Coffecorn forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Coffecorn forte 1 mg + 100 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 1 mg + 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Coffecorn forte 1 mg + 100 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 tabl., 5909990320110, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03201
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Coffecorn forte

1 mg + 100 mg, tabletki drażowane

Ergotamini tartras + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coffecorn forte

3. Jak stosować lek Coffecorn forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Coffecorn forte

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Coffecorn forte zawiera winian ergotaminy i kofeinę. Ergotamina silnie kurczy naczynia krwionośne,

ale także może rozkurczać naczynia w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest

mały, ergotamina powoduje skurcz naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest

wysoki ergotamina wywołuje odwrotną reakcję - rozkurcz naczyń. Ergotamina działa obkurczająco na

naczynia krwionośne głównie mózgu, zmniejszając objawy migrenowe oraz przepływ krwi.

Ergotamina częściowo pobudza, a częściowo hamuje alfa-adrenergiczne receptory naczyń krwionośnych.

Ergotamina wywiera silne działanie oksytocynowe (powoduje skurcz mięśni macicy). Uzasadnieniem

łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie tego alkaloidu.

Kofeina stosowana w dawkach terapeutycznych pobudza czynność kory mózgowej i ośrodków

wegetatywnych. Ułatwia koncentrację uwagi, skraca czas reakcji, poprawia sprawność myślenia, łagodzi

objawy zmęczenia psychicznego, usuwa senność. Kofeina rozszerza naczynia zewnątrzczaszkowe i

wewnątrzczaszkowe. Przyspiesza czynność, zwiększa siłę skurczów i pojemność wyrzutową serca.

Kofeina nasila działanie leków przeciwbólowych. Kofeina stosowana jest jako lek wspomagający w

bólach głowy, tonizujący w stanach zmęczenia umysłowego, niedociśnieniu, omdleniu.

Wskazania do stosowania

Lek Coffecorn forte stosuje się w napadach migreny oraz w bólach głowy pochodzenia naczyniowego,

jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coffecorn forte

Kiedy nie stosować leku Coffecorn forte

- jeśli występuje nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którykolwiek składnik leku,

- jeśli występuje niekontrolowane nadciśnienie,

- jeśli przyjmujemy leki, które hamują aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (np. azolowe leki

przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV, klarytromycyna, telitromycyna, werapamil, diltiazem,

indynawir, cyprofloksacyna)

- jeśli przyjmujemy leki, które zwężają naczynia krwionośne,

- jeśli u pacjenta stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia

(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej lub zaotrzewnowe,

- w chorobach naczyń obwodowych takich, jak choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń

krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca naczyń oraz po zabiegach

chirurgicznych na naczyniach,

- w niedotlenieniu mięśnia sercowego,

- po przebytym zawale serca,

- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

- w chorobach nerek i wątroby,

- w posocznicy,

- w jaskrze,

- w ciąży,

- w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje nadwrażliwości na ergotaminę.

Lek może spowodować niedotlenienie mięśnia sercowego lub zawał serca podczas leczenia nawet

małymi dawkami ergotaminy. Obwodowe zaburzenia naczyniowe mogą wystąpić nawet po jednokrotnej

dawce ergotaminy. Należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

Jeśli wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się z

lekarzem.

W przypadku pacjentów przyjmujących ergotaminę długotrwale przed rozpoczęciem leczenia lekarz

sprawdzi, czy funkcja serca, płuc i nerek jest prawidłowa. W trakcie leczenia lekarz zwróci szczególną

uwagę na wszelkie oznaki potencjalnie związane z wystąpieniem włóknienia. W razie potrzeby zostaną

wykonane odpowiednie badania. W razie wystąpienia włóknienia leczenie zostanie przerwane.

Ergotamina może wchodzić w reakcję z tworzywami sztucznymi używanymi do rekonstrukcji

chirurgii.

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Lek Coffecorn forte nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej i nie powinien być stosowany w

profilaktyce migreny.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy.

Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i

zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo

(lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu

głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Jednoczesne stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu może nasilać

działanie ergotaminy i kofeiny oraz powodować nasilenie zdarzeń niepożądanych. Możliwe jest poważne,

a nawet zagrażające życiu mózgowe i/lub obwodowe niedokrwienie.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Coffecorn forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Leków zawierających ergotaminę nie należy przyjmować łącznie z sumatryptanem (lek

przeciwmigrenowy)

ze względu na możliwość sumowania działania spastycznego na naczynia.

Ergotamina nie powinna być stosowana w trakcie terapii dihydroergotaminą, bromokryptyną, kabergoliną

(leki hamujące laktację), metyzergidem (lek przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość wystąpienia

nadciśnienia i zawału serca.

W przebiegu terapii ergotaminą i lekami hamującymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną

- leki rozszerzające naczynia) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem,

propranololem, timololem - leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i w chorobie niedokrwiennej serca)

może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe.

W przypadku jednoczesnego stosowania produktu zawierającego ergotaminę i kofeinę z inhibitorami

izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (np. azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV,

klarytromycyna, telitromycyna, werapamil, diltiazem, indynawir, cyprofloksacyna, sok grejpfrutowy)

efekty działania ergotaminy i kofeiny mogą być silniejsze jak również wydłużone w czasie.

Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny,

erytromycyny) może zaburzyć metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P450 i

spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu.

Leki przeciwwirusowe (delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir) stosowane jednocześnie z

ergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Leki antydepresyjne (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina) w połączeniu z ergotaminą

mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów.

Dopamina i dobutamina (leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego) stosowane jednocześnie z

ergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i

stóp, dlatego nie należy stosować tych leków jednocześnie z alkaloidami sporyszu.

Zawarta w leku kofeina nasila działanie leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy oraz

zwiększających ciśnienie krwi.

Lek Coffecorn forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić soku grejpfrutowego ani alkoholu podczas stosowania leku Coffecorn forte.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Coffecorn forte nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przewlekłe stosowanie ergotaminy stanowi zagrożenie dla płodu i może wywołać poronienie

spowodowane działaniem oksytocynowym.

Zarówno ergotamina jak i kofeina przenikają do mleka matki i mogą wywołać różnego rodzaju

zaburzenia u dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W piśmiennictwie dotyczącym alkaloidów sporyszu i ich pochodnych oraz kofeiny brak danych

dotyczących działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Coffecorn forte zawiera 179,925 mg sacharozy i 34,7 mg laktozy

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Coffecorn forte

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Aby lek był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia pierwszych

objawów napadu migreny.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia pierwszych objawów

napadu migreny. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu migreny zażywać 1 tabletkę

drażowaną, co pół godziny (maksymalnie 4 tabletki drażowane na dobę lub 8 tabletek drażowanych na

tydzień). Należy zachować, co najmniej 4 dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami maksymalnymi.

W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego należy zażywać 1 tabletkę drażowaną

2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.

(patrz też „Lek Coffecorn forte z jedzeniem, piciem i alkoholem” w punkcie 2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Stosowanie leku Coffecorn forte u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek jest

przeciwwskazane.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Coffecorn forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coffecorn forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Objawy przedawkowania:

Znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność, obniżenie lub podwyższenie

ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata przytomności, wstrząs i śmierć.

Jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty i zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Coffecorn forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coffecorn forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Coffecorn forte może powodować działania niepożądane choć nie u każdego one

występują:

zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: parestezje obwodowych części ciała,

osłabienie kończyn, bóle głowy, stany dezorientacji, zawroty głowy, senność, nudności, dolegliwości

żołądkowo-jelitowe, bóle w nadbrzuszu, zaparcia, przerost dziąseł, powikłania rzadko pojawiające się

podczas terapii krótkotrwałej: rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik. Ergotamina

może spowodować niedokrwienie, podrażnienie, krwawienie i owrzodzenie odbytu, spowodowane

skurczem naczyń krwionośnych.

Obecność kofeiny może powodować: bezsenność, drażliwość, drżenia mięśniowe.

Lek może powodować zaburzenia rytmu serca, zwłóknienie mięśnia sercowego, zastawek, naczyń

wieńcowych i aorty, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku długotrwałego stosowania ergotaminy może wystąpić: ergotyzm, objawiający się

początkowo drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, a w kolejnym etapie upośledzeniem krążenia

w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń kończyn i w konsekwencji martwicą kończyn.

Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek.

Przy długotrwałym stosowaniu ergotaminy mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia

(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnowe i pozaotrzewnowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301,

fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coffecorn forte

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Coffecorn forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Coffecorn forte

Substancjami czynnymi leku są: winian ergotaminy i kofeina bezwodna.

1 tabletka drażowana zawiera 1 mg winianu ergotaminy i 100 mg kofeiny bezwodnej:

Substancje pomocnicze:

w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: metyloceluloza, skrobia ziemniaczana,

karboksymetyloskrobia sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk;

w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, błękit brylantowy FCF (E–133), syrop

ziemniaczany; skład masy połyskowej: olej rzepakowy, wosk pszczeli żółty, Nipagina M, etanol 96%.

Jak wygląda lek Coffecorn forte i co zawiera opakowanie

Lek Coffecorn forte to tabletki drażowane doustne.

Opakowanie:

W tekturowym pudełku znajduje się 1 fiolka szklana bezbarwna.

Jedna fiolka zawiera 12 szt. tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39,

85-619 Bydgoszcz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki: