Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990986712, OTC; 40 tabl., 5909990881246, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09867
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

2 mg, tabletki do ssania

Chlorquinaldolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Jak stosować Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI I W JAKIM

CELU SIĘ GO STOSUJE

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym,

przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Wskazany jest do stosowania miejscowego:

- w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,

- w pleśniawkach,

- w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHLORCHINALDIN

O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się

do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest

zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku

czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Inne leki i Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Związki metali i jodu osłabiają działanie leku.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki z jedzeniem i piciem

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz

uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie

na zęby.

3. JAK STOSOWAĆ CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na

dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować leku podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się

z lekarzem.

Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę leku oraz nieznaczne wchłanianie, wystąpienie ciężkich działań niepożądanych

w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne. Jednak wyniki badań wskazują, że

chlorowcopochodne chinoliny (chlorochinaldol należy do tej grupy), zwłaszcza stosowane w dużych

dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (rodzaj

zaburzenia układu nerwowego), charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśni,

bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha,

a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się

z lekarzem.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie

żołądka oraz leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak

najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.

Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób

nadwrażliwych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg

chlorochinaldolu.

Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat

czarnej porzeczki, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i co zawiera opakowanie

Tabletki Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki są okrągłe, obustronnie płaskie o marmurkowej

powierzchni.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 20 lub 40 tabletek (1 lub 2 blistry z folii

Aluminium/PVC zawierające 20 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tel. (48 17) 865 51 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: