Cipropol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cipropol 500 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cipropol 500 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990729012, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07290
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cipropol

Ciprofloxacinum

250 mg, tabletki powlekane

500 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek

Cipropol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipropol

Jak stosować lek Cipropol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cipropol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cipropol i w jakim celu się go stosuje

Lek Cipropol zawiera substancję czynną cyprofloksacynę. Cyprofloksacyna jest antybiotykiem z

grupy fluorochinolonów. Cyprofloksacyna zabija bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na

określone szczepy bakterii.

Dorośli

Lek Cipropol jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

zakażenia układu oddechowego,

długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok,

zakażenia układu moczowego,

zakażenia narządów płciowych u kobiet i mężczyzn,

zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej,

zakażenia skóry i tkanek miękkich,

zakażenia kości i stawów,

zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię

Neisseria meningitidis,

narażenie na wdychanie laseczek wąglika.

Cyprofloksacynę można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią z gorączką, która

przypuszczalnie jest skutkiem zakażenia bakteryjnego.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić

dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Cipropol.

Dzieci i młodzież

Lek Cipropol jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską,

w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę;

powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie

nerek);

narażenie na wdychanie laseczek wąglika.

Lek Cipropol może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci

młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipropol

Kiedy nie stosować leku Cipropol

Jeśli pacjent ma uczulenie na cyprofloksacynę, na inne leki z grupy chinologów lub

którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2. Cipropol a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cipropol należy omówić to z lekarzem:

jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być

konieczna zmiana dawki leku,

jeśli pacjent choruje na padaczkę lub inne zaburzenia neurologiczne,

jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi

antybiotykami, jak Cipropol,

jeśli pacjent choruje na cukrzycę – po zastosowaniu cyprofloksacyny u pacjenta może

znacznie zmniejszyć się pozio

m cukru (wystąpić tzw. hipoglikemia),

jeśli pacjent choruje na miastenię (rodzaj osłabienia mięśni) – mogą nasilić się jej objawy,

jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-

fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza – po zastosowaniu

cyprofloksacyny może wystąpić niedokrwistość (anemia).

W leczeniu niektórych zakażeń układu moczowo-płciowego lekarz może dodatkowo, oprócz

cyprofloksacyny, przepisać inny antybiotyk. Jeśli u pacjenta nie nastąpi poprawa stanu zdrowia po

trzech dniach leczenia, należy zwrócić się do lekarza.

Zaburzenia dotyczące serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego typu leków, jeśli:

u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT

(widoczne w zapisie EKG – badaniu aktywności elektrycznej serca),

u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłas

zcza

małe stężenie potasu i magnezu we krwi),

pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią),

pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca),

pacjent przebył zawał mięśnia sercowego,

pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku,

pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt 2. Cipropol

a inne leki).

Podczas stosowania leku Cipropol

Jeżeli

podczas stosowania leku Cipropol

wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Cipropol.

Ciężka, nagła reakcja alergiczna

(reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk

naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej

dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce

piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania.

Jeżeli

tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipropol i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Sporadycznie może wystąpić

ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna

, szczególnie u

pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. W okresie od

pierwszych 48 godzin terapii do nawet kilku miesięcy po przerwaniu stosowania leku

Cipropol może dojść do zapalenia oraz zerwania ścięgien. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy

w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Cipropol i odciążyć bolesny

obszar. Należy uni

kać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania

ścięgna.

Jeśli u pacjenta występuje

padaczka

lub inne

schorzenia neurologiczne

, takie jak:

niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego

układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipropol i

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Po pierwszym przyjęciu leku Cipropol mogą wystąpić

reakcje psychiczne

. Jeśli u pacjenta

występuje

depresja

psychoza,

objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania

leku Cipropol. Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się do stadium myśli

samobójczych, mogących prowadzić do prób samobójczych lub samobójstwa. Jeśli tak się

stanie, należy

przerwać stosowanie leku Cipropol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i

(lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipropol i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Przypadki hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi) opisywano najczęściej u osób

chorujących na cukrzycę, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Jeśli u pacjenta wystąpi

hipoglikemia pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cipropol, lub nawet przez kilka tygodni po

zakończeniu leczenia może pojawić się

biegunka.

Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa,

albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Cipropol, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy prz

yjmować leków, które hamują lub

spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent oddaje

próbkę krwi lub moczu do analizy

, powinien poinformować lekarza

lub personel laboratorium o tym, że stosuje lek Cipropol.

Jeśli pacjent ma chore nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być

konieczna modyfikacja dawki leku.

Lek Cipropol może spowodować

uszkodzenie wątroby.

Jeśli pacjent zauważy następujące

objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub

drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cipropol i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Lek Cipropol może z

mniejszać liczbę białych krwinek,

co może powodować zmniejszenie

odporności na zakażenia

. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie

objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi

objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem

moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi,

żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).

Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Podczas przyjmowania leku Cipropol skóra staje się bardziej

wrażliwa na światło słoneczne i

promieniowanie ultrafioletowe (UV).

Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne

lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Lek Cipropol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie można stosować leku Cipropol jednocześnie z tyzanidyną

, ponieważ może to powodować

objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku

Cipropol).

Wymienione niżej leki mogą w organizmie człowieka wchodzić w reakcje z lekiem Cipropol.

Przyjmowanie leku Cipropol jednocześnie z tymi lekami może wpływ

ać na ich działanie lecznicze.

Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

antagoniści witaminy K (np. warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion) lub inny

doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew),

probenecyd (w dnie moczanowej),

metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu

stawów),

teofilina (w zaburzeniach oddechowych),

tyzanidyna (w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym),

olanzapina (lek przeciwpsychotyczny),

klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

ropinirol (w chorobie Parkinsona),

fenytoina (w padaczce),

metoklopramid (przy nudnościach oraz wymiotach),

cyklosporyna (w schorzeniach skórnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz

przeszczepianiu narządów),

inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki z grupy leków przeciwarytmicznych (np.

chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy

makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Lek Cipropol

może

zwiększać

stężenie następujących leków we krwi:

pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia),

kofeina,

duloksetyna (w depresji, neuropatii cukrzycowej oraz nietrzymaniu moczu),

lidokaina (w schorzeniach serca oraz zastosowaniach anestezjologicznych),

syldenafil (np. w zaburzeniach erekcji).

Niektóre leki

osłabiają

działanie leku Cipropol. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje

lub zamierza zastosować:

leki zobojętniające sok żołądkowy,

omeprazole,

środki służące do uzupełnienia składników mineralnych,

sukralfat,

polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer lub węglan lantanu),

leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub środki stosowane w celu uzupeł

nienia tych

składników.

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Cipropol należy przyjąć około dwie godziny

przed ich zastosowaniem lub po upływie przynajmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Lek Cipropol z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Cipropol nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania

tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z

dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Cipropol w czasie ciąży.

Nie należy przyjmować leku Cipropol podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika

do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cipropol może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą po

jawić się pewne neurologiczne

działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn,

powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cipropol. W przypadku

wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Cipropol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Cipropol należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to

zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może

być konieczna z

miana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy

zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, co do liczby stosowanych

tabletek i sposobu przyjmowania leku Cipropol, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ

mają nieprzyjemny smak.

Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w

skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.

Nie należy

jednak przyjmować leku

Cipropol wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt, lub z

wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cipropol pić dużo płynów.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Cipropol

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je

lekarzowi.

Pominięcie zażycia dawki leku Cipropol

Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co

przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować

pominiętej dawki i kontynuować stosowanie leku jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej

w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza

tabletki.

Przerwanie stosowania leku Cipropol

Ważne jest, aby

nie przerywać leczenia,

nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku

dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać

niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć

oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy się

zwrócić do lekarza lub farmaceuty

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste

działania niepożądane

(występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- nudności (mdłości), biegunka,

- bóle stawów u dzieci.

Niezbyt częst

e działania niepożądane

(występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

- nadkażenia grzybicze,

- duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek,

- zmniejszenie łaknienia,

- nadmierna aktywność lub pobudzenie,

- ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku,

- wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub

wiatry,

- zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina],

- wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka,

- ból stawów u dorosłych,

- osłabienie czynności nerek,

- bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka,

- zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie

działania niepożądane

(występujące nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być

śmiertelne) (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności),

- zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub

zmniejszona liczba komórek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi (płytki krwi),

- reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk

naczynioruchowy),

- podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia),

- obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

- splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy (potencjalnie

prowadzące do myśli samobójczych, prób samobójczych lub samobójstwa),

- uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry,

drżenie, drgawki (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności) lub zawroty głowy

- zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie,

- szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu,

- przyspieszone bicie serca (tachykardia),

- rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie,

- płytki oddech, w tym objawy astmy,

- zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby,

- wrażliwość na światło (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności),

- ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze,

- niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności),

zapalenie układu moczowego,

- zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się,

- zwiększenie aktywności enzymu zwanego amylazą.

Bardzo rzadkie

działania niepożądane

(występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna);

niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby

czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być

śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne (patrz

punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności),

- ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być

śmiertelny – reakcja podobna do choroby posurowiczej) (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki

ostrożności),

- zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne potencjalnie prowadzące do myśli samobójczych, prób

samobójczych lub samobójstwa) (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności),

- migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na

mózg (zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i guz rzekomy mózgu),

- zaburzone widzenie kolorów,

- zapalenie śc

iany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń),

- zapalenie trzustki,

- obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności

wątroby zagrażającej życiu,

- niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na

skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna

naskórka),

- osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki

(ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności); nasilenie objawów miastenii

(patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- zaburzenia dotyczące układu nerwowego, takie jak:

ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i

(lub) osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa i polineuropatia),

- zaburzenia serca, takie jak: bardzo szybkie bicie serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca,

zaburzenia rytmu serca (zwane „wydłużeniem odstępu QT”, widoczne w EKG – badaniu aktywności

elektrycznej serca),

- wysypka krostkowa,

- wpływ na krzepliwości krwi (u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cipropol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym

pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cipropol

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna.

Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, skrobi glikolan

sodowy, skrobia kukurydziana; otoczka OPADRAY OY-S-28842 (biały): hypromeloza (E 464),

Makrogol, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Cipropol, 250 mg

Okrągłe tabletki powlekane, obustronnie wypukłe, pokryte białą otoczką.

Cipropol, 500 mg

Owalnego tabletki powlekane, obustronnie wypukłe, pokryte białą otoczką, z grawerowaną po jednej

stronie kreską umożliwiającą dzielenie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Pudełka tekturowe zawierają po 10 tabletek oraz ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny

GEDEO

N RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 755 50 81

Wytwórca

Gedeon Richter România S.A.

Cuza Vodă street 99-105

Târgu-Mureş

România – 540306

Rumunia

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 22 755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 22 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

(farmakod)