Cepasmel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cepasmel (608 mg + 122 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (608 mg + 122 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cepasmel (608 mg + 122 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909990833610, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08336
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Spis treści ulotki:

Co to jest Cepasmel® i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepasmel®

Jak stosować Cepasmel®

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cepasmel®

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cepasmel® i w jakim celu się go stosuje

Cepasmel® jest syropem zawierającym jako substancje czynne

ekstrakty z czosnku i cebuli. Działa osłaniająco na błony śluzowe jamy

ustnej i gardła.

Lek posiada także słabe właściwości bakteriostatyczne w stosunku

do bakterii Gram-dodatnich (hamuje wzrost bakterii w warunkach

laboratoryjnych).

1 ml syropu wykazuje aktywność bakteriostatyczną nie mniejszą niż

20 I.U.

Produkt roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach

i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania

i doświadczeniu.

Cepasmel® stosowany jest tradycyjnie jako środek pomocniczy

w podrażnieniach gardła, suchym i męczącym kaszlu oraz pomocniczo

w zakażeniach górnych dróg oddechowych tj. zapalenie jamy ustnej,

gardła oraz w przeziębieniu

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepasmel®

Kiedy nie stosować leku Cepasmel®

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne

(cebulę i czosnek) lub którykolwiek z pozostałych składników leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na miód i produkty pszczele.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cepasmel®

jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby;

jeśli pacjent choruje na padaczkę.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Cepasmel® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach

stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być

w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub

farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku

u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się stosowania przez osoby prowadzące pojazdy

i obsługujące maszyny. Etanol zawarty w preparacie może zostać

wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu

wydychanym.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cepasmel®

Lek zawiera ok. 4-6 % (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 0,3 ml

na dawkę 5 ml, co jest równoważne 6 ml piwa lub 2,5 ml wina na

dawkę; do 0,6 ml na dawkę 10 ml, co jest równoważne 12 ml piwa

lub 5 ml wina na dawkę. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub

karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak

pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

(608 mg + 122 mg)/5 ml, syrop

Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum

syrop czosnkowo-cebulowy słodzony oczyszczonym miodem lipowym

smak arakowo-waniliowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

– Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

cepasmel

Syrop zawiera oczyszczony miód lipowy, który łagodzi smak i zapach

czosnku i cebuli, co ma szczególne znaczenie w pediatrii. Miód zawarty

w syropie zawiera cukry proste, głównie glukozę i fruktozę. Należy to

wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej

u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Cepasmel®

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce

dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Syrop należy dawkować za pomocą miarki

dołączonej do opakowania.

Dawkowanie

Dzieci od 6 lat do 13 lat 5 ml 3 - 4 razy na dobę.

Młodzież od 13 lat i dorośli 10 ml 3 - 4 razy na dobę.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach zależy zasięgnąć

porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cepasmel®

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż

zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cepasmel®

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cepasmel®

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosow-

aniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono po zastosowaniu tego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o

tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cepasmel®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze poniżej

25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników

na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są

już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cepasmel®

Substancjami czynnymi leku są wyciągi z cebuli i czosnku.100 g

syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego cebulowego Allii cepae

extractum fluidum (1:1), ekstrahent - etanol 70% (v/v) i 2 g

wyciągu czosnkowego Allii sativi extractum (1:5), ekstrahent –

etanol 70% (v/v).

Ponadto lek zawiera: miód oczyszczony Mel depuratum, aromat

waniliowy B glikolowy, aromat arakowy glikolowy, sodu

wodorowęglan, wodę oczyszczoną.

Lek zawiera 4 - 6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda Cepasmel® i co zawiera opakowanie

Syrop jest przezroczystą lub lekko opalizującą cieczą, barwy jasnożółtej

do żółtobrunatnej, o charakterystycznym zapachu i smaku.

Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła brunatnego z zakrętką,

zawierająca 125 g syropu, umieszczona w tekturowym pudełku razem

z ulotką dla pacjenta i miarką do podawania leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI”

Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: