Dernilan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dernilan maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dernilan maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 35 g, 5909990256419, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02564
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dernilan

maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść

Jak stosować lek Dernilan maść

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dernilan maść

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

Lek Dernilan ma postać maści. Lek ten dzięki skojarzonemu działaniu substancji czynnych:

[alantoiny, nikotynamidu (witaminy PP), kwasu salicylowego i kamfory] działa gojąco

i przeciwzapalnie, przyspiesza ziarninowanie, ułatwia usuwanie zgrubiałego,

zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Lek stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego

i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść

Kiedy nie stosować leku Dernilan maść:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kamforę racemiczną, alantoinę,

nikotynamid lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dernilan maść należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, dlatego może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera alkohol cetylowy i dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Dernilan maść a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych

miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz

wpływu na płodność. Nie należy stosować leku Dernilan maść w okresie ciąży lub karmienia

piersią, jeśli nie zadecyduje o tym lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dernilan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosować lek Dernilan maść

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.

Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały

naskórek.

Po wygojeniu zmian maść stosować l do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, maść Dernilan

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia (nieznana częstość występowania

– nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu:

+48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dernilan maść

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Substancje czynne leku Dernilan maść to: kamfora racemiczna, alantoina, nikotynamid, kwas

salicylowy.

100 g leku zawiera:

kamfora racemiczna

alantoina

300 mg

nikotynamid

250 mg

kwas salicylowy

100 mg

Pozostałe składniki leku to: wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy,

cholesterol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Dernilan maść i co zawiera opakowanie

Dernilan ma postać maści.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35 g maści, umieszczona w tekturowym

pudełku wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50 – 951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel.: +48 71/ 335 72 25

fax: +48 71/ 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: