Diclofenac Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diclofenac Teva 10 mg/g (1%) żel
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g (1%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diclofenac Teva 10 mg/g (1%) żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990413911, OTC; 1 tuba 100 g, 5909990413928, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04139
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diclofenac Teva, 1% (10 mg/g), żel

Diclofenacum natricum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Dicloratio gel ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Diclofenac Teva i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclofenac Teva

Jak stosować lek Diclofenac Teva

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diclofenac Teva

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK DICLOFENAC TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Diclofenac Teva jest bezbarwnym żelem przeznaczonym do stosowania na skórę. Żelu nie należy

wcierać lecz poczekać na jego wchłonięcie. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy

leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe

podłoże Diclofenac Teva wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Diclofenac Teva jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek

skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)

bólu pleców

ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć

tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)

ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DICLOFENAC TEVA

Kiedy nie stosować leku Diclofenac Teva

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub którykolwiek z

pozostałych składników leku Diclofenac Teva

jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka,

trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas

acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni

jeśli pacjentka jest w 3 trymetrze ciąży

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diclofenac Teva

żelu nie stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski,

unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i

skontaktować się z lekarzem,

żelu nie należy połykać,

należy unikać kontaktu żelu z błonami śluzowymi (np. jama ustna).

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w

przypadku stosowania leku Diclofenac Teva na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania

długotrwałego. Ostrożnie stosować u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub)

dwunastnicy, ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, szczególnie w razie konieczności

długotrwałego stosowania.

Należy przerwać leczenie, jeśli po zastosowaniu produktu następuje rozwój wysypki na

skórze.

Nie zaleca się stosowania leku pod opatrunkami okluzyjnymi.

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania produktu bez konsultacji z

lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwerężeń i reumatyzmu

tkanki miękkiej.

U osób dorosłych (powyżej 18 lat) w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów

bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu przez dłużej niż 21 dni.

Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub

z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Stosowanie u dzieci (poniżej 14 lat)

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u

dzieci i młodzieży poniżej 14 lat (patrz także punkt. 4.3 Przeciwwskazania)

Stosowanie u dzieci i młodzieży (powyżej 14 lat)

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7

dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z

lekarzem.

Stosowanie leku Diclofenac Teva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Diclofenac Teva podczas karmienia piersią. W przypadku uzasadnionej

konieczności zastosowania, w okresie laktacji, nie należy stosować leku na piersi lub duże

powierzchnie skóry, lub długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK DICLOFENAC TEVA

Diclofenac Teva należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę, na bolące miejsca

nałożyć cienką warstwę żelu, pozostawić do wchłonięcia. Nie należy wcierać.

W celu lepszego wchłaniania substancji czynnej, w leku zastosowano hydroksypropylocelulozę, która

podczas wysychania pozostawia cienką powłokę na skórze.

Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku

Diclofenac Teva (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są

wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm

do 800 cm

. Po zastosowaniu należy

umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwyrężeń i reumatyzmu tkanki

miękkiej lub przez 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów, o ile lekarz nie zaleci

inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z

lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diclofenac Teva

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie użycia nadmiernej ilości leku Diclofenac

Teva, lub przypadkowego połknięcia.

Pominięcie zastosowania leku Diclofenac Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Diclofenac Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami

uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub

zgłosić się do najbliższego szpitala:

Wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić u 1 do 10

osób na 10 000.

Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma). Wymienione objawy

mogą wystąpić u mniej niż u 1 osoby na 10 000.

Obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani. Wymienione objawy mogą wystąpić u mniej niż u 1

osoby na 10 000.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Diclofenac Teva są

zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów

należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę:

Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry są często obserwowane po

zastosowaniu leku. Wymienione objawy mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100.

Bardzo rzadko może wystąpić zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami

nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami. Wymienione

objawy mogą wystąpić u 1 osoby na 10 000.

Po miejscowym stosowaniu diklofenaku wchłanianie ogólnoustrojowe jest bardzo niskie, w

porównaniu ze stężeniem substancji czynnej w osoczu po podaniu doustnym. Prawdopodobieństwo

układowych działań niepożądanych (takich jak np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia

czynności wątroby lub nerek, skurcz oskrzeli) jest więc bardzo małe po zastosowaniu miejscowym w

porównaniu z częstością występowania działań niepożądanych związanych z doustnym

zastosowaniem diklofenaku. Niemniej jednak, jeśli diklofenak stosowany jest na dużą powierzchnię

skóry i długotrwale, mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DICLOFENAC TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Diclofenac Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Diclofenac Teva

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy

Inne składniki leku to adipinian diizopropylu, hydroksypropyloceluloza, kwas mlekowy, sodu

pirosiarczyn, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego oraz substancje pomocnicze

Jak wygląda lek Diclofenac Teva i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w tubach po 40 g i 100 g.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Wytwórca:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2019

Diotop 75 mg / 20 mg modified-release capsules, hard and associated names

Diotop 75 mg / 20 mg modified-release capsules, hard and associated names

Diotop 75 mg / 20 mg modified-release capsules, hard and associated names (Active substance: diclofenac/omeprazole) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)845 of Fri, 01 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1474

Europe -DG Health and Food Safety

21-1-2019

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names (Active substance: Diclofenac sodium) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)589 of Mon, 21 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1467

Europe -DG Health and Food Safety