Diabrezide

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diabrezide 80 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 80 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diabrezide 80 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 40 tabl., 5909990359912, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03599
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DIABREZIDE, 80 mg, tabletki

(Gliclazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Diabrezide i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Diabrezide

Jak przyjmować lek Diabrezide

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diabrezide

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Diabrezide i w jakim celu się go stosuje

Diabrezide jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, zmniejszającym stężenie cukru we krwi.

Zawiera substancję czynną gliklazyd, która należy do grupy pochodnych sulfonylomocznika.

Wskazania do stosowania:

Leczenie cukrzycy typu 2 (niewymagającej leczenia insuliną) u osób dorosłych,

gdy przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają

do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diabrezide

Kiedy nie przyjmować leku Diabrezide

Jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent ma cukrzycę typu 1 (cukrzyca insulinozależna).

Jeśli pacjent ma stan przedśpiączkowy lub śpiączkę cukrzycową.

Jeśli pacjent ma kwasicę ketonową (cukrzycową) – nagromadzenie we krwi nadmiernych ilości

kwaśnych substancji.

Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby (w tych przypadkach zaleca się

zastosowanie insuliny).

Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, patrz punkt:

Lek Diabrezide a inne leki).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt: Ciąża, karmienie piersią i wpływ na

płodność).

U dzieci z powodu braku danych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diabrezide należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aby osiągnąć właściwe stężenie cukru we krwi, należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących

leczenia. Oznacza to, że oprócz regularnego zażywania tabletek, należy przestrzegać diety,

wykonywać ćwiczenia fizyczne, a gdy jest to konieczne, zmniejszyć masę ciała.

Podczas leczenia tym lekiem konieczne jest regularne oznaczanie stężenia cukru we krwi

(i ewentualnie w moczu) oraz oznaczanie glikozylowanej hemoglobiny (HbA1c).

Ryzyko zbyt niskiego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może zwiększyć się podczas pierwszych

tygodni leczenia. Z tego względu konieczna jest szczególnie dokładna kontrola lekarska.

Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić, jeśli:

pacjent jada nieregularnie lub pomija posiłki;

pacjent pości;

pacjent jest niedożywiony;

pacjent zmienia dietę;

występują długotrwałe nudności i wymioty;

pacjent zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie węglowodanów nie jest wystarczające;

pacjent pije alkohol;

pacjent przyjmuje za duże dawki leku Diabrezide;

u pacjenta występują szczególne zaburzenia hormonalne (zaburzenia czynności tarczycy,

przysadki mózgowej lub kory nadnerczy);

czynność nerek lub wątroby jest poważnie osłabiona;

pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cukru we krwi.

Jeśli pacjent ma małe stężenie cukru we krwi, mogą wystąpić następujące objawy:

ból głowy, silny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój,

agresywność, osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i czas reakcji, depresja, uczucie splątania

i dezorientacja (zaburzenia orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby), zaburzenia mowy

i widzenia, drżenie, otępienie (obniżenie sprawności umysłowej), zaburzenia czucia, zawroty głowy,

znaczne osłabienie.

Mogą także wystąpić inne objawy: pocenie się, wilgotna skóra, lęk, szybkie lub nieregularne bicie

serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować (dławica

piersiowa).

Jeśli stężenie cukru we krwi dalej się zmniejsza, może wystąpić znaczne splątanie (majaczenie),

drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech, wolne bicie serca, pacjent może stracić przytomność.

W większości przypadków objawy małego stężenia cukru we krwi znikają bardzo szybko, gdy pacjent

spożyje trochę cukru, np. tabletki z glukozą, kostki cukru, wypije słodki sok, osłodzoną herbatę.

Z tego względu należy zawsze nosić przy sobie produkty zawierające cukier. Należy pamiętać,

że sztuczne słodziki nie są skuteczne.

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli spożycie cukru nie pomaga lub

jeśli objawy powracają.

Niektóre stresujące sytuacje (np. uraz, operacja chirurgiczna, gorączka, zakażenie, itp.) mogą mieć

wpływ na stężenie cukru we krwi. W takich przypadkach lekarz może zalecić insulinę.

Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia) może wystąpić, gdy lek Diabrezide nie zmniejszył

jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosował się do planu leczenia

zaleconego przez lekarza lub w szczególnych stresujących sytuacjach wymienionych powyżej.

Objawy podwyższonego stężenia cukru we krwi to:

pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry

i zmniejszona aktywność. Jeśli wystąpią takie objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Nie należy przyjmować leku Diabrezide, jeśli pacjent ma rzadko występującą dziedziczną

nietolerancję niektórych cukrów (galaktozy), niedobór laktazy (typu Lappa) lub zespół złego

wchłaniania glukozy-galaktozy).

Lek Diabrezide a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi leku może być nasilone, a objawy małego stężenia

cukru we krwi mogą wystąpić, kiedy jest przyjmowany którykolwiek z następujących leków:

inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe,

jak np. akarboza, biguanidy lub insulina);

leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub niewydolności serca     

(beta-adrenolityki, inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, enalapryl);

leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol);

leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (leki blokujące receptory H

leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO);

niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ (stosowne w celu łagodzenia bólu, np. ibuprofen);

fenylbutazon (lek o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym, stosowany w leczeniu

m.in. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i reumatoidalnego zapalenia stawów);

sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie);

leki zawierające alkohol.

Następujące leki mogą osłabiać działanie leku Diabrezide i powodować zwiększone stężenie cukru

we krwi:

leki stosowane w leczeniu chorób piersi, ciężkich krwawień miesiączkowych i endometriozy

(np. danazol);

chloropromazyna (lek psychotropowy stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii);

glikokortykosteroidy (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej);

rytodryna, salbutamol, terbutalina (leki podawane dożylnie w leczeniu astmy lub podczas porodu).

Lek Diabrezide może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) – lekarz może

podjąć decyzję o zmianie leku przeciwzakrzepowego.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy zażywa którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien

zapytać o to lekarza lub farmaceutę.

Diabrezide z jedzeniem i piciem

Lek Diabrezide można przyjmować z jedzeniem i napojami bezalkoholowymi.

Nie zaleca się picia alkoholu, ponieważ jego działanie może zmienić stężenie cukru we krwi

w nieprzewidywalny sposób.

Osoby leczone tym lekiem powinny przestrzegać zaleconej diety.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Diabrezide w czasie ciąży.

Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, powinna o tym poinformować lekarza, który

może zalecić odpowiednie leczenie.

Nie wolno stosować leku Diabrezide podczas karmienia piersią. Nie wiadomo, czy lek przenika

do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli stężenie glukozy we krwi jest za małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia), lub jeśli

wystąpią zaburzenia widzenia jako wynik nieprawidłowego stężenia cukru we krwi, zdolność

koncentracji albo szybkość reakcji może się zmniejszyć. Może to być niebezpieczne podczas

prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Należy omówić z lekarzem zalecenia umożliwiające uniknięcie wystąpienia zbyt małego stężenia

cukru we krwi podczas kierowania pojazdem.

Lek Diabrezide zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Diabrezide

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dawkę ustala lekarz, w zależności od stężenia cukru we krwi i w moczu.

Wszelkie zmiany związane z czynnikami zewnętrznymi (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu

życia, stres) lub poprawa kontroli stężenia cukru we krwi, mogą wymagać zmiany dawek gliklazydu.

Dorośli:

zwykle dawka początkowa wynosi pół do 1 tabletki na dobę (40 do 80 mg) przed śniadaniem.

Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę (320 mg dobę).

Dawka podtrzymująca wynosi zwykle od 1 do 2 tabletek (80 do 160 mg) w dwóch dawkach

podzielonych (przyjmowanych przed śniadaniem i przed kolacją).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

zwykle dawka początkowa wynosi pół tabletki (40 mg) przed śniadaniem.

W porozumieniu z lekarzem dawkę można zwiększać o 40 mg (pół tabletki) co 7 do 14 dni.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą. Lek należy zażywać najlepiej 30 minut

przed posiłkiem.

Zawsze należy zjeść posiłek po przyjęciu leku Diabrezide.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Stosowanie u dzieci

Leku Diabrezide nie należy stosować u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diabrezide

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub udać się do najbliższego szpitala.

Przedawkowanie leku może wywołać hipoglikemię (małe stężenie cukru we krwi) – patrz punkt 2:

Ostrzeżenia i środki ostrożności.

W takich sytuacjach może pomóc zjedzenie cukru (4 do 6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju,

a następnie zjedzenie przekąski lub posiłku. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast

wezwać pogotowie ratunkowe i poinformować lekarza. Tak samo należy postąpić, jeśli ktoś,

np. dziecko, przyjął ten lek przypadkowo. Nieprzytomnym pacjentom nie wolno podawać jedzenia

ani napojów. Konieczne jest, aby w otoczeniu pacjenta znajdowała się poinformowana osoba, która

w razie nagłego wypadku może wezwać pomoc. Należy upewnić się, czy jest taka osoba.

Pominięcie przyjęcia leku Diabrezide

Ważne jest, aby lek przyjmować codziennie, ponieważ stosowany regularnie daje najlepsze efekty.

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się

pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć

w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Diabrezide

Leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie. Należy porozumieć się z lekarzem przed

przerwaniem stosowania tego leku.

Przerwanie leczenia może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

- nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipoglikemia (objawy małego stężenia cukru we krwi

opisano w punkcie 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności). Jeśli objawy hipoglikemii pozostaną bez

leczenia, mogą przejść w senność, utratę przytomności lub śpiączkę. Jeśli stężenie cukru we krwi

jest zmniejszone znacznie lub długotrwale, nawet jeśli objawy opanowano przez podanie cukru,

należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza (występują często).

Zaburzenia żądka i jelit: ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka oraz

zaparcia. Objawy te można zmniejszyć stosując lek Diabrezide przed posiłkiem, zgodnie z

zaleceniem (występują niezbyt często).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AspAT,

AlAT, fosfatazy zasadowej) lub żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu). W razie wystąpienia objawów

żółtaczki, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy zazwyczaj ustępują

po odstawieniu leku. Lekarz zadecyduje, czy przerwać leczenie (występują rzadko).

Zaburzenia oka: przemijające zaburzenia widzenia (zwłaszcza na początku leczenia)

spowodowane zmianami stężenia cukru we krwi (występują rzadko).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze), świąd

i pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze). Mogą wystąpić także ciężkie reakcje

skórne, jak rumień (miejscowe zaczerwienienie skóry), wykwity plamkowo-grudkowe, odczyny

pęcherzowe (występują rzadko). Może także wystąpić obrzęk naczynioruchowy (tj. gwałtowne

opuchnięcie tkanek m.in.: powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła co może powodować

zaburzenia w oddychaniu). Wysypka może prowadzić do powstawania rozległych pęcherzy i

łuszczenia się skóry.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

z

mniejszenie liczby krwinek we krwi (np. płytek krwi,

czerwonych i białych krwinek), które może spowodować bladość, przedłużone krwawienie,

siniaki, bóle gardła i gorączkę. Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia (występują

rzadko).

W przypadku stosowania pochodnych sulfonylomocznika opisywano inne objawy niepożądane takie,

jak: niedokrwistość, agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną, pancytopenię (znaczne

zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i białych), alergiczne zapalenie ściany naczyń, uszkodzenie

wątroby (np. żółtaczka) oraz zapalenie wątroby. Objawy te w większości przypadków ustąpiły

po odstawieniu pochodnych sulfonylomocznika. W pojedynczych przypadkach prowadziły

one do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49

21 309, e-mail: ndl

@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Diabrezide

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diabrezide

- Substancją czynną leku jest gliklazyd.

1 tabletka zawiera 80 mg gliklazydu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon,

karboksymetyloskrobia sodowa,

magnezu stearynian oraz laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Diabrezide i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, okrągłych tabletek z rowkiem dzielącym. Linia podziału ułatwia podział

tabletki na równe dawki.

Tabletki pakowane są w blistry po 20 tabletek. Opakowanie zawiera 40 tabletek (2 blistry)

umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Località Granatieri

50018 Scandicci (Florencja), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

ul. Obrońców Modlina 3

30-733 Kraków

Tel.: (12) 653 15 71 lub 653 15 72

Data ostatniej aktualizacji ulotki: