Cerutin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cerutin 100 mg + 25 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 100 mg + 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cerutin 100 mg + 25 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 tabl. w blistrach, 5909990882816, OTC; 25 tabl. w fiolce, 5909990882830, OTC; 100 tabl. w blistrach, 5909990882823, OTC; 100 tabl. w fiolce, 5909990882847, OTC; 125 tabl., 5909990422623, OTC; 150 tabl., 5909990422630, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08828
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CERUTIN, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie kilkunastu dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin

3. Jak stosować Cerutin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Cerutin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje

Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń

krwionośnych. Rutozyd przedłuża działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.

Lek wskazany jest do stosowania:

w stanach niedoboru witaminy C i rutyny – wspomaganie odporności organizmu;

w uszczelnianiu naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów

grypy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin

Kiedy nie stosować leku Cerutin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą.

Nie należy stosować jednocześnie z sulfatiazolem. Witamina C w dużych dawkach może powodować

nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dnę, kamicę moczanową, cystynurię, hipokaliemię,

hiperkalcemię.

Inne leki i Cerutin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nasilenie działania i toksyczności doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz

sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii).

Witamina C w dawkach większych niż 1g na dobę może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych

leków przeciwdepresyjnych i aminoglikozydów. Długotrwałe stosowanie rutyny nasila działanie

niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu

pokarmowego.

Duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w płytkach krwi

i osoczu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Cerutin zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę (jedna tabletka powlekana zawiera 1,90 mg laktozy). Jeżeli stwierdzono

wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem

przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Cerutin

Doustnie.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież

Profilaktycznie: do 12 lat: 1 tabletka na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerutin

Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutyny i kwasu askorbowego.

Pominięcie zastosowania leku Cerutin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą

powodować zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów,

cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również

wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: (22) 49 21 301

Faks: (22) 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku

po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cerutin

Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny. Jedna tabletka zawiera

100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu trójwodnego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu

stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza

tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Cerutin i co zawiera opakowanie

Cerutin ma postać tabletek powlekanych. Tabletki są barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

W opakowaniu znajduje się 25, 100, 125 lub 150 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44

Faks: (24) 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: