Crotamiton Farmapol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Crotamiton Farmapol 100 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Crotamiton Farmapol 100 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990263318, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02633
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CROTAMITON FARMAPOL

100 mg/g, maść

Crotamitonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Obejmuje to wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce (patrz punkt 4).

Spis treści ulotki

1. Co to jest Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crotamiton Farmapol

3. Jak stosować Crotamiton Farmapol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Crotamiton Farmapol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Crotamiton Farmapol ma postać maści do stosowania miejscowego, wyłącznie na skórę. Jest lekiem

przeciwświerzbowym i przeciwświądowym. Lek łatwo przenika do skóry.

Wskazania do stosowania:

leczenie świerzbu,

leczenie objawowe świądu różnego pochodzenia, w tym świądu alergicznego oraz świądu po

ukąszeniu owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crotamiton Farmapol

Kiedy nie stosować leku Crotamiton Farmapol

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników leku (patrz w punkcie 6).

Jeśli pacjent ma ostre, sączące się zmiany zapalne skóry, niezależnie od ich przyczyny.

Nie stosować do oczu, na skórę wokół oczu ani na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u niemowląt w pierwszym roku życia.

Nie stosować na dużej powierzchni skóry u dzieci (w wieku powyżej 1 roku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas nakładania maści należy uważać, aby nie zetknęła się z twarzą, oczami, skórą wokół

oczu, błonami śluzowymi ani z uszkodzoną skórą. Jeśli lek przedostanie się do oczu lub na błony

śluzowe, należy przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem.

Lek stosować ostrożnie w miejscach szczególnie wrażliwych, np. w okolicy pach i narządów

płciowych.

Jeśli po pierwszym zastosowaniu leku wystąpiło podrażnienie, nie należy go dalej stosować.

Jeśli objawy świądu utrzymują się lub wystąpił świąd w okolicy narządów płciowych, należy

skontaktować się z lekarzem.

Crotamiton Farmapol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane oddziaływania leku Crotamiton Farmapol z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykonano stosownych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i

karmienia piersią. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi

lub obsługiwania maszyn oraz sprawność psychofizyczną.

3.

Jak stosować Crotamiton Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Crotamiton Farmapol jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Zalecane dawkowanie

Leczenie objawowe świądu

Cienką warstwę maści należy wcierać w swędzące miejsce na skórze. Lek należy stosować od 2 do

maksymalnie 3 razy na dobę.

Dolegliwości zwykle ustępują po 6-10 godzinach od zastosowania leku.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Podczas stosowania leku Crotamiton Farmapol należy uważać, aby nie przedostał się on do oczu i na

błony śluzowe. Jeśli do tego dojdzie, należy oczy lub błony śluzowe przepłukać wodą i skontaktować

się z lekarzem.

Leczenie świerzbu

Przed zastosowaniem leku zaleca się wykąpać i osuszyć skórę. Cienką warstwę maści należy wcierać

w skórę omijając twarz i owłosioną skórę głowy.

Lek stosować raz na dobę, najlepiej na noc, przez 3 do 5 dni.

Podczas leczenia świerzbu należy postępować zgodnie z przedstawionymi niżej szczegółowymi

zaleceniami.

Uważać, aby maść nie przedostała się do oczu ani na błony śluzowe. Jeśli do tego dojdzie,

należy oczy lub błony śluzowe przepłukać wodą i skontaktować się z lekarzem.

Po każdorazowym zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Podczas leczenia świerzbu zaleca się kąpiel dopiero po 2-3 dniach od ostatniego smarowania.

W tym czasie należy dbać o podstawową higienę osobistą, tj. codzienną zmianę bielizny

i mycie części ciała, które nie były smarowane.

Używane podczas choroby ręczniki, pościel, bieliznę i odzież należy wyprać w wysokiej

temperaturze i wyprasować (aby skutecznie usunąć źródło zakażenia); rzeczy te należy

przechowywać oddzielnie i nie używać ich przez co najmniej 2 tygodnie.

Leczeniem profilaktycznym powinni zostać objęci domownicy i osoby z otoczenia chorego,

nawet jeśli nie mają objawów zakażenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Crotamiton Farmapol nie należy stosować u niemowląt w pierwszym roku życia.

U dzieci (w wieku powyżej 1 roku) wystarczy jednorazowe zastosowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Crotamiton Farmapol

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Mogą wystąpić nieznaczne miejscowe podrażnienia skóry oraz pokrzywka (zaczerwienienie i

swędzenie skóry).

Omyłkowe połknięcie leku może spowodować podrażnienie błony śluzowej policzków, przełyku

i żołądka, nudności, wymioty i bóle w nadbrzuszu.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosował lek doustnie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Crotamiton Farmapol

Należy nałożyć maść tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku Crotamiton Farmapol

W razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

przemijające reakcje alergiczne (uczuleniowe), takie jak: miejscowe zaczerwienie i swędzenie

skóry (tzw. rumień), uczucie ciepła; jeśli takie objawy wystąpią, należy natychmiast przerwać

leczenie i skontaktować się z lekarzem,

podrażnienie skóry (jeśli lek przedostanie się do skóry uszkodzonej przez świerzbowce –

pasożyty wywołujące świerzb).

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.

Jak przechowywać Crotamiton Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Crotamiton Farmapol

- Substancją czynną leku jest krotonylo-N-etylo-o-toluidyna (krotamiton).

1 g maści zawiera 100 mg krotamitonu.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze): makrogol 400, makrogol 4000, woda destylowana.

Jak wygląda Crotamiton Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek Crotamiton Farmapol ma postać maści.

Maść pakowana jest w tubę aluminiową umieszczoną w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera

40 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: + 48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem

telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: