Clemastinum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Clemastinum 1 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Clemastinum 1 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990091911, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00919
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CLEMASTINUM WZF, 1 mg, tabletki

Clemastinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Clemastinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Clemastinum WZF

Jak stosować lek Clemastinum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Clemastinum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Clemastinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Clemastinum WZF

to lek przeciwalergiczny, łagodzący objawy alergiczne, zwłaszcza skóry i błony

śluzowej nosa, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu:

objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa

(takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste

kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);

kontaktowego zapalenia skóry (objawy: zaczerwienienie, swędzenie skóry z tworzeniem się

pęcherzyków, pęknięć, a nawet owrzodzeń);

pokrzywki;

świądu skóry;

wyprysku atopowego (objawy: suchość, zaczerwienienie, łuszczenie i swędzenie skóry);

obrzęku naczynioruchowego (objawy: puchnięcie skóry i błon śluzowych).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clemastinum WZF

Kiedy nie stosować leku Clemastinum WZF

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6) oraz chlorfeniraminę lub difenhydraminę (substancje

o podobnej budowie do klemastyny, wchodzące w skład innych leków);

jeśli dziecko nie ukończyło 12 miesięcy;

w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy

(MAO) – patrz punkt: „Clemastinum WZF a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Clemastinum WZF należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką:

jeśli pacjent choruje na jaskrę lub ma podwyższone ciśnienie w oczach;

jeśli pacjent ma wrzody w żołądku lub dwunastnicy lub inne ciężkie zaburzenia przewodu

pokarmowego (zwężenie odźwiernika);

jeśli u pacjenta stwierdzono rozrost prostaty lub występowało zatrzymanie moczu z innych

przyczyn;

jeśli pacjent choruje na astmę;

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

jeśli pacjent ma choroby układu krążenia i nadciśnienie krwi;

jeśli pacjent choruje na porfirię (zaburzenia powstawania hemu – czerwonego barwnika, który

jest również częścią niektórych enzymów), ponieważ lek może nasilać objawy porfirii;

jeśli pacjent ma powyżej 60 lat, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia nasilonej senności,

zmęczenia lub obniżenia ciśnienia krwi.

Jeżeli są planowane testy alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku na kilka dni przed ich

wykonaniem.

Podczas przyjmowania Clemastinum WZF, podobnie jak w przypadku innych leków

przeciwuczuleniowych, pacjent nie powinien pić alkoholu.

Clemastinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie niektórych leków z klemastyną może wpływać na czynność

ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje:

- barbiturany (leki nasenne i uspokajające);

- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

- leki stosowane w parkinsonizmie;

- silne leki przeciwbólowe (z grupy opioidowych, np. morfinę).

Niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy - MAO) przedłużają i nasilają

działanie klemastyny.

Clemastinum WZF z jedzeniem i piciem

Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Lekarz

zdecyduje, czy można stosować Clemastinum WZF w okresie ciąży.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ponieważ klemastyna w niewielkich ilościach

przenika do mleka kobiecego i może spowodować wystąpienie działań niepożądanych u niemowląt

karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. senności, zmęczenia, zawrotów

głowy) podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Clemastinum WZF zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Clemastinum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Clemastinum WZF stosuje się doustnie.

Lek można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku.

Zwykle stosowane dawki leku podano poniżej.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

zaleca się stosowanie klemastyny w postaci syropu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę, rano i wieczorem. W razie konieczności dawkę można zwiększać

do 3-4 tabletek na dobę.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia określa lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clemastinum WZF

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,

który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej mogą wystąpić:

u dzieci: pobudzenie, omamy, bezład (ataksja), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia

mięśniowe, ruchy mimowolne, przegrzanie, sinica, drgawki, nasilające się zaburzenia krążenia

i oddychania prowadzące do zahamowania tych czynności.

Ponadto mogą wystąpić: suchość w ustach, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy,

podwyższenie temperatury ciała.

u dorosłych częściej występują zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego

przejawiające się sennością, a nawet śpiączką.

Pominięcie zastosowania leku Clemastinum WZF

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku możliwie jak najszybciej. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia

następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu

dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania.

Najczęściej występują:

uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy;

bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia;

zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych.

Może wystąpić:

zmęczenie, splątanie, niepokój, nadmierne pobudzenie (szczególnie u dzieci), osłabienie, ból

głowy, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, drgawki;

brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej;

uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej nosa i gardła,

uczucie zatkanego nosa;

obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, skurcze dodatkowe;

zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, zanik granulocytów we krwi

obwodowej, niedokrwistość hemolityczna);

trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu;

pokrzywka, wysypka;

nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia obniżenia

ciśnienia krwi, senności, zmęczenia i zawrotów głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Clemastinum WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clemastinum WZF

Substancją czynną leku jest klemastyna. Jedna tabletka zawiera 1 mg klemastyny (w postaci

klemastyny fumaranu).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ryżowa, powidon K-25, magnezu

stearynian, talk.

Jak wygląda lek Clemastinum WZF i co zawiera opakowanie

Clemastinum WZF to białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami.

Każde opakowanie leku zawiera 30 tabletek w 2 blistrach z folii Al/PVC po 15 tabletek,

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: