Choligrip na noc

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Choligrip na noc (1000 mg + 20 mg + 15 mg)/20 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (1000 mg + 20 mg + 15 mg)/20 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Choligrip na noc (1000 mg + 20 mg + 15 mg)/20 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 160 ml, 5909990467518, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990894789, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04675
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CHOLIGRIP NA NOC,

(1000 mg + 20 mg + 15 mg)/ 20 ml, syrop

Paracetamolum + Promethazini hydrochloridum + Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta,

lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Choligrip na noc i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip na noc

Jak stosować lek Choligrip na noc

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Choligrip na noc

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Choligrip na noc i w jakim celu się go stosuje

Choligrip na noc zawiera trzy substancje czynne o działaniu łagodzącym objawy

towarzyszące przeziębieniom i grypie.

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Prometazyna jest lekiem przeciwhistaminowym zmniejszającym katar i ułatwiającym

oddychanie; ma również wyraźne działanie uspokajające.

Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym; zmniejsza nasilenie suchego i drażniącego

kaszlu towarzyszącego często przeziębieniom i nieżytom dróg oddechowych.

Lek Choligrip na noc stosuje się do leczenia objawów występujących w przeziębieniach

i grypie, w tym bólów głowy i innych dolegliwości bólowych, bólu gardła, gorączki, kataru

oraz suchego, drażniącego kaszlu.

Lek Choligrip na noc przeznaczony jest do stosowania przed snem w celu zmniejszenia

objawów utrudniających prawidłowy sen.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip na noc

Kiedy nie stosować leku Choligrip na noc:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, dekstrometorfan, prometazynę lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- chorujących na zapalenie płuc i inne poważne zakażenia układu oddechowego,

z zaostrzającą się astmą lub ciężkimi zaburzeniami oddechowymi,

- z niewydolnością nerek lub wątroby,

- pacjentów z niedowagą lub niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji,

- pacjentów regularnie spożywających alkohol.

- przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich ostatnim

zastosowaniu,

- w ciąży i karmiących piersią ze względu na zawartość etanolu. Przed zastosowaniem leku

należy skonsultować się z lekarzem

- w przypadku ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy

metabolicznej.

Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:

głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,

uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią

opisane powyżej objawy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Choligrip na noc należy omówić to z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek zawiera paracetamol.

Nie przyjmować innych leków zawierających paracetamol, leków antyhistaminowych

(przeciwalergicznych) ani leków stosowanych w przeziębieniu i grypie.

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi

jak leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy

i przeziębienia.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i stosować się do zaleceń

w niej zawartych.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

zaburzeń czynności nerek lub wątroby,

występowania długotrwałego kaszlu (np. u pacjentów z astmą lub rozedmą płuc)

lub kaszlu z odksztuszaniem wydzieliny,

padaczki,

jaskry (schorzenie charakteryzujące się postępującym uszkodzeniem oka i co za tym idzie

pogorszeniem lub utratą wzroku),

rozrostu gruczołu krokowego,

zatrzymania moczu,

schorzeń serca i naczyń.

W czasie stosowania leku Choligrip na noc nie należy pić alkoholu (np. wina, piwa, alkoholi

wysokoprocentowych).

Lek stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku istnieje

większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, włącznie ze splątaniem.

Należy zasięgnąć porady lekarza jeżeli objawy choroby nie ustępują po zastosowaniu leku

lub jeśli pojawia się wysoka gorączka, wysypka skórna lub nieustępujący ból głowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dzieci i młodzież

Nie podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.

Lek Choligrip na noc a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

- metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

- kolestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

- leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego

stosowania leku przeciwbólowego,

- leków nasennych,

- przeciwpsychotycznych,

- przeciwpadaczkowych,

- ryfampicyny (leku przeciwgruźliczego),

- leków przeciwdepresyjnych (takich jak inhibitory MAO, inhibitory zwrotnego wychwytu

serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),

- niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego),

- leków stosowanych w arytmii (np. chinidyny, amiodaronu),

- leków wywołujących suchość w jamie ustnej lub niewyraźne widzenie (takich jak atropina).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań

laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Prometazyna może fałszować

wyniki testów ciążowych wykonywanych z moczu metodami immunologicznymi.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choligrip na noc wywołuje senność i może powodować zawroty głowy oraz niewyraźne

widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przed upewnieniem się, że

takie objawy nie wystąpiły.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Choligrip na noc:

Jedna dawka leku (20 ml) zawiera około 2,9 mg alkoholu (etanolu), co jest równoważne

ok. 72 ml piwa lub ok. 30 ml wina. Taka ilość może być szkodliwa dla osoby z chorobą

alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku stosowania leku przez

kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci lub pacjentów wysokiego ryzyka np. z padaczką

lub chorobą wątroby.

Jedna dawka leku (20 ml) zawiera 28,48 mg sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów

ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jedna dawka leku (20 ml) zawiera 12,83 g glukozy. Należy wziąć to pod uwagę

u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera barwnik żółcień chinolinową (E104) oraz azowy błękit patentowy (E131).

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Choligrip na noc

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta,

lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Wyłącznie do podania doustnego.

Bezpośrednio przed snem należy stosować 20 ml syropu (załączona miarka napełniona do

zaznaczonego poziomu 20 ml lub 4 łyżeczki po 5 ml).

Jedną dawkę leku podaje się tylko jeden raz w ciągu doby, bezpośrednio przed snem.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.

Nie stosować w ciągu nocy więcej niż 1 dawkę (20 ml).

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, leków

przeciwkaszlowych ani leków antyhistaminowych (włącznie z postaciami do stosowania na

skórę).

Lek zawiera paracetamol. W przypadku zażywania innych leków zawierających paracetamol

należy zwracać uwagę, aby nie zastosować w ciągu doby więcej niż 4000 mg paracetamolu

(włącznie z dawką produktu Choligrip na noc). W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować produktu jeśli w ciągu ostatnich 4 godzin zażyło się inny lek zawierający

paracetamol.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip na noc

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby, co może zakończyć

się przeszczepem wątroby lub zgonem. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana

należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Pominięcie zastosowania leku Choligrip na noc

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem

połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy;

nadwrażliwość na światło słoneczne,

wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką

krostkową lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach

płciowych, gorączką i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami

podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem się dużych płatów

naskórka i gorączką,

problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości

podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków

przeciwzapalnych,

sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

zaburzeń czynności wątroby,

objawów takich jak: splątanie, uczucie niepokoju, pocenie się, trzęsienie się i drżenie,

nagłe, mimowolne ruchy mięśni lub wzrost ciśnienia krwi,

zatrzymania moczu (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

Powyższe reakcje występują, o ile nie zaznaczono inaczej, bardzo rzadko

t.j. rzadziej niż u niż 1 na 10 000 pacjentów.

Choligrip na noc może powodować także następujące działania niepożądane:

bardzo często

(dotyczące więcej niż 1 osoby na każde 10 osób przyjmujących lek):

senność

często

(dotyczące do 1 osoby na każde 10 osób przyjmujących lek):

trudności z koncentracją uwagi

chwiejność,

niezgrabność,

ból głowy,

suchość w jamie ustnej,

zaburzenia widzenia.

niezbyt często

(dotyczące więcej niż 1 osoby na każde 1 000 przyjmujących lek lecz mniej niż 1 osoby

na każde 100 osób przyjmujących lek):

zawroty głowy,

zaburzenia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu.

o nieznanej częstości występowania

(nie można określić na podstawie dostępnych danych):

splątanie, dezorientacja, paradoksalne pobudzenie (odczucie napływu energii,

rozdrażnienie, niepokój ruchowy, nerwowość, zaburzenia snu);

osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na wystąpienie tych objawów,

u dzieci częściej może wystąpić paradoksalne pobudzenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Choligrip na noc mogą wystąpić inne, niż wyżej

wymienione, działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów

niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Choligrip na noc

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po EXP.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Po pierwszym otwarciu przechowywać do 6 miesięcy.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Choligrip na noc

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, chlorowodorek prometazyny

i bromowodorek dekstrometorfanu.

20 ml syropu zawiera 1000 mg paracetamolu, 20 mg chlorowodorku prometazyny

i 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.

Pozostałe składniki to: glukoza płynna, etanol 96%, makrogol 300, sodu cyklaminian,

acesulfam potasowy, sodu cytrynian, kwas askorbowy, disodu edetynian, żółcień

chinolinowa E104, błękit patentowy E131, olejek aromatyczny leczniczy, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Choligrip na noc i co zawiera opakowanie

Lek Choligrip na noc ma postać zielonego syropu.

Butelka zawiera 100 ml lub 160 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

Wrafton Laboratories Ltd.

Braunton

North Devon

EX33 2DL

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: