Desirett

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Desirett 75 mcg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 75 mcg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Desirett 75 mcg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909991039295, Rp; 84 tabl., 5909991039301, Rp; 168 tabl., 5909991039356, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20904
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Desirett, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Desirett i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desirett

Jak stosować lek Desirett

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Desirett

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Desirett i w jakim celu się go stosuje

Lek Desirett przeznaczony jest do zapobiegania ciąży.

Lek Desirett zawiera niewielką ilość jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego

progestagenu – dezogestrelu. Z tego powodu Desirett nazywany jest tabletką zawierającą tylko

progestagen (ang. POP) lub minipigułką.

W przeciwieństwie do tabletki złożonej, tabletka zawierająca tylko progestagen, czyli

minipigułka, nie zawiera estrogenu.

Większość tabletek zawierających tylko progestagen, czyli minitabletki, działa przede

wszystkim przez zapobieganie wnikaniu plemników do macicy. Nie zawsze zapobiegają one

dojrzewaniu jajeczek, co stanowi podstawowe działanie złożonych środków

antykoncepcyjnych. Lek Desirett różni się od innych minipigułek tym, że jego dawka w

większości przypadków wystarcza, aby zapobiec dojrzewaniu jajeczek. Na skutek tego lek

Desirett posiada wysoką skuteczność antykoncepcyjną. W przeciwieństwie do złożonych

środków antykoncepcyjnych lek Desirett może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują

estrogenów i przez kobiety karmiące piersią.

Ujemną stroną stosowania leku Desirett jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg

rodnych podczas jego przyjmowania. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desirett

Lek Desirett, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed

zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Desirett

Jeśli u pacjentki występuje uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku.

Jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica oznacza powstawanie skrzepów krwi

w naczyniach krwionośnych (np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płuc

(zatorowość płucna)).

Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczka (zażółcenie skóry)

lub ciężka choroba wątroby i nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby.

Jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie występowania nowotworu,

zależnego od progestagenów, jak niektóre rodzaje raka piersi.

Jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

Jeśli u pacjentki występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjentki, należy o tym poinformować

lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Desirett. Lekarz może zalecić stosowanie

niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku

Desirett, należy niezwłocznie zgłosić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Desirett należy zwrócić się do lekarza:

jeśli u pacjentki występował kiedykolwiek rak piersi,

jeśli u pacjentki występuje rak wątroby, gdyż nie można wykluczyć potencjalnego

oddziaływania leku Desirett na raka wątroby,

jeśli u pacjentki występowała kiedykolwiek zakrzepica,

jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,

jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Inne leki i Desirett”),

jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt „Inne leki i Desirett”),

jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze,

jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości ostuda (żółtawo-brunatne

plamy, przebarwienia na skórze, zwłaszcza na twarzy); w takim przypadku należy unikać

nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli stosuje się lek Desirett w którymkolwiek z tych przypadków, może zajść potrzeba ścisłej

obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni, jak należy postępować.

Desirett i rak piersi

Należy systematycznie badać piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie

wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach. Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet

stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. W

przypadku zaprzestania stosowania pigułek antykoncepcyjnych, ryzyko stopniowo obniża się,

tak że 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania leku ryzyko jest takie samo jak w przypadku kobiet,

które nigdy nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet

przed 40 rokiem życia, ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem pacjentki. Dlatego

liczba rozpoznanych przypadków raka piersi jest tym wyższa, im późniejszy wiek pacjentki, do

którego nadal przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo tabletki

antykoncepcyjne były przyjmowane.

Na każde 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały ich

stosowania do 20 roku życia, występuje, 10 lat po zaprzestaniu stosowania, mniej niż

1 dodatkowy przypadek raka piersi. Ponad 4 przypadki zdiagnozowane są u kobiet w tej samej

grupie wiekowej, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Podobnie, na 10 000 kobiet

stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały stosowania leku do 30 roku

życia, występuje 5 dodatkowych przypadków raka piersi. 44 przypadki zdiagnozowane są u

kobiet w tej samej grupie wiekowej, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych.

Na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały

stosowania leku do 40 roku życia, występuje 20 dodatkowych przypadków oraz

160 przypadków zdiagnozowanych u kobiet w tej samej grupie wiekowej, które nie stosowały

tabletek antykoncepcyjnych.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko

progestagen, takie jak lek Desirett, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących

tabletki zawierające również estrogeny (tabletki złożone), lecz dane nie są rozstrzygające.

Wydaje się, że w przypadku kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne wykryty rak piersi jest

zwykle mniej zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych. Nie

wiadomo czy ta różnica spowodowana jest stosowaniem pigułek antykoncepcyjnych. Przyczyną

może być wcześniejsze rozpoznanie raka piersi, ponieważ kobiety stosujące środki

antykoncepcyjne były częściej badane.

Desirett i zakrzepica

W przypadku zaobserwowania potencjalnych objawów zakrzepicy, należy niezwłocznie

zwrócić się do lekarza (patrz też „Systematyczne badania kontrolne”). Zakrzepica oznacza

tworzenie się skrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne. Zakrzepica czasem

rozwija się w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli zakrzep

oderwie się od żyły w miejscu jego utworzenia, wówczas może przemieścić się do tętnic płuc i

zablokować je, powodując tak zwaną „zatorowość płucną”. W rezultacie może wystąpić stan

zagrożenia życia. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko. Może wystąpić bez względu na

to, czy kobieta stosuje tabletki antykoncepcyjne, czy też nie. Choroba ta może również

rozwinąć się w czasie ciąży. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest wyższe u kobiet stosujących

tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, które ich nie stosują. Uważa się, że w przypadku pigułek

zawierających tylko progestagen, takich jak lek Desirett, ryzyko to jest mniejsze niż w

przypadku stosowania tabletek zawierających również estrogeny (tabletek złożonych).

Inne leki i Desirett

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub produktach ziołowych

stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje stosować. Niektóre

leki mogą zaburzać prawidłowe działanie leku Desirett.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina,

okskarbazepina, felbamat i fenobarbital), gruźlicy (np. ryfampicyna), zakażeń HIV (np.

rytonawir) lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina), rozstroju żołądka (węgiel

aktywowany), stanów depresyjnych (produkt ziołowy z dziurawca zwyczajnego).

Lekarz udzieli pacjentce informacji, czy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, a

jeśli tak, to jak długo.

Lek Desirett może także wpływać na mechanizm działania niektórych leków w organizmie,

powodując nasilenie ich działania (np. leków zawierających cyklosporynę) lub osłabienie ich

skuteczności.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Kobiety w ciąży lub podejrzewające że są w ciąży nie mogą stosować leku Desirett.

Karmienie piersią

Lek Desirett może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Lek Desirett nie wpływa na

wytwarzanie mleka ani na jego jakość. Jednak niewielka ilość substancji czynnej leku Desirett

przechodzi do mleka.

Zdrowie dzieci karmionych piersią przez 7 miesięcy, których matki stosowały lek Desirett

obserwowano do ukończenia 2,5 roku życia. Nie zaobserwowano wpływu na wzrost i rozwój

dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli kobieta karmi piersią i chce stosować lek Desirett.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Desirett nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Desirett zawiera laktozę

Lek Desirett zawiera laktozę (cukier mleczny) i olej sojowy.

Pacjentki, które lekarz poinformował o nietolerancji niektórych cukrów, powinny skontaktować

się z lekarzem przed zastosowaniem opisywanego leku.

Pacjentki, które sa uczulone na orzeszki ziemne lub soję nie powinny stosować tego produktu

leczniczego.

Stosowanie u młodzieży

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa

stosowanie u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Desirett należy regularnie zgłaszać się do lekarza co najmniej dwa

razy w roku.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

jeśli u pacjentki występuje silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn dolnych,

niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowy kaszel, zwłaszcza

odkrztuszanie krwią (wskazujące na możliwość powikłań zakrzepowych);

jeśli u pacjentki występuje nagły, silny ból żołądka lub zażółcenie powłok skórnych

(wskazujące na możliwość problemów dotyczących wątroby);

jeśli u pacjentki występuje guzek w piersi (wskazujący na możliwość raka piersi);

jeśli u pacjentki występuje nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub

okolicy żołądka (wskazujący na możliwość ciąży ektopowej, czyli pozamacicznej);

jeśli pacjentka ma zostać unieruchomiona lub poddana zabiegowi operacyjnemu

(należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej);

jeśli u pacjentki występuje nietypowe, nasilone krwawienie z dróg rodnych;

jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży.

3.

Jak stosować lek Desirett

Kiedy i jak stosować lek Desirett

Opakowanie leku Desirett zawiera 28 tabletek. Na blistrze wydrukowane są dni tygodnia, a

także strzałki wskazujące kolejność przyjmowania pigułek. Każdy dzień odpowiada jednej

tabletce. Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego opakowania leku Desirett należy

przyjąć tabletkę z górnego szeregu. Nie należy rozpoczynać od dowolnej tabletki. Na przykład

rozpoczynając stosowanie leku w środę, należy przyjąć tabletkę z górnego szeregu oznaczoną

jako „Śr” (środa). Należy kontynuować przyjmując jedną tabletkę na dobę aż do opróżnienia

opakowania. Zawsze należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.

Patrząc na opakowanie tabletek można łatwo sprawdzić, czy przyjęta została już tabletka z

określonego dnia. Tabletki trzeba stosować codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Podczas przyjmowania leku Desirett mogą

wystąpić krwawienia, należy jednak kontynuować stosowanie tabletek tak jak wcześniej. Po

opróżnieniu opakowania, przyjmowanie tabletek z nowego opakowania leku Desirett należy

rozpocząć następnego dnia – a zatem bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Desirett

Jeśli w poprzednim miesiącu nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Należy poczekać do pojawienia się miesiączki. W pierwszym dniu miesiączki, należy przyjąć

pierwszą tabletkę leku Desirett. Nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Stosowanie tabletek można również rozpocząć pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, ale w tym

przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej

metody antykoncepcyjnej (metody mechanicznej).

Zmiana z tabletki złożonej, systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra

transdermalnego

Stosowanie leku Desirett można rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z

aktualnie stosowanego opakowania środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu

terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego (oznacza to brak przerwy w

stosowaniu tabletki, systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra). Jeśli opakowanie

aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego zawiera również tabletki, które nie zawierają

substancji czynnej, wówczas można rozpocząć stosowanie leku Desirett następnego dnia po

przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie wątpliwości, o którą

tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeśli będą przestrzegane wymienione

wyżej wskazówki, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.

Najpóźniej stosowanie leku można rozpocząć w następnym dniu po przerwie w stosowaniu

tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego, plastrów lub po przyjęciu ostatniej tabletki

aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego, która nie zawiera substancji czynnej. W

takim przypadku, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne)

przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innej tabletki zawierającej tylko progestagen (minitabletki)

Stosowanie leku Desirett można rozpocząć dowolnego dnia, natychmiast po zaprzestaniu

stosowania poprzedniej tabletki zawierającej tylko progestagen. Nie trzeba stosować

dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Zmiana z wstrzyknięcia, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang.

IUD)

Stosowanie leku Desirett należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne

wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie trzeba stosować

dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie

Stosowanie leku Desirett po porodzie można rozpocząć w okresie od 21 do 28 dni po urodzeniu

dziecka. W przypadku późniejszego rozpoczynania stosowania środka antykoncepcyjnego

należy podczas pierwszego cyklu przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek stosować

dodatkową metodę antykoncepcyjną (metodę mechaniczną).

Jednakże, jeśli doszło już do stosunku płciowego, wówczas przed rozpoczęciem stosowania

leku Desirett należy wykluczyć zajście w ciążę. Dodatkowe informacje dotyczące kobiet

karmiących piersią - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”. Można również poradzić się

lekarza.

Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Desirett

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin, wówczas skuteczność

antykoncepcyjna leku Desirett jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak

najszybciej, zaś kolejną o zwykłej porze.

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest większe niż 12 godzin, wówczas skuteczność

antykoncepcyjna leku Desirett może być zmniejszona. Im większa ilość tabletek została

pominięta, tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. Ostatnią

pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, zaś kolejne tabletki o zwykłej

porze. Należy także stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metodę mechaniczną) przez

kolejnych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pominięto jedną lub kilka tabletek w pierwszym

tygodniu ich stosowania i doszło do stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym

pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów, silnej biegunki)

Należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku pominięcia tabletek, przedstawionymi

w punkcie Pominięcie zastosowania leku Desirett.

W przypadku wystąpienia wymiotów lub silnej biegunki bądź zastosowania węgla

aktywowanego w ciągu 3–4 godzin po przyjęciu tabletki leku Desirett, istnieje ryzyko, że

substancja czynna nie została całkowicie wchłonięta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desirett

Brak jest doniesień o ciężkich szkodliwych działaniach spowodowanych przyjęciem w tym

samym czasie zbyt wielu tabletek leku Desirett. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym

przypadku, obejmują nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. W przypadku

stwierdzenia, że dziecko przyjęło wiele tabletek, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Desirett

Można przerwać stosowanie leku Desirett w dowolnym czasie. Począwszy od dnia zaprzestania

stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią. Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Desirett zostały

opisane w punktach „Rak piersi” i „Zakrzepica”, „Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Desirett”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie

potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Desirett mogą występować w nieregularnych odstępach krwawienia z

dróg rodnych. Mogą one mieć charakter delikatnego plamienia, które nie będzie nawet

wymagało stosowania podpasek, bądź intensywniejszego krwawienia, które będzie

przypominać skąpe krwawienie miesiączkowe i wymagać będzie stosowania środków

higienicznych. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować. Nieregularne krwawienia nie

są objawem obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej leku Desirett. Na ogół nie ma

konieczności podejmowania żadnych działań, należy dalej stosować lek Desirett. Jeśli jednak

krwawienie jest nasilone lub długotrwałe, należy skonsultować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane

(występujące u 1 do 10 osób na 100) to: zmiany nastroju,

obniżenie popędu płciowego (libido), bóle głowy, nudności, trądzik, bóle piersi,

nieregularne miesiączkowanie lub brak miesiączki, przyrost masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane

(występujące u 1 do 10 osób na 1000) to:

zakażenie pochwy, trudności w noszeniu soczewek kontaktowych, wymioty, wypadanie

włosów, bolesne miesiączkowanie, torbiel jajnika, uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane

(występujące u 1 do 10 osób na 10 000) to: wysypka,

pokrzywka, bolesne niebieskoczerwone guzki skóry (rumień guzowaty). Są to zaburzenia

skórne.

Oprócz wymienionych działań niepożądanych może również wystąpić mlekotok.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu),

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Desirett

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin

ważności:” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Desirett

Substancją czynną leku jest: dezogestrel (75 mikrogramów)

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K30, d-α-

Tokoferol, olej sojowy, krzemionka koloidalna bezwodna, krzemionka koloidalna uwodniona,

kwas stearynowy, hypromeloza 2910, makrogol, dwutlenek tytanu (E 171) (patrz także punkt

„Lek Desirett zawiera laktozę”).

Jak wygląda lek Desirett i co zawiera opakowanie

Jeden blister leku Desirett zawiera 28 białych, okrągłych tabletek powlekanych. Każde pudełko

zawiera 1, 3 lub 6 blistrów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Exeltis Poland Sp. z o.o.

ul. gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

Wytwórca

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n

Pol. Ind. Navatejera

24008 – León

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania:

Velavel 75 microgram film-coated tablets

Bułgaria

Desirett 75 mcg

Czechy

Velavel 0.075 mg

Estonia:

Desirett 75 mcg

Niemcy:

Desirett 75 mcg

Węgry:

Desirett 75 mcg

Litwa:

Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Łotwa:

Desirett 75 mikrogramí apvalkotās tabletes

Polska:

Desirett

Rumunia:

Desirett 75 micrograme

Słowacja”

Desirett 75 microgramov

Słowenia:

Desirett 75 mikrogramov filmsko obložene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.04.2016