Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej roztwór do dializy otrzewnowej
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do dializy otrzewnowej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej roztwór do dializy otrzewnowej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 250 ml, 5909991300517, Lz; 1 op. 500 ml, 5909991300524, Lz; 1 op. 750 ml, 5909991300531, Lz; 1 op. 1000 ml, 5909991300548, Lz; 1 op. 1500 ml, 5909991300555, Lz; 1 op. 2000 ml, 5909991300562, Lz; 1 op. 2500 ml, 5909991300579, Lz; 1 op. 3000 ml, 5909991300586, Lz; 1 op. 5000 ml, 5909991300593, Lz; 2 op. 5000 ml, 5909990857692, Lz; 3 op. 3000 ml, 5909990857685, Lz; 4 op. 2500 ml, 5909990857678, Lz; 4 op. 3000 ml, 5909990905331, Lz; 4 op. 5000 ml, 5909990905348, Lz; 5 op. 2000 ml, 5909990857661, Lz; 6 op. 1500 ml, 5909990857654, Lz; 6 op. 2000 ml, 5909990905300, Lz; 8 op. 2000 ml, 5909990905324, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 13005
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

DIANEAL PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml

DIANEAL PD4 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 22,7 mg/ml

DIANEAL PD4 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6 mg/ml

Roztwory do dializy otrzewnowej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest DIANEAL PD4 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD4

Jak stosować DIANEAL PD4

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać DIANEAL PD4

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest DIANEAL PD4 i w jakim celu się go stosuje

DIANEAL PD4 jest to roztwór do dializy otrzewnowej.

Usuwa wodę i zbędne produkty przemiany materii z krwi. Koryguje także nieprawidłowe

stężenia różnych składników krwi. DIANEAL PD4 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%,

2,27% lub 3,86%). Im wyższe stężenie glukozy w roztworze, tym większa ilość wody może

być usunięta z krwi.

DIANEAL PD4 stosuje się w następujących przypadkach:

przejściowej lub trwałej niewydolności nerek;

znacznego zatrzymania wody w organizmie;

poważnych zaburzeń kwasowości lub zasadowości i zawartości soli we krwi;

pewnych rodzajów zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować innych metod leczenia.

DIANEAL PD4 jest szczególnie wskazany do utrzymywania prawidłowych stężeń wapnia i

fosforanów u pacjentów przyjmujących preparaty wiążące fosforany, zawierające wapń lub

magnez.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD4

Kiedy nie wolno stosować leku DIANEAL PD4

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt dużo kwasu we krwi)

przed pierwszym zastosowaniem roztworu.

Jeśli pacjent ma nieprawidłowość ściany brzucha lub jamy brzusznej, czego nie można

usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie, niepoddające się korekcie, które zwiększa

ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej.

Jeśli pacjent ma udokumentowaną utratę funkcji otrzewnej na skutek rozległych zrostów

otrzewnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania DIANEAL PD4 należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność:

jeśli pacjent ma poważne nieprawidłowości ściany brzucha lub jamy brzusznej. Na

przykład, jeśli pacjent ma przepuklinę lub stan zapalny jelit.

jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty;

jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania;

jeśli u pacjenta występuje ból brzucha, podwyższona temperatura ciała lub stwierdza się

zmętnienie lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia otrzewnej

lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym

sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu i okazać go

zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny

zdecyduje o konieczności przerwania leczenia lub rozpoczęcia leczenia korygującego. Na

przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne badania, aby jak najlepiej

dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju zakażenia, lekarz może zalecić

przyjmowanie antybiotyku, który skutecznie zwalcza wiele różnych bakterii. Jest to

antybiotyk o szerokim spektrum działania.

jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej kwasicy mleczanowej

(zbyt dużo kwasu we krwi). Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej może wystąpić z

powodu:

znacznego niedociśnienia krwi lub sepsy, które mogą być związane z ostrą

niewydolnością nerek;

wrodzonych chorób metabolicznych;

przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);

przyjmowania

leków

stosowanych

leczeniu

HIV,

zwłaszcza

leków

nazywanych NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).

pacjentów

cukrzycą

stosujących

roztwór

dializy

należy

systematycznie

sprawdzać dawki leków regulujących stężenie glukozy we krwi (np. insuliny). Dawka

leków

przeciwcukrzycowych

może

wymagać

dostosowania,

zwłaszcza

początku

leczenia dializą otrzewnową lub w przypadku zmiany w leczeniu dializą otrzewnową.

u pacjentów z alergią na kukurydzę. Należy natychmiast przerwać infuzję i zdrenować

roztwór z jamy otrzewnej.

pacjent - o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić pisemny

bilans płynów oraz masy ciała. Lekarz powinien systematycznie sprawdzać parametry

krwi, szczególnie stężenia:

soli (np. wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów);

hormonu przytarczyc – odpowiedzialnego za utrzymanie

stężenia wapnia w

organizmie;

lipidów we krwi.

jeśli u pacjenta występuje zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie wapnia we krwi. Ten

roztwór może wpływać na zmiany stężenia wapnia.

należy

stosować

większej

objętości

roztworu

niż

zalecił

lekarz.

Objawy

przewodnienia obejmują rozdęcie brzucha, uczucie pełności i duszność.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt

niskich wartości, lekarz może zlecić przyjmowanie chlorku potasu w celu uzupełnienia

niedoboru.

Schorzenie zwane otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) jest znanym, choć rzadkim

powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć świadomość

możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

zapalenie w obrębie brzucha;

zgrubienie ścian jelit, któremu może towarzyszyć ból brzucha, rozdęcie brzucha

lub wymioty. EPS może prowadzić do zgonu.

DIANEAL PD4 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest

to spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie

niektórych leków.

Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe, znane jako glikozydy

nasercowe (np. digoksynę). U pacjenta:

może być potrzebne uzupełnienie potasu i wapnia;

może wystąpić zaburzenie rytmu serca (arytmia);

podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie

kontrolowane będzie stężenie potasu, wapnia i magnezu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz

zadecyduje czy leczenie jest w takim przypadku odpowiednie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, nieostre widzenie lub zawroty głowy. Nie

należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli

odczuwa się takie objawy.

3.

Jak stosować DIANEAL PD4

DIANEAL PD4 jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w

jamie brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca

organy wewnętrzne, takie jak jelita i wątroba.

Ten roztwór nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego,

specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować

się z lekarzem.

Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się

powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować bóle brzucha i (lub) zapalenie otrzewnej.

Jeśli worek jest uszkodzony, musi być wyrzucony.

W jakich dawkach i jak często stosować lek

Lekarz zaleci odpowiednie stężenie glukozy i ilość worków do codziennego zastosowania.

Przerwanie stosowania leku DIANEAL PD4

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może mieć

skutki zagrażające życiu.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem:

Należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć specjalnie

zaprojektowanej płytki grzewczej. Nie wolno zanurzać worka w wodzie. Nie wolno

używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania roztworu.

Należy zdjąć worek zewnętrzny i zastosować roztwór niezwłocznie.

Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór nie jest

przezroczysty.

Każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie

niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Podczas podawania roztworu należy stosować postępowanie pozwalające zachować jałowość,

zgodnie z przeszkoleniem.

Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami

Należy zawsze sprawdzić zgodność leków dodawanych do DIANEAL PD4.

Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, które

mają być dodawane bezpośrednio do worka DIANEAL PD4. W takim przypadku należy

dodać lek poprzez miejsce przeznaczone do tego celu na dole worka. Po dodaniu leku należy

niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z

lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości worków DIANEAL PD4 w ciągu 24 godzin

Jeśli podane zostanie zbyt dużo roztworu DIANEAL PD4 może wystąpić:

rozdęcie brzucha;

uczucie pełności i (lub)

duszność.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób

postępowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić

się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast

powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

ciśnienie krwi wyższe niż zwykle (nadciśnienie);

opuchnięte

kostki

nogi,

obrzęk

powiek,

duszność

ból

klatce

piersiowej

(hiperwolemia);

poważna choroba, której towarzyszy powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i

genitaliach (zespół Stevensa-Johnsona);

ból brzucha;

gorączka;

zapalenie otrzewnej.

Są to poważne objawy niepożądane, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub zwrócić się do ośrodka

prowadzącego leczenie dializą otrzewnową.

Działania niepożądane, które zostały zgłoszone (występujące u nieznanej liczby pacjentów

leczonych lekiem DIANEAL PD4):

zmiany w wynikach badań krwi:

spadek stężenia potasu (hipokaliemia), który może powodować osłabienie mięśni,

drżenia mięśniowe lub zaburzenia rytmu serca;

spadek

stężenia

sodu

(hiponatremia),

który

może

powodować

zmęczenie,

śpiączkę, splątanie lub nudności;

spadek stężenia chlorków (hipochloremia), który może powodować zmęczenie,

śpiączkę, splątanie lub nudności;

ból w miejscu wlewu;

nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, odwodnienie (pragnienie, suchość w ustach);

spadek objętości krwi (hipowolemia);

obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie);

skurcze mięśni, bóle mięśni i kości;

zatrzymanie płynów (obrzęki);

rozdęcie lub dyskomfort w obrębie brzucha;

omdlenia;

zaburzenia skóry, takie jak pokrzywka, wysypki i swędzenie;

duszność.

Inne działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej

(występujące u nieznanej liczby pacjentów leczonych lekiem DIANEAL PD4):

zakażenie wokół miejsca ujścia cewnika, niedrożność cewnika.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć

o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać DIANEAL PD4

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Zużyć natychmiast, wyrzucić wszelkie niewykorzystane pozostałości.

Nie używać tego leku, po upływie terminu ważności, który jest podany na tekturowym

pudełku i na worku za napisem „Termin ważn.” i symbolem

. Termin ważności odnosi

się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

DIANEAL PD4 należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera DIANEAL PD4

DIANEAL PD4 dostępny jest jako roztwór zawierający 3 różne stężenia glukozy.

Skład roztworów jest następujący:

DIANEAL PD4

1,36%

2,27%

3,86%

Glukoza jednowodna, co

odpowiada glukozie bezwodnej

13,6

22,7

38,6

Sodu chlorek

5,38

5,38

5,38

Wapnia chlorek dwuwodny

0,184

0,184

0,184

Magnezu chlorek sześciowodny

0,051

0,051

0,051

Sodu mleczan

4,48

4,48

4,48

mmol/l

Sód

Wapń

1,25

1,25

1,25

Magnez

0,25

0,25

0,25

Mleczany

Chlorki

Pozostałym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda DIANEAL PD4 i co zawiera opakowanie

DIANEAL PD4 pakowany jest w plastikowe worki o różnej pojemności.

Roztwór w workach jest przezroczysty i bezbarwny.

Każdy worek jest pakowany w worek zewnętrzny i dostarczany w pudełkach kartonowych.

Objętość

Rodzaj opakowania

1,5 l

Worki pojedyncze i podwójne

2,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

2,5 l

Worki pojedyncze i podwójne

3,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

5,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

podmiotu

odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca i miejsce wytwarzania

Baxter Healthcare SA

Moneen Road

Castlebar - County Mayo

Irlandia

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way

Thetford, Norfolk, IP24 3SE

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2018

Baxter i Dianeal są znakami towarowymi Baxter International Inc.