Cyclo-Progynova

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cyclo-Progynova 2 mg (białe), 2 mg + 0,5 mg (jasnobrązowe) tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 2 mg (białe), 2 mg + 0,5 mg (jasnobrązowe)
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cyclo-Progynova 2 mg (białe), 2 mg + 0,5 mg (jasnobrązowe) tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 21 tabl., 5909990304219, Rp; 63 tabl., 5909990304226, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03042
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cyclo-Progynova, 2 mg (białe); 2 mg + 0,5 mg (jasnobrązowe), tabletki powlekane

(Estradioli valeras; Estradioli valeras + Norgestrelum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cyclo-Progynova i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclo-Progynova

3. Jak stosować lek Cyclo-Progynova

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cyclo-Progynova

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CYCLO-PROGYNOVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cyclo-Progynova jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ).

Zawiera dwa różne hormony: estrogen i progestagen. U kobiet po menopauzie jajniki przestają

produkować te hormony.

W jakim celu stosuje się lek Cyclo-Progynova

Lek Cyclo-Progynova stosuje się w leczeniu objawów niedoboru estrogenów (takich jak: uderzenia

gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, suchość pochwy) w następstwie naturalnej

menopauzy lub hipogonadyzmu, usunięcia narządu rodnego lub pierwotnej niedoczynności jajników u

kobiet z zachowaną macicą.

Lek Cyclo-Progynova stosuje się w celu kontroli nieregularnych cykli miesiączkowych.

Leczenie pierwotnego lub wtórnego braku miesiączki.

Lek Cyclo-Progynova nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CYCLO-PROGYNOVA

Wywiad lekarski i regularne badanie lekarskie

Stosowanie HTZ niesie ze sobą zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu

decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia.

Doświadczenie w zakresie leczenia kobiet z przedwczesną menopauzą (z powodu niewydolności

jajników lub przeprowadzonej operacji) jest ograniczone. U kobiet z przedwczesną menopauzą,

zagrożenia wynikające ze stosowania HTZ mogą być inne. W takim przypadku należy skonsultować

się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania (lub przed ponownym zastosowaniem) HTZ lekarz przeprowadzi

wywiad lekarski dotyczący pacjentki i jej rodziny. Lekarz może zdecydować o konieczności

przeprowadzenia badania lekarskiego. Lekarz może zbadać piersi i (lub), jeśli to konieczne,

przeprowadzić badanie ginekologiczne.

Po rozpoczęciu przyjmowania leku Cyclo-Progynova pacjentka powinna poddawać się regularnym

badaniom lekarskim (przynajmniej jeden raz w roku). W trakcie tych wizyt należy omówić z lekarzem

korzyści i ryzyko związane z kontynuacją stosowania leku Cyclo-Progynova.

Należy regularnie badać piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjentki z gruczolakiem przysadki wymagają uważnej obserwacji (w tym z okresowych badań

stężenia prolaktyny).

Kiedy nie stosować leku Cyclo-Progynova

Nie należy stosować leku Cyclo-Progynova jeśli pacjentki dotyczy jakikolwiek z niżej wymienionych

stanów. Jeśli pacjentka ma wątpliwości czy którykolwiek z podanych stanów jej dotyczy, przed

zastosowaniem leku Cyclo-Progynova powinna poradzić się lekarza.

Nie stosować leku Cyclo-Progynova:

jeśli u pacjentki występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którykolwiek z

pozostałych składników leku Cyclo-Progynova (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjentki występuje rak piersi – rozpoznany w przeszłości lub podejrzewany;

jeśli u pacjentki występuje nowotwór zależny od estrogenów (np. rak trzonu macicy) lub jeśli

podejrzewa się u pacjentki jego występowanie;

jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyn nie wyjaśniono;

jeśli u pacjentki występuje nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja

endometrium);

jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości zakrzep w żyle (zakrzepica), na

przykład w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zator tętnicy płucnej);

jeśli u pacjentki występuje lub występowała w niedalekiej przeszłości choroba wywołana przez

zakrzepy w tętnicy, jak na przykład: zawał serca, udar mózgu lub dławica piersiowa;

jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S

lub antytrombiny);

jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i parametry

czynności wątroby nie powróciły do normy;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

zwiększone ryzyko żylnej lub tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej;

jeśli u pacjentki występuje rzadka, przekazywana przez kolejne pokolenia (wrodzona) choroba

barwnika krwi zwana „porfirią”.

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku

Cyclo-Progynova, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cyclo-Progynova należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cyclo-Progynova.

Jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił którykolwiek z opisanych stanów klinicznych,

przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym lekarza, ponieważ stany te

mogą nawracać lub zaostrzać się podczas leczenia lekiem Cyclo-Progynova. W takich

przypadkach należy częściej zgłaszać się do lekarza na wizyty kontrolne:

mięśniaki macicy;

wzrost fragmentów błony śluzowej trzonu macicy poza obrębem macicy (endometrioza) lub

rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium) w przeszłości;

zwiększone ryzyko powstania zakrzepów (patrz poniżej „Zakrzepy w żyle (zakrzepica)”);

podwyższone ryzyko rozwoju nowotworów, których rozrost zależy od estrogenów, np. rak piersi u

matki siostry lub babci;

wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

choroba wątroby, taka jak łagodny nowotwór wątroby;

cukrzyca;

kamica żółciowa;

migrena lub silne bóle głowy;

choroba o podłożu immunologicznym, która może objąć wiele narządów (toczeń rumieniowaty

układowy, SLE);

padaczka;

astma;

choroba błony bębenkowej i słuchu (otoskleroza);

bardzo wysokie stężenie tłuszczów obecnych we krwi (trójglicerydów);

zatrzymywanie płynów związane z niewydolnością serca lub nerek;

pląsawica mniejsza.

Należy przerwać przyjmowanie leku

Cyclo-Progynova i natychmiast zgłosić się do lekarza

Jeśli pacjentka zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów podczas stosowania HTZ:

którykolwiek ze stanów wymienionych w części „Kiedy nie stosować leku Cyclo-Progynova”;

zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) – może to być objawem choroby wątroby;

znaczny wzrost ciśnienia krwi (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy);

wystąpienie po raz pierwszy bólów głowy przypominających bóle migrenowe;

zajście w ciążę;

zaobserwowanie objawów mogących wskazywać na wystąpienie zakrzepu, takich jak:

bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg;

nagły ból w klatce piersiowej;

duszność.

Uwaga: Cyclo-Progynova nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Kobiety, u których nie upłynęło 12

miesięcy od ostatniej miesiączki lub w wieku poniżej 50 lat, mogą nadal wymagać stosowania

dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży. Aby uzyskać poradę, należy skonsultować się z

lekarzem.

HTZ a rak

Nadmierny rozrost błony śluzowej trzonu macicy (rozrost endometrium) i rak błony śluzowej trzonu

macicy (rak endometrium)

Stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ zwiększa ryzyko nadmiernego rozrostu błony śluzowej

macicy (hiperplazja endometrium) i raka błony śluzowej macicy (raka endometrium).

Progestagen zawarty w leku Cyclo-Progynova chroni przed tym dodatkowym ryzykiem.

U kobiet, które maja zachowana macice i nie stosuja HTZ, średnio u 5 na 1000 zostanie

zdiagnozowany rak endometrium w wieku od 50 do 65 lat. W zależności od czasu trwania leczenia i

dawki przyjmowanych estrogenów, u kobiet w wieku od 50 do 65 lat, które maja zachowana macice i

stosują wyłącznie estrogeny w HTZ, u 10 do 60 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak

endometrium (tj. liczba dodatkowych przypadków wyniesie od 5 do 55).

Niespodziewane krwawienia

W trakcie przyjmowania leku Cyclo-Progynova pojawi się comiesięczne krwawienie (tzw.

krwawienie z odstawienia). Natomiast jeżeli pojawi się niespodziewane krwawienie lub plamienie

pomiędzy comiesięcznym krwawieniem, które:

utrzymuje się dłużej niż przez pierwszych 6 miesięcy,

pojawi się po stosowaniu leku Cyclo-Progynova przez dłużej niż 6 miesięcy,

utrzymuje się pomimo zaprzestania stosowania HTZ,

należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Rak piersi

Dowody wskazują, że stosowanie produktów złożonych (estrogen i progestagen w składzie) oraz

prawdopodobnie, także zawierających tylko estrogen, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju

raka piersi - jest to zależne od długości trwania terapii. Zwiększone ryzyko staje się widoczne po

kilku latach stosowania HTZ, jednak zanika w ciągu kilku lat (najwyżej pięciu) po zaprzestaniu

leczenia.

Pacjentka powinna regularnie badać piersi. Jeśli wystąpi jakakolwiek z niżej

wymienionych zmian należy skontaktować się z lekarzem:

wgłębienie w skórze;

zmiany w brodawce sutkowej;

jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki.

Dodatkowo, zaleca się uczestnictwo w przesiewowych badaniach mammograficznych, jeśli są

oferowane. W przypadku przesiewowych badań mammograficznych ważne jest, aby powiadomić

pielęgniarkę, personel medyczny, którzy faktycznie wykonują badanie rentgenowskie, że stosuje się

HTZ, ponieważ lek ten może zwiększać gęstość piersi, co może wpływać na wynik mammografii.

W miejscach zwiększonej gęstości piersi badanie mammograficzne może nie wykryć wszystkich

guzków.

Rak jajnika

Nowotwór jajnika występuje rzadko – znacznie rzadziej niż nowotwór piersi. Stosowanie HTZ

obejmującej tylko estrogeny lub skojarzenie estrogenów i progestagenów wiąże się z nieznacznie

zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika.

Ryzyko nowotworu jajnika zależy od wieku. Na przykład, u kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie

stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u około 2 na 2000 kobiet zostanie

zdiagnozowany rak jajnika. U kobiet przyjmujących HTZ przez 5 lat, wystąpi u około 3 kobiet na

2000 stosujących (tj. około 1 dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i układ krążenia

Zakrzepy w żyle (zakrzepica)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest około 1,3 do 3 razy większe u kobiet stosujących HTZ,

szczególnie w pierwszym roku leczenia, niż u tych, które nie stosują HTZ.

Zakrzepy mogą być groźne, szczególnie jeśli jeden z nich przemieści się do płuc, powodując ból w

klatce piersiowej, duszność, omdlenie lub nawet śmierć.

Ryzyko powstania zakrzepu zwiększa się wraz z wiekiem oraz w przypadku, gdy którykolwiek z

poniższych stanów dotyczy pacjentki. Należy poinformować lekarza:

gdy pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas ze względu na poważną operację, uraz lub

chorobę (patrz także punkt 3 „W przypadku zabiegu chirurgicznego”);

gdy pacjentka ma dużą nadwagę (BMI > 30 kg/m

jeśli u pacjentki występują problemy z krzepnięciem krwi, które wymagają długotrwałego

podawania leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów;

jeśli bliscy krewni pacjentki mieli w przeszłości zakrzepy w nogach, płucach lub innych

narządach;

jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE);

jeśli u pacjentki występuje nowotwór.

Objawy mogące wskazywać na wystąpienie zakrzepu są wymienione w części „Należy przerwać

przyjmowanie leku Cyclo-Progynova i natychmiast zgłosić się do lekarza”

Choroba serca (zawał serca)

Nie potwierdzono, że HTZ zapobiega zawałowi serca.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogenowo-progestagenową HTZ ryzyko

wystąpienia choroby serca jest nieznacznie wyższe niż u kobiet niestosujących HTZ.

Udar mózgu

Ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ jest około 1,5 razy wyższe niż u kobiet

niestosujących HTZ. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu związanych ze stosowaniem

HTZ wzrasta wraz z wiekiem.

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat nieprzyjmujących HTZ oczekuje się, że u około 8 na 1000

w okresie 5 lat wystąpi udar. U kobiet w wieku około 50 lat przyjmujących HTZ wartość ta wynosi

11przypadków na 1000 pacjentek w okresie 5 lat (tj. dodatkowe 3 przypadki).

Inne choroby

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat niestosujących HTZ można oczekiwać, że w okresie 5 lat u

około 4 do 7 na 1000 kobiet wystąpi zakrzep w żyłach.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat przyjmujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez

ponad 5 lat wystąpi 9 do 12 takich przypadków na 1000 pacjentek (tj. dodatkowych 5 przypadków).

Jeśli pacjentka choruje na choroby nerek lub serca powinna pozostawać pod obserwacją,

gdyż estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie. W ciężkiej

niewydolności nerek stężenie substancji czynnych leku Cyclo-Progynova we krwi będzie

podwyższone.

Jeśli u pacjentki stwierdzono zwiększone stężenie triglicerydów (rodzaj związku

tłuszczowego, który jest obecny we krwi) powinna ona pozostać pod obserwacją, gdyż

stężenie to może się jeszcze zwiększyć i w konsekwencji doprowadzić do zapalenia trzustki.

Jeżeli u pacjentki stwierdzono wrodzony obrzęk naczynioruchowy, stosowanie leku Cyclo-

Progynova może prowadzić do nasilenia jego objawów.

Jeśli u pacjentki występuje tendencja do rozwoju brązowych plam (ostuda) na twarzy,

powinna ona unikać słońca lub promieni ultrafioletowych w trakcie stosowania leku Cyclo-

Progynova.

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją pewne dowody wskazujące na większą utratę

pamięci w przypadku kobiet rozpoczynających stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. Aby

uzyskać więcej informacji należy porozmawiać z lekarzem.

Estrogeny zwiększają stężenie całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów

i hormonów płciowych. Ten fakt może mieć znaczenie przy ocenie wyników badań laboratoryjnych.

Lek Cyclo-Progynova a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub lekach, które mogłyby

zostać przyjęte, również tych, które wydawane są bez recepty, lekach ziołowych lub innych

naturalnych preparatach.

Niektóre leki (wymienione poniżej) mogą wpływać na działanie leku Cyclo-Progynova, co może

prowadzić do wystąpienia nieregularnych krwawień:

leki stosowane do leczenia padaczki (takie jak: barbiturany, fenytoina, prymidon,

karbamazepina oraz prawdopodobnie okskarbazepina, topiramat i felbamat)

leki stosowane do leczenia gruźlicy (takie jak: ryfampicyna, ryfabutyna)

leki stosowane do leczenia infekcji wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby

typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej

transkryptazy, np. newirapina, efawirenz, nelfinawir i rytonawir)

ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

leki stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych (takie jak gryzeofulwina,

itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, flukonazol)

leki stosowane do leczenia infekcji bakteryjnych (takie jak klarytromycyna,

erytromycyna)

leki stosowane do leczenia niektórych chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi

(takie jak werapamil, diltiazem)

sok grejpfrutowy

Jeśli pacjentka przyjmuje paracetamol, działanie leku Cyclo-Progynova może być nasilone.

Badania laboratoryjne

Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania badania krwi, należy poinformować lekarza lub personel

laboratorium o przyjmowaniu leku Cyclo-Progynova, gdyż stosowanie tego leku może wpływać na

wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Cyclo-Progynova jest przeznaczony dla kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę

należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cyclo-Progynova i skontaktować się z lekarzem.

Niewielkie ilości hormonów płciowych mogą przenikać do mleka kobiety karmiącej. Hormonalna

terapia zastępcza nie jest wskazana do stosowania podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cyclo-Progynova

Produkt zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki

nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CYCLO-PROGYNOVA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje jak długo należy stosować lek Cyclo-

Progynova.

Jeśli pacjentka ciągle miesiączkuje, powinna rozpocząć przyjmowanie leku Cyclo-Progynova piątego

dnia menstruacji. W każdym innym przypadku lekarz prowadzący może doradzić natychmiastowe

rozpoczęcie terapii.

Lekarz przepisze pacjentce możliwie najmniejsza dawke do stosowania przez możliwie najkrótszy

czas zapewniajaca

złagodzenie objawów. Jeśli pacjentka uważa, że dawka leku jest za duża lub za

mała, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjmuje się 1 białą tabletkę na dobę przez pierwszych 11 dni, a następnie 1 jasnobrązową tabletkę

na dobę przez kolejnych 10 dni, w miarę możliwości o tej samej porze. Tabletki należy połykać

w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Jedno opakowanie wystarcza na 21 dni leczenia.

Po 21-dniowym cyklu przyjmowania tabletek należy zrobić 7-dniową przerwę.

Krwawienie z odstawienia występuje zwykle podczas 7-dniowej przerwy, kilka dni po przyjęciu

ostatniej tabletki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Cyclo-Progynova nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w wieku podeszłym

Brak danych mówiących o konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym.

Należy poinformować lekarza, jeżeli ma się 65 lat lub więcej.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Cyclo-Progynova

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką chorobą

wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Cyclo-Progynova”).

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Cyclo-Progynova

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dostępne dane nie wskazują na konieczność

dostosowania dawkowania u tych pacjentów.

Pominięcie zastosowania leku Cyclo-Progynova

Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę o zwykłej porze, a minęło mniej niż 24 godziny, należy

przyjąć tę tabletkę tak szybko jak to możliwe a następną tabletkę o zwykłej porze. Jeśli jednak minęło

więcej niż 24 godziny, należy pozostawić pominiętą tabletkę w blistrze i kontynuować przyjmowanie

pozostałych tabletek codziennie o zwykłej porze. Jeżeli pominięto kilka tabletek, może wystąpić

krwawienie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclo-Progynova

Przedawkowanie może powodować nudności, wymioty i nieregularne krwawienie. Nie ma potrzeby

specyficznego leczenia, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zabiegu chirurgicznego

Jeśli pacjentka została skierowana na operację, powinna poinformować chirurga o przyjmowaniu leku

Cyclo-Progynova. Może się okazać, że trzeba będzie przerwać stosowanie leku Cyclo-Progynova na

około 4-6 tygodni przed planowaną operacją, aby zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepu (patrz punkt

2 „Zakrzepy w żyle (zakrzepica)”). Należy zapytać lekarza kiedy będzie można powrócić do

stosowania leku Cyclo-Progynova.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej opisane

są w punkcie Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Wymienione choroby zgłaszane są częściej u kobiet przyjmujących HTZ niż u kobiet niestosujących

HTZ:

rak piersi;

nieprawidłowy rozrost lub rak błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium lub

rak endometrium);

rak jajnika;

zakrzepy w żyłach nóg lub płuc (żylny zakrzep z zatorami);

choroby serca;

udar mózgu;

możliwa utrata pamięci, jeśli stosowanie HTZ rozpoczyna się po 65 roku życia.

Szczegółowe informacje na temat tych działań niepożądanych znajdują się w punkcie 2.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą być związane ze stosowaniem hormonalnej terapii

zastępczej lub w niektórych przypadkach mogą być objawami klimakterium. Objawy te były również

obserwowane u pacjentek stosujących inną doustną hormonalną terapię zastępczą.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na każde 100 pacjentek):

zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała,

ból brzucha, nudności,

wysypka, swędzenie skóry,

krwawienia lub plamienia z pochwy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na każde 1000 pacjentek):

reakcje nadwrażliwości,

nastrój depresyjny,

zawroty głowy,

zaburzenia widzenia,

szybkie bicie serca (palpitacje),

niestrawność,

rumień guzowaty, pokrzywka,

ból piersi, tkliwość piersi,

obrzęk.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na każde 10 000 pacjentek):

niepokój,

zmniejszenie lub nasilenie popędu seksualnego (libido),

migrena,

nietolerancja soczewek kontaktowych,

wzdęcia, wymioty,

owłosienie ciała typu męskiego u kobiet (hirsutyzm), trądzik,

kurcze mięśni,

bolesne miesiączkowanie, wydzielina z pochwy, zespół napięcia przedmiesiączkowego,

obrzęk piersi,

zmęczenie.

Przy stosowaniu innych leków HTZ wystąpiły następujące działania niepożądane:

choroba pęcherzyka żółciowego

różne zaburzenia skórne:

przebarwienie skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi, znane jako „plamy ciążowe”

(ostuda);

bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty);

wysypka z tarczowatym zaczerwieniem lub owrzodzeniami (rumień

wielopostaciowy).

Lek Cyclo-Progynova może wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego

(patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CYCLO-PROGYNOVA

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywanie: Bez specjalnych wymagań.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cyclo-Progynova

Substancjami czynnymi leku są:

estradiolu walerianian (Estradioli valeras) oraz norgestrel

(Norgestrelum). Każda biała tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu walerianianu. Każda

jasnobrązowa tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu walerianianu i 0,5 mg norgestrelu.

Inne składniki leku

Tabletki białe:

rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, talk, magnezu stearynian;

otoczka: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6 000, wapnia węglan, talk, wosk Montana.

Tabletki jasnobrązowe:

rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, talk, magnezu stearynian;

otoczka: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6 000, wapnia węglan, talk, glicerol 85 %, tytanu

dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), wosk Montana.

Jak wygląda lek Cyclo-Progynova i co zawiera opakowanie

Każdy blister leku Cyclo-Progynova zawiera 11 tabletek białych i 10 tabletek jasnobrązowych.

W blistrze znajduje się 21 tabletek powlekanych.

Opakowanie może zawierać 1 lub 3 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Niemcy

Wytwórca

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Döbereinerstrasse 20

99427 Weimar

Niemcy

Bayer AG

Müllerstrasse 178

13353 Berlin

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel: (22) 5723500

fax (22) 5723555

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2017