Cezarius

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cezarius 250 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cezarius 250 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990928200, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 18976
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CEZARIUS 250 mg tabletki powlekane

CEZARIUS 500 mg tabletki powlekane

CEZARIUS 750 mg tabletki powlekane

CEZARIUS 1000 mg tabletki powlekane

Levetiracetam

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek CEZARIUS i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CEZARIUS

Jak stosować lek CEZARIUS

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek CEZARIUS

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK CEZARIUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek CEZARIUS jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów

w padaczce).

Lek CEZARIUS jest stosowany:

jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie

uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną

padaczką;

jako lek uzupełniający stosowany razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi:

w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u

dorosłych, młodzieży, dzieci i noworodków w wieku od 1 miesiąca,

w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z

młodzieńczą padaczką miokloniczną,

w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i

młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CEZARIUS

Kiedy nie stosować leku CEZARIUS

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewetyracetam lub na którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania CEZARIUS należy omówić to z lekarzem.

Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nerek, lek ten należy stosować zgodnie z

zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego lewetyracetam

doszło do spowolnienia wzrostu lub nieoczekiwanych zmian w dojrzewaniu.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nasilenie napadów drgawkowych

(np. zwiększenie liczby napadów).

U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lek

CEZARIUS, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W

przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych należy skontaktować się z

lekarzem.

Lek CEZARIUS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi

lub farmaceucie

o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub

ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

CEZARIUS z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek CEZARIUS można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Ze względów

bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku CEZARIUS nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Lek CEZARIUS nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie

konieczne. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. W badaniach

na zwierzętach lewetyracetam stosowany w dawkach większych niż stosowane w celu

kontroli napadów drgawkowych u ludzi wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek CEZARIUS może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub

maszyn, gdyż stosowanie leku CEZARIUS może powodować senność. Jest to bardziej

prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca się

prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność

pacjenta do wykonywania tych czynności.

CEZARIUS 750 mg tabletki powlekane zawierają barwnik spożywczy - żółcień

pomarańczową (E110), która może wywołać odczyny alergiczne.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK CEZARIUS

Lek CEZARIUS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Lek CEZARIUS stosuje się dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej o tej samej porze

dnia. Ilość przyjmowanych tabletek musi być zgodna z zaleceniami lekarza.

Tabletki 250 mg:

Monoterapia (leczenie z zastosowaniem wyłącznie leku CEZARIUS 250 mg, tabletki

powlekane)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg (4 tabletki) a 3000 mg

(12 tabletek) na dobę.

Stosowanie leku CEZARIUS rozpoczyna się od niższych dawek przez pierwsze dwa

tygodnie, a następnie w zależności od efektu leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza zwiększa

się dawkę do osiągnięcia wartości zalecanej.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2

tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Leczenie wspomagające (leczenie z zastosowaniem leku CEZARIUS 250 mg, tabletki

powlekane oraz innych leków zalecanych przez lekarza)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg (4 tabletki) a 3000 mg

(12 tabletek) na dobę.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2

tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci (od 6 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i

młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci zastosowanie odpowiedniej postaci leku CEZARIUS najbardziej dostosowanej

do wieku, masy ciała dziecka i dawkowania.

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 20 mg na kilogram masy ciała,

dziecku ważącemu 25 kg należy podawać 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt (od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt.

Tabletki 500 mg:

Monoterapia (leczenie z zastosowaniem wyłącznie leku CEZARIUS 500 mg, tabletki

powlekane)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg (2 tabletki) a 3000 mg (6

tabletek) na dobę.

Stosowanie leku CEZARIUS rozpoczyna się od niższych dawek przez pierwsze dwa

tygodnie, a następnie w zależności od efektu leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza zwiększa

się dawkę do osiągnięcia wartości zalecanej.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 2000 mg, należy przyjmować 2

tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Leczenie wspomagające (leczenie z zastosowaniem leku CEZARIUS 500 mg, tabletki

powlekane oraz innych leków zalecanych przez lekarza)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg (2 tabletki) a 3000 mg (6

tabletek) na dobę.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 1000 mg, należy przyjmować 1

tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci (od 6 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i

młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci użycie odpowiedniej postaci leku CEZARIUS najbardziej dostosowanej do

wieku, masy ciała dziecka oraz do zaleconego dawkowania.

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie u niemowląt (od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt.

Tabletki 750 mg:

Monoterapia (leczenie z zastosowaniem wyłącznie leku CEZARIUS 750 mg, tabletki

powlekane)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Stosowanie leku CEZARIUS rozpoczyna się od niższych dawek przez pierwsze dwa

tygodnie, a następnie w zależności od efektu leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza zwiększa

się dawkę do osiągnięcia wartości zalecanej.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 3000 mg, należy przyjmować 2

tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Leczenie wspomagające (leczenie z zastosowaniem leku CEZARIUS 750 mg, tabletki

powlekane oraz innych leków zalecanych przez lekarza)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 1500 mg, należy przyjmować 1

tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci (od 6 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i

młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci użycie odpowiedniej postaci leku CEZARIUS najbardziej dostosowanej do

wieku, masy ciała dziecka oraz do zaleconego dawkowania.

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie u niemowląt (od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt.

Tabletki 1000 mg:

Monoterapia (leczenie z zastosowaniem wyłącznie leku CEZARIUS 1000 mg, tabletki

powlekane)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Stosowanie leku CEZARIUS rozpoczyna się od niższych dawek przez pierwsze dwa

tygodnie, a następnie w zależności od efektu leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza zwiększa

się dawkę do osiągnięcia wartości zalecanej.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 2000 mg, należy przyjmować 1

tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Leczenie wspomagające (leczenie z zastosowaniem leku CEZARIUS 1000 mg, tabletki

powlekane oraz innych leków zalecanych przez lekarza)

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku pomiędzy 1000 mg a 3000 mg na dobę.

Przykładowo, jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi 2000 mg, należy przyjmować 1

tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci (od 6 do 23 miesięcy), dzieci (od 2 do 11 lat) i

młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci użycie odpowiedniej postaci leku CEZARIUS najbardziej dostosowanej do

wieku, masy ciała dziecka oraz do zaleconego dawkowania.

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie dawki leku od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie u niemowląt (od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Lek CEZARIUS 100 mg/ml, roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią do

stosowania u niemowląt.

Sposób podawania:

Tabletki powlekane CEZARIUS należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np.

szklanką wody).

Czas trwania leczenia:

Lek CEZARIUS przeznaczony jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować

leczenie lekiem CEZARIUS tak długo, jak zaleci to lekarz.

Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem

ponieważ może to

spowodować

zwiększenie częstości napadów. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu stosowania leku

CEZARIUS, wtedy udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CEZARIUS

Po przedawkowaniu lewetyracetamu stwierdzano senność, pobudzenie, agresywność,

obniżenie świadomości, spowolnienie oddychania i śpiączkę.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku CEZARIUS, należy niezwłocznie

zwrócić się do lekarza, który zaleci najbardziej odpowiedni sposób leczenia przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku CEZARIUS

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku CEZARIUS

Jeżeli leczenie lekiem CEZARIUS ma zostać przerwane, to podobnie jak w przypadku

leczenia innymi lekami przeciwpadaczkowymi, lek ten powinien być odstawiany stopniowo

w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niektóre z działań niepożądanych, jak senność, zmęczenie lub zawroty głowy mogą wystąpić

częściej na początku leczenia lub podczas zwiększania dawkowania. Nasilenie tych objawów

zwykle z czasem się zmniejsza.

Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła;

senność, bóle głowy.

Często: mogące wystąpić częściej u 1 do 10 na 100 pacjentów

jadłowstręt (utrata apetytu);

depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość;

drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia

(mimowolne drżenie);

zawroty głowy (uczucie wirowania);

kaszel;

ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności;

wysypka;

astenia/zmęczenie (znużenie).

Niezbyt często: mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów

zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych;

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała;

myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy,

uczucie złości, dezorientacja, napady paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju,

pobudzenie;

niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenia

koordynacji ruchów), parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi;

podwójne widzenie, niewyraźne widzenie;

nieprawidłowe wyniki niektórych testów wątrobowych;

utrata włosów, wyprysk, świąd;

osłabienie mięśni, ból mięśni;

urazy.

Rzadko: mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

infekcja;

zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek;

ciężkie reakcje nadwrażliwości (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi -

zespół DRESS);

zmniejszenie stężenia sodu we krwi;

samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia

(powolne myślenie, niemożność koncentracji uwagi);

mimowolne skurcze mięśni głowy tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów,

hiperkinezja (nadaktywność);

zapalenie trzustki;

zaburzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby;

wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe

tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem

dookoła) (rumień wielopostaciowy), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się

skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół

Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30%

powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CEZARIUS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek CEZARIUS

Substancją czynną leku jest lewetyracetam.

Zależnie od mocy jedna tabletka powlekana CEZARIUS zawiera odpowiednio 250 mg, 500

mg, 750 mg albo 1000 mg lewetyracetamu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Rdzeń tabletki:

krospowidon (Typu B), Powidon K30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu

stearynian.

Otoczka tabletek powlekanych

CEZARIUS 250 mg:

Hypromeloza, Macrogol / PEG 400, tytanu dwutlenek (E171), talk oczyszczony, indygotyna

(E132).

Otoczka tabletek powlekanych

CEZARIUS 500 mg:

Hypromeloza, Macrogol / PEG 400, tytanu dwutlenek (E171), talk oczyszczony, tlenek żelaza

żółty (E172).

Otoczka tabletek powlekanych

CEZARIUS 750 mg:

Hypromeloza, Macrogol / PEG 400, tytanu dwutlenek (E171), talk oczyszczony, żółcień

pomarańczowa (E110), tlenek żelaza czerwony (E172).

Otoczka tabletek powlekanych CEZARIUS

1000 mg:

Hypromeloza, Macrogol / PEG 400, tytanu dwutlenek (E171), talk oczyszczony.

Jak wygląda lek CEZARIUS i co zawiera opakowanie

CEZARIUS 250 mg: niebieskie, owalne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym na jednej

stronie, o wymiarach 12,9 x 6,1 mm, pakowane w blistry aluminium/PVC-PE-PVC,

umieszczone w tekturowym pudełku zawierającym 50 tabletek powlekanych.

CEZARIUS 500 mg: żółte, owalne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym na jednej

stronie, o wymiarach 16,5 x 7,7 mm, pakowane w blistry aluminium/PVC-PE-PVC,

umieszczone w tekturowym pudełku zawierającym 50 tabletek powlekanych.

CEZARIUS 750 mg: pomarańczowe, owalne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym na

jednej stronie, o wymiarach 18,8 x 8,9 mm, pakowane w blistry aluminium/PVC-PE-PVC,

umieszczone w tekturowym pudełku zawierającym 50 tabletek powlekanych.

CEZARIUS 1000 mg: białe, owalne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym na jednej

stronie, o wymiarach 19,2 x 10,2 mm, pakowane w blistry aluminium/PVC-PE-PVC,

umieszczone w tekturowym pudełku zawierającym 50 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Tel. +48 (71) 352 95 22

Faks +48 (71) 352 76 36

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Wytwórca

Remedica Ltd

Aharnon str.

Limassol Industrial Estate

CY-3056 Limassol

Cypr

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area

Larisa 41004

Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: 09.2014