Dentosept

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dentosept koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej
 • Forma farmaceutyczna:
 • koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dentosept koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990029655, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00296
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, 100 ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dentosept 4,55 g/5 ml

płyn do stosowania w jamie ustnej

100 ml

Należy

uważnie

zapoznać

się

z

treścią

ulotki

przed

zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

możliwe

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie.

Jeśli

upływie

nastąpiła

poprawa

pacjent

czuje

się

gorzej,

należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Dentosept i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Dentosept

Jak stosować lek Dentosept

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dentosept

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Dentosept i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Dentosept wchodzi wyciąg etanolowy złożony z koszyczka rumianku, kory

dębu, liścia szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku. Lek

stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym

i odkażającym.

Produkt

przeznaczony

stosowania

tradycyjnego

wymienionych

wskazaniach

jego

skuteczność

opiera

się

wyłącznie

długim

okresie

stosowania

i doświadczeniu.

Lek tradycyjnie stosowany w:

- zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka),

- powierzchniowym zapaleniu przyzębia,

- jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny,

- w skłonności do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dentosept

Kiedy nie stosować leku Dentosept:

-

u osób uczulonych na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (

Asteraceae),

dawniej złożonych (

Compositae

), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub

którykolwiek ze składników produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wersja 04 1

Ulotka dla pacjenta

Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, 100 ml

Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu. Lek jest przeznaczony wyłącznie

do stosowania zewnętrznego. Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę stosując

u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci.

Dzieci i młodzież

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Ze względu na zawartość etanolu

nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 roku życia. Stosowanie u dzieci starszych

skonsultować z lekarzem.

Inne leki i Dentosept

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Dentosept

z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i ze względu na zawartość

etanolu nie zaleca się stosowania. Decyzję o użyciu leku może podjąć lekarz.

Nie ustalono wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę

maszyn. Bezpośrednio po zastosowaniu Dentoseptu alkohol może być wykrywany przez

przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego nie należy prowadzić

pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu leku. Należy zachować co najmniej

półgodzinną przerwę.

3.

Jak stosować lek Dentosept

Dawkowanie:

Dorośli:

Należy stosować 15% roztwór wodny leku: odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski) za

pomocą dołączonej miarki i uzupełnić wodą (do wyższej kreski).

Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia:

po konsultacji z lekarzem.

Dzieci poniżej 6 roku życia:

nie stosować.

Sposób podawania:

Lek stosować do płukania jamy ustnej.

Lek stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy

skonsultować się z lekarzem. Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dentosept

Wersja 04 2

Ulotka dla pacjenta

Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, 100 ml

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Dentosept.

Pominięcie zastosowania leku Dentosept

Należy kontynuować zalecane dawkowanie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dentosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dotychczas nie są znane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie,

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zglaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dentosept

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać leku w temperaturze poniżej 25

należy

stosować

leku

Dentosept po upływie terminu

ważności

zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dentosept

Skład:

produkt zawiera 100 ml wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z:

koszyczka

rumianku

Matricaria

recutita

L.),

kory

dębu

Quercus

spp.),

liścia

szałwii

Salvia officinalis

L.), ziela arniki (

Arnica montana

L.), kłącza tataraku (

Acorus calamus

L.),

ziela mięty pieprzowej (

Mentha piperita

L.), ziela tymianku (

Thymus

spp.) (2/2/2/1/1/1/1).

Ekstrahent: etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu 60-70% (V/V).

Jak wygląda lek Dentosept i co zawiera opakowanie

Wersja 04 3

Ulotka dla pacjenta

Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, 100 ml

Opakowaniem

bezposrednim

jest

butelka

zawartości

leku

barwnego

szkła

z zakretką

polietylenu

ogranicznikiem

wypływu

tekturowym

pudełku,

miarka

z polipropylenu z podziałką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 04 4