Cutivate

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cutivate 0,05 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 0,05 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cutivate 0,05 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 15 g, 5909990365111, Rp; 1 op. 30 g, 5909990365128, Rp; 1 op. 50 g, 5909990365135, Rp; 1 op. 100 g, 5909990365142, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03651
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cutivate

0,05 mg/g, maść

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis tre

ści ulotki:

1. Co to jest lek Cutivate, maść i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate, maść

3. Jak stosować lek Cutivate, maść

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cutivate, maść

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cutivate, maść i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cutivate w postaci maści jest flutykazonu propionian mikronizowany,

kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym.

Lek Cutivate, maść jest wskazany do leczenia miejscowego zmian zapalnych i świądu w chorobach skóry

reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

atopowe zapalenie skóry (w tym wyprysk atopowy i dziecięcy),

wyprysk pieniążkowaty,

alergiczny wyprysk kontaktowy,

świerzbiączka guzkowa,

świerzbiączka ograniczona,

łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

liszaj płaski,

toczeń rumieniowaty - postać skórna - jako leczenie wspomagające,

łojotokowe zapalenie skóry - jako leczenie wspomagające,

duże odczyny po ukąszeniach owadów.

Cutivate, maść może być stosowany w erytrodermiach (uogólnionych chorobach skóry przejawiających się

zaczerwienieniem i złuszczaniem znacznych powierzchni skóry), jako ograniczone miejscowe leczenie

wspomagające kortykoterapię ogólną.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate, maść

- 2 -

Kiedy nie stosować leku Cutivate, maść

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flutykazonu propionian lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka i ospa wietrzna),

trądzik różowaty,

trądzik pospolity,

zapalenie skóry w okolicy ust,

świąd okolic odbytu i narządów płciowych,

świąd bez zapalenia,

u dzieci w 1. roku życia, w tym w chorobach skóry przebiegających ze zmianami zapalnymi

skóry i w wyprysku pieluszkowatym.

Stosowanie leku Cutivate, maść jest niewskazane w leczeniu zakażonych zmian skórnych (zakażenia

bakteryjne lub grzybicze).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrożnie stosować w nadwrażliwości na inne miejscowo stosowane leki z grupy kortykosteroidów.

Reakcje miejscowej nadwrażliwości mogą

przypominać objawy leczonej choroby (patrz punkt 4. Działania

niepożądane).

Należy unikać długotrwałego stosowania leku oraz stosowania go na dużej powierzchni ciała, zwłaszcza u

dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów,

w tym objawy zahamowania czynności nadnerczy i zespołu Cushinga (patrz punkt 4. Działania

niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych leku:

siła działania i postać produktu zawierającego steroidy do stosowania miejscowego,

stosowanie długotrwałe,

stosowanie na duże powierzchnie ciała,

stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. u małych dzieci pielucha może działać jak

szczelne ubranie),

zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

stosowanie na obszary gdzie skóra jest cienka, np. na skórę twarzy,

stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być

uszkodzona,

stosowanie u dzieci, gdyż u dzieci, w porównaniu do dorosłych, może dochodzić do wchłaniania

proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą

być one bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Lek należy stosować wyłącznie w dawce ustalonej przez lekarza.

Szczególnie ostrożnie należy stosować lek u dzieci (w wieku powyżej 1. roku życia). Dzieci mają większą

powierzchnię ciała w stosunku do masy ciała niż dorośli i dlatego do ich organizmu, przez skórę może

przenikać większa ilość leku. Z tego względu dzieci są bardziej niż dorośli nara

żone na ogólnoustrojowe,

toksyczne działanie leku.

Unikać stosowania leku na uszkodzoną skórę.

Ostrożnie stosować lek na skórę twarzy, gdyż może to prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na

skórę innych okolic ciała, do zaników skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż

dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.

- 3 -

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenie widzenia, należy skontaktować się z

lekarzem.

W przypadku pojawienia się objawów wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem

Cutivate maść, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie konieczności stosowania leku Cutivate, maść pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym),

należy dokładnie oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi

zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci z łuszczycą powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarza. Stosowanie leku Cutivate, maść w

łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,

ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych,

ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,

działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wch

łaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Kortykosteroidy czasami stosuje się miejscowo w leczeniu zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian

owrzodzeniowych kończyn dolnych. Zastosowanie w takim przypadku leku Cutivate, maść, może

spowodować występowanie miejscowej reakcji nadwrażliwości i zwiększenie ryzyka miejscowych

zakażeń.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Lek Cutivate, maść a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio w tym lekach

ziołowych, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Lek Cutivate, maść może wchodzić w reakcje z lekami takimi jak:

- rytonawir,

- itrakonazol.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Cutivate, maść może być stosowany u kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią jedynie wówczas

gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie stosować leku na piersi w okresie karmienia piersią, ze względu na ryzyko przypadkowego

spożycia leku przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Cutivate, maść na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cutivate, maść zawiera glikol propylenowy

, który może powodować podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować lek Cutivate, maść

- 4 -

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cutivate, maść jest przeznaczony do stosowania na skórę, szczególnie na suche, liszajowate, łuszczące

się zmiany skórne.

Lek ten, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia

Niewielką ilością leku pokrywa się chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 lub 2 razy na dobę aż

wystąpi poprawa, przez czas określony przez lekarza - maksymalnie do 4 tygodni. Następnie lekarz może

zalecić rzadsze stosowanie leku lub przepisać lek o słabszym działaniu. Bezpośrednio po nałożeniu leku,

nie należy nakładać na leczoną skórę emolientu - można go zastosować dopiero po wchłonięciu leku.

Jeśli nie ma poprawy (u dzieci zwykle po 7 dniach leczenia, u doros

łych po 2 - 4 tygodniach leczenia),

należy zwrócić się do lekarza, w celu ustalenia dalszego leczenia.

Jeśli nastąpi poprawa, w celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może zalecić stosowanie leku

Cutivate, maść rzadziej.

W przypadku stosowania leku u dzieci, należy upewnić się u lekarza, czy została zalecona najmniejsza

konieczna dawka leku.

Dzieci w 1. roku życia

Stosowanie leku Cutivate, maść jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Lekarz zaleci najmniejszą możliwą dawkę leku do stosowania przez najkrótszy czas umożliwiający

wyleczenie choroby, gdyż u tych pacjentów może wystąpić wolniejsze wydalanie leku z organizmu.

Atopowe zapalenie skóry

W atopowym zapaleniu skóry, w miarę uzyskiwania poprawy lekarz może zalecić stopniowe

wycofanie leku jednak nie należy samodzielnie zaprzestawać terapii, gdyż w przypadku nagłego

odstawienia leku może wystąpić nawrót objawów leczonej choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cutivate, maść

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego użycia leku, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż

mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów (patrz punkt

4. Możliwe działania niepożądane i punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate maść).

Pominięcie zastosowania leku Cutivate, maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek

najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cutivate, maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.

Działania niepożądane występujące często

(u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

Świąd.

- 5 -

Działania niepożądane występujące niezbyt często

(u 1 do 100 na 1000 pacjentów stosujących lek):

Miejscowe pieczenie skóry.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko

(u rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących

lek):

Wtórne zakażenia.

Występują szczególnie w wypadku stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego) lub przy

stosowaniu leku w fałdach skóry.

Nadwrażliwość

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku Cutivate, maść.

Zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, objawy zespołu Cushinga, np.:

zwiększenie masy ciała/otyłość, opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, twarz księżycowata, otyłość

centralna, zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi, hiperglikemia (zbyt du

że stężenie cukru we

krwi), glikozuria (cukier w moczu), nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, jaskra, zaćma.

Długotrwałe stosowanie leku, szczególnie w dużej dawce, na duże powierzchnie ciała może

spowodować zwiększone wchłanianie leku do organizmu i wystąpienie objawów zespołu

Cushinga. Jest to bardziej prawdopodobne u dzieci i niemowląt oraz w przypadku stosowania

opatrunku okluzyjnego. U dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny u dorosłych.

Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych.

Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych może powodować zwłaszcza długotrwałe i

częste stosowanie leku.

Ścieńczenie skóry, zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazje (pojawienie się pod skórą

rozszerzonych, drobnych naczyń krwionośnych), hipopigmentacja (odbarwienia), hipertrichoza

(nadmierne owłosienie), zaostrzenie objawów choroby, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry,

łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka. Zmiany zanikowe skóry, ścieńczenie skóry,

rozst

ępy, hipertrichozę (nadmierne owłosienie) i odbarwienie skóry może powodować zwłaszcza

długotrwałe i częste stosowanie leku.

Stosowanie leku w łuszczycy (lub wycofanie leku w trakcie leczenia łuszczycy) może powodować

pojawienie się łuszczycy krostkowej.

Zgłaszano nasilenie objawów chorób skóry i alergicznego wyprysku kontaktowego w trakcie stosowania

leków z grupy kortykosteroidów.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną

(częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych):

Nieostre widzenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dział

ania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

- 6 -

5. Jak przechowywać lek Cutivate, maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po skrócie

„Termin ważn. (EXP)” i na tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cutivate, maść

Substancją czynną leku Cutivate, maść jest flutykazonu propionian.

1 g maści zawiera 0,05 mg flutykazonu propionianu mikronizowanego.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, sorbitolu półtoraoleinian, wosk mikrokrystaliczny, parafina

ciekła.

Jak wygląda lek Cutivate, maść

i co zawiera opakowanie

Lek Cutivate ma postać jednorodnej, przeźroczystej maści o barwie białej do złamanej bieli.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g maści, umieszczona w

tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham DL12 8DT

Wielka Brytania

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

- 7 -

Data ostatniej aktualizacji ulotki: