Cipronex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cipronex 2 mg/ml roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 2 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cipronex 2 mg/ml roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 50 ml, 5909990948819, Rp; 1 poj. 100 ml, 5909990948826, Rp; 1 poj. 200 ml, 5909990948833, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09488
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cipronex, 2 mg/ml, roztwór do infuzji

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cipronex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipronex

Jak stosować lek Cipronex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cipronex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cipronex i w jakim celu się go stosuje

Lek Cipronex jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna.

Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy

bakterii.

Dorośli

Lek Cipronex, roztwór do infuzji jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń

bakteryjnych:

zakażenia układu oddechowego;

długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok;

zakażenia układu moczowego;

zakażenia jąder lub kanalików nasiennych;

zakażenia narządów płciowych u kobiet;

zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej;

zakażenia skóry i tkanek miękkich;

zakażenia kości i stawów;

leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić

dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Cipronex.

Dzieci i młodzież

Lek Cipronex, roztwór do infuzji jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą

lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę;

powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie

nerek);

narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Lek Cipronex może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci

i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipronex

Kiedy nie stosować leku Cipronex:

jeśli pacjent ma uczulenie na cyprofloksacynę, na inne leki z grupy chinolonów lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 - „Cipronex a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Cipronex

Należy poinformować lekarza, jeśli:

pacjent ma lub kiedykolwiek miał problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana

dawki leku;

pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne;

pacjent miał w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak

Cipronex;

pacjent choruje na miastenię (rodzaj osłabienia mięśni);

pacjent miał w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia);

u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT

(widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca);

pacjent ma zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu

i magnezu we krwi);

pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią);

pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca);

pacjent przebył zawał mięśnia sercowego;

pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt – „Cipronex

a inne leki”).

Należy zachować ostrożność stosując lek u kobiet w ciąży i u osób w podeszłym wieku (powyżej

65 roku życia).

Podczas stosowania leku Cipronex

Jeżeli

podczas przyjmowania leku Cipronex

wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Cipronex.

Ciężka, nagła reakcja alergiczna

(reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk

naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej

dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce

piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania.

Jeżeli

tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Sporadycznie może wystąpić

ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna

, szczególnie

u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią

się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku

Cipronex i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on

zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

Jeśli u pacjenta występuje

padaczka

lub inne

schorzenia neurologiczne

, takie jak:

niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego

układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex

i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Po pierwszym przyjęciu leku Cipronex mogą wystąpić

reakcje psychiczne

. Jeśli u pacjenta

występuje

depresja

psychoza

, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania

leku Cipronex. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie

i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cipronex, lub nawet przez kilka tygodni po

zakończeniu leczenia może pojawić się

biegunka

. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa,

albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Cipronex, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub

spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent oddaje

próbkę krwi lub moczu do analizy

, należy poinformować lekarza lub

personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Cipronex.

Lek Cipronex może spowodować

uszkodzenie wątroby

. Jeśli pacjent zauważy następujące

objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub

drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować

się z lekarzem.

Lek Cipronex może zmniejszać liczbę białych krwinek

co może powodować zmniejszenie

odporności na zakażenia

. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie

objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi

objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem

moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi,

żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).

Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-

fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny

stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).

Podczas przyjmowania leku Cipronex skóra staje się bardziej

wrażliwa na światło słoneczne

i promieniowanie ultrafioletowe (UV)

. Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne

lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Jeśli wzrok stał się osłabiony lub pacjent odczuwa inne dolegliwości ze strony oczu należy

natychmiast skonsultować się z okulistą.

Cipronex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku Cipronex jednocześnie z tyzanidyną

, ponieważ może to powodować objawy

niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 - „Kiedy nie stosować leku

Cipronex”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Cipronex.

Przyjmowanie leku Cipronex jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze.

Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków

przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid,

ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do

grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne,

koniecznie powinien powiedzieć o tym

lekarzowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy (np. acenokumarol, fenprokumon,

fluindion);

probenecyd (stosowany w dnie moczanowej);

metotreksat (stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym

zapaleniu stawów);

teofilina (stosowana w zaburzeniach oddychania);

tyzanidyna (stosowana w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu

rozsianym);

klozapina (lek przeciwpsychotyczny);

ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona);

fenytoina (stosowana w padaczce);

metoklopramid (zapobiegający nudnościom i wymiotom);

omeprazol (stosowany w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej);

cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządu);

glibenklamid (stosowany w cukrzycy);

duloksetyna (stosowana w depresji, zaburzeniach lękowych lub bólu w neuropatii

cukrzycowej);

lidokaina (stosowana przeciwbólowo oraz w zaburzeniach rytmu serca);

syldenafil (stosowany w zaburzeniach erekcji).

Lek Cipronex może

zwiększać

stężenie następujących leków we krwi:

pentoksyfilina (stosowana w zaburzeniach krążenia);

kofeina;

agomelatyna;

zolpidem.

Stosowanie leku Cipronex z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na stosowanie leku Cipronex.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Cipronex w czasie ciąży.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Cipronex, ponieważ cyprofloksacyna

przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cipronex może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne

objawy niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn,

powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cipronex. W razie

wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Cipronex zawiera sód

1 ml roztworu zawiera 0,15 mmol (3,5 mg) sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze

zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Cipronex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę

leku Cipronex należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego

ciężkości.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może

być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe.

Lekarz będzie każdą z dawek podawał do krwi, w powolnej infuzji dożylnej. Czas trwania infuzji

u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji roztworu cyprofloksacyny

400 mg/200 ml wynosi 60 minut, a roztworu 200 mg/100 ml - 30 minut. Dzięki powolnemu

podawaniu infuzji można uniknąć wystąpienia nagłych działań niepożądanych.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cipronex pić dużo płynów.

Szczegółowy opis sposobu stosowania i przygotowywania leku do podawania zamieszczono na końcu

ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Przerwanie stosowania leku Cipronex

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach

stosowania leku. W razie zbyt wczesnego przerwania stosowania leku, zakażenie może zostać

niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć

oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

nudności (mdłości), biegunka;

bóle stawów;

odczyn miejscowy na wkłucie i infuzję (tylko przy podaniu dożylnym).

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

nadkażenia grzybicze;

duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek);

utrata apetytu (jadłowstręt);

nadmierna aktywność psychoruchowa, pobudzenie;

ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku;

wymioty, bóle żołądka i jelit, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia;

zaburzenie czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

(aminotransferaz), podwyższone stężenie jednej z substancji we krwi (bilirubiny);

wysypka, swędzenie skóry, pokrzywka;

bóle mięśniowo-szkieletowe (np. ból kończyn, ból pleców, ból klatki piersiowej), bóle stawów;

zaburzenie czynności nerek;

osłabienie, gorączka;

zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być

śmiertelne) (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

zmiana liczby krwinek, spadek liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek, zahamowanie

czynności szpiku, które mogą stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”);

reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk

naczynioruchowy), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), który może stanowić

zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

splątanie i dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub reakcje psychotyczne,

myśli samobójcze lub próby samobójcze (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drżenie, drgawki (w tym stan padaczkowy), zawroty

głowy pochodzenia błędnikowego;

szumy uszne, utrata słuchu lub zaburzenia słuchu;

zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie);

przyspieszone bicie serca (tachykardia);

rozszerzenie naczyń, niedociśnienie, omdlenia;

skrócenie oddechu z objawami astmatycznymi;

zaburzenie czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby;

wrażliwość na światło (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności ”);

ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni, skurcze;

niewydolność nerek, krew w moczu, kryształy w moczu, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie

nerek (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

obrzęki, nadmierne pocenie się;

podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna);

niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza);

ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza),

które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

reakcje psychotyczne (mogące kończyć się wyobrażeniami lub myślami samobójczymi lub próbą

samobójczą bądź samobójstwem);

migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, ucisk na mózg (zwiększone ciśnienie

wewnątrzczaszkowe), zaburzenia węchu;

zaburzone widzenie kolorów;

zapalenie naczyń;

zapalenie trzustki;

martwica wątroby (bardzo rzadko postępująca w zagrażającą życiu niewydolność wątroby);

niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą lub wysypki (np. potencjalnie śmiertelny zespół

Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

osłabienie mięśni, zapalenie ścięgien, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki

(ścięgna Achillesa), nasilenie objawów nużliwości mięśni (patrz punkt 2 - „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaburzenia czucia w obrębie kończyn, takie jak mrowienie, drętwienie, osłabienie;

bardzo szybkie bicie serca;

zagrażające życiu nieregularne bicie serca;

zaburzenie rytmu serca (zwane „wydłużeniem odcinka QT”, widoczne w EKG badaniu

aktywności elektrycznej serca), komorowe zaburzenie rytmu serca;

ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP);

odczuwanie nadmiernego pobudzenia (mania) lub odczuwanie nadmiernego optymizmu

i nadaktywność (hipomania);

reakcje nadwrażliwości zwane DRESS (osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi);

wydłużenie czasu krzepnięcia krwi u pacjentów, którym podaje się antagonistów witaminy K.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cipronex

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Chronić przed działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu.

Roztwór jest wrażliwy na działanie światła, dlatego pojemnik należy wyjąć z opakowania

bezpośrednio przed użyciem. Jeżeli lek jest narażony na działanie światła dziennego w sposób ciągły

dłużej niż przez 3 dni, nie gwarantuje się jego pełnej skuteczności. Niezużyty roztwór należy

wyrzucić.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku lub pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cipronex

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna.

1 pojemnik 50 ml zawiera 100 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku

cyprofloksacyny).

1 pojemnik 100 ml zawiera 200 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku

cyprofloksacyny).

1 pojemnik 200 ml zawiera 400 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku

cyprofloksacyny).

Pozostałe składniki to: mleczan sodu, sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cipronex i co zawiera opakowanie

Pojemnik polietylenowy formowany z adapterem typu Insocap zawierający przezroczysty roztwór

o lekko żółtawozielonkawym zabarwieniu.

Opakowanie zawiera 50 ml, 100 ml lub 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porady - kształcenie medyczne

Antybiotyki są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie działają w zakażeniach wirusowych.

Antybiotyki należy stosować w chorobach, w których lekarz je zalecił. Pomimo działania

antybiotyków niektóre bakterie mogą przetrwać lub rozmnożyć się. To zjawisko jest nazywane

opornością: niekiedy leczenie antybiotykiem staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe użycie antybiotyków zwiększa oporność. Można nawet spowodować, że bakterie

uodpornią się i wydłuży się leczenie czy zmniejszy skuteczność antybiotyku, jeżeli pacjent nie

zastosuje się do zaleceń lekarza dotyczących:

wielkości dawki;

częstości przyjmowania;

długości okresu leczenia.

W konsekwencji, żeby zachować skuteczność tego leku:

1 – Należy stosować antybiotyk tylko wtedy, jeśli przepisze go lekarz.

2 – Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich.

3 – Nie należy przyjmować antybiotyku ponownie bez zalecenia lekarza, nawet jeśli aktualna choroba

jest podobna do choroby, na którą antybiotyk został przepisany.

4 – Nigdy nie należy dawać antybiotyku innej osobie, gdyż w przypadku jej choroby może okazać się

niewłaściwy.

5 – Po zakończeniu leczenia należy zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie

zniszczony.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Szczegółowa informacja o tym leku, w tym informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego

personelu medycznego, są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego na stronie internetowej:

www.urpl.gov.pl.

Produkt Cipronex należy podawać w postaci infuzji dożylnych. Pojemnik po sprawdzeniu szczelności

i zerwaniu folii zabezpieczającej należy podłączyć do aparatu z igłą dwukanałową. Czas trwania

infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji roztworu

cyprofloksacyny 400 mg/200 ml wynosi 60 minut, a roztworu 200 mg/100 ml - 30 minut. Powolna

infuzja do dużego naczynia żylnego pozwoli na zminimalizowanie dyskomfortu pacjenta

i zmniejszenie ryzyka podrażnienia żył. Roztwór do infuzji można podawać bezpośrednio lub po

zmieszaniu z innymi zgodnymi roztworami do infuzji.

Roztwór do infuzji zawsze należy podawać oddzielnie, chyba że potwierdzono zgodność z innymi

roztworami (lekami). Widoczne oznaki niezgodności farmaceutycznych to, np. wytrącenie osadu,

zmętnienie i zmiana barwy.

Niezgodności farmaceutyczne występują w przypadku wszystkich roztworów do infuzji (leków), które

są nietrwałe pod względem fizycznym lub chemicznym przy wartości pH tych roztworów (np.

roztwory penicyliny, roztwory heparyny), zwłaszcza w połączeniu z roztworami, których odczyn

wyrównano do zasadowego (pH roztworów cyprofloksacyny: 3,5-4,6).

Po wstępnym podawaniu dożylnym, leczenie można także kontynuować doustnie.