DHEA Eljot

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • DHEA Eljot 25 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • DHEA Eljot 25 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991052119, OTC; 60 tabl., 5909991052126, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10521
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

DHEA ELJOT

Prasteronum

25 mg tabletki powlekane

1 tabletka zawiera:

Prasteronum (prasteron, dehydroepiandrosteron) 25 mg.

Substancje pomocnicze:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny, sorbitol, kwas stearynowy, kroskarmeloza

sodowa, hypromeloza, makrogol 600, maltodekstryna.

Zawartość opakowania:

30 lub 60 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK

Ul. Świetlana 18

05-540 Zalesie Górne

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

39 - 300 Mielec

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek DHEA ELJOT i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się DHEA ELJOT

3. Jak stosować DHEA ELJOT

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku DHEA ELJOT

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku DHEA ELJOT

Należy

przeczytać

uważnie

całą

ulotkę,

ponieważ

zawiera

ona

ważne

informacje

dla

pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy

lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek DHEA ELJOT ostrożnie i

zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy

zwrócić

się

lekarza

farmaceuty,

potrzebna

jest

rada

dodatkowa

informacja.

- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

1.

Co to jest lek DHEA ELJOT i w jakim celu się go stosuje

Dehydroepiandrosteron, substancja czynna leku DHEA ELJOT, jest hormonem wytwarzanym

w nadnerczach i wydzielanym do krwi. Wytwarzanie jest największe w 25. roku życia a

następnie stopniowo zmniejsza się wraz z wiekiem (do 20% wartości maksymalnej ok. 70.

roku

życia).

narządach

tkankach

dehydroepiandrosteron

ulega

przemianom

hormonów płciowych: androgenów u mężczyzn, estrogenów u kobiet.

Stosowanie DHEA ELJOT ma na celu uzupełnianie niedoborów dehydroepiandrosteronu.

Ponieważ w procesie starzenia ilość wytwarzanego w organizmie dehydroepiandrosteronu

zmniejsza się, podawanie dodatkowych ilości tego hormonu (uzupełnianie niedoborów) może

korzystnie

działać

niektóre

schorzenia

objawy

zależne

podeszłego

wieku

oraz

poprawiać ogólne zadowolenia pacjenta z życia.

Dehydroepiandrosteron dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ulega w organizmie

przemianom do substancji wywierających działanie, a następnie jest wydalany w moczu

głównie po przemianie w substancje nieaktywne.

2. Zanim zastosuje się DHEA ELJOT

Nie wolno stosować leku DHEA ELJOT jeśli występuje:

nadwrażliwość na składniki preparatu,

rak sutka (piersi), jajnika i inne nowotwory estrogenozależne (których wzrost

zależy od żeńskich hormonów płciowych),

ciężka niewydolność wątroby i nerek,

przerost i rak gruczołu krokowego,

rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory

Należy

porozumieć

się

lekarzem,

nawet

jeśli

powyższe

ostrzeżenia

dotyczą

sytuacji

występujących w przeszłości.

Nie należy stosować DHEA ELJOT u dzieci, osób poniżej 40. roku życia, kobiet w ciąży i w

okresie karmienia piersią. Nie stosować u osób uprawiających wyczynowo sport.

Nie należy stosować DHEA ELJOT u pacjentów w trakcie leczenia hormonalnego, np. u

kobiet w trakcie hormonalnej terapii zastępczej lub u mężczyzn podczas leczenia preparatami

testosteronu (patrz punkt: Stosowanie innych leków)

Stosowanie innych leków:

Preparat

może

nasilać

działanie

środków

przeciwzakrzepowych

pochodnych

kumaryny.

Stosowanie leku u kobiet w trakcie hormonalnej terapii zastępczej (zapobieganie i leczenie

objawów menopauzy) może prowadzić do objawów związanych z nadmiarem estrogenów.

Stosowanie leku u mężczyzn podczas leczenia preparatami testosteronu może nasilić efekty

androgenne.

DHEA

ELJOT

może

osłabiać

działanie

leków

przeciwdrgawkowych

(stosowanych

padaczce, np. karbamazepiny, kwasu walproinowego) i psycholeptycznych (stosowanych w

psychiatrii,

pochodnych

fenotiazyny,

diazepiny

oksazepiny).

Blokery

kanału

wapniowego (leki stosowane w chorobach układu krążenia, np. nitrendypina, diltiazem) i

doustne leki hipoglikemizujące (leki stosowane w cukrzycy, np. metformina) zwiększają

stężenie

dehydroepiandrosteronu

surowicy

krwi.

Glikokortykosteroidy

silnie

hamują

wytwarzanie dehydroepiandrosteronu w nadnerczach, co powoduje obniżenie stężenia tego

hormonu we krwi. Leki zawierające dehydroepiandrosteron mogą osłabiać działanie leków

przeciwpsychotycznych

(np.

chloropromazyny,

soli

litu)

powodować

nawrót

zaburzeń

psychicznych.

Insulina,

zarówno

wytwarzana

organizmie

podawana

jako

lek,

przyspiesza usuwanie DHEA z organizmu i obniża stężenie hormonu we krwi.

stwierdzono

wpływu

DHEA

ELJOT

zdolność

prowadzenia

pojazdów

obsługi

maszyn.

3. Jak stosować DHEA ELJOT

1 tabletkę raz na dobę doustnie, rano, podczas posiłku.

Maksymalna dawka dobowa zalecana kobietom wynosi 25 mg (1 tabletka raz na dobę),

a mężczyznom 50 mg (2 tabletki na dobę).

W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg

u mężczyzn

(tylko

przepisu

lekarza)

należy

oznaczać

stężenie

hormonu

surowicy

i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.

Efekt działania występuje po kilku tygodniach stosowania.

W przypadku wrażenia, że działanie DHEA ELJOT jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, DHEA

ELJOT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one występują.

U kobiet działania niepożądane DHEA ELJOT są wynikiem androgennego wpływu

metabolitów hormonu. Działania te występują rzadko i rejestrowane są z reguły u kobiet

przyjmujących wysokie dawki DHEA, ok. 50-200 mg/dobę, przez dłuższy okres. Mogą

wówczas wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia endokrynologiczne:

- hirsutyzm (nadmierne owłosienie typu męskiego)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- trądzik, świąd skóry, wzrost potliwości

- przetłuszczanie się skóry i włosów

- nasilenie wypadania włosów na głowie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

- niekorzystne zmiany składu lipidów krwi (np. spadek stężenia HDL)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

- zaburzenia miesiączkowania

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z udziałem mężczyzn w wieku średnim i

podeszłym, którym podawano DHEA ELJOT w dawkach dobowych 50-100 mg przez okres

3-6 miesięcy działań niepożądanych nie odnotowano. W szczególności nie stwierdzono

negatywnego wpływu DHEA ELJOT na: poziom antygenu PSA we krwi, objętość prostaty

czy utrudnienia w oddawaniu moczu.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że DHEA ELJOT w dawkach 25-100 mg/24 h

stosowany u kobiet i u mężczyzn przez dłuższy okres (3-12 miesięcy) nie wywołuje zaburzeń

czynności wątroby, nerek i tarczycy, nie wpływa na wyniki analiz hematologicznych ani na

parametry podstawowych czynności życiowych (tętno, ciśnienie krwi, oddech).

W przypadku przedawkowania skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku DHEA ELJOT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK

Ul. Świetlana 18

05-540 Zalesie Górne

Data opracowania ulotki:

16-11-2018

Unauthorized "21st Century DHEA" health product seized from Moose Jaw, SK, store is labelled to contain a controlled substance and may pose serious health risks

Unauthorized "21st Century DHEA" health product seized from Moose Jaw, SK, store is labelled to contain a controlled substance and may pose serious health risks

Health Canada seized “21st Century DHEA” because it is labelled to contain dehydroepiandrosterone (DHEA), a controlled substance that may pose serious health risks. “21st Century DHEA “ is an unauthorized health product promoted to provide “support for the immune system, mental well-being & energy levels.”

Health Canada

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.