krwi (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny

(ACE) może spowodować zmniejszenie ich działania przeciwnadciśnieniowego.

Z tego względu należy ostrożnie stosować diklofenak jednocześnie z lekami moczopędnymi lub

zmniejszającymi ciśnienie tętnicze. U pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, należy regularnie

kontrolować ciśnienie tętnicze. Z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działania nefrotoksycznego,

pacjentów należy odpowiednio nawadniać i okresowo kontrolować czynność nerek, po rozpoczęciu

leczenia oraz podczas leczenia skojarzonego, szczególnie po zastosowaniu leków moczopędnych i

inhibitorów konwertazy angiotensyny. Podczas jednoczesnego stosowania diklofenaku i leków

moczopędnych oszczędzających potas może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy, dlatego

należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.).

Inhibitory konwertazy angiotensyny. Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy

angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności

nerek.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w tym inhibitory COX-2i kortykosteroidy. Jednoczesne

stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych lub

glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu

pokarmowego.

Metotreksat. Zaleca się ostrożność podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

w czasie krótszym niż 24 godziny, przed lub po leczeniu metotreksatem, ponieważ może wystąpić

zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi i może wystąpić zwiększenie działania toksycznego tej

substancji.

Probenecyd, sulfinpyrazon. Stosowanie leków zawierających probenecyd lub sulfinpyrazon może

powodować opóźnienie wydalania diklofenaku.

Leki przeciwzakrzepowe i przeciwagregacyjne. Jak dotąd badania kliniczne nie wykazały interakcji

między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i

leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku. Dlatego w celu zachowania bezpieczeństwa, w

trakcie jednoczesnej terapii należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jednoczesne stosowanie NLPZ o działaniu

ogólnym, w tym diklofenaku i leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny

może zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i

środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Cyklosporyna. Diklofenak może nasilać działanie nefrotoksyczne cyklosporyny.

Leki przeciwcukrzycowe. Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu

diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy

kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.

Leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów. Odnotowano pojedyncze przypadki wystąpienia drgawek,

które mogły być spowodowane jednoczesnym stosowaniem chinolonów i leków z grupy niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Kolestypol i cholestyramina

Leki te indukują wydłużenie lub zmniejszenie wchłaniania diklofenaku. Dlatego zaleca się

przyjmowanie diklofenaku co najmniej godzinę przed lub 4-6 godzin po przyjęciu

kolestypolu/cholestyraminy.

Silne inhibitory CYP2C9:

Zaleca się zachowanie ostrożności przy przepisywaniu diklofenaku z silnymi inhibitorami CYP2C9

(takimi jak sulfinpyrazon i worikonazol), ze względu na możliwość znacznego zwiększenia stężenia i

ekspozycji na diklofenak w wyniku hamowania metabolizmu diklofenaku.

Mifepryston. Niesteroidowe leki przeciwzapalne nie powinny być podawane przez 8 do12 dni po

zaprzestaniu podawania mifeprystonu ponieważ mogą zmniejszać działanie mifeprystonu.

Kwas acetylosalicylowy. Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie

diklofenaku we krwi i zmniejsza jego działanie.

Żywiczan diklofenaku

Ponieważ

żywiczan

jest

podstawowym

wymieniaczem

jonów,

należy

uwzględnić

hamowanie

wchłaniania innych leków podawanych doustnie.

Lek Dicloratio retard 100 z jedzeniem i piciem

Lek należy połykać w całości, bez rozgryzania, w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

U pacjentów z podrażnieniem żołądka zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży, podczas pierwszych dwóch trymestrów, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie należy

stosować leku Dicloratio retard 100. W przypadku stosowania diklofenaku u kobiet planujących zajść w

ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy zastosować możliwie jak najmniejszą dawkę i

jak najkrótszy okres leczenia.

Stosowanie w trzecim trymestrze jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Z tego względu

diklofenak nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią w celu uniknięcia wystąpienia

działań niepożądanych u dziecka.

Płodność

Diklofenak może powodować trudności w zajściu w ciążę. Należy poprosić lekarza o poradę w

przypadku planowania ciąży, zajścia w ciążę lub problemów z zajściem w ciążę podczas stosowania

diklofenaku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Pacjenci, stosujący produkt leczniczy Dicloratio retard 100, u których występują zaburzenia widzenia,

zaburzenia równowagi senność, zawroty głowy, zawroty głowy typu błędnikowego, uczucie zmęczenia

lub inne zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego powinni zaprzestać kierowania

pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych oraz powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dicloratio retard 100

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną

nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-

galaktozy.

3.

Jak stosować lek dicloratio retard 100

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek i okresu leczenia.

Ogólnym zaleceniem jest dostosowanie przez lekarza dawki indywidualnie dla każdego pacjenta

i stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu na dobę, co odpowiada 100 mg diklofenaku sodowego.

Dzieci i młodzież

Ze względu na wielkość dawki, lek Dicloratio retard 100, nie jest zalecany do stosowania u dzieci

i młodzieży.

Sposób i długość okresu stosowania

Lek należy połykać w całości, bez rozgryzania, w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu. U

pacjentów z podrażnieniem żołądka zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłków.

Lekarz decyduje o długości okresu leczenia. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów może być

konieczne stosowanie produktu leczniczego długotrwale.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dicloratio retard 100

Przedawkowanie leku Dicloratio retard 100 nie daje charakterystycznych objawów.

Objawy przedawkowania dotyczą zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego (zawroty i bóle

głowy, utrata świadomości, szumy uszne, drgawki) oraz przewodu pokarmowego (nudności, wymioty,

bóle brzucha, krwotok z przewodu pokarmowego, biegunkę). W przypadku znacznego zatrucia może

nastąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Brak swoistego antidotum. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Dicloratio retard 100

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Dicloratio retard 100

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości zwiazanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Dicloratio retard 100 i powiadomić o tym

lekarza jeśli wystąpią:

Łagodne skurcze i tkliwość brzucha pojawiające się w krótkim czasie od rozpoczęcia leczenia

preparatem Dicloratio retard 100, a następnie krwawienie z odbytu lub krwawa biegunka

pojawiająca się zwykle w ciągu 24 godzin od wystąpienia bólu brzucha (objawy

niedokrwiennego zapalenia jelita grubego) (częstość nie znana, nie może być określona na

podstawie dostępnych danych).

W czasie stosowania leku Dicloratio retard 100 wystąpiły niżej podane działania niepożądane z

następującą częstością:

Bardzo często: 1 na 10 pacjentów; często: 1 do 10 na 100 pacjentów; niezbyt często: 1 do 10 na 1000

pacjentów; rzadko 1 do 10 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przedstawione poniżej działania niepożądane obejmują działania niepożądane odnotowane w przypadku

leku Dicloratio retard 100 jak również obserwowane podczas stosowania innych postaci diklofenaku,

stosowanych krótko- lub długotrwale.

Często: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia,

brak łaknienia, jadłowstręt, zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka,.

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym gwałtowne

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs), senność, zaburzenia czucia, astma (w tym duszność),

zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, skurcze brzuszne, krwawe

wymioty, krwawe biegunki, smołowate stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z

krwawieniem lub perforacją lub bez nich) zapalenie odbytnicy, zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia

czynności wątroby, pokrzywka, obrzęk.

Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby

leukocytów we krwi obwodowej), anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza

(niedobór krwinek białych- granulocytów obojętnochłonnych), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk

twarzy, języka, obrzęk wewnątrzkrtaniowy ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność), dezorientacja,

depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia pamięci,

niepokój, uczucie zmęczenia, podniecenie, irytacja, stany lękowe, parestezje, drgawki, lęk, drżenie,

jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaburzenia widzenia,

niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, ból w klatce

piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń,

obniżenie ciśnienia krwi aż do zagrażającego życiu wstrząsu, zapalenie płuc, zapalenie okrężnicy (także

krwotoczne oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej), zapalenie

języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki, zaostrzenie guzów

krwawniczych, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby, wysypka

pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości

na światło, plamica, plamica alergiczna(choroba Schönleina i Henocha), świąd, ostra niewydolność

nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek

nerkowych.

Przyjmowanie takich leków, jak Dicloratio retard 100 w dużych dawkach (150 mg na dobę ) przez

dłuższy czas może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy natychmiast

przerwać stosowanie leku Dicloratio retard 100 i powiadomić o tym lekarza:

dyskomfort w żołądku, zgaga lub ból w górnej części brzucha

krwawe wymioty, krew w stolcu, krew w moczu

problemy skórne takie jak wysypka lub świąd

sapanie lub skrócenie oddechu

zażółcenie skóry lub białkówek oczu

utrzymujący się ból gardła lub wysoka temperatura ciała

obrzęk twarzy, stóp lub nóg

ciężka migrena

ból w klatce piersiowej połączony z kaszlem

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWYWAĆ LEK DICLORATIO RETARD 100

Lek należy przechowywać w miejscu ni niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

(EXP ) lub „EXP” oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii na opakowaniu znajduje się po „Nr serii (Lot)” lub „Lot“.Leków nie należy wyrzucać do

kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których

się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dicloratio retard 100

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, celuloza

mikrokrystaliczna RC 581, trimirystynian glicerolu. Otoczka peletki: Eudragit RS 30D, trietylu

cytrynian, krzemionka koloidalna uwodniona, tytanu dwutlenek E 171. Kapsułka: żelatyna, żelaza

tlenek czerwony E 172, żelaza tlenek żółty E 172, tytanu dwutlenek E 171.

Jak wygląda lek Dicloratio retard 100 i co zawiera opakowanie

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg.

Kapsułka: część górna pomarańczowa, matowa z nadrukiem „Diclo. ret.”, część dolna bezbarwna,

przeźroczysta z nadrukiem „Diclo.ret.”.

Zawartość kapsułki: peletki białe do jasnożółtych.

Opakowanie

Blistry Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

20, 50, 100 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy

Wytwórca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: