Ciprinol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ciprinol 500 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ciprinol 500 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990066216, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00662
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ciprinol, 250 mg, tabletki powlekane

Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol

Jak stosować lek Ciprinol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Ciprinol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

Ciprinol zawiera substancję czynną - cyprofloksacynę. Cyprofloksacyna jest antybiotykiem z grupy

fluorochinolonów. Cyprofloksacyna zabija bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone

szczepy bakterii.

Dorośli

Ciprinol jest stosowany u osób dorosłych:

w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

zakażenia układu oddechowego

długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

zakażenia układu moczowego

zakażenia narządów płciowych u kobiet i mężczyzn

zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

zakażenia skóry i tkanek miękkich

zakażenia kości i stawów

w zapobieganiu:

zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis

w leczeniu płucnej postaci wąglika i zapobieganiu zakażeniu po narażeniu na wdychanie

pałeczek wąglika.

Cyprofloksacynę można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią (mała liczba białych krwinek) z

gorączką, która przypuszczalnie jest skutkiem zakażenia bakteryjnego.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić

dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Ciprinol.

Dzieci i młodzież

Ciprinol jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w następujących

zakażeniach bakteryjnych:

zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie

nerek)

płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z pałeczkami wąglika i

leczenie).

Ciprinol może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży,

jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol

Kiedy nie stosować leku Ciprinol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne leki z grupy chinolonów lub na

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

u pacjentów przyjmujących jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 „Ciprinol a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciprinol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna

zmiana dawki leku,

pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne,

u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi

antybiotykami, jak lek Ciprinol,

pacjent choruje na cukrzycę - po zastosowaniu cyprofloksacyny u pacjenta może znacznie

zmniejszyć się stężenie cukru (wystąpić tzw. hipoglikemia),

u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),

u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

(G6PD), należy poinformować o tym lekarza - po zastosowaniu cyprofloksacyny

może wystąpić niedokrwistość (anemia).

W leczeniu niektórych zakażeń układu moczowo-płciowego lekarz może dodatkowo, oprócz

cyprofloksacyny, przepisać inny antybiotyk. Jeśli u pacjenta nie nastąpi poprawa stanu zdrowia po

trzech dniach leczenia, należy zwrócić się do lekarza.

Zaburzenia dotyczące serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego typu leków, jeśli:

u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT

(widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca),

u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe

stężenie potasu i magnezu we krwi),

pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią),

pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca),

pacjent przebył zawał mięśnia sercowego,

pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku,

pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt 2 „Ciprinol

a inne leki”).

Podczas stosowania leku Ciprinol

Jeżeli podczas stosowania leku Ciprinol wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Ciprinol.

-

Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk

naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej

dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce

piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli

tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u

pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. W okresie od

pierwszych 48 godzin terapii do nawet kilku miesięcy po przerwaniu stosowania leku Ciprinol

może dojść do zapalenia oraz zerwania ścięgien. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci

bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ciprinol i odciążyć bolesny obszar.

Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma inne schorzenia neurologiczne, takie jak:

niedokrwienie mózgu (niewystarczający dopływ krwi do mózgu) lub udar, mogą wystąpić

objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy

przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Po pierwszym przyjęciu leku Ciprinol mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta

występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania

leku Ciprinol. Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się do stadium myśli

samobójczych, mogących prowadzić do prób samobójczych lub samobójstwa. Jeśli tak się

stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i

(lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Przypadki hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi) opisywano najczęściej u pacjentów z

cukrzycą, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Jeśli u pacjenta wystąpi hipoglikemia,

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprinol, lub nawet przez kilka tygodni po

zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa

albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Ciprinol, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub

spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia widzenia lub inne dolegliwości dotyczące oczu należy natychmiast zgłosić

lekarzowi okuliście.

Podczas przyjmowania leku Ciprinol skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne

i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne

lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub

personel laboratorium o stosowaniu leku Ciprinol.

Jeśli pacjent ma chore nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być

konieczna modyfikacja dawki leku.

Ciprinol może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią następujące

objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub

drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Ciprinol może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie

odporności na zakażenia. Jeżeli podczas zakażenia wystąpią takie objawy, jak: gorączka i

silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi

jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do

zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować

lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Ciprinol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku Ciprinol jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy

niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku

Ciprinol:”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w interakcje z lekiem Ciprinol.

Przyjmowanie leku Ciprinol jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze.

Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

antagoniści witaminy K (np. warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion) lub inny

doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew),

probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej),

metklopramid (lek przeciwwymiotny),

metotreksat (lek stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym

zapaleniu stawów),

teofilina (lek stosowany w zaburzeniach oddechowych),

tyzanidyna (lek zmniejszający nadmierne napięcie mięśni w stwardnieniu rozsianym),

klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

olanzapina (lek przeciwpsychotyczny),

ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona),

fenytoina (lek stosowany w padaczce),

cyklosporyna (lek stosowany w schorzeniach skórnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów

oraz po przeszczepieniu narządów),

inne leki, które mogą wpływać na rytm serca:

leki z grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna,

dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów),

niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Ciprinol może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

pentoksyfilina (lek stosowany w zaburzeniach krążenia),

kofeina,

duloksetyna (lek stosowany w depresji, neuropatii cukrzycowej oraz nietrzymaniu moczu),

lidokaina (lek stosowany w schorzeniach serca oraz zastosowaniach anestezjologicznych),

syldenafil (lek stosowany, np. w zaburzeniach erekcji),

agomelatyna (lek stosowany w depresji),

zolpidem (lek stosowany w bezsenności).

Niektóre leki osłabiają działanie leku Ciprinol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent je stosuje

lub zamierza zastosować:

leki zobojętniające sok żołądkowy,

omeprazol (lek stosowany w chorobie wrzodowej),

środki służące do uzupełnienia składników mineralnych,

sukralfat,

polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer),

leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub środki stosowane w celu uzupełnienia tych

składników.

Jeżeli zastosowanie tych leków jest konieczne, to lek Ciprinol należy przyjąć około dwie godziny

przed ich zastosowaniem lub po upływie co najmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Ciprinol z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Ciprinol nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania

tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z

dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprinol w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę,

powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Nie należy przyjmować leku Ciprinol podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika

do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ciprinol może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania

niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien

sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprinol. W razie wątpliwości należy

skonsultować się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Ciprinol

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciprinol należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to

zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może

być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Lek należy

zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości co do liczby stosowanych

tabletek i sposobu przyjmowania leku Ciprinol należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać,

ponieważ mają nieprzyjemny smak.

Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w

skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku

Ciprinol z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt, ani ze wzbogacanymi

sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprinol pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciprinol

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc

lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je

lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ciprinol

Należy jak najszybciej przyjąć zwykłą dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co

przepisał lekarz. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować

pominiętej dawki i kontynuować przyjmowanie leku jak zwykle. Nie należy stosować podwójnej

dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez

lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ciprinol

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej po kilku dniach

stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać

niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć

oporność bakterii na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

nudności (mdłości), biegunka

bóle stawów u dzieci

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

nadkażenia grzybicze

duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek)

zmniejszenie łaknienia

nadmierna aktywność, pobudzenie

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia smaku

wymioty, ból brzucha, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga)

lub wiatry

zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina]

wysypka, świąd lub pokrzywka

ból stawów u dorosłych

osłabienie czynności nerek

bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka

zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być

śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona

lub zmniejszona liczba płytek krwi (czynnik krzepnięcia)

reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybki obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk

naczynioruchowy)

podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)

(patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”)

splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja (mogąca prowadzić do myśli

samobójczych albo myśli lub prób samobójczych i samobójstwa), omamy

uczucie mrowienia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości

skóry, drżenie, drgawki (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) lub zawroty głowy

(zaburzenia równowagi)

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie

szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu

przyspieszone bicie serca (tachykardia)

rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie

płytki oddech, w tym objawy astmy

zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby

nadwrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub kurcze mięśni

niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”), zapalenie układu moczowego

zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się

zwiększona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna);

niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby

czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), mogące zakończyć

się śmiercią oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, również mogące być śmiertelne

(patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby

posurowiczej), które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne mogące prowadzić do myśli samobójczych, prób

samobójczych lub samobójstwa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu,

ucisk na mózg (zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i guz rzekomy mózgu)

zaburzone widzenie kolorów

zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)

zapalenie trzustki

obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do

niewydolności wątroby zagrażającej życiu

niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na

skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka)

osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu

kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”); nasilenie

objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaburzenia dotyczące układu nerwowego, takie jak: ból, uczucie pieczenia, mrowienie,

drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

(neuropatia obwodowa i polineuropatia)

zaburzenia dotyczące serca, takie jak: bardzo szybkie bicie serca, zagrażające życiu

nieregularne bicie serca

zaburzenia rytmu serca, nazywane „wydłużeniem odstępu QT”, widoczne w EKG - badaniu

aktywności elektrycznej serca

wysypka krostkowa

zwiększone ryzyko krwawienia (u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K)

uczucie niezwykłego podekscytowania (mania) lub odczuwanie niezwykle dobrego humoru i

nadaktywności

reakcja nadwrażliwości, tzw. zespół DRESS (osutka polekowa z eozynofilią i objawami

układowymi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Ciprinol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

,,EXP’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot’’.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ciprinol

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lub

500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi,

poliwinylopyrolidon, karboksymetylocelulozy sól sodowa, krzemu dwutlenek koloidalny,

magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glikol

propylenowy.

Jak wygląda lek Ciprinol i co zawiera opakowanie

Ciprinol, 250 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane, z rowkiem podziału z jednej strony

Ciprinol, 500 mg: białe, owalne tabletki powlekane, z rowkiem podziału z jednej strony

Opakowania: 10 tabletek powlekanych w blistrze w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: